Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 28 mars 2009

Besök i Uppsala och spårbilar på torsdagen

Som ni ser så hinner jag inte med att blogga varje dag och det beror på att mina dagar är alldeles för intensiva och bloggandet kommer inte högst på min dagordning. Men jag vill ändå informera er som läser denna blogg om ett intressant studiebesök som trafikutskottets alliansgrupp gjorde till Uppsala denna veckan. Vi besökte Vectus provanläggning för att få mera information om och även köra dessa spårtaxibilar. Uppsala kan bli först i världen med detta intressanta kollektivalternativ.

Läs mera på denna webbsida
http://www.vti.se/epibrowser/Webbdokument/Transportforum/Referat%20TP-forum2009/15%20Gustafsson%20L%C3%A4gesredovisning.pdf

Triple and Touch med Star for Life kören i Riksdagens morgonandakt


I onsdags hade vi celebert besök i morgonandakten i Riksdagen. Det var skönsjungande ungdomar från Sydafrika som tillsammans med Ken och Göran från gruppen Triple and Touch som sjöng och berättade för oss. Vi hade denna gång morgonandakten i Bankhallen. Star for life är ett projekt som startades av den svenske finansmannen Dan Olofsson och som försöker ge nytt hopp till ungdommar i Sydafrika som på olika sätt drabbats av HIV/aids. Star for Life når över 60.000 ungdommar i 62 olika skolor i Kwazululand i Sydafrika.

torsdag 26 mars 2009

Israels ambassadör besökte Göteborg på tisdagenIsraels ambassadör Benjamin Dagan var min gäst i Göteborg under en hela tisdagen denna veckan.Ambassadören kom tillsammans med den israeliska handelsattachén Josph Akerman. Ambitionen med besöket var från min sida att visa på västsvensk företagandet och knyta handelskontakter med landet Israel.Vi började dagen med att besöka den vackra och expansiva ön Donsö som ligger i Göteborgs södra skärgård. Sedan var vi på Göteborg Energi och fick träffa företaget Seabased som håller på med vågkraft. Israel är duktiga på att ta fram alternativ energi så förhoppningsvis kan detta besök ger mera kontakter i framtiden.

fredag 20 mars 2009

Dawit Isaak måste friges nu - tysta diplomatin fungerar inte, Carl Bildt!

Igår överlämnades ett upprop från riksdagens ledamöter till Eritreas ambassadör i Sverige.Det var 267 ledamöter som skrev under detta upprop. Dawit har nu suttit i 7, 5 år i Eritria som fånge. Hans brott....journalist!Dawits familj bor i Göteborg, hans fru arbetar på Sahlgrenska....tänk att leva med sina barn mitt ibland oss och veta att mannen sitter i fängslad under vidriga förhållanden i Eritrea. Den tysta diplomatin har inte fungerat...nu är det dax att frysa biståndet...Money talks även för diktaturer!!


Läs vidare i dagens Expressen
http://www.expressen.se/Nyheter/freedawit/1.1504186/vi-tror-inte-pa-tyst-diplomati

måndag 16 mars 2009

Durban II - Sverige måste dra sig ur denna rasism konferens.I förra veckan tog jag initiativ till ett upprop i riksdagen...se nedan.

Stockholm 2009-03-09
Till regeringen
Statsminister Fredrik ReinfeldtUtrikesminister Carl BildtBiståndsminister Gunilla CarlssonIntegrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni

DURBAN II KONFERENS I GENÈVE – APRIL 2009

År 2001 anordnade FNs råd för mänskliga rättigheter en konferens “mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans” i Durban, Sydafrika. Konferensen kom att bli en skamfläck i FN:s historia, då vissa stater och organisationer kapade agendan. Demonstrationer åtföljde konferensen där det skanderades “Död åt judarna”, och den deklaration som de ickestatliga organisationernas forum antog betecknade Israel som en apartheidstat och uppmanade FN att åter anta den ökända resolution 3379, som klassar sionism som rasism. Det är oerhört tråkigt och anmärkningsvärt att detta blev följden av en konferens mot rasism.

I april kommer det i Genève anordnas en uppföljande konferens, Durban Review Conference, och vi är oroliga för att även denna konferens kommer att innehålla rasistiska och antidemokratiska aktioner. Arbetet med att ta fram en programtext har letts av Libyen och har inkluderat länder som Iran och Kuba, stater där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Samtliga 38.000 judar som bodde i Libyen för 60 år sedan drevs på flykt eller dödades och Iran är den drivande kraften bakom de uttalat antisemitiska grupperna Hamas och Hezbollah. OIC (Organization of the Islamic Conference) har redan i sitt förberedelsearbete strävat efter att omdefiniera problemen. Deras lista ser nu ut på följande sätt, vilket måste inge stark oro för konferensens resultat och folkusering:

¤ Det hävdas att islamofobi idag är det största problemet, att denna döljer sig bakom yttrandefrihet och kriget mot terrorism.
¤ Man vill införa nationella och internationella lagar som inskränker yttrandefriheten, för att förbjuda hädelse mot religioner.
¤ Nationell identitet likställs med rasism.
¤ Kolonialismen utpekas som den viktigaste bakomliggande orsaken till rasism.
¤ Israel pekas återigen ut som en apartheidstat.
¤ Termen antisemitism definieras felaktigt till att omfatta även hat mot araber.

