Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 26 oktober 2011

Aktuellt pressmeddelande om folkmordet i Turkiet

Stockholm

info@armeniska.se
www.armeniska.se

Turkiet fälls i Europadomstolen för kriminalisering av folkmordserkännande

Strasbourg, 25 oktober 2011

Europadomstolen för mänskliga rättigheter har enhälligt röstat för att erkännande av Armeniska folkmordet inte kan kriminaliseras i Turkiet. Domen kom i fallet om den nu exilboende turkiske professorn Taner Akcam mot Turkiet som pågått sedan 2007.

Europadomstolen slår fast att Turkiets pågående åtal mot forskning om Armeniska folkmordet strider mo artikel 10 (yttrandefrihet) i Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Domstolen inser även att Akcam är rättfärdigat i sin rädsla för rättslig förföljelse på grund av hans forskning om händelserna under 1915.

Domstolen påpekade att samma slutsats drogs även i fallet Dink mot Turkiet (2010) där artikel 301 i turkiska brottsbalken används för att åtala oliktänkande individer och har missbrukats för att tysta personer som bland annat påtalat folkmordet.

Ett pressmeddelande med bakgrund och domstolens utslag finns på Europadomstolens hemsida