Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 december 2011

Gott Nytt År 2012!

Årets första blogginlägg och nu skall man ge visioner för 2012 eller...? Börjar med att ge några reflektioner.
Under denna julhelg har jag läst några böcker bland annat "Knapptryckarkompaniet " av min fd riksdagskollega Ann- Marie Pålsson och boken "Mr Chance" av Inga-Britt Ahlenius.Bägge författarna ger inblickar i hur det politiska livet fungerar och kritiska till hur makten kan korrumpera människor.
De är intelligenta , klarsynta kvinnor som har mycket mod . Bägge har inte alltid haft det lätt i de politiska organisationerna men de har inte dagtingat med sina samveten och sina visioner. Dessa bägge svenskor visa vad verkligt civilkurage innebär. Det är en karaktärsegenskap som man kan dana genom livet och som man kan utveckla genom att vara trogen sin innersta kompass. Detta är långt ifrån en lagstiftning om en civilkuragelag som jag aldrig har förstått vitsen med......lagstifta om civilkurage, om karaktärsegenskaper?

Nej, istället skall man lyfta de goda exemplen , lyssna till dem som vågar, uppmärksamma "whistleblowers" och genom de goda exemplens makt får fler att följa frivilligt.

Det är en mina visioner för året 2012 - att vi lyfter och lysnar på dem som är trogna sina samveten , som inte dagtingar med sitt inre kompass och som är trogna sina ideal!

Dag Hammarskjöld sa följande om sitt arbete:

" Internationell tjänst kräver modet att vara oss själva"

Ja, verkligen och detsamma kan sägas om oss som verkar i nationell tjänst!tisdag 20 december 2011

Förändrad partikultur behövs!


Vart är kristdemokraterna på väg?

På min blogg brukar jag ibland tipsa om bra artiklar...detta är en sådan i tidningen Dagen idag!

Jonas Segersam , ordförande för kristdemokraterna i Uppsala, skriver om att det har blivit en partikultur inom Kristdemokraterna där man bara vill omge sig med personer som tycker likadant..." Den som har roligast vinner" verkar vara en populär slogan och då vill man inte ha oliktänkande omkring sig!

Tack Jonas Segersam för att du skriver om hur det verkligen är!

Läs den här :
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=290437

måndag 19 december 2011

Vaclav Havel-en stor politiker är död!

Den förre presidenten för först Tjeckoslovakien och sedan Tjeckien, Vaclav Havel dog natten till söndagen. En stor man som betytt mycket för Europa är borta. I ett samtal med GP lär han ha sagt följande; " Partier är nödvändiga för demokratin, men inte ens ett demokratiskt valsystem bör vara baserat enbart på politiska partier. Själv föredrar jag personligheter före partier, personligheter med klara värderingar och klara idéer" slut citat. Klokt sagt och värt att ta efter i Sverige. Alltså tydligare politiker som är rotade i tydliga ,klara värderingar. Men tyvärr är detta inte populärt i Sverige eftersom det finns ett överordnat budord och det är "Politiskt Korrekthet".Jag vill ha tydliga och klara politiker och är därför för ett ännu mer utvecklat personvalssystem. Som det är nu är en politisk karriär likadant som politiskt inrättning i leden och att inte sticka ut med tydlighet...var är Sverige på väg? Vart är mitt parti på väg?

lördag 17 december 2011

David Lega - det kallas demokrati!

I dagens GP kunde jag till min bestörtning läsa att Göteborgs kristdemokratiske kommunalråd David Lega anser att Mats Odell skall stiga av nu och lägga ned sin kampanj. " Utgången i januari är redan given", menar David Lega och med det anser han att han själv kommer att bli andre vice ordförande och Göran Hägglund partiledare. Glöm allt vad ombud heter eller omröstningar på riksting! Här gäller en annan ordning ..." vi vet ju redan utgången"!  Det är lätt att bli fartblind när man varit med knappt två år i partiet och nominerats till partipresidiet. Man kanske kan förlåta David eftersom han inte varit med i politiken så länge...men han har väl politiska tjänstemän runt sig som kan man upplysa honom om hur ett parti fungerar? På rikstinget den  28 januari kommer ombuden att avgöra genom omröstning vem som kommer att bli partiledare. Och för första gången i vårt partis historia har vi två olika partiledarkandidater att kunna välja mellan!

Vidare säger David Lega följande" Lagarbete är det som partiet snart måste ägna sig åt". Visst är det så men åter igen, partiets företrädare skall representera sina väljare. Vi som är politiker, är valda ombud för väljarna och skall lyssna in vad de tycker för att sedan gå vidare med deras stöd i ryggen.

David Legas egen lokalavdelning, Hisingen, har nominerat Mats Odell till partiledare och Bengt Germundsson och Ella Bohlin som förste och andre vice ordförande. Något knepig sits för David....lyssna in sin lokalavdelning eller distriktstyrelsen?

Värt att notera är att Göteborgs distriktstyrelse snabbt var ute på banan och nominerade Göran Hägglund till partiledare...jag tror till och med det var innan Mats Odell sagt sig vilja kandidera....! Göteborgs distrikt består av fyra lokalavdelningar. Två har haft stämma inför nominering och riksting. Hisingen nominerade Mats Odell. Västra lokalavdelning föreslog 4 kandidater utan inbördes rangordning där Mats och Göran var två av dem. De andra två lokalavdelningarna hade inga stämmor och lyssnade inte av sina medlemmar.

Demokratin behöver en rejäl uppryckning inom Kristdemokraterna Göteborg och inse att vi, politiker, är väljarnas ombud ...och att lyssna in våra medlemmar är en god början!

torsdag 15 december 2011

Piraterna skall bort från våra handelsfartyg och därmed basta!

Igår hade vi en 5 timmar lång debatt i riksdagens kammare om trafikpolitiken dit sjöfarten hör. Jag pratade bland annat om pirathotet mot våra svenska sjömän och handelsfartyg....läs nedan vad jag sa:

Ett ökat hot mot säkerheten för sjöfarten är det accelerande priratangreppen på våra handelsfartyg. Området runt Afrikas horn är ett av världen mest trafikerade farvatten. Cirka 25.000 passager görs av handelsfartyg i detta område. I maj 2011 fanns det 529 civila sjömän och 24 handelsfartyg i piraternas våld.  Förra året kapades 61 fartyg med 1180 sjömän ombord som misshandlades och användes som mänskliga sköldar. Inte bara stora oceangående handelsfartyg drabbas, svårt ansatta är också regionala fiskare.
 
För de internationellt opererande rederierna innebär  den ökade risken ett kostnadstillägg uppgående mellan 10-20 procent Kostnadstillägget hamnar i slutändan hos konsumenterna. Den norska rederiföreningen beräknar att piratverksamheten utanför Somalia har kostat 12 miljarder USD, varav huvuddelen är för de internationella bevakningsoperationerna. Här måste till krafttag för att skydda besättningen och varor. Jag anser att man skall överväga möjligheten att beväpna
handelsfartyg som går i farvatten med piratverksamhet.  

Det är nu dags att visa politisk handlingskraft och bistå vår handelsflotta genom att kraftfullt medverka till att lösa problemet med piratverksamheten

lördag 10 december 2011

Så var tåget försenat igen....!

I torsdags hade vi en hearing i riksdagen med alla inblandade tågoperatörer och banhållare...som jag skrivit om innan i bloggen. Det visades power point...den ena finare den andra...samarbetet skulle fungera, träden utefter de stora stambanorna var bortröjda, informationen till passagerare och godshållare skulle fungera...man hade ju lärt sig efter två bistra vintrar!

Så åker jag då  hem på fredag eftermiddag till Göteborg med X2000 på en de största stambanorna , den västra....och tåget stannade i Lerum! Det var ett träd (!) som fallit ned och bara den ena tågspåret fungerad. En kö på 5 tåg framför och man släppte fram tågen växelvis, eftersom Göteborg är en säckstation. Ett tåg lämnar Göteborgs station och ett tåg får köra in! Det tog 1,5 timme extra! Så var det med alla dessa fina power point och ord! Verkligheten stämmer inte med våra hearingar i riksdagen!

fredag 9 december 2011

Vinterberedskapen för tågen - är den bättre än förra året?

Igår hade vi i Trafikutskottet en offentlig hearing i riksdagen om vinterberedskapen för järnvägen. Detta är tredje ggr som vi har dessa hearingar och som föranledes av de bistra vintrarna vi haft de två senaste åren.Under 2010 ställdes 28.847 tåg in enligt SEKO. Har då tågoperatörer och Trafikverk mfl lärt sig av de två förra kaotiska vintrarna?

Ja, åtminstone har man lärt sig att samarbeta betydligt bättre och att samordna sina insatser. Vidare lovar alla att trafikinformationen till passagerare och godsleverantörer kommer att bli betydligt bättre.

Man lovar också att våra viktiga basnäringar, som skogsindustrin, skall få sina tomvagnar tillbaka snabbare för att de skall fyllas på igen. Skogsindustrin och malmindustrin är ju helt beroende av att få sitt rullande band av vagnar fulla söderut och tomma norrut fungerar för att de skall få ut sina varor.

De som oftast hörs är ju alla frusna, trötta passagerarer som står på stationer eller sitter i fastfrusna tåg. Men godset är också oerhört viktigt att det kommer fram....missar de ett fartyg i Göteborg pga sena tåg så går kanske nästa båt om en vecka...och så kan vi inte ha det!

Nu får vi se när vintern sätter in om alla tågoperatörer lärt sin läxa och att vi kan slippa en del av det kaoset som varit andra år!

onsdag 7 december 2011

Morgon andakt med Marcus Birro i riksdagen!


Onsdagmorgonens andakt i underjorden i riksdagen är ibland veckans höjdpunkt...idag var en sådan morgon!  Marcus Birro kom och delade sitt liv med oss! Hans ärlighet, mod och djup berör och väcker  till eftertanke!

Tack Marcus Birro för att du finns och att du delar med dig av dina gåvor till oss!

Ta Irans atomhot på allvar!

Igår i tidningen Dagen  hade jag och Tuve Skånberg tillsammans med John-Gunnar Forsberg en artikel om Irans atomhot och att vi absolut inte får negliera den! Läs artikeln i Dagen eller här nedan:

Ta Irans atomhot på allvar!
Gör inte om historiens misstag. Irans kärnvapenhot måste tas på allvar, menar artikelförfattarna.

