Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 30 december 2008

Det började med att Israel slog tillbaka...stämmer denna gång verkligen väl!Efter som jag är ordförande för Samfundet Sverige - Israel, västra avdelningen och också sitter i vår riksstyrelse så vill jag publicera vårt uttalande över Hamas krig mot Israel.

GÄSTLEDARE - Samfundet Sverige-Israel

Händelserna och dödsfallen i Gaza är en tragedi, som dock bör ses mot följande bakgrund:
- Internationell rätt ger även staten Israel rätten att försvara sig mot terrorism och direkta bombangrepp.
- Israel har inte startat detta krig. Det är ett försvarskrig mot terrorbombningar.
- Hamas vägrar att erkänna Israels existens och talar öppet om att utplåna staten Israel.
- Hamas vägrar att upphöra med sina granatattacker och hotar med nya självmordsbombningar inne i Israel.
- Israel har vid upprepade tillfällen sökt fred med Hamas genom att som enda villkor kräva att Hamas upphör med sina terroraktioner.
- Hamas bygger sina raketramper i bostadsområden och i civila byggnader.
- Gaza är idag en militärdiktatur enväldigt styrd av Hamas. Mot denna bakgrund är det orimligt att ställa krav på Israel och Hamas som om det handlar om två demokratiska parter.

Vänskapsförbundet beklagar djupt de mänskliga tragedier som alla krigshandlingar innebär. Men skall internationell rätt ha ett innehåll måste också det internationella samfundet ingripa mot Hamas ständiga övergrepp mot demokrati och rättsbegrepp. Vi kräver att även svenska nyhetsmedier ger en journalistisk objektiv bild av vad som sker i krigsområdet. SVT och TV4 har hittills visat en påfallande brist på allsidighet och dessutom avstått helt från kommentarer från israelsikt håll. BBC, CNN och andra internationella nyhetskanaler visar en helt annan journalistisk kompetens, när det gäller källmaterial, allsidig information och balanserade kommentarer kring utvecklingen.

Den 28 december 2008
Styrelsen för Samfundet Sverige- Israel.

söndag 28 december 2008

Provalet till EU - valet - första plats i västsverige!

Den 19 december presenterades provvalet till EU - valsedeln och nomineringskommittens förslag till valsedel för kristdemokraterna. Jag är hedrad av att komma på delad femteplats för hela riket och på första plats i västsverige när det gäller provvalet.

Att Lennart Sacredeus som kom fyra i provvalet på kryss men etta på ringar dvs så många vill ha honom som första namn inte ens kom med på nomineringskommittens förslag till EU -lista är helt obegripligt. Är inte våra medlemmars röst mera värd än så? Håller vi på att bli ett parti som vill byta ut våra medlemmar? Jag är förtroendevald och det innebär för mig att det är förtroende värt att lyssna på våra väljare och medlemmar, BARA då har vi ett berättigande som politiker och som politiskt parti. Något gick snett , mycket snett i Kristdemokraternas nomineringskommitte när de skulle utse en EU - lista!

Se provalslistan nedan:

Provvalsresultat
Kryss Ringar
Christina Doctare 717 200
Ella Bohlin 611 92
Helena Halldorf Romero 592 48
Lennart Sacrédeus 545 207
Tuve Skånberg 494 70
Annelie Enochson 494 54
Désirée Pethrus-Engström 439 30
Per Landgren 421 42
Holger Gustafsson 359 29
Magda Ayoub 289 9
Conny Brännberg 229 8
Gudrun Brunegård 217 12
Kenneth Lantz 203 17
Ebba Busch 197 8
Erika Josbrandt 195 6
Leif Hallberg 196 26
Monica Bengtsson 177 22
Charlie Weimers 161 13
Ewa Sundqvist 153 5
Magnus Ramstrand 146
Julia Forssmed 141 1
Rolf Sällryd 139 3
Jan-Erik Lagärde 133 5
Åke Rangborg 132 6
Per-Staffan Johansson 128 11
Anna-Karin Klomp 124
Sven Brus 118 4
Lars-Axel Nordell 113 3
Liza-Maria Norlin 113 4
Jan-Erik Ågren 112 5
Katarina Gustavsson 108 6
Lars Eklund 101 4
Matilda Stålbert 96 4
Steven Crosson 92 1
Jonas Segersam 91 8
Lars Gustafsson 91 11
Aron Modig 87 3
Erik Sedig 81 9
Marie-Louise Forslund-Moustaniemi 81 3
Christer Fjordevik 80 10
Lillith Svensson 7 9 4
Maria Berntsson 79 5
Anna-Stina Stenbeck 76 1
Lars Lindén 76 13
Magnus Hedman 76 4
Meeri Brandum 76 5
Paul Degerlund 75 4
Magnus Lagergren 67 1
Per-Olof Green 63 2
Lars-Erik Jonsson 62
Nils-Ingvar Grahn 59 2
David Bruhn 58
Cristopher Dywik 57 2
Sara Skyttedal 57 4
Daniel Sturesson 55 1
Niklas Hellgren 54 4
David Högberg 53 3
Iris Denstedt-Stigzelius 53 4
Sandra Åhs 51 1
Ingemar Kalén 50 8
Ewa-Marie Åhs 44
Clarence Öhrhammar 43 2
Lars Lundberg 42 2
Ofelia Namazova 42
Lotta Jonsson 30 1
Anders Eksmo 25 2
Arne Ekstrand 23 3
Åke Östlund 22
Lars-Olof Olsson 19
Per Larsson 14 3
Christer Westermark 1 1

söndag 14 december 2008

Assyrisk julfest och klostret St:Gabriel i Turkiet

Igår var jag på assyrisk julfest i Tynnered. Det är en fest och ett julbord som är det bästa jag vet eftersom det är en härlig blandning med svensk julmat och assyrisk mat. Assyriska dolmar är mina favoriter! Efter det man ätit sig mätt så börjar den traditionella dansen...jag klarar av den lättaste varianten....Det bor många assyrier i Göteborg och de allra flesta har integrerats i samhälle på ett otroligt bra sätt. De som är jämnåriga med mig och kom hit som småbarn är ofta aktiva i olika arbeten som har med hantverk att göra som skräddare, juvelerare, resturangägare. Deras barn däremot har ofta läst vidare och är tandläkare, läkare, jurister..
Det är slående hur en befolkningsgrupp som assyrierna kan integreras så snabbt och väl medan andra aldrig kommer in i det svenska samhället utan lever enbart på bidrag.

Deras gemensamma tro och att de under alla år levt som en minoritet i ett för övrigt muslimskt samhälle kan vara en orsak. De är rädda om sina familjerelationer och vårdar sitt kristna arv. Nu har en av deras helgedomer klostret Mor Gabriel blivit utsatt för konfiskering i Turkiet. Det blir en ny rättegång den 19 december i Turkiet. Jag har skrivit en fråga och fått ett svar om detta från Carl Bildt...läs nedan...

Läs oxå Nuri Kinos blogg om klostret

http://www.nurikino.com/

Utrikesdepartementet
Utrikesministern


Till riksdagen

Svar på frågorna 2008/09:329 av Yilmaz Kerimo (s) Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet, 2008/09:361 av Lennart Sacrédeus (kd) Hot om konfiskation av S:t Gabriel-klostret i sydöstra Turkiet samt 2008/09:362 av Annelie Enochson (kd) Den kristna minoritetens situation i Turkiet

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att sätta
press på Turkiet att sätta stopp för förföljelsen av de kristna assyrierna/syrianerna i Midyat. Lennart Sacrédeus har frågat om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att den kristna minoritetens medborgerliga rättigheter tillvaratas i fråga om rättsprocessen kring S:t Gabriel-klostret. Annelie Enochson har frågat om vad jag avser göra för att Turkiet uppfyller sina åtaganden gentemot landets kristna minoritet. Jag väljer att besvara de tre frågorna i ett sammanhang.

De fortsatta oklarheterna kring den rättsliga processen om marken kring Mor Gabriel-klostret bekymrar. Frågan följs fortsatt mycket noggrant av EU-kretsen i Turkiet. Kommissionen bevakade t.ex. rättegången den
19 november. Sveriges ambassad kommer att verka för att fallet ytter­ligare uppmärksammas, bl.a. med stöd av EU:s riktlinjer beträffande försvarare av mänskliga rättigheter.

De senaste åren har det rapporterats om incidenter som pekar på ökande spänningar i Turkiet kring religiösa frågor. Det är viktigt att den turkiska staten mer aktivt söker förhindra en fortsatt negativ utveckling. Det turkiska inrikesministeriets cirkulär om religionsfrihet för icke-muslimer från förra året var ett välkommet steg i den riktningen. Dock behövs ytterligare ansträngningar för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs i praktiken.

Sverige delar EU-kommissionens senaste bedömning att, även om vissa positiva steg har tagits, det i Turkiet alltjämt behövs ett konsekvent reformprogram för att fullt ut uppfylla det politiska Köpenhamns­kriteriet. Behovet av en genomgripande konstitutionell reform, som kan lägga grunden för nödvändiga reformer med syftet att säkerställa full respekt för t.ex. minoritetsrättigheter och religionsfrihet, framstår mot den bakgrunden som allt mer angeläget. Det är positivt att President Gül tydligt har uttalat sig i den andan. Jag hoppas att Turkiet i närtid också antar sin strategi för rättsliga reformer, för att stärka bl.a. rättssäkerheten och rättsväsendets oberoende. Jag kommer fortsätta att tala om allt detta i samtal med företrädare för den turkiska regeringen.

I övrigt vill jag hänvisa till mitt svar från den 17 september på fråga 2007/08:1632 av Yilmaz Kerimo (s).

Stockholm den 10 december 2008Carl Bildt

fredag 12 december 2008

Uppvaktning hos Röda Korset för Gilad ShalitI torsdag var vi tre stycken från riksdagens Svensk - Israeeliska parlamentariska vänskapsförening som uppvaktade Röda Korsset med anledning av att den isareliska soldaten Gilad Shalit som i torsdags varit kidnappad i 900 dagar hos Hamas i Gazaremsan.


Det var ett mycket bra möte i positiv och konstruktiv anda som varade i 45 minuter med Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Tre punkter som framfördes från Röda korsets sida:


1. Internationella Röda korset har träffat Gilad Shalits föräldrar.
2. Den humanitära situationen har dessvärre fått stå tillbaka för den politiska, vilket Internationella Röda korset beklagar.
3. Röda korset kommer nu att följa upp situationen och noterar att motsvarande uppvaktningar skett runtom i de olika huvudstäderna inom EU.

Vid uppvaktningen överlämnades en skrivelse som 15 riksdagsledamöter stod bakom. Förutom de tre ovan nämnda var det: Cecilia Wikström, Birgitta Ohlsson, Fredrik Malm, Agneta Berliner, Nina Larsson (samtliga fp), Fredrick Federley (c), Eva Johnsson, Alf Svensson (båda kd), Elisabeth Svantesson, Gustav Blixt, Mats G Nilsson, Kent Olsson (samtliga m).


Jag anser att man från Röda Korsets sida måste vara tuffa mot Hamas och kräva att få besöka Gilad. Han har inte fått besök eller någon information sedan han tillfångatogs. Hamas får del av de 700 miljoner kr i bistånd från svenska staten till de palestinska områdena...är detta rimligt när man samtidigt inte uppfyller ens de elementära sakerna som att fångar får besök av Röda Korset eller Röda Halvmånen?

torsdag 11 december 2008

Fordonsindustrin får miljardpaket - hurra för alliansregeringen!Pressmeddelande
Stockholm den 11 december 2008


Fordonsindustrin går en hållbar framtid till mötes!


