Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 25 juni 2009

Riksting i Västerås!

Idag röstade vi kristdemokrater mot att ta ut TV - avgifter . HURRA! Samtidigt röstade man ned min motion om att i lag stärka elevvårdsteamen med psykiatrisk kompetens - SYND! Visst borde det vara en självklarhet för oss kristdemokrater att hjälpa de mest utsatta i skolorna som mår dåligt med att de kan få hjälp i den miljö som ser dem...dvs.skolvårdshälsotemen...alla skolor har en skolsyster...det borde vara lika självklart med en skolpsykolog på alla skolor....synd att motionen röstades ned , synd för våra barn och ungdomars skuld!

söndag 21 juni 2009

Bygg en parallell järnvägsbro över Göta Älv!


I lördagsnatt brann det under och runt Marieholmsbron och ett ställverk slogs ut. Tur i oturen skedde detta när bron var i ett läge när den var öppen för järnvägstrafik. Tåg till och från hamnen och Bohuslän kan fortfarande komma fram. Men eftersom bron inte gick att manöverera under hela helgen så fick alla båtar som ville fara på Göta Älv stanna i Göteborg eller norr om bron. Detta visar med all tydlighet hur sårbara vi är och då speciellt Göteborgs slogs ut i ett läge så att inga järnvägsvagnar kunde komma till hamnen? All pappersmassa från Stora Enso, alla järnvägsvagnar med matvarot från och till Europa mm skulle då stå kvar på olika järnvägsbanor runt om i landet och i Europa. Det måste till en parallell järnvägsbro över Göta Älv och det snabbt!Nästa ggr nåt liknande händer och vi inte har en paralell bro kan det blir riktigt illa!

onsdag 17 juni 2009

Sista dagen i riksdagen innan sommaruppehållet och det med en mycket bra artikel i Expressen av Ebba Busch

Vad glad man blir när unga kvinnor vågar stå upp för det som borde vara en självklarhet - att ta personligt ansvar för sitt sexliv. Ebba skriver ett bra inlägg om att fria kondomer är inte svaret på att få ned alla oönskade aborter - men ett personligt ansvar för sig själv och sin medmänniska är det!

Lysande Ebba - mera sånt!

Läs artikeln
http://www.expressen.se/debatt/1.1609559/fria-kondomer-ger-inte-farre-aborter

Tonnageskatt i GT - Sluta krångla och inför tonnagskatt, Anders BorgDenna båt behöver inte tonnagskatt men båten är en pärla...

I söndags hade jag en artikel inne i tidningen GT om tonnageskatt som replik på socialdemokratiska debattörer.

Läs mitt svar nedan eller på länken

http://www.gt.se/nyheter/1.1606008/replik-sluta-krangla-och-infor-tonnageskatt-anders-borg

Sluta krångla och inför tonnageskatt, Anders Borg!
Tonnageskatten är ett laddat ord inom sjöfarten och oppositionen skjuter skarpt på alla som anser att detta är en viktig fråga för att vi skall få en konkurrensneutral sjöfart. I en artikel (GT 2009-06-10) laddade Clas–Göran Brandin (S) och Tomas Abrahamsson (S) med det tunga artilleriet och undrade vad som händer med tonnageskatten och hur jag står i denna fråga. Om Brandin och Abrahamsson varit mera pålästa så hade de vetat att min ståndpunkt är och har varit klar hela tiden. Jag kräver att vi snarast skall införa tonnageskatt i Sverige. Ett enat skatteutskott har återigen i en skrivelse ( 2008/09:SKU 6y) påtalat för regeringen vikten av en skyndsam beredning av tonnageskatten.

Skatteutskottet skriver följande: ”Utskottet uttalade i det nämnda ärendet (tonnageskatt) att det är fortsatt angeläget att beredningen av utredningens förslag kan slutföras skyndsamt. Utskottet förutsatte att regeringen beaktar vad kommissionen anfört i de strategiska målen för sjöfarten fram till 2018 och förklarade sig utgå ifrån att frågan ska kunna få sin lösning utan att riksdagen ska behöva besluta om ännu ett tillkännagivande till regeringen”

Finansdepartementet har både under denna regering och under den förra socialdemokratiska regeringen haft förtvivlat svårt att gå från ord till handling. Det tycks som om problemet satt i väggarna hos finansdepartementet. Påpekas bör att socialdemokraterna inte har med tonnageskatt i sitt budgetalternativ. Så kanske Brandin skall börja med att försöka övertala Mona Sahlin om vikten av tonnageskatt.