München år 1938. En man stiger på ett plan, flyger hem till sitt land och möter den väntande pressen. Han viftar med en papperslapp, och uttalar de hoppfulla orden "Fred i vår tid". Sju år senare låg Europa i ruiner, med miljoner människor som fått ge sina liv i 1900-talets blodigaste krig. Det värsta ödet drabbade det judiska folket: Förintelse.
Dåvarande premiärminister Neville Chamberlain avfärdas numera som en godtrogen dumbom, enkelt förledd av den listige Hitler. Välpolerade fraser om fredliga avsikter fick Storbritannien och den övriga världen att ge efter, samtidigt som Führerns ambition att inta sina grannländer låg i obehagligt öppen dager. Men för ögonblicket var det enklast att välja att inte se. Den ende som oförtröttligt ropade på ett kraftfullt tryck mot Nazityskland var den ännu marginaliserade Winston Churchill. I eftervärldens ljus finns inget tvivel om vem av de två engelska politikerna som var mest klarsynt.
Historiens domar fälls i efterhand, men dess förlopp kan vi bara påverka i presens. Och vi kan framför allt dra lärdom av dåtidens missbedömningar och felval. Tiden för handling är nu. För ingen vet när den morgondag inträder då allt är försent.

Teheran år 2011. FN:s atom-energiorgan IAEA rapporterar till slut att Iran i dag står på randen till kärnvapenkapacitet. Trots samma gamla lugnande ord om fredliga avsikter står det nu alltför klart att flera inslag i landets kärnenergiprogram inte kan ha några andra avsikter än militära. Som om det inte var nog har president Mahmoud Ahmadinejad sedan sin installation varit förfärande tydlig i sin inställning till den judiska staten. Han förnekar Förintelsen, och har gång efter annan klargjort för världen att staten Israel bör utplånas från kartan (Washington Post Foreign Service 28 oktober 2005). Så frispråkig är den iranske ledaren att västerländska ledare avfärdat honom som löjeväckande munväder. Världens demokratier har gjort det misstaget tidigare. Kan någon bära det moraliska ansvaret att låta det ske ännu en gång?
Ingen förkämpe för mänskligheten kan tiga stilla inför det återupprepade och mycket verkliga hot mot det judiska folket som Irans kärnvapenmöjligheter innebär. Vi kan inte stillatigande se ännu ett brott mot mänskligheten nalkas utan att agera. Större delen av världen, Sverige inkluderat, har alltför länge intagit alltför mycket av den attityd som Neville Chamberlain en gång gjorde.
Det visade sig ödesdigert då.

Sverige och världens länder behöver nu mycket snabbt ställa sig enade i försvaret för Israels rätt att existera och använda alla tillgängliga medel för att förhindra att landet tar det sista steget till kärnvapenmakt. Med ett mycket fast och enat internationellt tryck kan ett militärt ingripande undvikas, och regimen förmås att ta en annan väg.
Martin Luther King förkunnade några dagar före sin död att skulden inte ligger så mycket i onda människors onda handlingar, utan i den upprörande tystnaden och likgiltigheten hos de goda. Är världen den här gången beredd att visa verkligt mod att på allvar stå upp för en utsatt nation, än en gång hotad av utplåning?
Annelie Enochson, riksdags-ledamot (KD) John-Gunnar Forsberg, professor emeritus Lunds universitet Tuve Skånberg, riksdags-ledamot (KD)
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet.

tisdag 6 december 2011

Reflexer - en billig livförsäkring!

Igår tidigt på morgonen var jag ute på en morgonpromenad.Vad som slår mig är att hur lite man syns när man är ute och gå och inte har reflexer. I dessa tider är de flesta oxå svartklädda eller ialafall mörkklädda, vilket gör att man är ännu svårare att se. Att så många skolbarn inte har reflexer gör mig bekymrad. De syns helt enkelt inte!
Skärpning alla föräldrar! Se över era barns kläder och sy på reflexer, utrusta dem med reflexband att bära kring armleden eller reflexbricka som dinglar från fickan. Gör någor för att era barn skall synas! Våra barn är de värdefullaste vi har och så låt dem lysa i vintermörkret!

torsdag 24 november 2011

Frågan jag aldrig fick ställa till Carl Bildt!

Idag var det frågestund i riksdagens kammare...det blev aldrig tid för mig att ställa en fråga under den korta timme som frågestunden pågick...så här kommer frågan som jag aldrig fick ställa idag till Carl Bildt- man har bara 1 minut på sig i replikerna:

Fråga till Carl Bildt torsdagen den 24 november 2011

Fru Talman!

Replik 1

Jag vill rikta min fråga till utrikesministern.Idag nåddes vi av beskedet att Vitrysslands främste människorättsförsvarare – Ales Bjaljatski dömts till fyra och ett halvt års fängelse .
Formellt dömdes han för skattebrott, men oberoende bedömare är eniga om att det i själva verket handlar om en politiskt motiverad rättsprocess.

Ales Bjaljatski och hans organisation Vjasna har varit en nagel i ögat på Lukasjenkas regim i över femton år, och detta genom att avslöja brott mot de mänskliga rättigheterna och hjälpa dem som drabbats av förtrycket. Det är detta viktiga arbete som regimen nu valt att bestraffa och samtidigt försöka skrämma andra aktörer inom det civila samhället till tytnad.
Det är vårt ansvar att vi i omvärlden visar vårt stöd till dem som arbetar för frihet och mänskliga rättigheter i Vitryssland.

Jag vill därför fråga utrikeministern - på vilket sätt kommer Sveriges regering att agera för att stötta Ales Bjaljatski och protestera mot detta politiska domslut?

Replik 2

Jag vill nämna att just Ales Bjaljatski har en koppling till Sverige.
Han tilldelades 2006 den svenska regeringens prestigefyllda Per Anger-pris , för sitt arbete för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Därmed har regeringen också ett särskilt ansvar att följa upp hur Bjaljatski behandlas av den vitryska regimen.

Ett lämpligt sätt att agera kunde vara att kalla upp Vitrysslands ambassadör till UD och där framföra en skarp protest mot domslutet. Det skulle sända en tydlig signal till regimen i Minsk att vi inte stillatigande accepterar när de mänskliga rättigheterna kränks.
Ett alternativ till uppföljning kan också vara att de personer som bär ansvar för rättsprocessen omedelbart förs upp på EU`s sanktionslista.

Det viktigaste är att vi i Sverige kraftfullt agerar för att visa vårt stöd till de förföljda i Vitryssland och särskilt idag visar vår avsky för domen mot Ales Bjaljatski. Tack!

tisdag 22 november 2011

Normlösheten förklarar krisen!Igår kväll var jag med i en debatt i stadsbiblioteket i Göteborg som handlande om EU och skuldkrisen. Det var 7 representanter från vår olika riksdagspartier som var med i debatten. Vi skulle diskutera orsak, effekter och åtgärder i den pågåenden skuldkrisen.

Jag nämnde om artiklen som finns att läsa i sista numret av tidningen Axess. Där skriver bröderna Sanandaji just en artikel med rubriken " Normlösheten förklarar krisen". En mycket läsvärd artikel om värdet av normer som bär och för att utveckla ett samhällsbygge i rätt riktning. Bland annat skriver de följande :

De länder vars regeringar har varit mest oansvariga och där krisen är värst – Grekland, Portugal, Spanien och Italien – präglas av högre korruption, sämre fungerande politiska system och svagare normer för skötsamhet än länder i norra Europa. Lågkonjunkturen drabbade även protestantiska länder i norr, men det är i södra Europa som underskotten har skenat. Max Weber skulle inte ha blivit förvånad över kartan över europeiska länder med misskötta ekonomier. Skiljelinje mellan länder med protestantisk tradition och katolska länder antyder att historiska normer spelar en viktig roll för krisen.

Samhällsvetare brukar inte studera normers och moraliska värdens betydelse för samhällsekonomin. Anledningen är att normer är svåra att mäta och påverka genom politiken. Men bara för att något är svårt att studera, eller omedelbart förändra genom nästa budgetproposition, betyder det inte att det är oviktigt. I själva verket finns mycket som pekar på att normer påverkar hela vår samhällsuppbyggnad. På lång sikt påverkas normbildning i sin tur av den politik som förs.

fredag 18 november 2011

Våldtäktsmän - de värsta män jag vet!

För precis en vecka sedan var en ung 17 årig flicka på väg hem klockan halv 7 på kvällen i ett tryggt villaområde vid Skårs kyrka i Göteborg. Där på vägen överfölls hon av två män. Hon blev brutalt nedslagen och utsatt för en våldtäkt. En ung flicka fick på några minuter sitt liv förstört! Jag anser att våldtäkt är det fegaste och mest avskyvärda av alla brott och straffen borde vara betydligt kraftigare än vad de är idag. Det går knappt att sona det man gör med en kvinna vid en våldtäkt!

Många är vi kvinnor som är rädda för att bli just överfallna och utsatta för en våldtäkt och denna räsdsla skall vi kvinnor inte behöva känna och uppleva i ett civiliserat samhälle!

Jag tycker att man skall outsourca fängelsevistelsen för våldtäktmän till Thailand eller Colombia. Där kan de få avtjäna sin fängelstid i överfulla fängelser och känna rädsla varje dag för sina liv!

För något år sedan var jag och besökte Kongo med FN förbundet i Sverige. Där besökte vi ett sjukhus som tog hand om kvinnor, barn och män som utsatts för våldtäkt- det var det mest tragiska, mörka och deprimerande jag upplevt! En våldtäkt är det mest integretitekränkande man kan utsätta en annan människa för! Straffen skall vara hårda för dessa våldtäktmän såväl i Sverige som i Kongo!

torsdag 17 november 2011

Bortrövade barn igen!

Denna artikel finns att läsa i veckans nummer av tidningen Hemmets Vän.

Fler och fler barn förs utomlands i vårdnadstvister

Veckans nummer Publicerad: 2011-11-10 16:26

134 svenska barn är idag registrerade på Utrikesdepartementet som bortförda till andra länder av den förälder, som inte har vårdnaden av barnet. Bortförandet sker ofta när barnet ska få träffa den andre föräldern. Riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD), fick 2010 pris av Saknade barns nätverk för sitt engagemang för bortförda barn. Hon får ständigt telefonsamtal från förtvivlade föräldrar eller släktingar. De ropar på hjälp att få sitt barn tillbaka till Sverige.
Uppdraget att återföra barnen till rättmätig vårdnadshavare ligger hos Utrikesdepartementet, men Annelie Enochson menar att den tysta diplomatin inte är tillräcklig för att få dessa barn åter till Sverige. Inte ens en jourtelefon som i många andra länder finns det i Sverige att ringa till, när ett barn förts bort till annat land. Saknade barns nätverk har erbjudit sig att sköta jourtelefonen, men från staten har inte avsatts några pengar till verksamheten.– Mitt engagemang började 2004 när en mamma utanför Göteborg hörde av sig. Hennes fem barn hade kidnappats till Gaza. När jag såg hur många föräldrar som drabbats av detta problem började jag skriva motioner i riksdagen och skapa opinion i frågan, berättar Annelie Enochson.I samband med att alliansregeringen tillrädde 2006 fick hon tag på en företrädare från varje alliansparti tillsammans med Alf Svensson, tidigare partiledare för Kristdemokraterna samt Per Ahlmark, tidigare statsråd (FP), författare och debattör och förra utrikesministern Laila Freivalds.
Internationell press– Genom de kontakterna och andra aktioner kunde vi sätta internationell press på mannen som fört bort Elisabeth Krantz fem barn till Gaza. När Interpol hävde efterlysningen kom han hem till Sverige och barnen kunde återförenas med sin mamma. Han själv fick ett flerårigt fängelsestraff. Nu har den äldsta flickan i familjen engagerat sig i Saknade barns nätverk och stöttar på olika sätt andra och berättar sina egna erfarenheter, säger Annelie Enochson.
Läs mer i Hemmets Vän nr 45 2011.

söndag 13 november 2011

Gudtjänst och Fars Dag!Grattis alla pappor idag på eran dag!