– Regeringens stödpaket på 28 miljarder kronor till bilindustrin innebär att regeringen tar kommandot och ger fordonsindustrin förutsättningar att tillverka bilar som folk vill ha och motsvarar de krav en hållbar framtid ställer.
Det säger de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Désirée Pethrus Engström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, och Annelie Enochson, ledamot av trafikutskottet, med anledning av att regeringen presenterat miljardpaketet för att möta utmaningarna i svensk fordonsindustri.
– En oerhört viktig aspekt är utgångspunkten från det ackumulerade kunnandet i det kluster som fordonsindustrin innehåller. Åtgärder var nödvändiga för att förhindra att Sverige skulle tappa kompetens till utlandet. Krisen riskerade få katastrofala följder med många arbetslösa, om man inte agerat i tid, säger Désirée Pethrus Engström.
– Bilindustrin är en framtidsbransch. Vi kommer att behöva förflytta oss även i framtiden, men vi vill ha miljövänliga och säkra bilar. Det naturliga är nu att det särskilda utvecklingsinstitutet för omställning till grön teknologi inom bilbranschen placeras och knyts upp till det naturliga forskningscenter som byggts upp kring Lindholmen Science Park i Göteborg, avslutar Annelie Enochson.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650
Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot
Tel. 08-786 65 86

fredag 5 december 2008

Right Livelhood besök i Göteborg!

Idag hade Göteborg ett celebert besök av Asha Hagi från Somalien och som är en av pristagarna av Right Livelhood Award i år. Vi träffades på Världkulturmuseet och hon berättade om sitt liv .

Läs nedan vad som står om henne på Right Livelhoods hemsida. Priste kommer att delas ut i riksdagen måndagen den 8 dec.

Asha Hagi kämpar för kvinnor och barns överlevnad och rättigheter i Somalien...ett land söndertrasat av klanstrider men där hennes arbeta kunnat överbrygga många fördomar och kulturella gränser.Bland annat så startade hon den 6.te klanen som bara består av kvinnor och genom deras arbete fick de in 25 stycken kvinnor i det somaliska parlamentet 2000...första ggr som kvinnor kom in i detta parlament.

Asha Hagi

"...for continuing to lead at great personal risk the female participation in the peace and reconciliation process in her war-ravaged country."
Asha Hagi has dedicated her life to gaining a better and more peaceful future for her war-torn country, Somalia. At great personal risk, she has fought for women to have a voice in the decisions that affect them. She has mobilized women in the cause of peace across clan and political divides and continues to play a vital role in mediating across warring clans in the on-going peace process. Women in Somalia are in a much stronger position today because of her courage, persistence and compassion. Career and the SSWCBorn in 1962, Asha Hagi graduated in economics from Somalia National University and holds a Master's degree in business administration from the US International University in Africa.Asha Hagi co-founded in 1992, and is the current Chair of, Save Somali Women and Children (SSWC), which works for a safe and sustainable Somalia by supporting women to overcome marginalisation, violence and poverty in their communities. SSWC has seven paid staff and nine volunteers. A large part of the humanitarian funding comes directly from the Somali community around the world as well as from international organisations and individual donors.

HYPERLINK "http://www.rightlivelihood.org/

söndag 23 november 2008

Utbildning i demokrati för ungdomar i Kiev

Hat precis kommit tillbaka efter några dagar i Kiev där jag fick förmånen att hålle ett seminarium om demokrati och hur det är att vara politiker. Det var ett antal ungdomar från vårt systerparti i Vitryssland som var deltagare. Deras entusiasm var stor och det känns som en stor förmån att få vara med att skola dessa fina ungdomar i att bli duktiga politiker i ett land som verkligen behöver en förändring. Flera av deras vänner sitter i husarrest för att de demonstrerat och nu passade de på att fritta få demonstrera utanför Vitryska ambassaden under lunchen på lördagen. Bilder kommer.

torsdag 20 november 2008

Demokrati utbildning i Östeuropa till helgen!


Nu till helgen skall jag till Ukraina och utbilda ungdomar i demokrati....så spännande!
Se pressmeddelandet nedan

Stockholm den 20 november 2008
Annelie Enochson utbildar östeuropeiska ungdomar i demokrati
– Jag har länge varit engagerad i demokratifrågor, bl.a. som valobservatör för OSSE, och det är spännande att nu få möjlighet att dela med mig av mina erfarenheter.
Det säger Annelie Enochson, kristdemokratisk riksdagsledamot från Göteborg, med anledning av att hon på fredagen avreser till Ukraina för att delta i ett ungdomsprojekt arrangerat av Kristdemokratiskt Internationellt Center (KIC).
– Det känns givande att få leda ett seminarium om politikerns roll i en utvecklad demokrati, och jag tackar för inbjudan. Jag kommer även att utbilda i Kristdemokratins rötter och vilka värderingar som styr vårt parti, fortsätter Enochson.
– I Östeuropa står och faller partierna med enskilda politiker, som dessutom alltför ofta har rykte om sig att vara politiskt engagerade enbart för sin egen vinnings skull. Det är därför mycket viktigt att vi kan ge ungdomar i Östeuropa en annan bild av vad det innebär att vara politiker, och att ha en partiorganisation med en fast ideologisk grund, avslutar Annelie Enochson.

Idag avgörs Lissabonfördraget i Sveriges Riksdag!

Denna debattartikel var idag införd i Göteborgs -Posten där jag och 6 andra allianskollegor vill att Lissabonfördraget skall avgöra som en grundlagsändring. dvs det skall ske i två omgångar med ett val emellan. Läs den gärna på nätet.

http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=114&a=459176

söndag 16 november 2008

Lissabonfördraget beslutas om i riksdagen nu till veckanNu på torsdag skall beslut tas om Lissabonfördraget. Jag har skrivit en motion ang fördraget tillsammans med tre andra riksdagskollegor. Läs motion nedan.

Lissabonfördraget


Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att ett godkännande av Lissabonfördraget bör fattas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag dvs två riksdagsbeslut med likadant innehåll och ett allmänt val mellan de två besluten.Bakgrund och motivering
Representativ demokrati innebär att folket i allmänna val överlåter makt och befogenheter till ett fåtal valda ledamöter. För att förhindra maktmissbruk måste de valdas befogenheter begränsas. Grundlagen (författning, konstitution) är den lag som sätter gränser för politikernas beslutsfattande. Därför skall den lagen vara svår att ändra. Så är det i andra länder och så är det i Sverige. Hur dessa trögheter sedan byggs in i systemet varierar. I vissa länder krävs kvalificerad majoritet. I Sverige har däremot en annan lösning valts. Grundlagen kan bara ändras genom två likalydande beslut av riksdagen med ett mellanliggande val.
Logiken bakom denna lösning är att en sittande riksdag inte skall kunna ändra villkoren för sig själv. Det mellanliggande valet ger medborgarna en möjlighet att säga sitt genom att rösta in en annan sammansättning av riksdagen än den som först lade förslaget.
I en fråga har man emellertid frångått denna princip – det gäller överföring av befogenheter till EU. Här gäller att sådan överföring kan göras med blott en omröstning förutsatt att minst 75 procent av de i kammaren närvarande bifaller förslaget samt att de föreslagna ändringarna inte står i strid med principerna för det svenska statsskicket och inkräktar på de grundläggande rättigheterna. Formerna för detta ges av 10 kap 5 § första stycket i regeringsformen (RF 10:5).

*********

Tolkningen av denna överlåtelseparagraf är emellertid inte uppenbar, särskilt formuleringen – principerna för det svenska statsskicket - har varit föremål för en livlig debatt. Vad menas med denna formulering och vilken restriktion utgör den i praktiken på möjligheten att överlåta befogenheter till EU? Kort sagt, kan RF 10:5 användas för Sveriges godkännande av det nu aktuella Lissabonfördraget?
Ja, anser regeringen – den nuvarande likväl som den tidigare - och motiverar detta ställningstagande med att den överföring av befogenheterna som nu sker är relativt begränsad i förhållande till den överföring som skett tidigare. Därför ändrar Lissabonfördraget inte på något avgörande sätt på Sveriges förhållande till EU.
Lagrådet är på samma linje som regeringen. I sitt svar på lagrådsremissen den 2 juni 2005 skriver lagrådet följande:

”De nu tillkommande kompetenserna rör betydelsefulla frågor men kan inte anses väsensfrämmande från de kompetenser som redan överlåtits. Fastän utrymmet för majoritetsbeslut vidgas i det nya fördraget, sker det knappast i sådan omfattning att förutsättningarna för riksdagens bedömning år 2002 skall anses rubbade”

Dessa aspekter gäller visserligen den lagrådsremiss som upprättades med anledning av Sveriges godkännande av Lissabonfördragets föregångare - konstitution för Europa. Detta förslag, som röstades ned i folkomröstningar i Frankrike och Holland 2005, är dock till sina centrala delar helt identisk med Lissabonfördraget. Därför kan den analys och de bedömningar som gjordes med anledning av det förslaget överföras på Lissabonfördraget.
Lagrådet avstår för övrigt också från att göra en ny och separat analys av Lissabonfördraget, med hänvisning till de båda fördragens likhet. De synpunkter som framfördes med anledning av det tidigare förslaget, kan därför enligt lagrådets egen bedömning, stå kvar.
Men att Sveriges ratificering av Lissabonfördraget kan tas med ett enkelt beslut i riksdagens innebär inte att beslutet måste tas på det viset. Enligt överlåtelseparagrafens första stycke kan beslut om överlåtelse också ske i den ordning som gäller för stiftande av grundlag. Därför blir frågan om hur beslutet om ett godkännande av Lissabonfördraget bör tas en politisk fråga. Här finns det på nytt anledning att citera lagrådets yttrande från 2005 (28 juni). Det skriver:

”Ett godkännande av fördraget och den därav föranledda överlåtelsen av beslutanderätt kan mot denna bakgrund ske utan grundlagsändring. Vilken form riksdagen väljer för att fatta beslut i frågan blir då inte en rättslig utan polisk fråga, i vilken Lagrådet inte har anledning att uttala någon uppfattning”.

Men frågan om beslutet bör tas via ett beslut eller två beslut i kammaren med mellanliggande val har inte varit föremål för politisk debatt. Den har överskuggats av den, ur konstitutionell synvinkel mera tveksamma modellen, folkomröstning. Mot bakgrund av fördragets långtgående verkningar för det svenska självstyret och den svenska demokratins funktionssätt, är det både olyckligt och förvånande att denna fråga inte tilldragit sig något intresse.
Att godkänna ett fördrag via ett eller två beslut är nu inte en fråga av enbart akademiskt intresse. Genom att välja två-beslutsmodellen signalerar lagstiftaren, dvs riksdagen, att frågan är viktig och har samma dignitet som en grundlagsändring utan att för den sakens skull vara en sådan.
Det finns i själva verket enligt vår mening åtminstone två skäl för varför frågan innehåller mera dynamik än den som kommit fram i den snäva juridiska tolkningen och som talar för att den möjlighet till två-stegsbeslut som ges av RF 10:5 borde användas.

Riksdagens ställning och överlåtelse av befogenheter
Den första aspekten handlar om riksdagens ställning med Lissabonfördraget eller mera precist av omfattningen av maktöverföringen. Med Lissabonfördraget överlåts nya befogenheter till EU. Dessa är inte vilka befogenheter som helst utan handlar om några av de enskilda ländernas kärnuppdrag nämligen de polisiära och straffrättsliga funktionerna. Visserligen slår Lagrådet fast att de nya överlåtelserna är begränsade i förhållande till de överlåtelserna som redan skett, men konstaterar samtidigt att:

”De nu nämnda överlåtelserna av normgivningskompetens och traktatmakt är så omfattande och betydelsefulla att riksdagens ställning reellt sett urholkas i väsentlig grad.”

