Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 24 november 2011

Frågan jag aldrig fick ställa till Carl Bildt!

Idag var det frågestund i riksdagens kammare...det blev aldrig tid för mig att ställa en fråga under den korta timme som frågestunden pågick...så här kommer frågan som jag aldrig fick ställa idag till Carl Bildt- man har bara 1 minut på sig i replikerna:

Fråga till Carl Bildt torsdagen den 24 november 2011

Fru Talman!

Replik 1

Jag vill rikta min fråga till utrikesministern.Idag nåddes vi av beskedet att Vitrysslands främste människorättsförsvarare – Ales Bjaljatski dömts till fyra och ett halvt års fängelse .
Formellt dömdes han för skattebrott, men oberoende bedömare är eniga om att det i själva verket handlar om en politiskt motiverad rättsprocess.

Ales Bjaljatski och hans organisation Vjasna har varit en nagel i ögat på Lukasjenkas regim i över femton år, och detta genom att avslöja brott mot de mänskliga rättigheterna och hjälpa dem som drabbats av förtrycket. Det är detta viktiga arbete som regimen nu valt att bestraffa och samtidigt försöka skrämma andra aktörer inom det civila samhället till tytnad.
Det är vårt ansvar att vi i omvärlden visar vårt stöd till dem som arbetar för frihet och mänskliga rättigheter i Vitryssland.

Jag vill därför fråga utrikeministern - på vilket sätt kommer Sveriges regering att agera för att stötta Ales Bjaljatski och protestera mot detta politiska domslut?

Replik 2

Jag vill nämna att just Ales Bjaljatski har en koppling till Sverige.
Han tilldelades 2006 den svenska regeringens prestigefyllda Per Anger-pris , för sitt arbete för mänskliga rättigheter i Vitryssland. Därmed har regeringen också ett särskilt ansvar att följa upp hur Bjaljatski behandlas av den vitryska regimen.

Ett lämpligt sätt att agera kunde vara att kalla upp Vitrysslands ambassadör till UD och där framföra en skarp protest mot domslutet. Det skulle sända en tydlig signal till regimen i Minsk att vi inte stillatigande accepterar när de mänskliga rättigheterna kränks.
Ett alternativ till uppföljning kan också vara att de personer som bär ansvar för rättsprocessen omedelbart förs upp på EU`s sanktionslista.

Det viktigaste är att vi i Sverige kraftfullt agerar för att visa vårt stöd till de förföljda i Vitryssland och särskilt idag visar vår avsky för domen mot Ales Bjaljatski. Tack!