USA, Canada och Italien har redan dragit sig ur konferensen, och andra länder överväger att dra sig ur eller hotat att göra så om konferensen får den befarade rasistiska inriktningen. Starka uttalanden har gjorts från bl a brittiska, nederländska, franska och danska regeringsföreträdare. Från svenskt håll har däremot tystnaden varit total.

Eftersom Durban Review Conference med fog kan antas bli en tillställning med flera rasistiska inslag vill vi uppmana Sveriges regering, såsom andra länder redan har gjort, att förvarna konferensen om att varje avsteg från vad som rätteligen borde vara konferensens fokus, kommer att föranleda att Sverige drar sig ur konferensen.
Undertecknare är ledamöter av Sveriges Riksdag
Annelie Enochson (kd)Alf Svensson (kd)Eva Johnsson (kd)Ingemar Vänerlöv (kd)Kjell Eldensjö (kd)Lars Gustafsson (kd)Ingvar Svensson (kd)Mikael Oskarsson (kd)Yvonne Andersson (kd)Holger Gustafsson (kd)Emma Henriksson (kd)Irene Oskarsson (kd)Gunilla Tjernberg (kd)Otto von Arnold (kd)Lars-Axel Nordell (kd)Lisa-Maria Norlin (kd)Elisabeth Svantesson (m)Mats G Nillson (m)Agneta Berliner (fp)Oskar Öholm (m)Kent Olsson (m)

Jag släppte även ett pressmeddelande:

Pressmeddelande
Stockholm 12 mars 2009

Annelie Enochson (kd) vädjar till regeringen:

Sverige måste dra sig ur Durban II-konferens

– Det är mycket upprörande att en konferens anordnas i FN:s regi med detta tydligt icke-demokratiska och rasistiska innehåll. Än mer absurt är det att konferensen anordnas av rådet för mänskliga rättigheter och ska vara en konferens med temat att verka mot rasism. Det säger Annelie Enochson, riksdagsledamot för kristdemokraterna, som tagit initiativ till ett upprop bland riksdagsledamöterna där regeringen uppmanas att dra sig ur FN:s Durban Review Conference, en uppföljare av den konferens som anordnades 2001 i Durban, Sydafrika, och som då väckte stor uppmärksamhet för det rasistiska och antisemitiska innehållet.

– Det som skedde 2001 i Sydafrika får inte ske igen, det är ett hån mot allt vad mänskliga rättigheter och demokrati heter. Vi riksdagsledamöter som skrivit under uppropet tycker det är självklart att den svenska regeringen, liksom många andra demokratier i världen redan har gjort, uttryckligen tar avstånd från konferensen och inte deltar, säger Annelie Enochson.

Det var FN:s råd för mänskliga rättigheter som 2001 anordnade denna konferens mot rasism, rasdiskriminering, främlingsfientlighet och relaterad intolerans i Durban, Sydafrika. Konferensen hade starka rasistiska och antidemokratiska inslag och kantades av aktioner såsom demonstrationer där det skanderades “död åt judarna”. Den deklaration som de ickestatliga organisationernas forum antog betecknade Israel som en apartheidstat och uppmanade FN att åter anta resolution 3379, som klassar sionism som rasism.

Med Annelie Enochson i spetsen protesterar nu cirka 20 riksdagsledamöter från allianspartierna emot den uppföljande konferensen som ska hållas i april i Genève. Arbetet med att ta fram en programtext har letts av Libyen och har inkluderat länder som Iran och Kuba, stater där mänskliga rättigheter ständigt kränks. Bland annat vill man under konferensen driva frågor såsom införandet av nationella och internationella lagar som inskränker yttrandefriheten, för att förbjuda hädelse mot religioner.

USA, Canada och Italien har redan dragit sig ur konferensen och andra länder överväger att dra sig ur eller har hotat att göra så om konferensen får den befarade rasistiska inriktningen. Starka uttalanden har gjorts från bland annat brittiska, nederländska, franska och danska regeringsföreträdare. Från svenskt håll har däremot tystnaden varit total.

För mer information:
Annelie EnochsonRiksdagsledamot för kristdemokraternaTelefon: 08-786 64 42
Rebecca SöderströmPolitisk sekreterareTelefon: 08-786 53 57