Lagrådet konstaterar således att godkännande av Lissabonfördraget kan göras utan en ändring av grundlagen (det strider sålunda inte mot principerna för det svenska självstyret som enligt regeringsformens inledande paragraf innebär att ”all makt utgår från folket”) men påpekar samtidigt har överföringen av makt inneburit att riksdagens ställning reellt sett urholkats – vilket rimligen måste stå i strid med regeringsformens nyss nämnda portalparagraf. Vilken slutsats skall dras av dess till synes motstridiga argument?
Enligt vår mening kan svaret bara bli ett - skadan redan har skett. Den substantiella maktöverföringen har gjorts - det som nu görs innebär bara en marginell förskjutning. Men att en överlåtelse har skett tidigare som urholkat riksdagens makt – och som därmed möjligen kan sägas stå i strid med principerna för det svenska statsskicket - är inget argument till att samma misstag skall göras en gång till.

De ändrade beslutsformerna
Det andra argumentet handlar om beslutsformerna. Med Lissabonfördraget införs majoritetsbeslut som norm för beslutsfattandet med undantag för beslut som rör författningsfrågor och frågor som rör det utrikes- och säkerhetspolitiska området. Denna förändring är på intet sätt oproblematisk tvärtom. Lagrådet beskriver detta såsom:

”Förekomsten av majoritetsbeslut leder till att varken de svenska väljarna eller riksdagen kan ställa någon till ansvar i de fall där den svenska representanten blivit nedröstad i ministerrådet. Detta innebär att vad som är en fundamental princip för den svenska självstyrelsen inte får genomslag inom de områden där överlåtelse av beslutanderätt sker”

Men de ändrade beslutsformernas betydelse skall inte analyseras enligt regeringen. Det argument som regeringen för fram i sin lagrådsremiss (2 juni 2005) är att en ”övergång från krav på enhällighet till kvalificerad majoritet inte i sig anses innebära att beslutanderätt överlåtits. Överlåtelsen har i sådana fall enligt regeringen, redan skett, medan ändringen av beslutordning saknar betydelse i detta sammanhang”
Detta uttalande är minst sagt provocerande. Skulle inte ett övergivande av kravet på enhällighet till kvalificerad majoritet innebära en förskjutning av beslutanderätten? I själva verket skulle en tolkning kunna vara den att det är först då kravet på enhällighet överges som den verkliga överlåtelsen inträder, ty då har den svenska regeringen och riksdagen förlorat den formella möjligheten att kontrollera politiken på det område som berörts av de ändrade beslutsformerna.
Men istället för att noggrant och kritiskt granska regeringens synsätt på detta centrala område nöjer sig lagrådet med följande intressanta kommentar.

”Lagrådet utgår i det följande från att regeringens synsätt är det korrekta.”

Och så inget mer. Lagrådet accepterar med andra ord regeringens ståndpunkt i en avgörande fråga utan någon som helst analys.
Det är fullt möjligt att regerings ståndpunkt är korrekt i en strikt juridisk mening. Men den centrala frågan är om det är tänkt att vara på det viset? Eller kan man hävda att lagrådets och regeringens bedömning är en följd av att utvecklingen inom EU gått i en riktning som lagstiftarna helt enkelt inte kunde förutse när överlåtelseparagrafen RF 10:5 formulerades.
Kan det med andra ord vara så att denna paragraf helt enkelt inte längre är tillämplig, att skrivningarna där inte längre kan hindra en överlåtelse av befogenheter och makt till EU som verkligen hotar det svenska självstyret utan att grundlagens krav på folkligt inflytande tillåts slå igenom?
Ja så kan det mycket väl förhålla sig. Sieps konstaterar i sitt remissvar (25 mars 2008) att överlåtelseparagrafen, RF 10:5 egentligen inte är tillämplig för den överlåtelse som nu föreslås ske. RF 10:5 tar nämligen sikte på antalet frågor och inte på beslutsformerna. Inte heller verkar RF 10:5 göra en kvalitativ bedömning av vilken slags beslutanderätt som överlåts till EU. Sieps skriver:

”Den största förändringen som Lissabonfördraget medför är en förstärkning av EU:s kapacitet, det vill säga det sätt på vilket EU är organiserat och fungerar. Det kan konstateras att denna förändring inte kan bedömas på ett tillfredsställande sätt av enligt RF 10:5, eftersom frågan där begränsas till vad EU ska göra men inte till hur EU ska få göra detta. De konstitutionella följderna av medlemskapet i EU återspeglas därför inte på ett korrekt sätt av regeringsformen”

*******

Frågan om Lissabonfördraget handlar därför inte om vilken form som kan användas utan om vilken form som bör tillämpas. Mot bakgrund av vad som framhållits i denna motion menar vi att ett beslut om en anslutning till Lissabonfördraget bör tas i den ordning som gäller för stiftande av grundlag Dess konsekvenser för den svenska demokratin och det svenska självstyret är så omfattande och så genomgripande att vi menar att det är en självklarhet att väljarna skall ges möjlighet att få säga sitt.
Detta ställningstagande grundar sig inte på vår inställning till fördragets materiella innehåll. Det handlar sålunda inte om vi är positiva eller negativa till fördraget som sådant. Det handlar om något helt annat. Det handlar om respekt – respekt gentemot vårt uppdrag och våra väljare. Att inte låta dem få möjlighet att säga sitt om Lissabonfördraget och på det viset som arkitekterna bakom vår grundlag tänkt sig, är ett svek mot vårt uppdrag och våra politiska ideal.
Därtill menar vi att i dagens situation med ett nej från Irland kommer en svensk godkännande via 2 beslut och mellanliggande val, inte att på allvar störa processen. Tidtabellen har redan spräckts. Det är inte längre möjligt att sjösätta fördraget den 1 januari. Realistiska bedömare menar att detta är möjligt tidigast den 1 januari 2010. Ett svenskt beslut enligt den form som här föreslås skulle därför bara innebära en försening med ett år – vilket inte kan anses som särskilt besvärande. Detta inte om det samtidigt kan öka väljarnas känsla av delaktighet.

Anne-Marie Påhlsson (m)
Annelie Enochson (kd)
Lennart Sacredeus (kd)
Ingemar Vänerlöv (kd)

tisdag 11 november 2008

Migrationsverket handlade fel mot Lennart Eriksson !

Den uppmärksammade rättegången mot enhetschefen Lennart Eriksson på Migrationsverket i Göteborg kom med sin dom igår. Tingsrätten ansåg att Migrationsverket gjorde fel som tog ifrån honom sin tjänst som enhetschef och flyttade ned honom till att enbart handlägga asylärenden. Denna nedflyttning hade sin orsak i att Lennart Eriksson skrivit positivt om landet Israel på sin egen privata blogg hemifrån!! Det finns nu en svensk dom på att man i Sverige FÅR skriva positivt om landet Israel på sin blogg...känns skönt annars hade jag haft problem! Skämt åsido så är det mycket anmäkningsvärt att en svensk myndighet kan bära sig åt på detta sätt. Jag var med under slutpläderingen i tingsrätten för några veckor sedan och blev väldigt förvånad när jag hörde hur Migrationsverkets talesperson ansåg att Hamas företrädaren Ahmed Yassin är en "palestinsk frihetskämpe". Hamas är stämplad som en terrororganistaion av EU och USA medan Migrationsverket anser att de är befrielskämpar...bedriver Migrationsverket en egen utrikespolitik skilt från UD?

Läs min fråga till Carl Bildt och artikeln i Dagen

http://www.dagen.se/dagen/Article.aspx?ID=159879

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dtyp=f&rm=2008/09&nr=139&dok_id=GW11139

Äktenskapet ÄR mellan EN man och EN kvinna!Nu kanske det är dags att jag bloggar lite om mina åsikter i denna fråga när alla andra skrivit av sig. För det första så anser jag att denna fråga ALDRIG behövt att hamna på en propplista från regeringen. I många andra fall så har vi i alliansen fått höra att denna fråga behandlades inte av de sex arbetsgrupperna innan valet så detta är ingen prioriterad fråga...så har sagts när den för sjönäringen så viktiga tonnagskatten varit uppe för diskussion. I andra fall som den obligatoriska arbetslöshetsförsäkringen som VAR med bland allainsens förslag har man sagt att man inte kommer att behandla den under mandat perioden eftersom den är för känslig. MEN äktenskapsfrågan...DEN kan man behandla....mycket märkligt! Jag reagerade när jag såg propplistan i september och undrade varför den stod på listan när den inte var behandlat i ett alliansutskott eller varit med i en prevalet arbetsgrupp. Frågan är fortfarande obesvarad när man står med facit i hand.....de andra tre allianspartierna har inte viljat lyssna på kristdemokraternas kompromissförslag utan hänvisar frågan till riksdagen för behandling. Mycket märkligt och ett hugg i ryggen för det omtalade allianssamarbetet. Vad som kommer ut av detta är minskad tolerans för de som inte vill viga homosexuella eller för oss som anser att äktenskapet är det naturliga samlevnadsförhållandet och det enda som skall ha epiteten äktenskap.

Vi måste se till hur få det är som kan vara intresserade av ett samkönat äktenskap. Det låter som om det är hundratusentals personer. Medan antalet vigslar har ökat de senaste åren har registrerade partnerskap samtidigt minskat. RFSL hävdar i tryck att 2 - 5 % är homosexuella i Sverige, muntligt 2 % .

SCB:s statistik visar att ytterst få av de homosexuella vill leva i partnerskap. 2007 var det
3 129 552 individer som var gifta och 4 649 individer som levde i partnerskap. Det är bara 0,15 %. Om proportionerna vore lika - utifrån antalet homosexuella - skulle antalet vara 180 000 i partnerskap vid 2 % homosexuella av befolkningen, 450 000 vid 5 %.
Enligt uppgift så har RFSL - cirka 5.000 medlemmar ! Dessa få individer har varit mycket aktiva i att lobba för en samkönad äktenskapsbalk...

Vi har fått minoriternas styre i Sverige!

söndag 9 november 2008

Kristallnatten 70 år sedan - måtte detta aldrig hända igen!

Ikväll var jag till Göteborgs vackra Synagoga för att delta i åminnelsen av Kristallnatten som inträffade idag för exakt 70 år sedan. Kristallnatten var slutet på början av förföljelserna av judar i det Tredje Riket. All förföljelse börjar med missaktning och förakt av en speciell grupp, man får sedan med media och allmänheten på denna missaktning och ringaktning och sista steget är att det är allmänt acepterat att förfölja denna grupp.

Så var det i Hitlers Tyskland och vi har i generationer sagt att detta inte får hända igen!
Dock så ser jag oroväckande tecken idag på att man i media , i olika seminarier, föreläsningar fortsätter med att framställa Israel som den stora skurken i världen och att man demoniserar israeelerna. Lätt är då att låta denna demonisering överflyttas på de i Sverige boende judar. Hur kommer det sig annars att få eller inga judar vågar bära kippa öppet på svenska gator idag? Hur kommer det sig att man alltid måste ha vakter utanför Synagogan när man firar gudtjänst? Jo, för att hotbilden mot våra svenska judar finns och det skrämmer mig.

" Det börjar alltid med juden , men slutar aldrig med juden" - Detta är en sanning.

Därför gladde det mig att så många ställde upp idag i Synagogan för att visa sin solidaritet med den judiska minoriteten i vårt land. Jag skulle bara önskat att Synagogan blev så full av medkännade svenska medborgare att inte alla fick plats...den dagen kanske kommer....

lördag 8 november 2008

Mina motioner under allmänna motionstiden

Om ni vill hitta mina motioner som jag skrev under allmänna motionstiden så kan ni hitta dem under följande länk:


http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=427&rm=2008/09&iid=45666679112der

EFI - European Friends to Israel Policy Conference i ParisInatt kom jag hem från att ha varit i Paris i två dagar på EFI konferens. Vi var 500 stycken på galakvällen på torsdagen och vi kom från 42 olika länder. De flesta var parlamentsledamöter. Vår egen europaparlamentariker Gunnar Hökmark är ordförande i EFI. Det var intressant att höra från olika parlament runt om i Europa om hur man arbetar för att förbättra relationerna till landet Israel. Utrikesministerna från Tjeckien var med och han lovordade realtionerna med Israel.....Från Sverige var vi en delegation på cirka 15 stycken. Jag förstår mer och mer hur udda vi är i Sverige med vår Israelkritik och vår demonisering av israeelerna. Där är en del media och inte minst Diakonia ansvariga för att denna bild av Israel försämras alltmer. Israel är en stat med en rik kultur, enorm företagsamhet, ständiga innovationer och satsar på teknik och miljö som vi alla kan ha nytta av. Det verkar de flesta svenskar omedvetna om.....

