Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 27 september 2011

Trafiksäkerhet med utökad syntest enl EU parlamentet


Läste idag på Ekots hemsida att EU Parlamentet vill öka trafiksäkerheten och minska dödsolyckorna i EU. Under år 2009 dödades 35000 medborgare i EU.Det är berömvärt att trafiksäkerheten äntligen hamnar på EU's bord. Trafiksäkerheten är även uppe på FN's bord. Det EU parlamentet för fram det är att syntester skall genomföras för dem som har körkort vart 10 år och för förare över 65 år så skall syntest genomföras vart 5: te år. Ja, syntester är säkert bra men bättre vore om man i Europa ökade sin synförmåga genom att minska sin alkoholkonsumtion när man kör. I en del EU länder är det 0,8 promille som gräns för körning av fordon. Börja med att jobba med nollvisionen när det gäller noll acceptansen till alkohokol och andra droger när man kör - det tror jag är bättre än syntester...men vågar EU parlamentet lägga ett sådant förslag?

torsdag 22 september 2011

Jag är upprörd över UD och Turkiets agerande mot Gulan Avzi!

Läste på Newsmill denna artikel skriven av Gula Avzi, min fd kollega i riksdagen. Så här får det inte gå till ...att Turkiet dikterar villkoren för vilka som skall deltaga på ett seminarium i vår rikdag! Jag är upprörd på UD som går i Turkiets ledband!

Läs på Newsmill!

onsdag 21 september 2011

Grattis På fredsdagen!

Imorse när jag kommer till riksdagen så står Kristna Freds utanför och delar ut kort där det står just "Grattis på fredsdagen!" Den internationella fredsdagen inrättades av FN 1981 för att vädja om en 24 timmars lång vapenvila och icke våld åtminstone en gång om året.

Bra initiativ och denna dag infaller när FN's generalförsamling träffas för att bland annat diskutera om Palestina skall få bli en fullvärdig medlem i FN och därmed kunna bli en självständig stat.

För att kunna bli medlem i FN och kunna bli en självständig stat är ett absolut krav att man erkänner sin närmaste granne, Israel, och dess rätt att existera inom säkra gränser. Så gott som varje dag sänds missiler från Gazaremsan in i södra Israel med syfte att skapa terror och fruktan hos den israeliska befolkningen.Barnen på Västbanken lär sig att judarna är deras värsta fiender och lärare uppmanar till våld ifrån katedern.Om man inte kan styra sin egen befolkning , hur skall man då kunna styra ett land?

Varför vill oxå President Abbas att Palestina skall ha östra Jerusalem som huvudstad? Jerusalem har aldrig varit en arabisk huvudstad medan staden alltid haft en central betydelse i den mosaiska tron och för alla världens judar.

Varför har inte de arabiska länderna under alla dessa år assimilerat de arabiska flyktingarna från självständighetskriget 1948 som de arabiska grannländerna startade? Det var ung. lika många judiska flyktingar som fick lämna arabiska länder under slutet av 40 talet och de är alla assimilerade i Israel eller andra länder.Det palestinska flyktingproblematiken är grannländernas problem...inte Israel.

Om jag förstått Lord Baulford rätt så skulle det bildas en judisk stat och en arabisk stat på det gamla brittiska mandatet...den arabiska staten heter Jordanien och den judiska staten Israel.....men en judisk stat ville inte araberna ha och startade krig mot Israel...ett krig som fortsatt i 63 år. Israel vill fred men frågan är om grannarna vill detta och uppenbarligen inte heller de styrande i Gaza och på Västbanken.

Det stora problemet i denna konflikt är att överhuvudtaget Israel finns. Jag har inga stora förhoppningar på att FN kommer att inse det orimliga med en fientlig Palestinsk stat som inte vill erkänna Israels rätt att existera. FN består av bland annat av 22 arabiska stater och 1 judisk stat......många diktaturer och många politiskt korrekta stater. Måtte inte Sverige sälla sig till denna skaran utan klara av att kräva lika mycket från en framtida palestinsk stat som från vilken annan stat som helst.....att det erkänner Israels rätt att finnas, att de slutar med våld mot Israels befolkning är grundläggande!

tisdag 20 september 2011

Budgetdebatt i kammaren!