Hoppas ni får mycket kärlek och uppmärksamhet ! Visst kan Fars Dag synas vara ett jippo, men gör nåt bra av dagen och uppmärksamma din far eller make eller nån annan som är pappa och tala om att du är glad att den personen finns i just din närhet!Idag sänds oxå gudtjänsten från St Clara kyrka i Stockholm. Predikan kommer att hållas av Carl Erik Sahlberg. En fantastisk pappa för många och som jag haft glädjen att samarbeta med under de åren jag var ordförande för Riksdagens Kristna Grupp. Carl Erik är kaplan för Riksdagens Kristna Grupp.


Ett bra föredöme för Fars Dag är Carl Erik!


Kan du inte lyssna direkt så kommer länken här och lyssna när du kan.

lördag 12 november 2011

Utöka sanktionerna mot Iran!Idag hade jag denna artikel inne i GP webb upplaga...läs den du oxå här!


Det finns många murar i världen för att skydda länder mot yttre fiender...här är några av dem...frågan är vad som skall skydda oss mot Iran den dagen de har kärnvapen...murar lär inte hjälpa!

fredag 11 november 2011

Det behövs fler barnahus

Idag är jag publicerad i GT tillsammans med Roland Utbult. Vi uppmanar till flera barnahus.

Läs hela artikeln här.

torsdag 10 november 2011

Betala propagandan ur din egen plånbok!

Ibland vill jag bara dela bra artiklar på min blogg. Detta är en sådan om att Palestinagrupperna använder våra skattemedel för att sprida sin propaganda...kan inte ha sagt det bättre själv än vad Erik Helmersson gör i dagens DN!

onsdag 2 november 2011

Rätt av Sverige att rösta nej till Palestina som medlem i UNESCO!Idag hade jag denna debattartikel inne i SVT.seKommentera gärna på kommentars tråden.

tisdag 1 november 2011

Berusad kan bli frisläppt men inte en nykteristI tisdags läste jag en debatt artikel i SVD av Madeleine Leijonhufvud och Susanne Wennberg där de skrev att en berusad person kan dömas mildare än en nykterist . Högsta domstolen har mildrat en dom för en person som dömts till mordförsök eftersom han vid tillfället var berusad... nyckelordet här är uppsåt. Enligt Leijonhufvud och Wennberg skulle inte Mattias Flink dömas så hårt eftersom han var berusad vid tillfället för dådet. Detta är intressant och jag inser när jag läser dagens SVD att straffrättsexperterna inte är eniga om vad domen i HD egentligen innebär. Dock kan man konstatera att sambandet mellan vissa brott och alkohol är strarkt och att 45% av gärningsmännen vid dödligt våld under åren 2002-2008 var berusade vid brottstillfället , enligt Brottsförebyggande rådet.Jag anser att vara berusad ALDRIG skall vara en förmildrande omständighet. Man intar alkohol medvetet och om omdömmet sedan sviktar så skall inte det var förmildrande utan tvärtom. Jag tror att alla vet att omdömmet sviktar när man dricker mycket alkohol och gör man sedan ett våldsbrott så skall det snarare vara till nackdel att man även tagit alkhol och droger. Men jag är ju ingen strafssrättsexpert...bara en vanlig göteborgare som tycker rätt skall vara rätt!måndag 31 oktober 2011

Stoppa piraterna och gör det snabbt!

Idag, 31 oktober, publicerades min artikel om piratproblemet för sjöfarten. Läs och kommentera!
Länk till artikeln.

söndag 30 oktober 2011

Israel bedöms alltid med andra glasögon!

Ikväll publicerade en artikel med ovan rubrik på Newsmill av mig......läs den här!

torsdag 27 oktober 2011

Grekland - byt till drachmer?!Inatt vaknade jag klockan halv fyra över att det surrade i mobil och jag hade fått ett sms. Europas ministrar hade kommit överens om en lösning på Greklands skuldkris, stod det i sms:et. Stora nyheter att vakna till mitt i natten ...eller inte?


Jag har aldrig förstått detta att alla Europas ministrar lägger ned dagar och uppenbarligen nätter oxå för att hjälpa Grekland med sitt skuldberg. Allt medan Greklands befolkning demonstrerar och är arga för varje eftergift de skall göra för att få landet ur krisen.


Är det inte snart dags att vi i andra medborgare i EU oxå börjar demonstrerar och höjer våra röster och protesterar mot att vi skall hjälpa Grekland med sin misskötta ekonomi ? Ja, ja, jag vet att allt ekonomiskt hänger ihop och jag HAR läst artiklar liknande denna i tidningar....se här!

Men ändå...mitt förnuft säger mig att detta är bara början och varför inte kapa navelsträngen redan nu och låta Grekland klara sig själv och gå över till drachmer.

Denna ekonomiska cirkus på hög nivå liknar med och mer Victor Mullers spel med SAAB....alla hoppas och alla vill tro så väl ....men till sist så står vi där med skägget i brevlådan och undrade hur vi kunde hamna här.

onsdag 26 oktober 2011

Ni som i vanliga fall inte läser Sydsvenskan - läs detta!

Ni som i vanliga fall inte läser Sydsvenskan - läs detta här!

Vilka är dina hjältar??

Aktuellt pressmeddelande om folkmordet i Turkiet

Stockholm

info@armeniska.se
www.armeniska.se

Turkiet fälls i Europadomstolen för kriminalisering av folkmordserkännande

Strasbourg, 25 oktober 2011

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har enhälligt röstat för att erkännande av Armeniska folkmordet inte kan kriminaliseras i Turkiet. Domen kom i fallet om den nu exilboende turkiske professorn Taner Akcam mot Turkiet som pågått sedan 2007.

Europadomstolen slår fast att Turkiets pågående åtal mot forskning om Armeniska folkmordet strider mo artikel 10 (yttrandefrihet) i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen inser även att Akcam är rättfärdigat i sin rädsla för rättslig förföljelse på grund av hans forskning om händelserna under 1915.

Domstolen påpekade att samma slutsats drogs även i fallet Dink mot Turkiet (2010) där artikel 301 i turkiska brottsbalken används för att åtala oliktänkande individer och har missbrukats för att tysta personer som bland annat påtalat folkmordet.

Ett pressmeddelande med bakgrund och domstolens utslag finns på Europadomstolens hemsida

Valdeltagandet i Tunisien och OSCE pressmeddelandet!

Tunisien består av cirka 10,5 miljoner invånare av dem var det 4,4 miljoner som hade röstregisterat sig. Övriga röstberättigande är cirka 1, 8 miljoneroch frågan är hur många av dem som verkligen kunde och ville rösta...återstår att se när all sammanräkning gjorts...SVT tar upp detta i dagens blänkare...läs vidare här!

Läs oxå pressmeddelandet från OSCE PA som jag verkade genom här!

tisdag 25 oktober 2011

Valet i Tunisen är över för denna gång!I söndags var jag i Tunis och övervakade valet med en estonisk och en finsk parlamentsledamot. Vi var i ett område som anses fattigt och besökte cirka 15 vallokaler.Det var inget att anmärka på hur de skötte valet inne i de olika vallokalerna.Valförättarna gjorde verkligen det bästa i att följa de regler och förordningar som fanns och vinnlade sig om att allt skulle gå korrekt till. Det gick oerhört långsam inne i vallokalerna eftersom alla skulle skriva sin signatur i registeringsboken, få sitt vänstra långfinger doppat i bläck och få valsedeln som var stor som en handduk i formatet. Det var 80 stycken partier på listan med namn och symbol så att även analfabeter skulle kunna markera sitt alternativ.
Köerna utanför blev timlånga, men ändå inte många som klagade.

Vi var kvar i en vallokal vid sammanräkningen tills klockan 23.30 och då var 25% av rösterna räknande....tog oerhört låååång tid. Men vi kunde ändå anna varåt resultat
lutade. Vår vallokal visade att Al Nadha fått ca 45% av rösterna. Det var det partiet som var mest välorganiserade, haft mest pengar för att kunna åka runt med bilar och megafoner på taket och oxå hade observatörer i alla vallokaler.

Jag hörde med tunisiska bekanta om Al Nadha och de utryckte en oro över att detta starkt islamistiska parti skulle få ett stort inflytande nu när konstitutionen skall skrivas. Al Nadha kan innebära att de rättighter som kvinnor och andra religiösa grupper nu fått åter kan inskränkas.

Jag hoppas för Tunisens befolkning skull att de andra partierna kan dra i en annan riktning och att utvecklingen fortsätter i den positiva riktning som revolutionen innebar av frihet för tanke, åsikt, religion och möte.

Läs vad jag säger om valet på YOUTUBE här
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Wz4eUDg8RJ8

torsdag 20 oktober 2011

Nu åker jag till Tunisien för att övervaka valet där på söndag!

Pressmeddelande
Stockholm den 20 oktober 2011

Annelie Enochson bevakar valet i Tunisien

– Tunisiens val är spännande eftersom det är det första demokratiska valet sen den Arabiska Våren. Den här valrörelsen innehåller en förväntan på något nytt för landet.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, som idag torsdag reser för att övervaka valet i Tunisien.

- Jag oroas dock av att ha mottagit ett flertal signaler om ett växande islamistiskt inflytande i landet. Grupper med sharialagstiftning på agendan hotar att ersätta ett förtryck med ett annat.

Det är Annelie Enochsons tionde uppdrag för OSSE som valövervakare. Hon nås via mobiltelefon 070-6550 650 under sin resa.

För mer information:

Jonathan Lindgren
Handläggare/ Political adviser
Tel:+46 8-7865308, +46 70-5586977

tisdag 18 oktober 2011

Gilad Shalit är i Egypten på väg hem till Israel!