Valdagen den 4 november i USA - Obama vald till ny president!

Det här är ju gamla nyheter för er som läser min blogg. Men att vara en internationell valövervakare för OSCE PA i USA var inte som andra valövervakningar jag varit med om. Det var ingen transparans i valet och det var ringa valhemlighet. Vi hade stora besvär att få tillträde till vallokalerna. Sammanräkningen var otydlig och inte greppbar. Hela valprocessen var genom tekniserad. Valblanketten bestod av fyra A4 sidor med massor av val till olika poster, sex stycken folkomröstningsfrågor mm. De vi frågade i kön om de visste hur det skulle svara på alla dessa frågor eller om de visste vilka val de skulle göra så var de flesta ovetande. Det verkade som de flesta bara skulle rösta på den presidentkandidat de vill skulle vinna och inget annat.

Sagt allt detta så var det ändå historiskt att få vara med på detta val och fira segern på Fort Lauderdales valvaka för demokraterna. Svarta kvinnor omkring mig började gråta och kramas när Obama fick över 270 elektorer och det stod klart att han skulle vinna.

Läs min intervju i EKOT nedan http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2421696

22:00 tisdag 4 november 2008
Observatörer släpps inte in i vallokalerna.
Den kristdemokratisiska riksdagsledamoten Annelie Enochson är i Fort Lauderdale i Florida på uppdrag av OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa. Trots löften om full tillgång från en Floridas kongressledamöter har hon och hennes kollegor vägrats tillträde i två av fem vallokaler.
Anneli Enochson, valobservatörer
– Vi fick reda på detta i går att det finns en lag här som säger att man inte får lov att komma in. Men lagen är så luddigt skriven att det är upp till varje vallokal att ge tillåtelse eller inte. Av fem vallokaler som vi besökt under förmiddagen har vi lyckats komma in på tre. På två har vi blivit direkt utkörda på, och vid en sa de att de skulle kalla på polisen om vi försökte, säger Anneli Enochson.
Så sent som lördags lovade kongressledamoten Alcee Hastings, Anneli Enochson och hennes kollegor att det inte skulle vara några problem att ta sig in i vallokalerna. Men ändå har hon, och även andra internationella valobservatörer varit starkt ifrågasatta.
Och i de vallokaler hon har kommit in har Annelie Enochson sett många saker hon är kritisk mot.
– Här är valbåsen så små att vem som helst kan stå och hänga över och de står och hänger över varandra. Hade detta varit i länder i Östeuropa så hade vi sagt att det här verkligen är ett dåligt val, säger hon.
Hur ska du gå vidare med det här sedan?
– Vi som har varit ute här i dag är alla lika upprörda. Vi kommer att skriva en rapport och tala om hur vi upplever den här valövervakningen.

måndag 3 november 2008

Valmöten med Obama fans och med Mc Cain

Igår var en intressant dag med att vi började med att besöka olika erlyvoting station. Köerna är enorma, 4-5 timmar är vanligast. Det är rörigt inuti pollingstation. De röstande får en kölapp och sedan slussas de i en pollingstation till en biografsalong där de kunde titta på filmer medan de väntade sina timmar på att få rösta. Vi var och besökte en rally=valmöte för Obama med kända rappare som Beyonce, P.Diddy, Mary J Blige, Jay-Z. Sporthallen var full av svarta ungdommar - Obama administrationen har verkligen lyckats mobilisera ungdomarna. Senare på kvällen åkte vi till en stor sporthall inne på Miami University området. Där var oxå fullt med folk mestadels spansktalande. Häftig latinomusik i över fem timmar. Mc Cain kom först klockan 00.30 på natten och talade i 15 minuter. Då hade vi varit där i 4,5 timme. Trots den sena timmen var stämningen på topp. Man förundras över det tålamod amerkanerna har inför detta val.

söndag 2 november 2008

Val i Fort Lauderdale, Florida

Idag har jetlagen hunnit ikapp mig och jag sitter och avverkar mail mm tidigt på hotellet i Fort Lauderdale medan jag tittar på CNN ;FOX andra amerkanska TV kanaler. Vad som är både fascinerande och skrämmande med detta val är att det är så många som vill rösta i förtid. Amerikaner köar i timmar för rätten att ge sin röst och för att de inser att detta är ett viktigt val så deras röst har betydelse. Det är imponerande med dessa köer...MEN oxå skrämmande att organistaionen är så bristfällig...det tar en evighet att verfiera ID kortet - i de stater som har ID - kort. Många äldre hör av sig till TV stationerna och klagar över att de inte orkar köa och därför inte kan ge sin röst i valet. Samtidigt som jag skriver detta så ser jag ett inslag i CNN som heter "Fit to Led". Hela inslaget handlar om hälsan för de båda presidentkandidaterna. Gissa vilken CNN anser ligga risigast till?

lördag 1 november 2008

Valövervakning i Florida!

Befinner mig i USA för att övervaka valen som kommer att ske tisdagen den 4 november i USA. Dels kommer en ny president att väljas ( rättare sagt elektorerna ) samt en tredjedel av senatorerna och alla ledamöterna i kongressen. Idag hade vi genomgång med bland annat The Federal Election Commission , Democratic National Committee, Rebublic National Committee mm Kongressman Steny Hoyer som är talesperson för demokraterna och fd medlem av OSCE PA menade att detta är ett historiskt val av president. Inte bara för att Baracka Obama är en african-american eller Sarah Palin kan bli den första kvinnliga vicepresidenten om MC Cain vinner utan för att det aldrig har varit så många unga som har registrerat sig som till detta val. Aldrig har så mycket pengar spenderats på ett presidentval som detta. Och aldrig har så många engagerats som till detta val. TV är full av reklam och även smutskastning av de olika kandidaterna till olika poster. Skall bli spännande att följa dessa val under de närmaste dagarna.
USA´s valsystem är det mest komplicerade av alla valsystem bland alla OSCE länderna. Det måste till en förenkling av detta valsystem för att det skall kunna bli transparant anser jag. I många delstater behöver man inte visa upp Id-kort när man röstar. På en fråga från oss om det inte då kan fuskas blev svaret att i USA bygger valen på "honesty". Är amerikanerna mera ärliga än andra invånare i världen undrar jag?

fredag 24 oktober 2008

Diakona sabbar för svenska storföretag!

Diakonia , den kristna vänster, håller på och blir mer och mer politisk. Man har redan sedan länge försökt att påverka politisk den svenska frikyrkan till att bli anti - Israelisk och på alla sätt håller man på och demoniserar israeelerna.
Nu har man oxå börjat med angripa storföretag som finns i Israel eller på de områden som Israel annakterade under kriget med Jordanien 1967. Dessa områden omges av en stilleståndslinje och ingen "gräns" så egentligen är det fel att tala om ockuperat område.

Läs vad Dick Haas , journalist boende i Jerusalem, skriver i sitt nyhetsbrev nedan:

"Nu har det svenska låsbolaget Assa Abloy har beslutat lämna den israeliska
industriparken "Barkan" nära Ariel på Västbanken där 3 500 palestinier är
anställda. Företaget flyttas till en plats i Israel innanför de stilleståndslinjer som gällde mellan 1949 och maj 1967, då Jordanien höll Västbanken och östra Jerusalem ockuperade och till och med annekterade områdena.
På den tiden protesterade inte Svenska kyrkan, Diakonia eller det svenska
socialdemokratiska partiet mot den jordanska ockupationen av Västbanken.
Man låtsades helt enkelt inte om att det rörde sig om en ockupation. Men
när judarna i Israel vinner ett krig som motsidan provocerade fram, och
det i sin tur ledde till att Israel fick kontroll över Västbanken, då
"vaknar" man till i Sverige.
Men att vinna krig är faktiskt inte en folkrättsvidrig akt och att bygga
industrier som också sysselsätter palestinska anställda är det inte
heller. Sådant beror på. På samma sätt som det beror på och ärn en
tolkningsfråga om den svenska regeringen gjorde sig skyldigt till så
kallade folkrättsvidriga aktioner eller inte, när man tillät mer än en
miljon nazityska soldater att passera fram och tillbaka genom Sverige
under andra världskriget. Att tyskarna begick krigsförbrytelser inte bara
i Norge utan också i de baltiska länderna efter att ha passerat Sverige
med svensk tillåtelse, reser en del oangenäma frågor om den svenska rollen
under andra världskriget, speciellt som rollen utspelade sig under
täckmantel av att vara en neutral roll.
Det har sedan dess blivit något av en svensk ovana att se enögt på
konflikter som bara indirekt "drabbat" det svenska folket.
Det svenska politiska klimatet idag kan inte sägas gagna en mera objektiv
och rättvis syn på den israelisk-palestinska konflikten. Som en följd av
svenskt hyckleri och förljugenhet har nu Assa Abloy beslutat att lämna
industriparken som sysselsätter 3 500 palestinier, av i allt drygt 6 000
anställda.
Jerusalem Post uppmärksammade kontroversen i Sverige kring Assa Abloy i
torsdags. Man kontaktade företagets taleskvinna Anna Lindberg och hon
medgav att man snart kommer att lämna industriparken och man gör det av
inrikespolitiska svenska skäl. Assa Abloy kom att förlägga sin verksamhet
i industriparken, sedan man köpt upp det israeliska låsbolaget Mul-t-lock
för åtta år sen. Det israeliska företaget hade då redan hyrt in sig i
industriparken nära Ariel på Västbanken. Kring hundra personer är
anställda i fabriken. Några av dem är palestinier.
Enligt Holmberg hade Assa Abloy gett vika för de svenska anklagelserna om
att företaget agerade "oetiskt" och "i strid med internationell rätt". Men
enligt företaget "hade man knappt lagt märke till att fabriken låg ca tio
km in på ockuperat område nära den israeliska staden Ariel som började
byggas på 1970-talet och har mer än 20 000 invånare. Men nu skulle det
svenska företaget har fått saken "klar" för sig.
Det är omtvistat om en industripark som också ger arbete åt palestinier
verkligen är ett slags brott. Man måste vara både starkt Israelfientlig
och därtill något av en paragrafryttare för att göra parken existens till
något brottsligt. Uppståndelsen är politiskt betingad. Det har ingenting
med moral eller etik att göra.
Man är nog också ganska naiv om man tror att det svenska låsbolagets
försvinnande från industriparken kommer att leda till politiska lösningar.
Israel håller Västbanken ockuperad framför allt därför att man hitintills
inte funnit en motpartner på den palestinska sidan som var redo att sluta
ett fredsfördrag med Israel, som också innebar att terrorn mot civila mål
inne i Israel upphörde för gott. Att påstå att Israel agerar
folkrättsvidrigt genom att fortsätta att kontrollera Västbanken finns det
inte täckning för i internationell rätt eller ens i FN-stadgarna. Israel
är i sin fulla rätt att ockupera områden så länge motsidan inte går med på
att avsluta konflikten en gång för alla.
Ytterst få företag har lämnat industriparken Barkan på grund av liknande
internationella påtryckningar som dem i Sverige. Påtryckningarna har för
det mesta startats av intressegrupper och partier som alltid bortsett från
de palestinska underlåtenhetssynderna under konfliktens gång, t ex vägran
att erkänna Israels existensrätt och beslut om att avsluta terrorkriget
mot Israel. Just nu kan man vara upprörd över att ett ung palestinier
knivhögg en 86-årig man till döds i Jerusalem tidigare den här veckan,
speciellt som både Hamas och PLO redan har kommenterat dådet med att
säga, att "det var begripligt". Hamas uppmanade dessutom andra unga
palestinier att mörda fler israeler. Det vill säga enligt det allmänna
palestinska synsättet var också mordet på en 86-årig man ett led i den så
kallade befrielsekampen.
Diakonias anställda i Israel och i de ockuperade områdena har inte velat
kommentera låsbolagsaffären, fastän man stod bakom uppståndelsen kring
Assa Abloy. Mer än 110 företag har fabriker i industriparken och just nu
står 30 företag i kö för att ansluta sig. Om Diakonia ville uppnå något i
Sverige, så har man antagligen lyckats på ett mycket snävt plan. Men man
har inte bidragit till att lösa konflikten. Man har inte heller på något
vis "hjälpt" palestinierna. Fler palestinier kommer inte att anställas som
en följd av kritiken mot Assa Abloy. Men man har möjligen hjälpt det
palestinska propagandamaskineriet i Sverige och här i Västasien. Det kan
nog tänkas. "

fredag 17 oktober 2008

Finanskrisen och annat.