Dignande kaffebord...utan avec...

Nu pågår budgetdebatten i kammaren...finns mycket att visa fram, vara glad över och kommentera...inte minst att vi får 5 miljarder extra till infrastrukturen.

Dock måste jag säga att jag är ledsen över att inte alkoholskatten höjdes för 2012. Vi behöver mera pengar till statskassan och detta vore ett utmärkt sätt att öka på finanserna.Man säger från regeringshåll att man inte vill öka smugglingen.... mmm...detta är ett Stockholms och Skåneperspektiv. Där är spriten billigare i Danmark , Tyskland och Finland...men för oss boende nära Norge ser det ut precis tvärtom.

Norrmän strömmar över gränsen till Strömstads två (!) systembolag för att köpa vår billiga sprit.Norrmännen är glad för att alkholskatten inte höjs...men alla barn och anhöriga till alkolister tycker nog tvärtom.

I lördags var det ett mycket bra inslag i Skavlan där både Benny Andersson, hans son Johan och My Skarsgård berättade om sin alkoholism.

Visst behövs alkoholskatten höjas...hoppas den gör det i nästa budget!

måndag 19 september 2011

Frosseri - en tankvärd artikel-publicerad idag!

Idag publicerades en artikel som jag var med som undertecknare på...om frosseri...läs den i tidningen Världen idag eller här under...

http://claphaminstitutet.se/2011/09/18/frosseri-%e2%80%93-synden-som-till-slut-slukar-oss-sjalva/

Frosseri – synden som till slut slukar oss själva

I det starkt kristet präglade USA lär det för varje såld Bibel säljas tio kokböcker. Denna sakuppgift stämmer till eftertanke. Om man nu äger en rejäl grundkokbok som täcker det allra mesta, och ändå inte har prövat mer än en tiondel av recepten – varför anser man sig då behöva ha en kokbok till? En del av svaret ligger nog den otillfredsställelse som många människor känner inför livet. Den fulla tillfredsställelsen har ännu inte infunnit sig, men de nöjda ansiktena på kokbokens omslag tycks visa att de har funnit den där nyckeln som slutligen kan öppna dörren till lyckans land.

Med högburet huvud brukar vi svenskar vara snabba att kritisera glufsande och överviktiga amerikaner. Precis som hos övriga dödssynder ligger dock frestelsen lika nära oss själva som andra. Den tar sig bara lite andra uttryck. För att finna talande exempel på frosseri behöver vi inte söka på andra sidan Atlanten. Årets stora trend i resebranschen stavas all inclusive. Betala nu, och sedan är det bara att äta och dricka så mycket du önskar när du väl är på plats. Allt ”gratis”.

Problemet är förstås att det som för oss känns kostnadsfritt i verkligheten är allt annat än gratis. P1:s Kaliber granskade i våras detta nutida fenomen som inte drabbar resenären hårdast. All inclusive-resandet slår däremot hårt mot lokala näringsidkare vars inkomstmöjligheter dräneras när turisterna stannar kvar på hotellet och går loss på ytterligare ett mål från den ständigt dignande buffén. En annan förlorare är vår gemensamma miljö som överöses av allt större mängder matavfall och annat skräp.

Frågan är förstås också huruvida man växer som människa av att resa till ett annat land, låsa in sig bakom staket och aldrig behöva träffa någon annan lokal medborgare än de alltmer underbetalda hotellservitörerna. Jo, magmåttet kanske växer en del. Men insidan riskerar att krympa ihop i en alltmer inskränkt självcentrering.

Frosseriet handlar inte bara om ett överdrivet matintag, utan snarare om vårt egofixerade fokus på att inta mer enbart för att vi kan och har råd. Synden kan lika gärna uttryckas i ett överdrivet intresse för gastronomiskt högtstående maträtter, eller om ett alltför starkt fokus på tevetittande, facktidskrifter, Facebook eller något helt annat som kan vrida mitt fokus bort från Gud och min nästa.