ÄNTLIGEN! Synd att inte min gode vän journalisten Dick Haas fick uppleva denna dag som har kämpat för Gilads frigivning bland så många andra....

onsdag 12 oktober 2011

Gilad Shalit snart fri efter 1935 dagar som Hamas fånge!


Igår kom glädjebeskedet att Hamas kan tänka sig släppa den unga israeliska fången som suttit i Hamas våld sedan 25 juni 2006. Hamas har mot alla reglementen och internationella konventioner inte låtit någon utomstående , varken Röda Korset, FN eller någon annan organsiation fått träffat denna unge man som var 19 år när han tillfångatogs.Jag har besökt Noah Shalit varje gång som jag varit i Jerusalem de senaste åren. Noah är Gilads pappa och han har tältat utanför premiärministerns bostad mitt i Jerusalem och sagt att han stannar där tills hans son är fri...nu kan han snart packa ihop sitt tältläger!Sedan flera år tillbaka har jag oxå lagt en motion om Gilad Shalit i riksdagen för att uppmärksamma hans situation och tillkännage till regeringen att de skall arbeta ännu mera aktivt för att få Gilad fri......min motion har blivit tillgodosedd efter en vecka sedan jag lämnade in den...snabbaste gensvaret någonsin på en motion!

måndag 10 oktober 2011

Håkan J lyssna på Thage G Peterssons råd!I somras under Almedalsveckan hade jag nöjet att lyssna på ett offentligt samtal mellan Elisabet Sandlund och Thage G Petersson om politikens villkor. Det var ett fint samtal och under samtalet nämnde Thage G att han hade gett fem råd till några unga människor som ville satsa på politiken som han träffade på en tågresa. Eftersom jag själv fick två goda råd av en socialdemokratiskt kommunalråd i Göteborg när jag började som riksdagsledamot så blev jag nyfiken och bad honom sända dessa råd till mig. Under sommaren kom sedan ett brev till mig från Thage G med de fem råden...... råd nummer 5 lyder ...Fortsätt att vara människa! Låt inte politiken ta överhand.VAR ÄRLIG I ALLA LÄGEN. En lögn uppdagas alltid . Förneka inte om du tror på en gud och är religiös.Alla råden var kloka men just detta råd vill jag ge vidare till Håkan J från en nestor i ditt eget parti! Var ärlig!PS: De kloka råden jag fick var följande...var försiktig med alkoholen och var rädd om din familj...bägge råden kloka och viktiga att följa i riksdagens många ggr utsatta arbetsmiljö.

fredag 7 oktober 2011

Evighetsgeldenärerna - samhällets fattiga riddare!

Jag har skrivit en motion tillsammans med Yvonne Andersson som handlar om de evigt skuldsatta...vilket fruktansvärt liv de har och som vi i riksdagen bör åtgärda där vi kan.

På länken Fattiga Riddare pågår en intensiv debatt om vår motion....du kan läsa om debatten här.

Sedan skall jag kopiera in motionen när jag kommer till riksdagen...det går inte från min hemmadator....se på tisdag igen på detta inlägg....

onsdag 5 oktober 2011

Grattis Israel - nytt nobelpris!

Åter igen går ett nobelpris till det lilla landet Israel. Läs här på SVD.

Det är Daniel Shechtman, forskare på Tecnicon i Haifa som får priset för sin upptäckt om kvasikristaller 1982. Jag är så facinerad av all denna hjärnkapacitet som finns i Israel. Nobelpris efter nobelpris delas ut till forskare från detta land. Hur kan det komma sig att alla de omkringliggande arabiska länderna som inte tror Israel om något gott ,inte kan prestera någon nobelpristagare? Det är 22 arabiska stater och över 100 miljoner fler invånare som är grannar runt Israel eller i dess närhet. Kan det hänga samman med den öppna attityd man har i Israel för forskning, den nyfikenhet på nya upptäckter som bejakas redan från förskolan, att kvinnor och män är jämställda, att man är öppen mot andras åsikter, religioner och tänkande...? Allt som Israel är ...är inte i deras grannländer...och vem får Nobelprisen?

Alla motioner inlämnade!Nu är alla mina motioner inlämnade till kammarkansliet. Jonathan Lindgren, min duktiga politiska sakkunnige och jag lämnade in motionerna igår.

Motionerna handlar om helt olika frågor i ett brett spektrum från en motion om Belarus till sjöpirater.Jag har också skrivit om samvetsfrihet, religionsfrihet och om de bortrövade barnen...allt detta är hjärtefrågor för mig.

Snart kan du läsa om dem på riksdagens webb under mitt namn och klicka på motioner eller så hör du av dig direkt till mig på min emailadress till riksdagen.

tisdag 4 oktober 2011

Den stockholmska taxichaufförenIdag på morgon åkte jag taxi från Bromma flygplats till riksdagen. Ofta brukar dessa resor i Stockholm vara en tråkig transportsträcka med en tyst chaufför som inte vill kommunicera utan utför sitt uppdrag att tranportera mig från punkt A till punkt B. Men denna morgon var det annorlunda. Här sitter en chaufför som var stor och grov med en guldring i ena öronsnibben Han var urtypen för en riktig machoman. Med en gång börjar han att kommunicera mig och fråga om jag var ledamot och från vilket parti. Jag bad honom gissa...och efter några trevande försök som centerpartist så sa han. "Kan det vara så att du kommer från det partiet som jag röstar på?" Vilket då, frågade jag. "Jo, kristdemokraterna och så fortsatte han med att berätta att han var inte döpt, inte heller konfirmerad, han räknade sig som ateist, han drack och svär som en bortsbindare men han gillade att kristdemokraterna är ett värderingsparti och som står upp för de urgamla principerna om familjens betydelse i samhället, de tio budorden (?) och att kristdemokraterna verkar vara jordnära."

Whoo, vilket vittnesbörd från en taxichaufför...raka rör om hela vår politik serverad av en machoman som kanske inte läst hela vårt principprogram men som hade andemeningen klart för sig!

Vilken start på ännu en stockholmsdag i riksdagen!

måndag 3 oktober 2011

Omöjligt bygga fler spår just nu!

Igår hade infrastrukturministern Catharina Elmsäter Svärd och jag denna artikel i tidningen GT - med rubriken som ovan.

Debatt: Omöjligt bygga fler spår just nu
Redan under förra mandatperioden påbörjade vi en satsning på utvecklingen av landets infrastruktur. 2010 fattades beslut om att under tolvårsperioden fram till 2021 investera totalt 497 miljarder. En stor del av dessa miljarder säkerställer att byggprojekt går från att vara ritningar till nya järnvägar och vägar som kan öppnas för trafik.

Under den gångna vintern märktes järnvägens brister extra tydligt. Därför har vi låtit trafikverket se över hur vår svenska järnväg faktiskt mår. Trafikverkets egna analyser pekar på att delar av det befintliga järnvägssystemet behöver uppgraderas för att störningarna inte ska öka. Vi har också tagit intryck av arbetspendlares frustration och företags beroende av tillförlitlighet.

Därför har regeringen beslutat att under de två kommande åren satsa ytterligare fem miljarder kronor på ökat underhåll, reinvesteringar och trimningsåtgärder. Det är viktigt att förbättringar löpande även sker på andra områden för att öka robustheten. 1,4 miljarder går till likartade underhållsinsatser i vägsystemet.

Även myndighetens effektiviseringar kommer att frigöra medel som kan läggas på att förbättra vår infrastruktur. Men skulle det inte vara bättre med ännu fler miljarder redan 2012 och 2013?

Vi vill vara realistiska, inte populistiska. Vi måste ha ordning på vad som behöver göras, när det kan göras och hur mycket det kostar. För det första kräver åtgärder inom framför allt järnvägssystemet god framförhållning i planeringsarbetet. För att kunna komma ut och byta till exempel spårväxlar eller kontaktledningar måste det finnas ledig tid mellan de tåg som passerar på spåret. De nivåer som regeringen nu beslutat är i linje med vad trafikverket menar är möjligt för de kommande två åren. Ytterligare åtgärder skulle helt enkelt riskera att försämra framkomligheten.

För det andra är det angeläget att inte riskera att kostnaderna för infrastrukturarbeten skjuter i höjden. Med många byggen samtidigt riskerar flaskhalsar att uppstå, som även driver på kostnaderna. Vi vill ha mer infrastruktur för pengarna, inte mindre.

För det tredje är det viktigt att ta ansvar för helheten.

Samtidigt som länder i vår omvärld nu brottas med skuldtyngda nationalräkenskaper föreslår vissa här hemma omfattande lånefinansiering för att kunna presentera löften om stora satsningar.

Vi värnar i stället en ansvarsfull politik. Denna extrasatsning på fem miljarder kronor är en del i regeringens fortsatta arbete att stärka välfärden och förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela Sverige. Fler ska kunna arbeta och fler ska få det lättare att ta sig till arbetet.

Catharina Elmsäter-Svärd
Infrastrukturminister (M).

Annelie Enochson
Riksdagsledamot (KD) från Göteborg.

Inkluderande ledarskap- Mats Odell visar vägen!

Har precis lyssnat på presskonferensen med Mats Odell. Han är oerhört tydlig med att han vill ha ett inkluderande ledarskap...jättebra! Han vill samla partiets olika traditioner...jättebra! Och han vill se ett ökat personligt ansvarstagande som politiker....jättebra!

Att kunna kommunicera bättre vår politik är ett måste...och då måste vi få ledarskap som inkluderar alla aktiva...som det är nu på vissa platser så vill man bara ha med dem som tycker och tänker likadant. Detta är förödande för partiet och leder bara till en nedåtgående spiral!

Mats efterlyste ett aktivt presidium...varför inte ett stabilt och brett nytt presidium med Mats, Ebba Busch och Bengt Germundsson? De har alla tre goda ledaregenskaper, kan lyssna och samla partister och väljare och skulle dra partiet i en riktning som skulle attrahera nya och gamla väljare!

lördag 1 oktober 2011

Vi behöver en ny partiledare!

Läs dagens Brännpunkt nedan

30 september 2011 kl 23:11, uppdaterad: 1 oktober 2011 kl 08:04
BRÄNNPUNKT


Kristdemokraterna är en omistlig röst i svensk politik. Inget annat parti tar så konsekvent ställning för de små och naturliga gemenskaperna som familjen, för våra barns och ungas uppväxtvillkor, för en bärande etik i samhällsbygget, för ett socialt ansvarskännande, för våra äldres goda villkor, för ett förvaltarskap inte bara om rikets finanser utan också om de naturresurser och den miljö vi fått att förvalta, liksom för ett gott företagsklimat som kan generera välfärd.

Vi är övertygade om att Sverige skulle sakna de värden och värderingar som Kristdemokraterna bygger sin politik på, om olyckan var framme i valet 2014 och partiet hamnade utanför riksdagen.