När man än slår på TV eller radio i dessa dagar så är det om oron på börsmarknaden och hur detta kommer att påverka vanligt folk. Ena dagen är det bara uppåt och alla rapporterar att nu har alla de insatser som USA´s politiker eller de europiska politikerna gjort gett resultat. För att nästa dag vara nattsvart igen! Visst känner jag oro men framförallt en stor olust över att den sk. marknaden har fått ett eget liv och behandlas som om den vore en person. Vad ligger bakom allt detta om inte en osund spekulation i att tjäna pengar på vilka villkor som helst. Jag har alltid ansett att dessa bilder från börserna runt om i världen som visar skrikande, stressade människor med tre mobiltelefoner som de pratar i på en gång medan de knappar i sin dator känns fruktansvärt osunt - som en myrstack som när som helst kan brisera genom att någon rör om i den lite. Nu är det "någon" som rört om i börsernas myrstack och alla springer som myror fortare, snurrigare och fullständigt planlöst åt alla håll. Vad som är medecinen mot den pågående finanskrisen vet jag inte - men ett vet jag - Mammon som Herre har aldrig haft nåt gott med sig!

torsdag 9 oktober 2008

Volvo säger upp personal!

Igår kom meddelandet att Volvo kommer att säga upp ytterligare 2250 personer både på bandet och bland tjänstemännen. Det är en sorgens dag för oss göteborgare. Vi förknippar Volvo med så mycket positivt och vi är stolta över detta varumärke i Göteborg. Jag brukar ofta säga när jag är ute och reser i världen att jag kommer från Göteborg , staden där man gör Volvo bilar.
Jag hoppas kunna fortsätta att säga detta även i framtiden.

Igår lämnade arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin (m) beskedet att arbetsförmedlingen har 1,5 miljarder kronor "över", eftersom färre än väntat nyttjat jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar.Dessa pengar får nu arbetsförmedlingen använda till de varslade. Normalt ska arbetsförmedlingen lämna tillbaka oförbrukade pengar.Men nu behöver de inte ge tillbaka pengarna. Hur arbetsförmedlingen använder pengarna detaljstyr inte regeringen, men beslutet har tagits efter samråd med arbetsförmedlingens generaldirektör. Sven Otto Littorin säger att arbetsförmedlingen nu gör arbetsplaner och jobbar intensivt med Trygghetsrådet och Trygghetsstiftelsen och samordningsmännen i Göteborg.

Måtte detta hjälpa! Och att finanskrisen i USA snart är över...! Den och den dåliga dollarkursen gör att detta sker...sedan kan man tycka att Volvo skulle satsat mera på miljöbilar och inte tagit gasbilen ur produktion...men hur mycket det hade hjälpt det kan man bara sia om!

Jag tycker att vi nu skall satsa på att bygga ut vår infrastruktur. Satsa på att bygga banor för höghastighetståg och ny järnvägsbro över Göta Älv. Det är nu , i en lågkonjuktur , som vi skall satsa eftersom material och maskiner är billigare!

lördag 4 oktober 2008

Valfars i Vitryssland - igen!


Förra helgen var jag i Minsk, Vitryssland som en av OSCE observatörer till parlamentsvalet . Det var tredje gånger som jag var i Vitryssland som övervakar av deras val. Parlamentsvalet 2004 och Presidentvalet 2006 var bägge val som redan i förväg var fastställda när det gäller sammanräkningen av rösterna. Parlamentsvalet 2004 vann ingen av oppositionen någon av de 110 platserna i Parlamentet. Likadant var det denna gång . Jag var denna gång i förorterna till Minsk och hann med att besöka cirka 20 vallokaler med en tysk parlamentariker, Marie Beck. Under dagen hade vi inget att erinra utan blev väl mottagna och registrerade att valdeltagandet var ytterst marginellt. De flesta hade (tvingats?) röstat i förväg och där vi som observatörer inte kunde följa processen . Men sedan klockan 20 när vi skulle vara med på sammanräkningen i en vallokal i distrikt 100 i Minsk så började farsen. Vi kände med en gång att nu var vi inte välkomna längre men vi blev kvar och blev placerad cirka 5 meter bakom en barriär från bordet där alla valsedlar skulle räknas. Vi sa att vi kunde inte följa sammanräkningen från ett sådant långt håll och trots våra protester så gick inte detta att ändra på. Valledaren till och med flyttade alla valsedlarna till andra sidan bordet så att vi absolut inte kunde se. När vi bad om siffror i from av hur många antal röster de olika kandidaterna fick. ( Det var två kandidater, en man från kommunistpartiet som var pro-Luchachenka och en kvinnlig kandiadt från oppositionspartiet "Belarus Popular front") Efter ett långt dividerande och efter låååång konsultation med miniräknare så fick vi de olika siffrorna. De ville helst ge oss procentsatser ( de var väl orden uppifrån att pro-Luchachenska kandidaten skulle ha x %)av röstern), men det godkände inte vi. Vi ville ha exakt antal. Till slut fick vi siffror som inte stämde med antal röstande eller med de som röstat i "early- voting". Valledaren ville klösa ögonen ur oss, så arg blev hon på oss när vi markerade det orimliga i denna siffer excersis. Jag skulle önska så att detta hårt arbetande folk kunde få rättvisa val som var transparanta. Nu är det en fars och ett svek mot demokratins grundpelare - en röst för varje person i ärliga och trygga val där alla partier haft en ärlig chans att få presentera sitt budskap!

fredag 19 september 2008

Riksdagens högtidliga öppnande

I tisdags var det riksdagens högtidliga öppnande och som vanligt var det en gudtjänst i Storkyrkan mellan vårt upprop i kammaren och det högtidliga öppnandet. Denna tradition att inleda ett riksmöte med en gudtjänst är en helt frivillig aktivitet för oss ledamöter men en tradition värd att bevara och vårda. Som vanligt så var Storkyrkan fullsatt och hela kungafamiljen var på plats. Biskopen i Lund , Antje Jackelén , talade om behovet av vishet i alla beslut som fattas - en fin och tankeväckande predikan som kändes helt rätt för att inleda ett riksmöte med .

Nu reses det röster , främst från Humanisterna, att en gudtjänst i samband med riksmötets öppnande inte är tidsenligt utan en kvarleva från gången tid. Jag blir alltid lika förvånade över denna brist på tolerans och vidsynthet från de sk. Humanisterna som har som mål att avkristna vårt samhälle och ersätta det med.......ja, vad? Om en fullsatt Storkyrka där alla kommer dit frivillig är en tradition som uppenbarligen fyller ett behov, varför skall då Humanisterna och deras hantlangare bry sig? Vad är det som stör dem så?

Kan det vara så att det kristna budskapet stör dem..budskapet om alla människors lika värde, rätten till åsikts, tanke och samvetsfrihet, budskapet om att nåd finns ?

Det är viktigt att slå fast att det kristna tron har en plats i vårt samhälle och skall fortsätta att ha det, även vid riksdagens högtidliga öppnande!

torsdag 11 september 2008

Trafiksäkerhetskonferans i Tylösand

Igår kom jag hem efter tre intensiva dagar i Tylösand där man diskuterad trafiksäkerhet på bredden och på tvären allt under ledning av den suveräna moderatorn Ulf Wickbom. Det var cirka 450 deltagare där från MHF, Vägverket , kommuner , departement , riksdagen, VTI...ja , alla som är intresserade av trafiksäkerhetsfrågor. Rapporterar mer senare.....kommer oxå med mera info om vår Brasilienresa.....

lördag 16 augusti 2008

Trafikutskottet till Brasilien!

Nu är jag sedan en vecka tillbaka i Göteborg och även tillbaka i mina arbetsuppgifter. Det var inte lätt att blogga från vår sommarö Tjärnö i sommar eftersom det gick över 3G och inte gick vidare snabbt. Men jag tycker det har varit en fantastisk sommar och jag har njutit varje stund av familjen, släkt, väder och friheten. Smolken i bägaren har varit ryssarnas invasion av Georgien. Ett land som jag känner en del till eftersom dess talman, Nino Burjanadze, har jag lärt känna genom mitt arbete i OSCE. Nino är en kraftfull och duktig kvinna och hennes mail och oro över vad som händer i hennes land känns mycket oroväckande.

Imorgon, söndag, åker hälften av trafikutskottets ledamöter på en studieresa till Brasilien. Vi skall titta på etanoltillverkning, hamnar, infrastrukturutbyggnader mm. Jag har aldrig varit i sydamerika och ser mycket fram emot denna resa. Skall rapportera när jag kommer hem.

fredag 4 juli 2008

Jordgubbar på Tjärnö!
Nu är sommaren här med over 30 grader på land och drygt 20 i vattnet. Det finns ingen bättre plats på jorden att vara på då än på västkusten och vår paradisö Tjärnö.

Nu är det jordgubbstider och kön för att få köpa denna eftertraktade vara är lång hos vår Sune. Ville med dessa bilder visa att det finns en annan verklighet långt från de 30.000 mailen om FRA-lagen som jag fick i början av veckan......

Njut av värmen och jordgubbar - det gör jag!

söndag 22 juni 2008

Riksting för Kristdemokraterna i Norrköping.

På torsdag i denna veckan kommer Kristdemokraterna att ha sitt riksting i Norrköping. Jag skall vara med där och debattera bland annat partistyrelsens förslag till ett barn och ungdomspolitiskt program. Sedan kommer jag en tid inte vara så aktiv på bloggen...men jag återkommer . Till dess...Ha en riktigt god sommar!

tisdag 17 juni 2008

FRA - lagen diskuteras på nätet och i korridorerna.

Vi riksdagsledamöter överröses med FRA mail sedan ett antal dagar tillbaka. De flesta är kopior på samma tema tagit från bloggen...stoppfralagen.nu. Andra är mera individuella i sina åsikter och synpunkter. Cirka 1.000 mail har kommit de senaste dagarna...jag hör till dem som INTE kommer att kommentera alla dessa mail av den enkla anledningen att jag hinner inte.

Några har jag dock kommenterat. För att ni som läser min blogg skall veta hur jag tänker så kommer jag att lyssna in våra diskussioner på gruppmötet idag. Det är inte första ggr vi pratar om lagen där men i morgon är det skarp läge. Sedan skulle jag vilja att ni andra går in på min moderate kollega Jan Ericsons blogg http://www.ericsoniubbhult.se/. Han motiverar väl sitt ställningstagande och jag kan ställa mig bakom det mesta han skrivit.

Och ja, jag har läst igenom lagtexten...skulle önska att alla andra bloggar som skickar mail till mig oxå gör det.....

tisdag 3 juni 2008

Snart höghastighetståg i Sverige - en verklighet?