Frosseriet ligger på flera sätt nära girigheten. Men det unika i frosseriet ligger inte i lusten att äga, utan snarare i driften att inta mer än jag egentligen behöver. Kyrkofadern Augustinus betraktade samma fenomen hos sig själv. När han som ung brukade palla äpplen hos grannen kunde han i efterhand se att det egentligen inte var äpplena han ville åt. Det var själva möjligheten att egoistiskt ta kontrollen över dem. Vad som låg bakom detta tvångsmässiga äppelpallande insåg han först senare, efter att Gud själv hade uppfyllt hans hjärta.

Filosofen Peter Kreeft förklarar: ”Motivationen för frosseri är min omedvetna självbild av tomhet: jag måste fylla mig själv för att jag är tom, spöklik och värdelös. Enbart kunskapen om Guds kärlek till mig kan fylla denna tomhet, göra mig till en stabil personlighet, och ge mig ett definitivt värde.”

Frosseriets motpol är måttfullhet. Det är en av de fyra klassiska kardinaldygderna. Måttfullheten är medelvägen mellan självutplåning och självcentrering. Den innebär att unna sig det som kan ge glädje åt kropp och själ. Men den väljer att sätta stopp när den erbjudna njutningen har gått över den gräns där ytterligare intag inte ger någon extra tillfredsställelse, utan mest fungerar som en egoistisk magnet som suger åt sig det man kan nå, i syfte att det goda inte ska råka tillfalla någon annan.

Måttfullheten har också fått ett uppsving efter den slit-och-släng-mentalitet som kännetecknade stora delar av 1900-talet. Vi har börjat inse att vi inte oreflekterat kan konsumera, använda och kasta bort allt som vi har ekonomisk möjlighet till. Vi har ett jordklot att bebo, och när vi har använt de resurser som vår planet erbjuder oss har vi inget ytterligare jordklot att exploatera. Allt fler erkänner nödvändigheten av att minska resursslöseriet och satsa på återanvändning och återvinning.

Ett annat alternativ till frosseriet är uthållighet under förföljelse. De första församlingarna växte inte fram under världsliga framgångar och ekonomiskt välstånd. Tillväxten skedde istället under – och kanske: tack vare – svår förföljelse. Människor fascinerades av livet i församlingen som präglades mer av generositet och självutgivande än av njutningslystnad. De attraherades av det evangelium om Guds rike som handlar om något mer än jag, mig och mitt. Och de började ana att det är först i och genom evangeliet om Jesus Kristus som vi kan få våra djupaste behov tillfredsställda.

Per Ewert

Anna Sophia Bonde

Annelie Enochson

Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet

Artikeln publicerad i Världen Idag 2011-09-16

torsdag 15 september 2011

Riksdagens högtidliga öppnande med gudtjänst i Storkyrkan innan

Idag har vi haft riksdagens högtidliga öppnande där Storkyrkan bjuder in till gudtjänst innan.
Jag är kritiskt till att denna fina kristna tradition nu blivit en interreligiös dialog sedan domprost Åke Bonnier tog över värdskapet....detta är andra ggr som han vill föringa sina kristna rötter och bjuda in andra världsreligioner till medverkan i den kristna gudtjänsten.

Enligt Åke Bonnier är detta en "tradition" att vi skall interreligiös dialog istället för kristen gudtjänst...ja, tradition för Åke Bonnier kanske om han menar att tradition är 2 ggr...

Det är så många som är kritiska till att vi har denna gudtjänst innan öppnandet...frågan är om inte Åke Bonnier häller olja på den elden...istället för att gjuta olja på vågorna och få dem lugna. Hur länge traditionen med kristen gudtjänst får fortsätta är beroende på vad man fyller den med för innehåll. Redan i år var det en del riksdagsledamöter som avstod att vara med i denna interreligiösa variant.

Sä här sa jag i en TT intervju...skall vidarutveckla mina tankar senare ...nu måste jag iväg...

Annelie Enochson (KD) säger till TT att hon protesterade redan för flera år sedan mot att en imam deltar i gudstjänsten.