Men vi kan också se tecknen att en valseger i EU-val och riksdagsval 2014 inte alls är självklar. Opinionsmätningar kommer och går, och på dem ensamma kan man inte bygga en politisk analys och framförhållning. Men de senaste valresultaten talar sitt tydliga språk.

Artikeln fortsätter...
2002 gav riksdagsvalet 9,1 procent, jämfört med 11,8 procent i valet 1998. Också i det efterföljande EU-valet 2004 minskade partiet; en minskning som sedan fortsatte vid nästa EU-val och i riksdagsvalen 2006 och 2010 , när partiet fick 6,6 procent respektive 5,6 procent. KD har i de fem senaste fem valen backat med mellan 15 och 27 procent vid varje val. Partiets nuvarande siffror i opinionsundersökningarna visar att endast en av tre väljare från valet 1998 är kvar.

För att säkerställa att Kristdemokraternas röst inte saknas i riksdag och regering efter 2014 är det enligt vår mening uppenbart att vi bör lära av exemplen från andra partier som förlorade i valet 2010, och som nu kommer att möta väljarna med nya partiledare.

Socialdemokraternas slutna process är ingen väg att följa, medan såväl Centerpartiet som Miljöpartiet lyckades få en tydlighet och en demokratisk förankring, som imponerade, attraherade och visade väg. Vi menar därför att Kristdemokraterna fram till sitt nästa riksting 28 januari, då partiledare ska väljas, bör ha en öppen och genomskinlig valprocess, där flera kandidater får göra turnéer i landet och presentera sig och sin politiska vilja för såväl lokalavdelningar som medierna.

Den tid är sedan länge förbi då Henry Ford kunde säga: ”Du kan välja en Ford i vilken färg du vill, bara den är svart.”

MALIN APPELGREN

kommunalråd, Solna

AMANDA AGESTAV

fd riksdagsledamot, Västerås

MAGDA AYOUB

fd riksdagsledamot, Stockholm

HARALD BERGSTRÖM

fd riksdagsledamot, Alvesta

ANDREAS CARLSON

riksdagsledamot, Mullsjö

KJELL ELDENSJÖ

fd riksdagsledamot, Stockholm

ANNELIE ENOCHSON

riksdagsledamot, Göteborg

LEIF HALLBERG

partistyrelsen och seniorförbundets ordf.

EVA JOHNSSON

fd riksdagsledamot, Växjö

ALWA LARSSON

fd riksdagsledamot, Höör

TORSTEN LARSSON

fd kommunstyrelsens ordförande, Vansbro

ANNA-KARIN KLOMP

partistyrelsen, Uppsala

JESSICA NYBERG

kommunalråd, Lidingö

MIKAEL OSCARSSON

riksdagsledamot, Uppsala

TUVE SKÅNBERG

riksdagsledamot, Skillinge

LARS SVENSK

fd riksdagsledamot, Söderfors

ROLAND UTBULT

riksdagsledamot, Uddevalla

ERLING WÄLIVAARA

fd riksdagsledamot, Luleå

ROLF ÅBJÖRNSSON

fd riksdagsledamot, Stockholm

tisdag 27 september 2011

Trafiksäkerhet med utökad syntest enl EU parlamentet


Läste idag på Ekots hemsida att EU Parlamentet vill öka trafiksäkerheten och minska dödsolyckorna i EU. Under år 2009 dödades 35000 medborgare i EU.Det är berömvärt att trafiksäkerheten äntligen hamnar på EU's bord. Trafiksäkerheten är även uppe på FN's bord. Det EU parlamentet för fram det är att syntester skall genomföras för dem som har körkort vart 10 år och för förare över 65 år så skall syntest genomföras vart 5: te år. Ja, syntester är säkert bra men bättre vore om man i Europa ökade sin synförmåga genom att minska sin alkoholkonsumtion när man kör. I en del EU länder är det 0,8 promille som gräns för körning av fordon. Börja med att jobba med nollvisionen när det gäller noll acceptansen till alkohokol och andra droger när man kör - det tror jag är bättre än syntester...men vågar EU parlamentet lägga ett sådant förslag?

torsdag 22 september 2011

Jag är upprörd över UD och Turkiets agerande mot Gulan Avzi!

Läste på Newsmill denna artikel skriven av Gula Avzi, min fd kollega i riksdagen. Så här får det inte gå till ...att Turkiet dikterar villkoren för vilka som skall deltaga på ett seminarium i vår rikdag! Jag är upprörd på UD som går i Turkiets ledband!

Läs på Newsmill!

onsdag 21 september 2011

Grattis På fredsdagen!

Imorse när jag kommer till riksdagen så står Kristna Freds utanför och delar ut kort där det står just "Grattis på fredsdagen!" Den internationella fredsdagen inrättades av FN 1981 för att vädja om en 24 timmars lång vapenvila och icke våld åtminstone en gång om året.

Bra initiativ och denna dag infaller när FN's generalförsamling träffas för att bland annat diskutera om Palestina skall få bli en fullvärdig medlem i FN och därmed kunna bli en självständig stat.

För att kunna bli medlem i FN och kunna bli en självständig stat är ett absolut krav att man erkänner sin närmaste granne, Israel, och dess rätt att existera inom säkra gränser. Så gott som varje dag sänds missiler från Gazaremsan in i södra Israel med syfte att skapa terror och fruktan hos den israeliska befolkningen.Barnen på Västbanken lär sig att judarna är deras värsta fiender och lärare uppmanar till våld ifrån katedern.Om man inte kan styra sin egen befolkning , hur skall man då kunna styra ett land?

Varför vill oxå President Abbas att Palestina skall ha östra Jerusalem som huvudstad? Jerusalem har aldrig varit en arabisk huvudstad medan staden alltid haft en central betydelse i den mosaiska tron och för alla världens judar.

Varför har inte de arabiska länderna under alla dessa år assimilerat de arabiska flyktingarna från självständighetskriget 1948 som de arabiska grannländerna startade? Det var ung. lika många judiska flyktingar som fick lämna arabiska länder under slutet av 40 talet och de är alla assimilerade i Israel eller andra länder.Det palestinska flyktingproblematiken är grannländernas problem...inte Israel.

Om jag förstått Lord Baulford rätt så skulle det bildas en judisk stat och en arabisk stat på det gamla brittiska mandatet...den arabiska staten heter Jordanien och den judiska staten Israel.....men en judisk stat ville inte araberna ha och startade krig mot Israel...ett krig som fortsatt i 63 år. Israel vill fred men frågan är om grannarna vill detta och uppenbarligen inte heller de styrande i Gaza och på Västbanken.

Det stora problemet i denna konflikt är att överhuvudtaget Israel finns. Jag har inga stora förhoppningar på att FN kommer att inse det orimliga med en fientlig Palestinsk stat som inte vill erkänna Israels rätt att existera. FN består av bland annat av 22 arabiska stater och 1 judisk stat......många diktaturer och många politiskt korrekta stater. Måtte inte Sverige sälla sig till denna skaran utan klara av att kräva lika mycket från en framtida palestinsk stat som från vilken annan stat som helst.....att det erkänner Israels rätt att finnas, att de slutar med våld mot Israels befolkning är grundläggande!

tisdag 20 september 2011

Budgetdebatt i kammaren!


Dignande kaffebord...utan avec...

Nu pågår budgetdebatten i kammaren...finns mycket att visa fram, vara glad över och kommentera...inte minst att vi får 5 miljarder extra till infrastrukturen.

Dock måste jag säga att jag är ledsen över att inte alkoholskatten höjdes för 2012. Vi behöver mera pengar till statskassan och detta vore ett utmärkt sätt att öka på finanserna.Man säger från regeringshåll att man inte vill öka smugglingen.... mmm...detta är ett Stockholms och Skåneperspektiv. Där är spriten billigare i Danmark , Tyskland och Finland...men för oss boende nära Norge ser det ut precis tvärtom.

Norrmän strömmar över gränsen till Strömstads två (!) systembolag för att köpa vår billiga sprit.Norrmännen är glad för att alkholskatten inte höjs...men alla barn och anhöriga till alkolister tycker nog tvärtom.

I lördags var det ett mycket bra inslag i Skavlan där både Benny Andersson, hans son Johan och My Skarsgård berättade om sin alkoholism.

Visst behövs alkoholskatten höjas...hoppas den gör det i nästa budget!

måndag 19 september 2011

Frosseri - en tankvärd artikel-publicerad idag!

Idag publicerades en artikel som jag var med som undertecknare på...om frosseri...läs den i tidningen Världen idag eller här under...

http://claphaminstitutet.se/2011/09/18/frosseri-%e2%80%93-synden-som-till-slut-slukar-oss-sjalva/

Frosseri – synden som till slut slukar oss själva

I det starkt kristet präglade USA lär det för varje såld Bibel säljas tio kokböcker. Denna sakuppgift stämmer till eftertanke. Om man nu äger en rejäl grundkokbok som täcker det allra mesta, och ändå inte har prövat mer än en tiondel av recepten – varför anser man sig då behöva ha en kokbok till? En del av svaret ligger nog den otillfredsställelse som många människor känner inför livet. Den fulla tillfredsställelsen har ännu inte infunnit sig, men de nöjda ansiktena på kokbokens omslag tycks visa att de har funnit den där nyckeln som slutligen kan öppna dörren till lyckans land.

Med högburet huvud brukar vi svenskar vara snabba att kritisera glufsande och överviktiga amerikaner. Precis som hos övriga dödssynder ligger dock frestelsen lika nära oss själva som andra. Den tar sig bara lite andra uttryck. För att finna talande exempel på frosseri behöver vi inte söka på andra sidan Atlanten. Årets stora trend i resebranschen stavas all inclusive. Betala nu, och sedan är det bara att äta och dricka så mycket du önskar när du väl är på plats. Allt ”gratis”.

Problemet är förstås att det som för oss känns kostnadsfritt i verkligheten är allt annat än gratis. P1:s Kaliber granskade i våras detta nutida fenomen som inte drabbar resenären hårdast. All inclusive-resandet slår däremot hårt mot lokala näringsidkare vars inkomstmöjligheter dräneras när turisterna stannar kvar på hotellet och går loss på ytterligare ett mål från den ständigt dignande buffén. En annan förlorare är vår gemensamma miljö som överöses av allt större mängder matavfall och annat skräp.

Frågan är förstås också huruvida man växer som människa av att resa till ett annat land, låsa in sig bakom staket och aldrig behöva träffa någon annan lokal medborgare än de alltmer underbetalda hotellservitörerna. Jo, magmåttet kanske växer en del. Men insidan riskerar att krympa ihop i en alltmer inskränkt självcentrering.

