Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 26 februari 2011

SJ´s handlande med olyckan den 14 februari..läs vidare nedan


Måndagen den 14 februari händer en olycka på kvällen på Stockholms central på perrongen med Eskilstuna tåget .Therese mister fotfästet och ramlar ned emellan tåget och perrongen...läs vidare på Andreas Nilssons blogg.

http://andreasnson.wordpress.com/2011/02/21/eskilstuna-kuriren-om-olyckan/

fredag 25 februari 2011

Byt ut SJ´s styrelse!

Pressmeddelande
Stockholm den 25 februari 2011


Byt ut SJ:s styrelse

- Jag uppmanar regeringen att byta ut SJ:s styrelse med ordföranden Ulf Adelsohn i spetsen. Det är dags att utkräva ansvar för de senaste två vintrarnas tågkaos.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson.

- Det är inte rimligt att landets viktigaste tåglinjer ska sättas ur spel varje gång termometern kryper ner till minus 17-18 grader, högst normala temperaturer i vårt land vintertid.

- SJ har inte tagit hänsyn till det svenska klimatet vid inköp av lok och vagnar. Man har inte heller tagit ansvar för avisning i tillräcklig grad, vilket är den främsta orsaken till problem med växlarna.

- SJ är inte ensamt ansvarig för järnvägstrafiken i Sverige. Däremot är det SJ som resenären har en relation till, därför kan man ställa krav på att bolaget lever upp till de utfästelser som man gör gentemot resenärerna. Företaget har ansvaret för att det är en balans i de utfästelser man gör och de förutsättningar för verksamheten som man bedömer föreligger. Det är inte okej att gång på gång försäkra att man ska klara något som man inte klarar.

- Inte heller sådant som rimligtvis kunnat åtgärdas på kort sikt, exempelvis den undermåliga informationen i samband med förseningar och inställda tåg, har fungerat. Däremot har SJ satsat på att trycka storstilade bortförklaringar i sin egen tidning.

- Nu är det dags att SJ:s ägare, det vill säga staten, tar sitt ansvar genom att byta ut SJ:s styrelse, säger Annelie Enochson.För mer information:

Annelie Enochson
Riksdagsledamot
Tel: 08-786 44 20
Mobil: 0706-55 06 50

Martin Wisell
Politiskt sakkunnig
Tel: 08-786 66 45
Mobil: 070-938 51 73

Stoppa tågkaoset!

Läs min artikel i Newsmill idag. se nedan
http://www.newsmill.se/artikel/2011/02/24/t-gkaoset-m-ste-f-ett-slut


I april får Trafikverket chansen att värdera olika tågoperatörers ansökningar för att med rimlig kvalitet trafikera våra järnvägsspår. Detta tillfälle måste utnyttjas för att ställa glasklara krav på utrustning som är kompatibel för svenska vinterförhållanden!

Från december 2011 kommer SJ inte längre ha kvar sin särställning inom den svenska persontrafiken på järnväg. Alla tågoperatörer kan hädanefter på likvärdiga villkor söka tåglägen hos Trafikverket. Det ska göras senast i april och därefter kommer Trafikverket att fördela den kapacitet som finns på den svenska järnvägen. För Kristdemokraterna är det uppenbart att förmågan att komma till rätta med de brister som uppvisats i vintertrafiken, t.ex. vad gäller tågens tålighet mot snö och kyla, måste vara centralt för den stundande kapacitetstilldelningen.

Utrymmet på de svenska järnvägarna är långt ifrån oändligt. Framförallt kring storstäderna är trängseln stor. Fördelningen av spårkapacitet kommer därför att vara central för att vi ska kunna utnyttja de möjligheter som skapas av konkurrens på järnvägsspåren. Att konkurrens och öppenhet har goda förutsättningar att bidra positivt vad gäller prisnivåer, kvalitet och service är vi helt övertygade om. Men detta kan bara ske om fördelningen av tåglägen väger in det allra mest centrala för resenärerna upplevelse, nämligen att tågen alls kan gå. Det finns tydliga tecken på att vinterstandarden på lok och vagnar har varit ett problem. Detsamma gäller underhållet. Förutsättningarna att bedriva en driftsäker vintertrafik måste vara en mycket tydlig utgångspunkt för Trafikverket när myndigheten ska värdera olika ansökningar och fördela kapaciteten på spåren.