- Jag tycker att detta är en kristen gudstjänst och vi har kristna traditioner i vårt land, det är det vår tradition är uppbyggd på. Jag ser gärna en ekumenisk gudstjänst med olika kristna familjer och även den judiska traditionen, eftersom vi har halva Bibeln gemensam. Men den muslimska, hinduiska och buddhistiska tron är andra världsreligioner, så det kan vi ha i andra sammanhang, men inte vid riksdagens högtidliga öppnande, säger Enochson.

onsdag 14 september 2011

SodaStream artikeln som inte GP ville publicera!Bild från Ursholmen som bara är vacker och har inget alls med texten nedan att göra...men man kan behöva titta på en fin bild innan man läser texten för man kan annars bli arg på Coop....

Här kommer artikeln som jag försökte få Göteborgs - Posten att publicera men de ville inte, så nu får ni läsare av min blogg det unika tillfället att läsa vad göteborgarna missade att få läsa i sin morgontidning:

Jag är besviken på Coop. Eller snarare, jag är besviken på hur Coop behandlar Israel.
Nyligen fick vi veta att Coops ledning bekymrade sig för att produkter, de trodde kom från Kina, i stället visade sig komma från Israel.
Man tar sig för pannan. Visst, Israel förtjänar ibland kritik. Men landet är likafullt den enda demokratin i regionen.
De demokratiska rättigheterna är sannerligen betydligt större i Israel än i Kina.
Kina sätter oliktänkande i fängelse. Landet har världsrekord i antal avrättningar. Minoriteter förtrycks och kritiska journalister tystas.
Likafullt oroar sig Coop´s ledning över israelisk import.
Jag är medlem i Coop. Därför blir jag upprörd när ”mina” företrädare” beter sig så märkligt och inkonsekvent.
Frågan handlar om Sodastream, ett smart sätt att spara pengar och miljö för oss konsumenter genom att vi får bubbelvatten utan att bära tunga, transporterade burkar vilket belastar miljön.
Anledningen till att Coop ryckt ut och förskräckts över att produkten inte kommer från Kina är att TV4 felaktigt påstod att produktionen till den svenska marknaden kommer från ockuperat område, alltså Västbanken.
Nu var det helt fel, vilket TV4 också har medgett.
Men likafullt har Coop gått ut och sagt stopp till försäljning av Sodastream. Förhoppningsvis har detta trista missförstånd retts ut så att produkten åter finns i hyllorna. Men frågan är om Coops ledning hade varit lika snabb med sanktioner mot andra länder. Varför ska ständigt Israel behandlas med speciella måttstockar?
Vi får inte bli helt historielösa. Jag förstår dem i Israel som förskräcks av köpbojkotter, för det är inte första gången i historien vi ser parollen till att inte köpa judiskt.
Även om parallellen haltar, måste vi ha respekt och förståelse för den känslighet som fortfarande finns i Israel.
Jag utgår ifrån att Coop åter säljer Sodastream i butikerna. Och jag utgår ifrån att demokratin Israel i framtiden slipper att mätas med andra måttstockar än exempelvis Kina, en jämförelse som faller ut till Israels fördel och som borde vara självklart även för Coop´s ledning.

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för kristdemokraterna i Göteborg

onsdag 7 september 2011

Regeringens glada budget höst!Nu regnar det trevliga släpp om budgeten var och varannan dag. Idag var det presskonferens med trossamfundsministern Stefan Attefall som meddelade att trossamfunden skall få ett tillskott på 10 miljoner. Förut låg det på 50 miljoner och har gjort det de senaste 10 åren. Nu höjs nivån på ett bräde med 10 miljoner till 60 miljoner. Glad för detta! Glad oxå över att vår minister Stefan Attefall har tagit de olika religiösa samfunden på allvar och inser deras betydelse i vårt samhälle - allt från islam, ortodoxa kyrkan, judendomen till svenska kyrkan och frikyrkorna. Det är 22 trossamfund som idag får stöd av staten .

För några dagar sedan kom ett annat glädjebesked från regeringen om att de judiska församlingarna skall få 4 miljoner som ett extra stöd i sin kamp mot antisemitismen och för att skydda sin synagoger, begravningsplatser mot vandaler. Det behövs tror jag ett bidrag på 4 miljoner varje år eftersom skyddet behövs varje år. Nu blir det ett engångsbelopp för 2012 men jag får fortsätta att lobba för att denna summa blir konstant i budget varje år . Detta är inte mer än rimligt eftersom den judiska minoriteten i vårt land är en av våra minoritetsgrupper och skall därför ha skydd av staten för att kunna utöva sin religion och kunna samlas i sina gudtjänstlokaler.tisdag 6 september 2011

Min fd.riksdagskollega Eva Selin Lindgren dog i helgen


Det är med stor sorg som jag nåtts av budskapet att min fd.riksdagskollega Eva Selin Lindgren dog i helgen i sviterna efter en bröstcancer som spridit sig. Eva fick diagnosen för flera år sedan och opererades men tyvärr så återkom metastaser i andra organ.