Frosseriet handlar inte bara om ett överdrivet matintag, utan snarare om vårt egofixerade fokus på att inta mer enbart för att vi kan och har råd. Synden kan lika gärna uttryckas i ett överdrivet intresse för gastronomiskt högtstående maträtter, eller om ett alltför starkt fokus på tevetittande, facktidskrifter, Facebook eller något helt annat som kan vrida mitt fokus bort från Gud och min nästa.

Frosseriet ligger på flera sätt nära girigheten. Men det unika i frosseriet ligger inte i lusten att äga, utan snarare i driften att inta mer än jag egentligen behöver. Kyrkofadern Augustinus betraktade samma fenomen hos sig själv. När han som ung brukade palla äpplen hos grannen kunde han i efterhand se att det egentligen inte var äpplena han ville åt. Det var själva möjligheten att egoistiskt ta kontrollen över dem. Vad som låg bakom detta tvångsmässiga äppelpallande insåg han först senare, efter att Gud själv hade uppfyllt hans hjärta.

Filosofen Peter Kreeft förklarar: ”Motivationen för frosseri är min omedvetna självbild av tomhet: jag måste fylla mig själv för att jag är tom, spöklik och värdelös. Enbart kunskapen om Guds kärlek till mig kan fylla denna tomhet, göra mig till en stabil personlighet, och ge mig ett definitivt värde.”

Frosseriets motpol är måttfullhet. Det är en av de fyra klassiska kardinaldygderna. Måttfullheten är medelvägen mellan självutplåning och självcentrering. Den innebär att unna sig det som kan ge glädje åt kropp och själ. Men den väljer att sätta stopp när den erbjudna njutningen har gått över den gräns där ytterligare intag inte ger någon extra tillfredsställelse, utan mest fungerar som en egoistisk magnet som suger åt sig det man kan nå, i syfte att det goda inte ska råka tillfalla någon annan.

Måttfullheten har också fått ett uppsving efter den slit-och-släng-mentalitet som kännetecknade stora delar av 1900-talet. Vi har börjat inse att vi inte oreflekterat kan konsumera, använda och kasta bort allt som vi har ekonomisk möjlighet till. Vi har ett jordklot att bebo, och när vi har använt de resurser som vår planet erbjuder oss har vi inget ytterligare jordklot att exploatera. Allt fler erkänner nödvändigheten av att minska resursslöseriet och satsa på återanvändning och återvinning.

Ett annat alternativ till frosseriet är uthållighet under förföljelse. De första församlingarna växte inte fram under världsliga framgångar och ekonomiskt välstånd. Tillväxten skedde istället under – och kanske: tack vare – svår förföljelse. Människor fascinerades av livet i församlingen som präglades mer av generositet och självutgivande än av njutningslystnad. De attraherades av det evangelium om Guds rike som handlar om något mer än jag, mig och mitt. Och de började ana att det är först i och genom evangeliet om Jesus Kristus som vi kan få våra djupaste behov tillfredsställda.

Per Ewert

Anna Sophia Bonde

Annelie Enochson

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 2011-09-16

torsdag 15 september 2011

Riksdagens högtidliga öppnande med gudtjänst i Storkyrkan innan

Idag har vi haft riksdagens högtidliga öppnande där Storkyrkan bjuder in till gudtjänst innan.
Jag är kritiskt till att denna fina kristna tradition nu blivit en interreligiös dialog sedan domprost Åke Bonnier tog över värdskapet....detta är andra ggr som han vill föringa sina kristna rötter och bjuda in andra världsreligioner till medverkan i den kristna gudtjänsten.

Enligt Åke Bonnier är detta en "tradition" att vi skall interreligiös dialog istället för kristen gudtjänst...ja, tradition för Åke Bonnier kanske om han menar att tradition är 2 ggr...

Det är så många som är kritiska till att vi har denna gudtjänst innan öppnandet...frågan är om inte Åke Bonnier häller olja på den elden...istället för att gjuta olja på vågorna och få dem lugna. Hur länge traditionen med kristen gudtjänst får fortsätta är beroende på vad man fyller den med för innehåll. Redan i år var det en del riksdagsledamöter som avstod att vara med i denna interreligiösa variant.

Sä här sa jag i en TT intervju...skall vidarutveckla mina tankar senare ...nu måste jag iväg...

Annelie Enochson (KD) säger till TT att hon protesterade redan för flera år sedan mot att en imam deltar i gudstjänsten.

- Jag tycker att detta är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land, det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen, eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron är andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga öppnande, säger Enochson.

onsdag 14 september 2011

SodaStream artikeln som inte GP ville publicera!Bild från Ursholmen som bara är vacker och har inget alls med texten nedan att göra...men man kan behöva titta på en fin bild innan man läser texten för man kan annars bli arg på Coop....

Här kommer artikeln som jag försökte få Göteborgs - Posten att publicera men de ville inte, så nu får ni läsare av min blogg det unika tillfället att läsa vad göteborgarna missade att få läsa i sin morgontidning:

Jag är besviken på Coop. Eller snarare, jag är besviken på hur Coop behandlar Israel.
Nyligen fick vi veta att Coops ledning bekymrade sig för att produkter, de trodde kom från Kina, i stället visade sig komma från Israel.
Man tar sig för pannan. Visst, Israel förtjänar ibland kritik. Men landet är likafullt den enda demokratin i regionen.
De demokratiska rättigheterna är sannerligen betydligt större i Israel än i Kina.
Kina sätter oliktänkande i fängelse. Landet har världsrekord i antal avrättningar. Minoriteter förtrycks och kritiska journalister tystas.
Likafullt oroar sig Coop´s ledning över israelisk import.
Jag är medlem i Coop. Därför blir jag upprörd när ”mina” företrädare” beter sig så märkligt och inkonsekvent.
Frågan handlar om Sodastream, ett smart sätt att spara pengar och miljö för oss konsumenter genom att vi får bubbelvatten utan att bära tunga, transporterade burkar vilket belastar miljön.
Anledningen till att Coop ryckt ut och förskräckts över att produkten inte kommer från Kina är att TV4 felaktigt påstod att produktionen till den svenska marknaden kommer från ockuperat område, alltså Västbanken.
Nu var det helt fel, vilket TV4 också har medgett.
Men likafullt har Coop gått ut och sagt stopp till försäljning av Sodastream. Förhoppningsvis har detta trista missförstånd retts ut så att produkten åter finns i hyllorna. Men frågan är om Coops ledning hade varit lika snabb med sanktioner mot andra länder. Varför ska ständigt Israel behandlas med speciella måttstockar?
Vi får inte bli helt historielösa. Jag förstår dem i Israel som förskräcks av köpbojkotter, för det är inte första gången i historien vi ser parollen till att inte köpa judiskt.
Även om parallellen haltar, måste vi ha respekt och förståelse för den känslighet som fortfarande finns i Israel.
Jag utgår ifrån att Coop åter säljer Sodastream i butikerna. Och jag utgår ifrån att demokratin Israel i framtiden slipper att mätas med andra måttstockar än exempelvis Kina, en jämförelse som faller ut till Israels fördel och som borde vara självklart även för Coop´s ledning.

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för kristdemokraterna i Göteborg

onsdag 7 september 2011

Regeringens glada budget höst!Nu regnar det trevliga släpp om budgeten var och varannan dag. Idag var det presskonferens med trossamfundsministern Stefan Attefall som meddelade att trossamfunden skall få ett tillskott på 10 miljoner. Förut låg det på 50 miljoner och har gjort det de senaste 10 åren. Nu höjs nivån på ett bräde med 10 miljoner till 60 miljoner. Glad för detta! Glad oxå över att vår minister Stefan Attefall har tagit de olika religiösa samfunden på allvar och inser deras betydelse i vårt samhälle - allt från islam, ortodoxa kyrkan, judendomen till svenska kyrkan och frikyrkorna. Det är 22 trossamfund som idag får stöd av staten .

För några dagar sedan kom ett annat glädjebesked från regeringen om att de judiska församlingarna skall få 4 miljoner som ett extra stöd i sin kamp mot antisemitismen och för att skydda sin synagoger, begravningsplatser mot vandaler. Det behövs tror jag ett bidrag på 4 miljoner varje år eftersom skyddet behövs varje år. Nu blir det ett engångsbelopp för 2012 men jag får fortsätta att lobba för att denna summa blir konstant i budget varje år . Detta är inte mer än rimligt eftersom den judiska minoriteten i vårt land är en av våra minoritetsgrupper och skall därför ha skydd av staten för att kunna utöva sin religion och kunna samlas i sina gudtjänstlokaler.tisdag 6 september 2011

Min fd.riksdagskollega Eva Selin Lindgren dog i helgen


Det är med stor sorg som jag nåtts av budskapet att min fd.riksdagskollega Eva Selin Lindgren dog i helgen i sviterna efter en bröstcancer som spridit sig. Eva fick diagnosen för flera år sedan och opererades men tyvärr så återkom metastaser i andra organ.

Eva var i riksdagen under åren 2006 till 2010 och satt för centerpartiet på ett mandat från Göteborg. Eva var en person som jag uppskattade mycket. Hon var orädd och visade civilkurage som få. Hon vågade stå för det hon trodde på och inte ge sig trots motstånd. För Evas del var kampen mot kärnkraften en drivkraft och som professor inom just kärnfysik så visste hon vad hon pratade om. Ofta träffades vi i cafeet eller korridorerna i riksdagen och Eva var alltid lika entusiastisk för det hon brann för och lika upprörd för de dumheterna som hon upplevde förekom i riksdagen. Eva var under sina riksdagsår uppbragd över den brist på verklig demokrati som hon upplevde fanns i riksdagen...att bara vara ett "knapphjon" som tryckte på knappar vid voteringar var inget som låg för Eva. Hon fann en frände i sin centerpartistiska riksdagskollega Solveig Ternström och de kallade sig ofta för " de olydiga" för att de vågade ha och markera egna åsikter i och utanför riksdagsgruppen.

Jag är glad över att fått lära känna Eva och glad oxå över få tillhöra den utvalda skaran som hon benämnde "de olydiga".

Evas tvillingsyster Irma är kristdemokrat och har oxå visat samma civilkurage som sin syster. Irma har som läkare hela sitt liv slåss för de oföddas rätt och argumenterat kraftfullt mot aborter. Mina tankar idag går till Irma!

Tack för att ni båda har funnits och finns i mitt liv!

måndag 5 september 2011

Sommarreflektioner 2- Ja till kronan-nej till euron


Denna sommar har diskussionerna gått varma både i och utanför Sverige om den ekonomiska krisen i euro länder som Grekland, Spanien, Portugal och nu senast Italien. Jag är väldigt glad för att vi inte är med i EMU röran och att vi har behållit kronnan som vår valuta. När vi folkomröstade om vi skulle gå med i det som då kallades EMU samarbetet så markerade jag redan då att jag inte ville ha detta samarbete utan behålla kronan. Läser att den framtida C-partiledaren Annie Lööf liksom jag röstade nej då men att hon därefter varit för euron fast nu tillbaka i att kronan är bäst...det är inte alltid lätt att veta vad som bäst om man låter sina åsikter styras av vartvinden blåser. Nu tror jag att Annie är stabilare än så...men visst har vi som varit mot EMU ibland betraktats som bakåtsträvare fast det visade sig att vi hade rätt.

