Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 27 september 2011

Trafiksäkerhet med utökad syntest enl EU parlamentet


Läste idag på Ekots hemsida att EU Parlamentet vill öka trafiksäkerheten och minska dödsolyckorna i EU. Under år 2009 dödades 35000 medborgare i EU.Det är berömvärt att trafiksäkerheten äntligen hamnar på EU's bord. Trafiksäkerheten är även uppe på FN's bord. Det EU parlamentet för fram det är att syntester skall genomföras för dem som har körkort vart 10 år och för förare över 65 år så skall syntest genomföras vart 5: te år. Ja, syntester är säkert bra men bättre vore om man i Europa ökade sin synförmåga genom att minska sin alkoholkonsumtion när man kör. I en del EU länder är det 0,8 promille som gräns för körning av fordon. Börja med att jobba med nollvisionen när det gäller noll acceptansen till alkohokol och andra droger när man kör - det tror jag är bättre än syntester...men vågar EU parlamentet lägga ett sådant förslag?