Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 16 september 2012

Stoppa akademikernas flykt till Stockholm!

I gårdagens GT hade jag denna artikel som handlar om att alltfler myndigheter placeras i Stockholm, även nyinrättade med allt vad det innebär av nya akademiker jobb. Vi har endast sex , (6!), myndigheter i Göteborg, rikets andra stad. Av 55 nyinrättade myndigheter har 32 lokaliserats till Stockholm!Stoppa Stockholmscentraliseringen av myndigheter!

http://www.expressen.se/gt/ledare/debatt-stoppa-akademikernas-flykt/?print=true

torsdag 13 september 2012

Svensk sjöfart är snart ett minne blott!

Under alla mina år i riksdagen har jag arbetat för att den svenska sjöfarten skall utvecklas och utökas i Sverige. Tyvärr har den inte det och under Alliansens tid vid makten så har utflaggningen ökat. Idagsläget har vi 120 fartyg med svensk flagg mot ca 400 stycken 2006. Detta innebär minskade arbetstillfällen, minskade utbildningsplatser till sjöss, mindre inflytande i IMO när det gäller miljö, större sårbarhet för vårt land, forskning försvinner mm. Nu är måttet rågat och vi MÅSTE får en MARIN STRATEGI som heter duga! Det innebär att vi också måste se över Sjöfartsinspektionens avgifter, tonnageskattens införande, kanske ett svenskt internationellt register mm.

Lyssna på dagens EKO där man i slutet av sändningen tar upp denna problematik och där jag är intervjuad.

 http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=83

tisdag 11 september 2012

Schibbyes och Persson fria men alla kidnappade barnen då?

Idag nåddes vi av det glädjande beskedet att journalisterna Schibbye och Persson har släppts från Kalityfängelset i Etiopien och antagligen redan är hemma i Sverige. De har fått enorm uppmärksamhet både i Sverige och utomlands. Att de båda är journalister har gjort att varje journalist som vill ha en karriär har skrivit om deras fall. Igår hörde jag för första gången en norsk journalist uttala sig i Aktuellt att de faktiskt har överträtt lagar i Etiopien och därför fick ett straff för detta. Visst var terrordomen mer än orimlig men uppenbart är att de har överträtt etiopiska lagar. Såg oxå att de i etiopisk TV medgav sin skuld i att ha överträtt lagar ,gjort fel och ber om ursäkt för detta. Visst hör det till spelet i en diktatur att ta på sig skuld och be om ursäkt, speciellt om man annars riskerar att de 11 åren bakom fängelsets murar blir verklighet. Men det skall bli intressant att se och höra om de i Sverige vidhåller sin skuld. Jag vet att journalist yrket kan kräva att man överträder en diktaturs lagar för att skriva om verkligheten bakom diktaturen men det är en risk man tar som journalist.

Däremot har ett litet barn som rövats bort av den ena av sina föräldrar till ett annat land aldrig haft en chans att välja. Det är i dagsläget över 150 svenska barn som befinner sig  ofrivilligt i främmande land, bortrövade, utan vårdnadshavarens omsorg och stöd. När skall dessa barn få lika stor uppmärksamhet från rikets samlade journalistkår? När skall någon av dessa barn hamna på första sidan på alla stora dagstidningar? När skall vi i Sverige värdera alla liv lika ? Är ett litet barn som bortrövats mot sin vilja lika värdefullt som en journalist som medvetet överträtt lagar och gränser? Medialt är vi långt ifrån detta! Journalister i Sverige- ta er nu ann våra små svenska medborgare som också är fångar i andra länder om än inte i fängelser så psykiskt och som behöver eran hjälp!

Läs mera på Saknade Barns Nätverks hemsida och bli sant upprörda!!!

http://www.saknadebarn.org/

lördag 8 september 2012

tisdag 4 september 2012

Tack alla ni som kom till Göteborg för att visa ert stöd för Israel!

I söndags var det två liknande manifestationer i Stockholm och Göteborg där man ville visa sitt stöd och solidaritet med den enda judiska staten i världen, Israel. Det var ca 250 stycken som mötte upp i regn på Gustav Adolfs Torg i Göteborg för att höra tal och musik.  Här nedan finns delar av mitt tal!

" Idag står jag här som en stolt vän till landet Israel.Jag står här för att visa min solidaritet till den enda judiska staten i världen. Jag står här idag för visa omvärlden att Israel är en bra stat att leva och verka i, en stat som är värd vår kärlek och lojalitet.

Israel är en demokratisk stat med lika rättigheter för all sina medborgare. Det bor ca 7, 8 miljoner personer i Israel varav drygt 20%  är israeliska araber . Enligt Freedom House rankning så är Israel det enda land i Mellanöstern, från Marocko till Afghanistan, som kan rankas som fritt. Israel är det enda land i hela Mellanöstern där de kristna ökar i antal .

Israel är ett av de få länderna i Mellanöstern där de tre monoteistiska religionerna, kristendomen, islam och judendomen, och dess utövare får finnas och praktisera sin religion sida vid sida utan att känna fruktan.  De israeliska araberna är representerade i Knesset med ca 15 % och de finns också i Israels Högsta Domstol, regeringskansliet och i högre akademiska yrken.