Förra veckan var hela trafikutskottet i riksdagen på studieresa till Paris, Bordeux, Madrid och Parla för att se och åka höghastighetståg och nya spårvägslinjer. Ett veckobesök som gav mycket. Att Europabanan och Götalandsbanan snart blir verklighet är ett måste enligt mitt sätt att se det. Vi måste komma igång och spika dessa projekt innan denna mandatperiod är över. Spanien satsar på att bli nummer ett i Europa på höghastighetståg. Till år 2015 skall varje spanjor ha som längst 5 mil till ett höghastighetståg...vilken vision! Kanske skall vi fundera på att göra en speciell investeringsbudget för infrastruktusatsningar som ligger utanför normala budgetar och budgettak. Det gör man i Spanien och resultat facinerar! Det går i 300 km / timme med planeringen och projekteringar.....medan vi i Sverige håller på med våra 18 km /timme i allt!

onsdag 21 maj 2008

Idag röstades vårdnadsbidraget igenom i riksdagen!Detta firade vi med tårta på kristdemokraternas riksdagskansli. Äntligen har Sveriges föräldrar myndigförklaras ! Nu kan de själva få välja vilken barnomsorg de vill ha och att få vara hemma med barnen är värt något! Kändes så rätt och bra!

måndag 19 maj 2008

Israelfest i Göteborg - en enorm positiv upplevelse!
Igår firade Göteborg att Israel funnits i 60 år som nation med en manifestationståg genom centrala staden och en stor fest på Stora Teatern. I manifestationståget var cirka 400-500 deltagare som gick från Gustav Adolfs Torg till Bältespännarparken. Där blev det tal, musik, dans och sång. Nedan kan du läsa mitt tal som jag höll.

På Stora teatern var det en "födelsefest" som hette duga med duktiga talare som Alf Svensson, Jan Björklund, Johny Magnusson och Peter Hjörne. Sång från Alexandraskolans elever, Göteborgs gospelkör mm. Jag fick mottaga Zionistorganisationens Jerusalemspris som överräcktes till mig av israeliska ambassadören Eviator Manor och överräckningstal av Josef Zorski, en god vän. Känner mig mycket hedrad!

Det bästa av allt var att allt avslutades med att alla gästerna kunde lämna Stora Teatern i lugn och ro. De få motdemonstranterna hade gått hem. Jag var så glad när jag såg så många gå på Göteborgs gator bärande sina kippor på huvud. Igår var det en dag när våra judiska vänner kunde känna sig trygga....men det krävdes en enorm polisstyrka.
se vidare länkar
Tal vid Israelmanifestationen i Göteborg den 18 maj 2008 Annelie Enochson

Göteborgare,

Idag visar vi på våra gator vårt stöd till nationen Israel som i år firar 60 år som självständig stat.

Det finns inget annat land i världen som kan sägas vara mer legitimt än Israel. Det är det enda land som skapats genom ett FN – beslut. Det skedde 1948 och innebar att förföljda judar över hela världen fick både rätt och en möjlighet att återvända till sitt eget historiska hemland. Det som nu är Israel var dessförinnan ett brittiskt mandat, d.v.s. ockuperat av britterna, och alltså inte något enskilt folks egen stat.

Israels existens är en framgångssaga. Israel med en befolkning något större än Danmarks och med en yta lika stor som Smålands har lika många företag noterade på den amerikanska NASDAQbörsen, som hela Europa tillsammans.

Från att ha varit ett land som i huvudsak exporterade apelsiner har det blivit ett högteknologiskt exportland.

När det gäller miljö är Israel pionjärer inom många områden som exempelvis ett rikstäckande elbilssystem som nu inspirerar andra länder till att göra stora investeringar i sin infrastruktur. Framtidens bilism som tyst och koldixoidfri är inte avlägsen i Israel.

Men vad som skiljer Israel från alla andra länder i Mellanöstern är att det är en fungerande demokrati i en region som annars överskuggas av diktatur, förtryck och intolerans.
Israel är det enda landet i regionen där fri press får verka, där kvinnor har fulla medborgliga rättigheter , där religionsfrihet råder och där man fritt kan få säga sin mening utan att riskera att hamna i fängelse för sin åsikt. Israel är också det enda landet i regionen som respekterar minoriteter och där en femtedel av landets befolkning är israeliska araber med samma medborgerliga rättigheter.
Denna utveckling har skett trots att man är omgiven av fientliga grannar som vill den lilla nationens undergång och trots ett ständigt pågående mediakrig från världen runt omkring.

Trots de kontinuerliga existentiella hoten mot Israel, så har den judiska statens förhoppningar om en varaktig fred inte släckts. Israel fortsätter att sträcka fram en hand för en sann fred och samarbete med alla grannar. Medan det judiska folket mödosamt väntar på att den gamla bibliska profetian om att lejon och lamm skall leva fredligt sida vid sida skall realiseras, har det judiska folket i sitt självständiga och återupprättade hemland dragit lärdom av sin historia och transformerats från ett försvarslöst lamm till en stark men fredlig nation som är fast besluten att Masada aldrig mer skall falla.

Låt oss aldrig glömma hur det var för världens judar innan staten Israel fanns och om detta må vi berätta om och om igen.

Idag firar vi därför Israel. För att solidariskt visa att vi aldrig mer tänker tolerera ett folkmord på judar eller några andra grupper. För att visa att vi står upp för demokratier emot extremism och terror.

Vi vill fira detta genom att önska staten Israel och dess befolkning ett stort grattis på 60-årsdagen – Mazal Tov !

tisdag 13 maj 2008

Agera mot människohandeln - artikel i Uppsala Nya Tidning!

Agera mot människohandeln - Denna artikel fick jag , Eva och Anna publicerad i UNT i torsdags - läs den nedan.

Slavarna finns mitt ibland­ oss. Regeringen måste återinrätta en samordnande funktion för människohandels­frågor i regeringskansliet, skriver Annelie Enochson, Eva M Hamberg och Anna Sophie Bonde.

Politiker samlas och utbyter erfarenheter, håller tal och fäster nålar av uppmärksamhet på kartor. Låter det nytt? Nej, men i kampen mot slaveri är detta en nyckelhandling. När representanter från hela världen kom samman på FN-konferensen The Vienna Forum to fight human trafficking var det en nödvändighet att politiker förenade sina krafter för att med lag bekämpa exploatering och förslavande av människor.Sverige är inte längre sig själv nog. Vårt land befinner sig på kartan sida vid sida med länder som med hjälp av handel med varor och tjänster berikar varandra genom ömsesidigt utbyte. Allt fler politiska ledare erkänner de destruktiva effekterna av protektionism och rigida tullar. I kölvattnet av denna öppenhetens våg synliggörs emellertid en handelsvara som många kanske tror hör hemma på historiens skräphög - handeln med människor.Slaveriet återfinns inte längre bara på ökenslätter tillsammans med kameler och kroksablar. Vi hittar slavar bland butikernas hyllor där de tvingas snatta varor till slavägares väl utbyggda hälarkedjor. Slavar döljs också bakom grannhusets port dit osedvanligt många män söker sig dagligen. Slavarna syns också öppet tiggande i stadskärnan åt sina herrar.Offren har ofta det gemensamt att de är minderåriga eller kvinnor. Barn används till arbete som kräver barns egenskaper i form av oskuld och litenhet. Kvinnor utnyttjas sexuellt. Slaveriets orsaker återfinns på två fronter. Det finns både en efterfrågan och ett utbud. Utbudet uppstår i fattigdomen och desperationen när människor ställs i lägen där deras handlingsalternativ är kraftigt beskurna. Barn blir sålda av sina föräldrar eller släktingar, kvinnor luras med fagra och hoppingivande löften för att sedan brutalt berövas det de hoppats på. Att hejda utbudet handlar därför mycket om att gå till botten med fattigdomens orsaker. När fattigdomsbekämpning diskuteras är äganderätten ett centralt begrepp, eftersom det utgör en förutsättning för tillväxt. Att kunna ha rätten att äga sig själv måste vara en första självklarhet och tydligare avspeglas i länders lagstiftningar. Ofred, brist på jämställdhet och utbildning samverkar sedan med fattigdomen för att beröva människor deras frihet.Den andra fronten hamnar på hemmaplan, där efterfrågan bestämmer omfattningen av slaveriet. Det är vi som kunder, det mottagande slutet, som utgör förutsättningen för hela den näringskedja som håller slaveriets maskineri i gång. Vi lever inte i ett moraliskt vakuum. De institutioner som verkar normerande i det civila samhället, kyrkor, föräldrar och medmänniskor, har fortfarande en viktig uppgift att fylla. De mänskliga rättigheter som slagits fast i vår lagstiftning är inte bara en exportvara till fjärran världsändar, de måste också vägleda oss i våra dagliga beslut.Den breda samling av aktörer som möttes i Wien i februari bestod av allt från Hollywood - kändisen Emma Thompson, aktuell med sin utställning The Journey, som skildrar en kvinnas resa genom slaveri - till forumets finansiär, kronprinsen av Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. FN:s organ UNGIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficing) står som återkommande organisatör av forumet. Målet finns utstakat i FN:s antitraffickingagenda. Vid mötet i Wien enades man om tre ledord för handling som sammanfattar målsättningen: Förhindra, Åtala och Skydda. Vikten av internationella samarbeten och plattformar går inte att överskatta om vi ska ha en chans att utrota slaveriet.Det är av högsta vikt att Sverige är ledande i att agera mot detta slaveri. Regeringen måste bli handlingskraftigare genom att återinrätta en samordnande funktion för människohandelsfrågor i regeringskansliet.

Annelie Enochson- riksdagsledamot för kristdemokraterna
Eva M Hamberg - professor i migrationsvetenskap vid Lunds universitet
Anna Sophie Bonde - präst i Svenska Kyrkan
artikelförfattarna är knutna till Claphaminstitutethttp://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=751756,00.html

söndag 4 maj 2008

Stor Jesusmanifestation i Stockholm!

Igår var det en stor Jesusmanifestation i Kungsträdgården i Stockholm. Jag uppskattar det till runt 15.000 människor som var där. Det var kristna från alla olika kristna kyrkor som var representerade och en fantastisk anda av gemenskap och glädje genomsyrade hela manifestationen. Det började klockan 12 med gudtjänster och gemenskap på fem olika torg runt om i Stockholm och sedan klockan 14 så tågade alla till Kungsträdgården. Jag och Johan var med på mötet i SergelsTorg och där var det verkligen ös och glädje. Gudtjänsten på Kungsträdgården var oxå en manifestation om enhet mellan de olika grenarna i den stora kristna familjen i Sverige. Det byggdes ett altare som symboliserade enhet och vår tro på Jesus som världens frälsare. Altaret invigdes med bön av 24 personer där man bad på olika språk , från olika kyrkor och där olika delar av samhället var representerade. Jag fick förmånen att be för riksdagen och regeringen. Gläds över denna fina manifestation som jag gärna vill att fler skall få veta om och ta del av .
Idag när jag åkte hem till Göteborg från Stockholm så läste jag om manifestationen i Svenska Dagbladet. Det var en mycket kort artikel och några få lite udda foton. Aftonbladet skrev inget alls. Jag tycker att det är beklämande att media i Sverige marginaliserar oss kristna . Visst var denna manifestation värt en större artikel än den fick . Samtidigt så får en artikel om en avfallskvarn som löser biogasbristen en dubbel så stor sida i samma tidning. Ibland förstår man inte prioriteringarna.......avfallskvarnen kan man väl skriva om alla andra dagar....
Dock så vet jag att alla vi som var med om denna dag, vi gläder oss och är stolta över att ha fått vara med om denna fina fest. Se mina bilder så kan ni förstå lite om vad vi fick uppleva.

fredag 25 april 2008

Ropen skallar - Tonnagsskatt till alla!