Naturligtvis ska inte alla krav riktas ensidigt mot tågoperatörerna. De två senaste vintrarna visar på den grundläggande betydelsen av att det uppställs tydliga krav på alla de olika aktörer som finns inom järnvägssektorn. Detta behöver regleras ekonomiskt. Den som orsaker störningar måste betala till den vars verksamhet blir lidande. Aktörernas ansvarstagande för vad det egna agerandet får för effekter på andra länkar i järnvägssystemet har brustit och detta är en av förklaringarna till att järnvägssystemet som helhet inte fungerar på ett sätt som medborgare och resenärer har rätt att förvänta sig.

För att ansvar ska kunna utkrävas på rätt ställe är det nödvändigt att aktörernas rättigheter och skyldigheter regleras tydligt i järnvägslagen. En sådan lagstiftning borde ha funnits på plats redan när "gamla SJ" delades upp i olika bolag och myndigheter. Alliansen har nu skapat ett tydligare regelverk, som kan bli ett startskott för ett större ansvarstagande hos dem som ansvarar för spåren, servicen av tågen och för själva resan. Järnvägslagen har nu från årsskiftet kompletterats med bestämmelser om ett ekonomiskt incitamentssystem, med det tydliga syftet att öka punktligheten, minska driftstörningar och höja kvaliteten i järnvägssystemet. Från och med nu ska trafikeringsavtalen mellan exempelvis Trafikverket och SJ innehålla villkor om så kallad verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter. Den part som orsakar en störning ska betala en på förhand bestämd kvalitetsavgift till sin motpart.

Arbetet för ett bättre fungerande järnvägssystem måste präglas av öppenhet och tydliga krav. Inom den rödgröna oppositionen har det höjts röster för att återställa det tidiga 1980-talets system, med en enda organisation för alla funktioner inom järnvägssystemet. Ett sådant bakåtsträvande skulle med största sannolikhet försvåra nödvändiga åtgärder för att få en fungerande vintertrafik. En transparent ansvarsfördelning, där kvalitetsavgifter tydliggör var bristerna finns, sätter däremot press på att vidta åtgärder.

När någon står tydligt ansvarig går det inte att gömma sig bortanför den frustration vi tågresenärer fått känna på strandade tåg eller på perrongen i väntan på tåget som aldrig gick.

Annelie Enochson

fredag 18 februari 2011

Vinterdäck snart lag för bussar?

Är på väg till Hässleholm för att prata på ett Kd årsmöte. Läser med glädje i SVD att vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd överväger en lag om vinterdäck på bussar. Mycket bra! Men det behövs oxå en lag om vinterdäck på våra lastbilar. Se mitt förra inlägg. Glad över att vi har en lyssnade minister som snabbt sätter sig in i verkligheten och har kurage att agera. Kattis , jag och Kd står bakom dig i denna frågan! Säkerheten och framkomligheten är viktigt och bör prioriteras.

torsdag 17 februari 2011

Förra helgen var det Svenska Rally och trafikkaos i snöoväder - vad blir det denna helg?


Pressmeddelande förra veckan...men lika aktuell denna vecka....

Lastbilskaoset måste bort

– En snöstorm senare och vi har igenkorkade motorvägar fyllda med lastbilar som saknar däck för vädret. I brist på krav för vinterdäck till tung trafik får vi en ohållbar trafiksituation. Jag är beredd att ansluta mig till MHF´s krav på körförbud för yrkestrafiken vid klass 2-varning av vädret.

Det säger Annelie Enochsson, kristdemokratisk riksdagsledamot, efter klass 2-stormen som drog över Sverige under torsdagsdygnet ( förra veckan) med ymnigt snöfall och drivbildning som följd. Tung trafik på väg omfattas inte av något krav om vinterdäck. Annelie Enochson befinner sig i värmlandsskogarna på Svenska Rallyt tillsammans med 3000 åskådare som på olika sätt tar sig till evanemang kopplade till rallyt. Logistiken försvåras av problemen med tung trafik som blockerar vägar då framkomligheten brister.
– Sverige är ett land med återkommande svårt vinterväglag. Både inhemsk såväl som utländsk tung trafik måste lära sig respektera detta. En utökad kontroll vid våra gränser skulle betyda mycket för säkerheten. Idag kommer långväga trafik med näst intill blanka däck från utgångspunkter i helt andra klimatzoner. Resultatet när dessa inte stoppas blir Bambiscener på de isiga vägarna.
– Många tar ansvar, saktar ner och tar sig fram på adekvata däck. Sen finns det andra som bara brassar på. Det räcker med ett sådant sladdande fordon så har vi sedan proppar eller olyckor, avslutar Annelie Enochson.