EU-kommissionen presenterade den 21 januari 2009 centrala strategiska mål för Europas sjötransporter fram till 2018. Där anför kommissionen bland annat att tydliga och konkurrenskraftiga EU-ramar för tonnagebeskattning, inkomstbeskattning och statligt stöd bör upprätthållas och i tillämpliga fall förbättras mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av de tidigare riktlinjerna för statligt stöd till sjötransport. Kommissionen betonar att EU-flaggstater står inför en skarp konkurrens från flaggstater utanför EU.

Sverige utmärker sig gentemot andra sjöfartsnationer inom EU genom att inte ge sjöfartsnäringen möjlighet att betala tonnageskatt som alternativ till vanlig inkomstskatt. Frågan om tonnageskatt är av vikt för rederinäringens utveckling i Sverige och inte minst för att undvika att utflaggningar av nya fartyg kommer att aktualiseras i brist på besked. Inte minst ur konkurrenssynpunkt är införandet av en tonnageskatt nödvändig.

Mina väljare kan vara säkra på att jag kommer att fortsätta att vara drivande i denna fråga mot departementet. Ett enat skatteutskott står bakom mig så nu är frågan till Anders Borg – Varför krångla så länge i denna fråga?

Annelie Enochson
Riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg och tydlig förespråkare av införande av tonnageskatt i Sverige.
"
"

söndag 14 juni 2009

Bortrövade barn - artikel även i Aftonbladet

Media fortsätter att driva på om bortrövade barn...för en tid sedan var det Kalla Fakta som berättade om de bortrövade barnen och där även jag medverkade. Idag var det flera sidor i Aftonbladet om de bortrövade barnen...hoppas innerligt att Bildt och regeringen tar åt sig och installererar larmnumret 116000 som skall gälla till alla myndigheterna och även utökar larmsystemet enligt amerikansk modell för att minska ned bortförseln från Sverige av våra svenska barn.

Se artikeln i Aftonbladet av journalisten Carina Bergfeldt
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5378997.ab

lördag 13 juni 2009

Fråga till Carl Bildt på frågestunden i torsdag om de bortrövade barnenI torsdagens frågestund fick jag åter möjlighet att ställa frågor om de bortrövade barnen till vår utrikesminister Carl Bildt. Jag hade en interpellationsdebatt med honom om de barn som förs olagligt utomlands av en av föräldern och svårigheterna med att få hem våra svenska barn. Jag vill att vi skall ha ett larmnummer 116 000 där allmänhet , media mfl kan höra av sig om de misstänker att ett barn är bortrövad eller ge tips så att barnen snabbare kan komma tillbaka till sitt hem. Detta nummer är reserverat av EU - kommissonen sedan 2007 just för att användas för kidnappade barn. Sju länder i EU anvämder detta nummer som ett nödhjälpsnummer...men inte Sverige....detta tycker jag vi skall ändra på!För våra kidnappade svenska barns skull!

onsdag 10 juni 2009

Kårobligaroriet avskaffades i riksdagen idag - ÄNTLIGEN!


Denna bild har absolut inget med texten att göra men är en härlig sommarbild som man blir glad över ...liksom dagens beslut i riksdagen...


Idag avskaffade vi kårobligatoriet i riksdagen...pratade precis med vår dotter och nämnde detta...hon var student för ett år sedan och avskydde kårobligatoriet - hon var lika glad som jag över att detta obligatorium inom studentvärlden nu är ett minne blott!Att vara tvungen att vara med i en förening för att kunna tenta och få ut sin exemen är historia...glad över att åter en motion som jag lagt i riksdagen blivit verkligen med denna alliansregering!!

Kristdemokraternas studentförbund var snabba med att ha med denna nyhet på sin hemsida
http://studentmakt.wordpress.com/2009/03/08/ksf-holl-lyckad-arskongress/

Grattis Alf!

Nu är det klart att det är Alf som kommer att bli vår EU-parlamentariker. Jag är glad över detta och hoppas att nomineringskommitten förstår vilken dundermiss de gjorde när de inte satte Alf först på listan...hade Alf blivit satt först på listan och därmed synts mera i TV och andra medier så hade vi kanske haft två mandat och även Ella kommit in.....är oxå glad över att erfarenhet lönar sig och att åldersnojan i Sverige och vårt parti kanske fick sig en tankeställare.

måndag 8 juni 2009

Vi behåller vårt mandat i EU - parlamentet - blir detta mandat Alfs?

Nu följer vi alla spänt vad som händer med personrösterna i EU -valet igår. Jag hoppas att Alf blir vår nya eu - parlamentariker och att Ella blir hans ersättare...skulle vara ett radarpar!Glad oxå över att min gode vän Sari Essaya från Finlands kristdemokrater blir ny eu - parlamentariker från Finland...hon är en tjej med kristna värderingar och med gott omdöme...tillika OS -medaljör i gång...! EU behöver människor som Sari och Alf...då finns det hopp för EU!