Igår var jag med på Sveriges Redarförenings årsmöte i Göteborg. Det var en intressant eftermiddag och kväll. Ett intressant föredrag hölls av VD Marc Nuytemans från den belgiska redarföreningen. Han berättade om de positiva konsekvenserna tonnagskatten fått för Belgien sedan den infördes 2004. Bland annat är nu 51, 7 % av de belgiska fartygsflottan registrerade i Belgien . Kan jämföras med att bara 29,5 % av den svenska fartygsflottan är registrerade i Sverige. Det är nu av oerhörd vikt att vi snarast inför tonnagskatt i Sverige så att vi får en konkurrensneutralitet och bli lika andra sjöfartsnationer. Jag vill inte uppleva att våra fartyg och rederier försvinner från Sverige medan vi har en Alliansregeringen så det är dax att vi inför denna skatt som sjöfartsnäringen vill ha för att kunna utvecklas lika andra nationer. Jag hade igår ett intressant samtal med en man som arbetade i Korea under ett antal år och fick vara med om att Korea införde tonnageskatt efter en rekord kort utredning på 7 månader. Koreanerna insåg att skall de kunna konkurrera så måste de införa tonnageskatten. Så nu hoppas jag att min regeringen är lika klok som koreanerna och inför tonnageskatten absolut senast i höstbudgeten!

fredag 18 april 2008

Volvobesök med statsekreteraren Leif Zetterberg

Idag var jag på studiebesök på Volvo Cars och Volvo lastbilar tillsammans med vårt statsråd inom infrastrukturområdet Leif Zetterberg. Han fick information från bägge göteborgsbaserade företagen om vikten av att Göteborg får en ny älvförbindelse och att det blir dubbelspår på järnvägsbron vid Marieholm. Hamnbanans utbyggnad lyftes oxå fram. Det är viktigt för bägge dessa företag att infrastruktursatsningarna i närtid blir stora i Göteborgsområdet. Jag håller helt med. Nu när Älvsborgsbron repareras så märks det med en gång hur sårbart det är med övergångarna över Göta Älv. Tänk om en olycka händer med den gamla Götaälvbron, eller att Tingstadstunneln skadas....Vi måste ha en ny älvförbindelse och det snarast!

onsdag 16 april 2008

Seminarium i Riksdagen med Rebiya KadeerAlim Seytoff, Rebiya Kadeer

Idag var det ett välbesökt seminarium i riksdagen med människorättskämpen Rebiya Kadeer från XinJiang. Hon kallas oxå för "Alla uighurernas moder" för sin kamp mot de kinesiska myndigheternas grova övergrepp på denna minoritetsgrupp. Uighurerna är ett folk på 9, 3 miljoner som bor i den autonoma regionen Xin Jiang i nordvästra Kina. Rebiya har en otrolig historia som rymmer mycket dramatik.

¤ 2004 fick Rebiya Raftopriset som är ett människorättspris som delas ut i Norge. Hon är nominerad till Nobels fredspris och även till Right Livelhood priset

¤ Rebiya är 11 barns mor och just nu sitter två av hennes söner i kinesiska fängelser för brottet att de är Rebiyas barn

¤ Rebiya har en märklig historia som innebär att hon var en framgångsrik affärskvinna , räknad som en av de rikaste kvinnorna i Kina, byggt upp sin förmögenhet på klädförsäljning och export, suttit i Det kinesiska folkets konsultation – ett slags nationellt forum, varit Kinas representant i kvinnokonferensen i Beijing 1995.

¤ Rebiya lyftes fram som ett exempel på en vällyckad kvinnlig entreprenör och en slags modell för vad en kvinna från en av Kinas många minoritetsfolk kan uppnå.

¤ Men hennes man som var en frispråkig journalist i en uiguriskspråklig tidning måste 1996 fly till USA då Kina rensade ut all opposition

¤ Detta medförde att Rebiya blev utkastad ur forumet men hon började nu istället använda sin position och förmögenhet genom att starta språkskolor för uiguriska barn och undervisa muslimska kvinnor hur man bedriver affärer, startade nåt som kom att kallas för ” De tusen mödrarnas rörelse” – en fredlig handelsorganisation som blev förbjudet av myndigheterna. Hon hjälpte uighuriska ungdomar med missbruksproblem och kämpade för att uigurerna själva skulle få förvalta Xinjiang naturrikedomar.

¤ Den uiguriska minoriteten upplevde att kinesiska myndigheter översvämmade den olje och gasrika provinsen med etniska kinser. Samtidigt som uigurerna blev utsatta för övergrepp, mord och politiska motiverade arresteringar.

¤ 1999 fick Rebiya nog – hon hade sänt flera brev till de kinesiska kommunistledarna där hon påpekade förhållanden som hennes folk levde under men utan att något skedde. Hon träffade då några amerikanska kongressledamöter för att visa dem några tidningsurklipp från kinesiska tidningar – utanför hotellet blev hon arresterad och blev dömd till 8 års fängelse – 5 och ett halvt år av dem fick hon avtjäna innan hon utvisades till USA 2005.

Hennes främsta budskap är att det pågår ett kulturellt folkmord på hennes folk som innebär att de inte får äga mark , inte ha kvar sitt språk, inte utöva sin religion och tvingas till sena aborter och tvångssterilaseringar. Från en del av Xinjiang har 240.000 unga uiguriska flickor förts till inlandet av Kina för att arbeta under slavliknande förhållanden i fabriker.

Uigurerna är ett muslimsk folkgrupp och de upplever att fråntagas sin religion är ett oerhört övergrepp - Rebiya formulerade sig så här - " Att frånta oss vår religion och våra värderingar gör att mitt folk förs in i omoral". Rätt så - att ett folk inte har ett normverk, samma värderingar att leva efter gör ett folk normlösa och med de omoraliska....gäller XinJiang som Sverige!

tisdag 15 april 2008

Träff med Göteborgs Förenade Studentkår (GFS)

Igår träffade jag GFS tillsammans med Aron Modig som är förbundsordförande i Kristdemokraternas Studentförbund. Det var ett intressant möte med Moa Neuman och Fredrik Larsson som representerade GFS. Vi diskuterade vad som kommer att hända efter att kårobligatoriet avskaffas. Ett obligatorium som vi kristdemokraterna länge ansett varit förlegat och som nu kommer att röstas bort i riksdagen. Men det är viktigt att studenterna får ha ett elevinflytande och detta får bli en uppgift för de politiska studentförbundet att lösa hur detta kan utformas. En viktig studentpolitisk sak som jag själv driver är att fribeloppet eller takbeloppet skall förvinna för studenterna. Det innebär att man som elev skall ha rätt att tjäna pengar utan att få minskade studiemedel. Som det är nu så stimuleras inte studenterna att arbeta vid sidan om studierna eller på sommarlovet eftersom de då kan mista eller kraftigt reducera sitt studiemedel. I alla andra sammanhang driver vi att det skall löna sig att arbeta , det måste även gälla för studenterna, anser jag.

fredag 28 mars 2008

Besök på Volvo GroupTech Show i Torslanda
Idag var jag i Torslanda och var med när Volvokoncernen öppnade dörrarna för forskning för framtiden. Detta var första gången som andra än Volvoanställda fick en möjlighet att titta närmare på vad koncernens hemliga forsknings - och utvecklingsavdelningar egentligen arbetar med. Man fick se prototyper för minska avgaserna, alternativa drivmedelsmotorer som går på energisnåla och miljömässiga drivmedel mm. Det var mycket folk och Volvo koncernens anställda presenterade sina testresultat och försökte få oss att begripa all teknik...alla vänliga och dagen till ära iförda vackra gröna slipsar....kanske för att tankarna skall gå till miljömedvetenhet och vår. Igår var jag på Lindholmens Science Park och hörde om IVSS - fordonsforskningsprogrammet. Är ett samverkansprojekt mellan stat, näringsliv och akademin- det har pågått sedan 2003 och 640 miljoner ligger som forskningspengar. Genererat ett 50 tal doktorander och ett 50 tal projekt varav många kunnat omsättas i praktisk verklighet inom fordonsindustrin. Jag anser att detta är mycket viktigt för Sveriges framtid och att vi måste avsätta minst samma belopp för perioden 2010 - 2015!

Idag i Torslanda fick också möjlighet att köra en hybridlastbil...första ggr i mitt liv. Spännande...jag lyckades att köra ändå upp på 6 ans växel och min japanska codriver sa jag körde bra...hmm!

onsdag 19 mars 2008

Besök i Norrbotten!
Förra veckan under fredagen och lördagen besökte jag Luleå och Piteå i Norrbotten för att bland annat på plats ta del av planerna för en Norrbotniabana. Fick träffat Kristina Frisk som är projektledare för Norrbotniabanan. Det är bra att höra om vikten och betydelsen av denna bansträckning för Norrbotten och samtidgt se platserna vi talar om. Var också och besökte företaget Smurfit Kappa som gör kraftliner papper för bland annat wellpapplådor. Det var den största fabrik jag varit inne. De har nyligen investerat 750 miljoner i ett nytt kraftverk för sin fabrik. Det går åt mycket energi att utvinna papper ur skogsråvara. Som en biprodukt när man utvinner papper ur massaveden så får man svartlut. Denna svartlut håller man på och framställer syntetisk diesel av på Smurfit Kappa för att kunna köra lastbilarna på detta drivmedel. lastbilar som leverera timret till fabriken. Snacka om att ta vara på alla delar av råvaran. Under lördagen besökte jag Älvsbyn för att tala på kristdemokraterna årstämma i Norrbotten. Här kommer man från Övre Torneå, Haparanda,Pajala mfl orter och har åkt timmar för att närvara på årsmötet. Njöt av att komma till vackra Norrbotten och se ren och vit snö.

torsdag 6 mars 2008

Studiebesök i Stockholms infrastruktur.

Visst kan det synas konstigt att man som riksdagsledamot behöver ha studiebesök i Stockholm. Men som ledamot utanför Stockholm så rör vi oss mest mellan centralen och riksdagshuset. Och åker vi så blir det tunnelbana eller taxi. Därför gjorde vi i Kristdemokraternas miljö och trafikkommitte en studieresa med buss i Stockholm . Med oss var ett antal ledamöter från landstinget. Vi besökte Trafik Stockholm som är en sammanbindningscentral för hela Stockholms trafiken. Besökte Vägverket och Banverket och fick berättat för oss om Förbifart Stockholm och Citybanan. För första gången så fick jag också åka igenom delar av Södra Länken...såg de fina konstverken.

fredag 29 februari 2008

Till Indien med Talmannen!

Har idag återkommit från en vecka med talmannen Per Westerberg till Indien. Det var mycket intressant och vi besökte både Delhi och Kolkata (Calcutta). I Delhi fick vi tillfälle att prata med talmännen i både över och underhuset och även träffa oppositionsledaren Advani för BJP.


När jag träffade vice presidenten och talmannen Mohammad Hamid Ansari för över huset fick jag tillfälle att ställa frågor om oroligheterna för de kristna i delstaten Orissa. Han tog mina frågor på allvar och utryckte en stor besvikelse över det inträffade. Talmannen Ansari har själv varit ordförande för "National Commite for Minorities" och menar att Indien är ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle och därför måste man skarpt stävja sådan oroligheter som uppstått mot de kristan i Orissa.söndag 10 februari 2008

Studiebesök i Markaryd

Fredagen den 8 februari var jag en heldag i Markaryd och besökte denna kristdemokratiska kommun. I valet 2006 fick Kristdemokraterna 44, 3 % av rösterna. Jag besökte några intressanta företag som Bestbind och Bacticguard. Var på besök i det ombyggda kulturhuset och hade presskonferens på perrongen medan tåget susade förbi. Tyvärr stannar inga persontåg i Markaryd och det vill nu deras dynamiska kommunstyrelse ordförande Bengt Germundsson ändra på. Med den framtidstro och entusiasm som finns i kommunen så lär det nog inte dröja länge tills man kan åka persontåg till Markaryd. Så nästa gång jag kommer på besök behöver jag inte bli hämtad i Halmstad . På kvällen pratade jag om vår politik och vad som hänt sedan valet 2006 på deras årsmöte och fick träffa flera av de aktiva kristdemokraterna.

torsdag 7 februari 2008

IOGT-NTO är ute på ett farligt spår!