Upproren och längtan efter demokrati sprider sig i Mellanöstern!


Varje dag översköljs vi av information från media om det som sker i mellanöstern. Igår var det den utrikespolitiska debatten här i riksdagen och Carl Bildt och socialdemokraternas Urban Ahlin försökte överglänsa varandra om vem som var mest och bäst på att stödja demokratikrafterna i mellanöstern. Inte alltid lätt eftersom socialdemokraterna år 1989 välkomnade med glädje Mubarak och Ben Ali till Stockholm och deras socialdemokratiskainternational.
Men å andra sidan - Per Westerberg har kramat Robert Mugabe en gång....så vi gör väl alla våra misstag.Vore klädsamt dock om Urban Ahlin kunder erkänna detta och visa samma kurage som Per Westerberg gjorde när han erkände sin besvikelse över utvecklingen i Zimbabwe.
Men i mellanöstern ropar ungdomarna på en förändring, på störe frihet och rätten att själv styra över sina liv. Vi här i väst hoppas på fria , demokratiska, rättvisa och rättfärdiga val. Men bara för att valet är demokratisk och rättfärdigt behöver inte innehållet i politiken vara det. Glöm aldrig att Hitler kom till makten genom demokratiska val...eller att Hamas använde demokratiska medel för odemokratiska processer.
Vi följer alla med spänning på vad som sker i regionen!


fredag 11 februari 2011

onsdag 9 februari 2011

Säg inte nej till EU:s sjöfartstöd.

Pressmeddelande
Stockholm den 8 februari 2011

Säg inte nej till EU:s sjöfartsstöd

– Extra krav gör att Sveriges redare går miste om det sjöfartsstöd EU-kommissionen gett oss rätt till. Svenska företag tvingas flytta till våra grannländer där deras konkurrenter idag redan får stödet. Sverige behöver en visionär sjöfartspolitik som vill sjöfarten väl.

Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot, i samband med att hon ställt en fråga till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om de extra krav svensk sjöfart måste uppfylla för att få motta sjöfartsstöd.

– Göteborgsföretaget Marin Mätteknik är världsledande inom teknik för marina mätningar. Dess grundare Ola Oskarsson valdes till Sveriges Entrepreneur of the year 2011. På grund av de orättvisa och fyrkantiga villkoren som gäller har de tvingats varsla all sin personal inför en flytt utomlands.

– Sjöfartens förutsättningar har utretts av Jonas Bjelvenstam fram till i höstas. Här klargjordes hur vi utan problem kan ta bort de krav som infördes 2009 om att behöva utföra transporter av passagerare eller gods för att motta sjöfartsstöd. Infrastrukturministern kan ta utredaren och EU-kommissionen på orden och rädda hundratals jobb i Sverige, säger Annelie Enochson.


Se frågan till statsrådet från Annelie Enochson nedan:

Sjöfartsstödet

I Jonas Bjelvenstams utredning (SOU 2010:73) kring sjöfartens förutsättningar var ett av förslagen för att stärka svenskflaggade fartygs konkurrenskraft att samtliga fartyg som omfattas av kommissionens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport bör motta sjöfartsstöd.

Reglerna för att få motta sjöfartsstöd ändrades så att kraven skärptes 2009. I kraven ingår nu att fartyget i sin näringsverksamhet måste utföra transporter av gods eller passagerare för att vara föremål för sjöfartsstöd. Den snäva definitionen har allvarligt påverkat möjligheterna för en rad verksamheter att verka under svensk flagg. Företag med fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö tvingas till utflaggning där man säljer sina svenska fartyg och istället tvingas hyra sina båtar.

Utredaren föreslår att förordningen 2001:770 om sjöfartsstöd ändras så att den nu gällande paragrafens första strecksats utgår. Eftersom ändringen återställer förordningstexten till den lydelse som tidigare gällt och som godkänts av EU-kommissionen, borde uppmaningen från utredningen kunna hörsammas skyndsamt. Ett ställningstagande brådskar för de företag som drabbas av nuvarande förordning.

- Med anledning av ovanstående undrar jag när statsrådet avser att ta några initiativ i frågan i linje med det som utredningen föreslår?