Israel har invandrare från 160 länder och har ändå lyckat skapa en nationell identitet. Israel har den största invandringen i världen i förhållande till sin folkmängd. Samtidigt hör Israel till de mindre länderna i världen, 153:e plats, ungefär så stort som Småland ,med mindre än en tusendel av världens befolkning.
4,7% av Israels totala BNP investeras i forskning och utveckling vilket är högst av alla OECD länder i världen. Detta märks bl a genom att flera stora internationella företag har öppnat Forsknings och Utvecklingscenter i Israel, t ex Microsoft. Kvaliteten på forskningen och utvecklingen i Israel rankas, enigt FN-experter, bland de 10 främsta i världen. 

Israel har under sin 64 åriga historia haft 10 nobelpristagare. Under 2000 talet har 6 nobelpris gått till israeliska medborgare, alla i kemi eller ekonomi.
Inget annat land, USA undantaget, har så många företag på den amerikanska Nasdaq-börsen som Israel. Landets satsning på forskning, inkubatorer och entreprenörskap har resulterat i en lång rad teknikinriktade och framgångsrika företag. Israel har fler företag noterad på den elektroniska börsen Nasdaq än alla länder i hela Europa. Detta lilla land ligger i framkant när det gäller företagande, kultur, vetenskap, IT, biomedicin, ekologisk hållbarhet, vattenanvändning och vattenförsörjning.

 Framgångsrika företag som elbilsföretaget ” Better Place” med sitt koncept på bilar, infrastruktur och batterier har nu lanserats stort i Köpenhamn, Australien, Kalifornien och Hawai.

Israel är en av de ledande i världen när det gäller såväl mjukvara som hårdvara till hela IT sektorn och har blivit ett världscentrum för innovationer. Företagsjättar som Apple, Microsoft och Google har gjort stora investeringar i landet. Norra Tel Aviv och Herzliya beskrivs som Israels Silicon Valley. 

Israel har inte stora tillgångar på råvaror som många av dess grannländer i Mellanöstern. Israel har istället fått lita på sin största tillgång hjärnkraft , sin kvalificerade arbetskraft, sina vetenskapliga institut och forskningscentra.

Israel ligger på åttonde plats i medellivslängd. 80.7 år i medellivslängd. Högre än Storbritannien, USA och Tyskland."

 Ja, detta var lite ur mitt tal. Mycket finns alltså att säga om detta land och visst är Israel värd vår respekt!

lördag 1 september 2012

Göteborgare, Kom till Gustaf Adolfs Torg imorgon kl 13.00 - Manifestation FÖR Israel!MANIFESTATION TILL STÖD FÖR ISRAEL


SÖNDAG
2 SEPTEMBER


Plats:
GUSTAF ADOLFS TORG, kl 13-14 , Göteborg

Kom och fira Israel!


Kom och visa ditt stöd för Mellanösterns enda demokrati alltmedan

oroligheterna sprider sig i Israels grannländer. Vi demonstrerar inte, utan vi

manifesterar vårt stöd för den judiska staten.


Glöm för en stund medieförvrängningar och uppmärksamma istället Israels

många framgångar och framförallt dess demokrati.


Manifestationen arrangeras av organisationen Fred i Mellanöstern.


Tal av bland andra

riksdagsledamoten Annelie Enochson Kd, ordförande

i Samfundet Sverige-Israel region Väst

och Allan Stutzinsky, advokat, Folkpartiet.


Glad atmosfär blir det med israelisk folkmusik och lite att äta.


Bönestund för Israels välbefinnande leds av Rabbin Peter Borenstein och

pastor Åke Carlsson, Livets Ord.

Kirunas nya järnväg är nu invigd!

I torsdags och fredags i denna veckan var jag i Kiruna för att vara med när den nya järnvägen invigdes av vår infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd. Det är LKAB som byggt den nya dragningen och den går norr om berget Kiirunavaara där malmkroppen ligger. Eftersom man nu är nere på 1300 meters nivån och sprickbildningaran tilltar så måste staden och då även järnvägen flyttas.

LKAB har alltå börjat med att göra en stor omdragningen av järnvägen och kommer senare att flytta hela sitt bolagskontor i Kiruna till Luossajärvi, norr om staden, där oxå den nya stationen kommer att ligga. Då ligger den utom fara för framtida brytningar och störs inte av kommande markdeformationer.

Vad som förvånar är att kommunen drar igång en stor arkitekttävling om ett nytt centrumområde men då i markdeformationens riktning, österut, alltså ovanpå malmkroppen. Detta innebär att man antagligen måste flytta centrum och de nya bostäderna om så där 20 år....för mig verkar det tokigt. Också för många andra "sörlänningar" som var med på invigningen.

När jag pratade med några på LKAB om detta så tyckte de likadant. De hade föreslagit redan 2006 att centrum skulle byggas runt den nya stationen i norr och i säkert för markdeformationer.

Jag tycker LKAB´s förslag är klokt och förstår inte alls politikerna i Kiruna som bara vill flytta en bit. Men jag är ju "sörlänning" och tycker att hus skall finnas i minst hundra år...så tokig är jag!