Denna kommentar från mig finns publicerad på Svenska Evangeliska Alliansens hemsida:

http://www.sea.nu/default.asp

Varje generation måste återerövra demokratins grundval som är åsikts-, yttrande- och tankefrihet. Allt detta ryms inom ordet religionsfrihet. Att ha rätten till att utöva en religion innebär självklart att man också får utrycka sin tro, tala och agitera för sin tro. När lagen om hets mot folkgrupp utökades till att omfatta även homosexuella som grupp, var det många som var oroliga för vad den kunde innebära när det gäller åsiktsfriheten. Farhågan var att homolobbyn skulle missbruka denna lag i syfte att införa homonormen som den rådande i Sverige.

Några homosexuella medlemmar i IOGT–NTO har ansett sig kränkta över att pingstpastorn Åke Green är medlem i IOGT–NTO och dess styrelse beslöt därför nyligen att utesluta Green. Lagen om hets mot folkgrupp används som motivering och man hänvisar till att Åke Green uttryckt missaktning mot gruppen homosexuella. Fallet Åke Green har prövats i vårt högsta rättsliga organ, Högsta Domstolen. Åke Green blev friad av Högsta Domstolen och man hänvisar i domen bland annat till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

Många frågor uppstår kring varför en enig styrelse i IOGT–NTO kunde komma fram till detta märkliga beslut. En är varför man gör detta nu och inte när predikan var aktuell 2003 eller när domen kom 2005? Andra är var gränserna går för åsiktsförtryck och missaktning? Om skälet till uteslutningen är att Åke uttryckt missaktning mot en speciell grupp – hur gör man då om exempelvis en muslimsk medlem inte kan ta en kvinna i hand av religiösa skäl. Är detta missaktning mot oss kvinnor? Är det homolobbyn inom IOGT–NTO som bestämmer var gränsen går eller är det Högsta Domstolen?

Vem kommer att drabbas av uteslutning från IOGT–NTO nästa gång? Kan man i fortsättningen uttrycka åsikten att homosexuellas livsstil inte är bra för samhällets fortbestånd utan att riskera uteslutning från IOGT-NTO? Anser styrelsen i IOGT-NTO att en medlems åsikt i icke nykterhetsfrågor är viktigare än inställningen till nykterhet? Ja, frågorna hopar sig.

Jag är sedan ett antal år medlem i IOGT–NTO och också vice ordförande i Våra Gårdar, som är nykterhetsrörelsens fastighetsorganisation. Jag har frågat mig själv många gånger de senaste dagarna om jag kan fortsätta att vara med i en organisation som tillämpar åsiktsförtryck. Jag kan ana att styrelsens fortsatta handlande i denna fråga blir avgörande för hur många kristna nykterister i vårt land i fortsättningen kommer att ställa sig till IOGT-NTO.

Visst kan man tycka att Åke Greens ordval i sin omtalade predikan för fem år sedan var olyckligt och olämpligt, men är detta skäl för att han inte skall kunna vara medlem i en nykterhetsorganisation? Har Åke Green verkligen menat att homosexuella (inte samma sak som en homosexuell livstil) inte har samma värde som andra människor? IOGT–NTO är här mer dogmatiska i sin dom än vad Högsta domstolen är.

IOGT–NTO är en rik organisation och är inte beroende av medlemsavgifter för sin verksamhet. Det är kanske därför man inte bryr sig om de reaktioner som kommit från kyrkligt håll efter uteslutningen. Allt för få av Sveriges föreningar bärs ekonomiskt av sina medlemmar. Regeringen kommer att tillsätta en välkommen utredning om avdragsgilla gåvor till ideella organisationer. Min förhoppning är att vi skall få se medlemmars och andra enskildas bidrag ersätta statsbidrag och inkomstbringande lotterier som den viktigaste ekonomiska källan i svenskt föreningsliv.

Jag är med i IOGT–NTO därför att jag tror att många tillsammans kan göra skillnad för att få nykterheten att öka i vårt samhälle. Det är viktigt att vi tillsammans visar att vi är många som vill främja nykterhet, hjälpa de ”bortglömda barnen”, skapa drogfria miljöer etc. Med detta sagt så är jag i dagsläget djupt orolig för det spår som IOGT–NTO slagit in på, då man visar att alla medlemmar inte värderas lika utan utifrån vilken åsikt man har i en fråga som inte har med nykterhet att göra. Inom IOGT – NTO har tidigare endast en medlem uteslutits. Anledningen var att medlemmen var uttalad nazist. I nazismens ideologi ligger att människor har olika värde, vilket varken stämmer med vår lagstiftning eller IOGT – NTO:s stadgar. Men menar verkligen IOGT–NTO att Åke Greens predikan och agerande kan jämföras med nazistens?

Frågan hänger i luften!

lördag 2 februari 2008

Studiebesök i Karlskrona hamn

Igår, fredag , var jag tillsammans med mina kollegor Eva Johnsson och Lars Gustafsson i Karlskrona på studiebesök. Vi fick en dragning om Stena Lines framtidsplaner och Karlskrona kommuns önskningar när det gäller infrastrukturen. E22 som motorväg samt kust - till kustbanas restaurering till Emmaboda var två önskemål. Att Blekinge har dåliga kommunikationer är sant och fick jag påtagligt erfara när jag skulle åka hem på eftermiddagen. Det tog mig sex (!) timmar att komma från Karlkrona till Göteborg. På den tiden hade jag kunnat komma till Afrika med flyg. Nu åkte jag bil till Alvesta och därifrån med tåg. Fick se Alvesta, Nässjö, Jönköping, Skövde, Falköping , Alingsås mfl stationer som vi stannade på ...intressant men tidsödande! Ett studiebesök i några timmar gör att man får tillbringa ännu fler på våra tåg....

söndag 27 januari 2008

Folkomrösta om äktenskapet!

I förra veckan så gjorde SVD en SIFo-undersökning ( på 1.000 personer) där man frågade om de ville att homosexuella skulle får gifta sig. Undersökningen visade att 71 % ville detta medan 24 % röstade nej . Samma dag hade man samma fråga på SVD nätupplaga. På kvällen när man inte kunde rösta mer hade 15.491 personer avgivit sina röster. Då hade 48% svarat nej, dvs de vill behålla den nuvarande ordningen att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Medan 46 % vill att homosexuella skall få gifta sig, alltså att man ändrar på den nuvarande ordningen. Varför skriver inte SVD att när över 15.000 personer uttalar sig så vill en majoritet har kvar äktenskapet i sin nuvarande form. Låt svenska follket få avgöra denna fråga i en folkomröstning - denna fråga är viktig för den talar om vilken grund vi vill att samhället skall byggas.

Frågan i SVD :

Tycker du att homosexuella par ska få gifta sig?
Ja 46%
Tveksam 6%
Nej 48%
Totalt har 15491 personer röstat
Röstningen startade måndag 21 januari 2008, 08:05
Omröstningen ger en bild av vad läsarna på SvD.se tycker just nu. Resultatet är inte statistiskt säkerställt.

torsdag 17 januari 2008

Sjöfartspolitisk rapport - "För fulla segel" - presenterades idag i riksdagen

Idag presenterades vår rapport" För Fulla Segel" . Det är vi två i trafikutskottet Ingemar Vänerlöv och jag som står bakom rapporten som tagits fram tillsammans med våra politiska sakkunniga Martin Wisell och Jonathan Lindgren. På presskonferensen var det en hel del journalister, framför allt från fackpressen. Det är inte ofta som det läggs en rapport som enbart tar upp de sjöfartspolitiska frågorna. Se vidare vår hemsida och rapporten : http://www.kristdemokraterna.se/~/media/Files/VarPolitik/Rapporter/2008/0801_forfullasegel%20pdf.ashx

onsdag 16 januari 2008

Bevara äktenskapet för barnen och Sveriges skull.

Igår gick remisstiden ut för utredningen "Könsneutrala äktenskap". Vi skall inte inför ett könsneutralt äktenskap utan behålla äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Här har vi kristdemokrater drivit en tydlig linje och jag tror att vi har svenska folket med oss. Se vidare artikel där jag medverkar :

NYHETER 2008-01-15
Kd tar strid mot homoäktenskap
Flera riksdagsledamöter vill att frågan avgörs i en folkomröstning
Frågan om homosexuellas rätt att ingå äktenskap bör avgöras i en folkomröstning, i samband med EU-valet i juni nästa år. Det föreslår ledande kristdemokrater när konflikten nu hamnar i regeringens knä.
Idag går remisstiden ut för utredningen om könsneutrala äktenskap. Efter att moderatstämman röstade ja i höstas är kristdemokraterna ensamma i riksdagen om att säga nej till att låta homosexuella gifta sig på samma villkor som heterosexuella.
Det är nu regeringen som ska hantera ärendet, som är de borgerligas kanske svåraste knäckfråga under mandatperioden. SvD har talat med flera kristdemokrater som varnar för att det borgerliga samarbetet skadas om kristdemokraterna körs över.
- Om ett parti i en allians har en väldigt stark hållning i en fråga, då får man inte bara köra över det partiet. Jag tycker att det skulle vara ganska upprörande, säger riksdagsledamoten Annelie Enochson.
- Har man ändrat arbetsformerna, så har man ändrat hela förutsättningarna för alliansen, säger riksdagskollegan Lennart Sacrédeus. Man kan inte säga att vi har ett förtroendefullt samarbete och göra upp med oppositionen i de frågor där det passar.
Men kristdemokraterna har alltså de sex övriga riksdagspar-tierna emot sig. Och oppositionen hotar att försöka driva igenom frågan i riksdagen: i en gemensam motion har Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v) och Peter Eriksson (mp) krävt att regeringen lägger fram ett förslag senast den 18 mars.
Det skiljer bara sju mandat mellan blocken och oppositionen hoppas kunna skapa en riksdagsmajoritet med stöd av borgerliga ledamöter som har ett starkt engagemang i frågan.
På det sättet röstades lagen om registrerat partnerskap igenom 1994, trots att den borgerliga regeringen också då var splittrad.
- Det som skedde 1994 kan aldrig upprepas, säger Lennart Sac-rédeus som menar att det skulle underminera allianspartiernas förtroende för varandra.
Frågan är alltså mycket svårlöst för regeringen. Kristdemokraternas huvudlinje är att alliansen inte ska fatta något beslut före nästa val, eftersom frågan inte finns med i det borgerliga val-manifestet.
- Alliansen har inte gått till val på att ändra detta, säger krist- demokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall. Vår hållning är att det inte finns någon anledning att ändra på nuvarande ordning. För oss är det oerhört väsentligt att äktenskapsbegreppet är en förening mellan man och kvinna.
Sacrédeus och Enochson anser nu att lösningen ligger i att frågan avgörs i en rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i juni nästa år. Och kravet att svenska folket ska få säga sitt får stöd av flera av kd:s riksdagsledamöter.
- Det här är en så pass viktig och betydelsefull fråga. Äktenskapet har längre historia än Svea rike som land, säger Mikael Oscarsson.
Även riksdagskollegan Ingemar Vänerlöv vill folkomrösta, och han säger att flera remissinstanser kommer att föreslå detta.
Stefan Attefall stänger inte dörren, men är skeptisk.
- Det finns en del som flaggar för att de tycker att det är en bra lösning men det har ännu inte samlat något bredare stöd i vårt parti.
Och fp-ledaren, utbildnings- minister Jan Björklund, gör tummen ned för en folkomröstning.
- Nej, det tycker jag inte är aktuellt. Det är inte den digniteten på frågan. Det här är en lagstiftningsfråga.
Men hur regeringen ska lösa tvisten kan Björklund inte svara på idag.
- Det är för tidigt att idag bedöma hur det här slutar. Jag varken vill eller kan spekulera i hur förhandlingarna kommer att avlöpa.
Copyright: Svenska Dagbladet
Distributör: NOBICON 2008-01-15 05:02:00


Bevara äktenskapets hemsida: http://www.bevaraaktenskapet.nu/