Eva var i riksdagen under åren 2006 till 2010 och satt för centerpartiet på ett mandat från Göteborg. Eva var en person som jag uppskattade mycket. Hon var orädd och visade civilkurage som få. Hon vågade stå för det hon trodde på och inte ge sig trots motstånd. För Evas del var kampen mot kärnkraften en drivkraft och som professor inom just kärnfysik så visste hon vad hon pratade om. Ofta träffades vi i cafeet eller korridorerna i riksdagen och Eva var alltid lika entusiastisk för det hon brann för och lika upprörd för de dumheterna som hon upplevde förekom i riksdagen. Eva var under sina riksdagsår uppbragd över den brist på verklig demokrati som hon upplevde fanns i riksdagen...att bara vara ett "knapphjon" som tryckte på knappar vid voteringar var inget som låg för Eva. Hon fann en frände i sin centerpartistiska riksdagskollega Solveig Ternström och de kallade sig ofta för " de olydiga" för att de vågade ha och markera egna åsikter i och utanför riksdagsgruppen.

Jag är glad över att fått lära känna Eva och glad oxå över få tillhöra den utvalda skaran som hon benämnde "de olydiga".

Evas tvillingsyster Irma är kristdemokrat och har oxå visat samma civilkurage som sin syster. Irma har som läkare hela sitt liv slåss för de oföddas rätt och argumenterat kraftfullt mot aborter. Mina tankar idag går till Irma!

Tack för att ni båda har funnits och finns i mitt liv!

måndag 5 september 2011

Sommarreflektioner 2- Ja till kronan-nej till euron


Denna sommar har diskussionerna gått varma både i och utanför Sverige om den ekonomiska krisen i euro länder som Grekland, Spanien, Portugal och nu senast Italien. Jag är väldigt glad för att vi inte är med i EMU röran och att vi har behållit kronnan som vår valuta. När vi folkomröstade om vi skulle gå med i det som då kallades EMU samarbetet så markerade jag redan då att jag inte ville ha detta samarbete utan behålla kronan. Läser att den framtida C-partiledaren Annie Lööf liksom jag röstade nej då men att hon därefter varit för euron fast nu tillbaka i att kronan är bäst...det är inte alltid lätt att veta vad som bäst om man låter sina åsikter styras av vartvinden blåser. Nu tror jag att Annie är stabilare än så...men visst har vi som varit mot EMU ibland betraktats som bakåtsträvare fast det visade sig att vi hade rätt.

Under EMU valrörelsen 2003 när jag pratade på gator och torg för att behålla kronan så använde jag följande liknelse:

Tänk er att sex hus är placerade i Sverige, Grekland, Tyskland,Italien, Frankrike och Portugal och alla dessa hus var beroende av samma värmesystem. Om det var varmt i Grekland så drogs temperaturen ned i Sverige och Tyskland och var det kallt i Sverige så höjdes temperaturen i husen i Grekland och Portugal. Samma princip om än förenklad är det med EMU samarbetet. Allt bestäms på en plats, Europeiska centralbanken i Frankfurt och där av de 6 personer som ingår i Centralbankens råd och alla sitter de på 8 årigt mandat. Om den finns problem i ett " hus" så lättar man på trycket i de andra. Ja, och så sitter Europa där med "hus" som är totalt överhettade och då måste de andra "husen" skruva ned sina värmeprognoser.

Ja, vad skall man tro om detta framtida samarbete...Tyskland som är det största "huset" i detta samarbetet har det inte lätt. Jag tycker att Finland gjorde rätt som ställde villkor för att Grekland skulle få låna av dem genom att begära säkerhet i "huset". Finland vågar och går före!