Under EMU valrörelsen 2003 när jag pratade på gator och torg för att behålla kronan så använde jag följande liknelse:

Tänk er att sex hus är placerade i Sverige, Grekland, Tyskland,Italien, Frankrike och Portugal och alla dessa hus var beroende av samma värmesystem. Om det var varmt i Grekland så drogs temperaturen ned i Sverige och Tyskland och var det kallt i Sverige så höjdes temperaturen i husen i Grekland och Portugal. Samma princip om än förenklad är det med EMU samarbetet. Allt bestäms på en plats, Europeiska centralbanken i Frankfurt och där av de 6 personer som ingår i Centralbankens råd och alla sitter de på 8 årigt mandat. Om den finns problem i ett " hus" så lättar man på trycket i de andra. Ja, och så sitter Europa där med "hus" som är totalt överhettade och då måste de andra "husen" skruva ned sina värmeprognoser.

Ja, vad skall man tro om detta framtida samarbete...Tyskland som är det största "huset" i detta samarbetet har det inte lätt. Jag tycker att Finland gjorde rätt som ställde villkor för att Grekland skulle få låna av dem genom att begära säkerhet i "huset". Finland vågar och går före!

tisdag 30 augusti 2011

Sommarreflektioner 1- Utöya


Jag har under större delen av sommaren varit på sagoön Tjärnö som ligger nära norska gränsen i Kosterarkipelagen.Vädret har varit fantastiskt, vattnet varmt och makrill i havet - vad mera kan man begära?

Eftersom vi ligger så nära gränsen till Norge så är det lättare för mig att ta in norsk radio än svensk så jag brukar på somrarna lyssna på norsk nyhetsrapportering.

Det som slår mig varje sommar är hur trevliga journalisterna är i NRK P2 som är den kanalen jag lyssnar mest på. Journalisterna är lyssnande, medkännande, ivriga att vara korrekta och allmänt mänskliga. Här finns inga som har Janne Josefsson som sin förebild och det märks.

Den 22 juli lyssnade jag som vanligt på NRK när jag fick höra om det fruktansvärda bommdådet i regeringsbyggnaden mitt i centrala Oslo. Bestörtningen var stor och jag undrarde om detta oxå skulle drabba våra regeringsbyggnader...och man undrade vem eller vilka kunde ligger bakom denna bomb och varför skedde detta?

Efter bara några timmar kom nyhetsrapporteringen från norska radion om att det pågick skjutningar på socialdemokraternas sommaläger på ön Utöya , norr om Oslo och nära Drammen.

Sedan följde en oro när man ringde norska vänner som bor i Drammen eller är sommarboende på Tjärnö för att kolla att allt var ok med dem och deras familjer.

Eftersom vi inte har TV på Tjärnö så var nyhetsrapporteringen från den norska radion viktig. När terroristen och massmördaren Anders Beiring Brevik var infångad och omfattningen av hans illdåd mer och mer kom i dagen så kändes det fruktansvärt och orden räckte inte till för att beskriva denna ondska.

Nyhetsrapporteringen från Norge har hela tiden varit saklig ,respektfull och klok. Statministern Jens Stoltenberg var i radion på en presskonferens ganska snart efter bombdådet och förekom flera ggr efter detta för att mana det norska folket till att visa varandra kärlek och omtanke i denna stora tragedi som är den värsta som drabbat Norge sedan andra världskriget.

Inte en gång har jag hört de norska journalisterna problematisera att Anders Beiring Brevik skulle vara kristen fundamentalist eller ens nämna honom som sådan. Konsekvent har de nämnt Anders Brevik som terroristen, högerextremisten , islamhataren och massmördaren. Alla dessa benämningar är relevanta och stämmer.

Men hur rapporterar då de svenska journalisterna? Jo, där är deras fokus att han är en kristen fundamentalist...? Detta fokus blir så stort att den kristna dagstidningen Dagen ägnar ett helt uppslag för att motbevisa att han inte är en kristen fundamentalist.

Terroristen Anders Brevik har i sitt manifest skrivet att han är kristen som enligt norska journalister tolkas som terroristen Anders Breivik beskrivning för att markera hans avståndstagande till islam och den invandring som skett av muslimer till Norge.

Som vanligt när det gäller svenska journalister så söker man enkla lösningar, snabba svar och politiskt korrekta uppslag.

lördag 9 juli 2011

Riksting och Almedalen -vad har de gemensamt?

Nu har både rikstingetsveckan gått och snart även Almedalsveckan. Rikstinget kändes som en avslagen cocacola. Det kunde bli så gott men nådde inte upp till förväntningarna.Många viktiga beslut sköts på framtiden och en del tokiga beslut togs på rikstinget. Ett av de sämsta var att vi ställer oss positiva till sprutbytesprogrammen...det stämmer illa med vårt fokusområde att värna barn och ungdomar. Jag är ledsen för att detta beslut fattades. Under Almedalsveckan så fick KRIS, de kriminellas revanch i samhället pris för sin kampanj " Statligt knark är oxå knark" där de vänder sig mot alla metadonprogram. Jag hade ett längre samtal med dem om just sprutbytesprogrammen. De var ALLA negativa till detta och flera av dem har själva tagit del av programmen i Malmö och menade att det hjälper inte ett dugg att få rena sprutor i tron att det skall minska andra smittsjukdommar. De sade att man säljer sprutorna och fortsätter och använder sina gamla...synd att inte motionärerna som skrivit denna motion lyssnade in "verklighetens folk" innan de fick partiet att byta till denna tokiga åsikt!

Almedalsveckan...ja, det stämmer att så många av media och andra i olika samhällstoppar är här och att mingel sker och visitkort utbyts. Men egentligen...hur skall man sammanfatta dessa dagar? Jag är glad över att Dagen, Världen Idag, Elida, SEA, Frälsningsarmen och andra kyrkor är här oxå och visar upp sig och deltar i debatter...dessa organistaioner som har evighetsvärden på sin agenda i stark kontrast till twittrande självcentrerande ytliga genomsnittliga almedalsdeltagare.

Det ÄR ett märkligt fenomen när man sitter i en panel och flera i panelen håller på med sin Iphone och twittrar eller läser meddelande i en pågående debatt. Snacka om att det blir snuttifierande splittrade debatter....man kan bara vara närvarande på en plats samtidigt och då menar jag riktigt närvarande!

Almedalen är paradiset för twittrarna och minglarna...men långt från de goda verkliga samtalen och mötena!

Det här blogginlägget blev negativt...det är nog dax för semester nu....ja, Tjärnö...vi kommer...jag längtar!

onsdag 22 juni 2011

Intensivt första riksdagsår denna mandatperiod.
Idag är det sommaravslutning i riksdagen, varken med psalmsång eller med fest utan istället tal från första talmannen Per Westberg. Först kommer det dock att debbateras och voteras om bland annat läktarvåldet och socialförsäkringar i vår plenisal. Kanske kommer ett utskottsinitiativ att trummas igenom från oppositionen och då kommer vi att få extrainkalla riksdagen någon gång i juli.Sommarlov har vi dock inte än. För oss kristdemokrater är det först riksting i Umeå som infaller veckan efter midsommar och sedan följer Almedalesveckan på Gotland.
Det är nog så att vi alla känner oss trötta efter valrörelsen förra hösten och en del av oss hade valrörelse även i maj. Året har inneburit speciella omständigheter med att vara med i en minoritetsregering. Vi har inte hittat formerna där än, utan måste nog komma till insikt att i fler frågor förhandla med oppositionens olika partier i olika frågor.Än så länge är det bara en uppgörelse med miljöpartiet på integrationens område som ligger.Sedan har det varit oroligt runt om i världen, den arabiska våren i Nordafrika och mellanöstern började som ett rop på demokrati men i länder som Syrien har det uraratat i mördande av sin egen befolkning från statsmakten.Finanskrisen i Grekland vet vi inte heller hur den kommer att sluta. Idag fick vi veta att regeringen sitter kvar i Grekland och det innebär i sin tur att de kan genomföra de nödvändiga reformerna som behövs för att inte hela landet skall gå i konkurs. Jag är glad att vi inte är med i euronsamarbetet. Dels för att jag inte tror på en gemensam penningpolitik och dels för att vi ser hur illa det kan bli när ett land inte följer de villkor som finns med gemensam valuta.Inom mitt ansvarområde i riksdagen Trafikutskottet så har det varit ett förhållandevis lugnt år, där de reformer vi genomförde förra mandatperioden har fått sätta sig och börja fungera.


tisdag 14 juni 2011

Sjöfartsstödet på EU kommissionens bord!I veckan har Alf Svensson lämnat in en fråga om det svenska sjöfartsstödet till EU kommisionen som vi gemensamt tagit fram....hoppas nu att detta gör att vi kan komma vidare med det svenska sjöfartsstödet....Pressmeddelande
Stockholm den 14 juni 2011


Sjöfartsstödet på EU-kommissionens bord


– Sveriges rigida tolkning av sjöfartstödet har allvarligt försvagat vår konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Företag tvingas flagga ut ur Sverige för sin överlevnads skull. Med förtydligade riktlinjer från EU-kommissionen kan Sverige ta intryck och möjliggöra för våra företag att fortsätta hos oss.


Det säger Annelie Enochsson, riksdagsledamot och sjöfartspolitisk talesperson (KD), i samband med att hennes partikamrat, EU-parlamentarikern Alf Svensson ställt en fråga om riktlinjerna för sjöfartsstöd till EU-kommissionären Maria Damanaki.


– Kommissionen genomför under året en revidering av riktlinjerna. Mycket tyder på att man förtydligar hur stödet också omfattar fler kategorier av fartyg än de som transporterar gods eller passagerare.


–Vår tolkning av riktlinjerna från EU tar inte hänsyn till verksamheterna dagens sjöfartsnäring utför. Under hösten 2010 föreslog utredaren Jonas Bjelvenstam att utvidga kriterierna för sjöfartsstödet till att harmonisera med våra europeiska konkurrenter. Vi misstolkar idag riktlinjerna på ett sätt som motverkar likvärdiga förutsättningar mellan företag på den europeiska marknaden.


– I Göteborg har till exempel företaget Marin Mätteknik fått negativt besked från regeringen om sjöfartsstöd. Den påföljande utflaggningen innebär många förlorade arbetstillfällen för Sverige.


– Jag är väldigt glad att Alf Svensson sprider ljus över denna angelägna fråga. Ett besked från Maria Damanaki redan nu kring detta kunde ge vår regering en viktig signal och svenska företag hopp för att stanna kvar med sin verksamhet i Sverige, säger Annelie Enochson.
Frågan till EU-kommissionären bifogas nedan.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650


Frågan från Alf Svensson - se nedan -

Tolkning av regler för sjöfartsstöd

Europeiska kommissionen har sedan 1989 utarbetat riktlinjer för att samordna medlemsstaternas olika stödsystem till sjöfartsnäringen. Den 17 januari 2004 meddelades nu gällande regler (2004/C 13/03). Riktlinjerna anger de ramar för statligt stöd till sjötransport som kommissionen tillåter, men anger inte i detalj hur stödet ska utformas. Så länge inte stödet överskrider riktlinjerna kan medlemsstaterna själva detaljutforma reglerna.
Medlemsländernas stödordningar får inte framkalla snedvridning av konkurrensförhållandena i någon större utsträckning än vad som ligger i det gemensamma intresset. Riktlinjerna ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika fartygstyper som är utsatta för internationell konkurrens.
Riktlinjerna ger utrymme för verksamheter att motta sjöfartsstöd trots att de inte uppfyller det grundläggande kriteriet om att transportera personer eller gods. Sjöfarten har generellt utvecklats mot en större diversifiering än vad det grundläggande kriteriet motsvarar. I riktlinjerna nämns följaktligen fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö. Sverige har inte uppfattat denna möjlighet utan utesluter sjöfartsstöd för verksamheter av det här slaget med en extensiv utflaggning till närliggande EU-länder som följd.
Sveriges infrastrukturminister vill avvakta den uppdatering av riktlinjerna som kommissionen beslutar om under 2011. När riktlinjerna senast uppdaterades 2004 angavs konkurrensförhållandena inom unionen vara relativt harmoniserade med en ringa frekvens av flaggning mellan medlemsstaterna. Den svenska utflaggningen till omgivande länder har sedan dess varit mycket omfattande. Dels på grund av att Sverige saknar tonnagebeskattning, men också på grund av att landet tolkar möjligheterna till sjöfartsstöd så snävt.
I väntan på besked kring de nya riktlinjerna för olika stödssystem till sjöfartsnäringen vill jag därför ställa följande fråga till kommissionen:

På vilket sätt avser kommissionen förtydliga möjligheterna att motta sjöfartsstöd för fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö?

tisdag 7 juni 2011

Tack Marcus Birro för din artikel idag!

Ja, detta blir mitt andra tack idag till en annan duktig författare och skribent som vågar vara politisk inkorrekt och skriva det många känner men inte vågar utrycka....I dagens Dagen skriver Marcus Birro en mycket tänkvärd artikel som har rubriken " Någon måste ta de små livens parti.
"
Värt att notera att både Marcus Birro och Roland Poirier Martinsson bägge lever eller nyligen har levt utomlands....det verkar som man får perspektiv när man lämnar Sverige och inser hur den politiska korrektheten stryper debatten i Sverige....!


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263611

Tack Roland Poirier Martinsson för din opinionsartikel idag!

I SvD idag så skriver Roland Poirier Martinsson en bra ledare under rubriken " Därför bör inte KD delta i Pride." Hans argumentation håller jag helt med honom om...bra skrivet!

måndag 6 juni 2011

Kristna ber för Sverige runt om vårt land idag...även i Göteborg!

Idag var det samling på många orter och platser för bön för Sverige...den så kallade Sverigbönen. I Göteborg var det ca 350 personer som samlades på Gustaf Adolfs Torg och bad för vårt land. Min folkpartistiske kollega Margita Björklund var en av talarna. Hon var kommunalråd i Göteborg under många år och känner starkt för vår stad. Gott med politiker som står upp för sin stad , sin tro och sin övertygelse...bilder kommer när jag lyckas få dem från min Iphone till datorn....

lördag 28 maj 2011

Bra med monark som står över det politiska käbblet.........var rubriken som SvD satte på Tuves och min insändare som publicerades idag. Jag vill behålla monarkin men det innebär också att vi skall ha ett kungahus som lever på sådant sätt att vi kan känna stolthet över dem.Läs vår insändare här:


Lördagsintervju med Göran Hägglund.

Idag var vår partiledare Göran Hägglund gäst i lördagsintervjun.I intervjun nämndes min motion som jag lämnade under allmänna motionstiden i höstas och som snart skall behandlas i konstitutionsutskottet. Jag hoppas verkligen att motionen antas och att samvetsfrihet blir inskrivet i svensk lag...se motionen i sin helhet nedan.

Förslag till riksdagsbeslut

1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införliva samvetsfriheten i rättighetskatalogen i Sveriges grundlag.


Motivering

När Sverige gick med i EU 1995 blev Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 svensk lag. I artikel 9 står det om samvetsfrihet.

Artikel 9.
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet
1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.


I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från december 1948 står det i artikel 18 om samvetsfrihet.

Artikel 18
Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.


Samvetsfrihet innebär att jag genom att hänvisa till samvetsskäl inte behöver utföra en viss uppgift. De länder som har en samvetsklausul kan tillvarata kunnandet och engagemanget hos alla de personer som funnit sin uppgift inom sjukvården, utan att tvinga den som hyser samvetsbetänkligheter kring vissa svåra etiska frågor att delta i viss verksamhet. Detta kan gälla abort, insättandet av abortiv spiral eller forskning som inbegriper celler från aborterade foster samt annan praxis som utifrån traditionell etik är kontroversiell. Annan verksamhet som kan upplevas stötande ur ett annat etiskt perspektiv är vissa djurförsök eller transplantationer av djurorgan till människor.

Om Sveriges riksdag skulle lagstifta om rätt till dödshjälp i någon form och om det skulle ingå i en yrkesgrupps uppgifter och åligganden att utföra momentet, då hör det till de grundläggande mänskliga rättigheterna i en rättsstat att kunna vägra att utföra detta för sitt samvetes skull, utan rättslig eller någon annan påföljd. Exemplet visar behovet av en samvetsklausul som utgår från traditionell etik och vidgar dess tillämpning och inför det som en naturlig del inom t ex sjukvården och utbildningsväsendet.

När sjukvårdspersonal på kvinnokliniken vid Mälarsjukhuset tog illa vid sig av en kvinnas aborterande av flickor begärde verksamhetschefen besked av Socialstyrelsen om personal kunde vägra att berätta om det väntade barnets kön, för att inte behöva medverka vid könsselektiva aborter. Socialstyrelsen meddelade senare att något undantag inte kunde medges, vilket aktualiserar frågan om det är rimligt att tvinga svensk sjukvårdspersonal, män och kvinnor, att abortera flickor av det enda skälet att den gravida kvinnan eller hennes partner hellre vill ha en pojke.

Enligt en doktorsavhandling av Meta Lindström, där 224 gynekologer tillfrågades om möjligheten för dem att av samvetsskäl slippa delta i abortverksamheten, ansåg 64 % av de manliga samt 46 % av de kvinnliga gynekologerna att ”Det är rätt att gynekologer innehar rätten att av personliga skäl vägra medverka vid aborter”.
Således anser majoriteten av den yrkesgrupp som utför aborter i Sverige att en samvetsklausul, åtminstone för gynekologer, bör finnas.

I Sverige har regering och riksdag resonerat tvärtom och menat att dessa personer bör söka sig till andra yrken om de känner att de inte kan gå emot sitt samvete. När Samvetsklausulutredningen presenterade sitt förslag 1996 framkom emellertid att individuella lösningar ofta arbetades fram på berörda arbetsplatser. Det är inte heller sällsynt att man hör vårdpersonal hänvisa till en samvetsklausul de tror existerar och som man därför följer. Detta gör att det ofta i realiteten finns en informell samvetsklausul, men långt ifrån alltid.

Trots att Samvetsklausulutredningen i betänkandet Samvetsklausul inom högskoleutbildningen, SOU 1994:84 inte ansåg det berättigat att införa en samvetsklausul inom utbildningsväsendet, förordades att studenterna bör ges rätt att hos Överklagandenämnden för högskolan särskilt överklaga beslut om deltagande i obligatoriska utbildningsmoment. Utredningen undersökte inte heller förutsättningarna för att införa en samvetsklausul inom arbetslivet. När frågan om organtransplantation utreddes fanns det även förslag om att införa en samvetsklausul gällande denna verksamhet, och ett antal remissinstanser förordade att en samvetsklausul för vårdpersonal skulle ge möjlighet att avstå från deltagande i transplantationsverksamhet med organ från aborterade foster. Så blev emellertid inte fallet.

Europarådets parlament behandlade den 7 oktober i år en motion, skriven av en svensk riksdagsledamot och som handlade om åberopade samvetsskäl och tillgång till lagstadgad vård och behandling inom Hälso- och sjukvård. Motionären krävde att samvetsgrundad vägran att utföra vård, som är i enlighet med ett lands lagar, starkt skulle begränsas. I förslaget, som utifrån motionen lades fram för Europarådet, fanns även krav på att ett register skulle inrättas dit vårdpersonal med samvetsbetänkligheter skulle rapporteras. Motionen syftade uttryckligen på kvinnors rätt till reproduktiv hälsa och i synnerhet på rätten att få abort utförd.
Europarådet gick dock emot motionen och i resolutionen som följde gick man i väsentliga stycken emot motionären och hävdar vårdpersonalens rätt till samvetsfrihet .
I resolutionens första paragraf slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Vidare säger resolutionen att ingen ska diskrimineras om man vägrar medverka till något av detta.

I resolutionens fjärde paragraf slås fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgång till vård och hälsa, dels upprätthålla respekt för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonal. Man föreslår därför att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfrihet. Europarådet kan endast ge rekommendationer därför vill jag lyfta detta i min motion och vill att vi skall få en lagstiftning i Sverige som garanterar samvetsfrihet och då speciellt inom vården och högskoleutbildningen.

Till syvende och sist handlar det emellertid inte om att utreda huruvida Sverige ska ha en samvetsklausul inom sjukvården eller ej. Frågan är i stället hur Sverige ska tillämpa Europakonventionen, som redan är en del av svensk lagstiftning. Det bör därför utredas hur ett införande av samvetsfriheten som en grundläggande mänsklig rättighet i den svenska regeringsformens rättighetskatalog kan genomföras. Grundlagens högre rang i det svenska rättssystemet motiverar denna åtgärd. Regeringen bör snarast återkomma till riksdagen med ett förslag om hur en samvetsklausul inom sjukvården och högskoleutbildningen skulle kunna utformas.

Stockholm den 25 oktober 2010
Annelie Enochson (KD)