Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 21 augusti 2013

Vite för hemundervisande familj som lever i exil på Åland!

Nä, nu tycker jag det går för långt med denna "häxjakt" på hemundervisande föräldrar.

En Uppsala familj döms för att de hemundervisat sin dotter under läsåret 2010-2011. Familjen har sedan dessa valt att lämna Sverige och lever nu i Åland där de med lagens rätt kan få hemundervisa sina barn.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde det astronomiska vitet till 100 000 kr.

Familjens goda hemundervisning har erkänts av både svensk och internationell expertis, och själva hemundervisningsmålet är överklagat till Europadomstolen.


Läs mera HÄR

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/100-000-kr-i-vite-foer-hemundervisning-895394

Alliansregeringen MÅSTE ändra i skollagen så att hemundervisning blir tillåtet igen...allt annat vore otänkbart!

tisdag 20 augusti 2013

Alkobommar - verklighet i Göteborg idag - tack Stena Line och tack MHF!

File:Germanica and Danica.jpg
Idag inviger MHF sin försöksanläggning med alkoholbommar i samarbetee med Stena Line i Göteborg. Vår infrastrukturminister Carhrine Elmsäter - Svärd inviger.

Publicerar i samband med detta en artikel jag hade i GP i juni om just nykterhetskontroller....som nu blir verklighet i Göteborg! Se nedan eller här.


Alkotest -  Bra möjligheter till nykterhetskontroller i hamnar

I Ystad ertappades under kort tid 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade
Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket, skriver Anneli Enochson (KD).
Regeringen beslutade under våren att inleda en andra försöksperiod för att tillåta andra aktörer än statliga utföra nykterhetskontroller i hamnarna. För att inte denna period ska misslyckas som den första, behöver finansieringsfrågan lösas. Lösningen ligger i Trafikverkets bidragsfunktion för ideella föreningar.
Ett sextio ton tungt monster som rusar fram på semestervägen bakom dig – förvandlingen från vanlig lastbil till ett dödsvapen kräver bara några glas alkohol kvällen före.
Efter en tragisk dödsolycka då fem personer omkom bestämde sig Ystad hamn 2007 för att låta ett vaktbolag göra alkoholkontroller på dem som klev av färjan för att sätta sig vid ratten och köra tung trafik. Resultatet blev skrämmande och uppseendeväckande. Under kort tid ertappades 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade.
Den vällovliga verksamheten vid hamnen stoppades dock av Rikspolisstyrelsen då kontrollerna bedömdes vara polisarbete och endast skulle utföras av poliser. Polisen själv saknar resurser att själva med regelbundenhet utföra kontrollerna. De erfarenheter som ändå gjorts medförde att regeringen 2010 inledde en försöksperiod då vaktbolag skulle kunna genomgå träning för att sedan återgå till att utföra nykterhetskontroller.
Denna första försöksperiod har knappt inneburit någon verksamhet överhuvudtaget. Den som läser lokaltidningar från Ystad eller Trelleborg kan se hur eldsjälar under lång tid efterfrågat utbildning. Efter att till slut fått utbildning finner de sig utan finansiering för verksamheten. Frågan hänger fortfarande i luften – vem ska betala för den utförda kontrollen?
I utvärderingen av den första försöksperioden konstaterades följdriktigt att man saknade erfarenheter av tillämpningen av lagen. Ett missat tillfälle, eller ett fiasko i klarspråk, stick i stäv med den intention en bred politisk enighet hade önskat sig. Det var inte svårt att ändå enas om en proposition i februari 2013 där försöksverksamheten förlängs till den 30 juni 2016. I propositionen hittar man dock brasklappen från Sveriges Kommuner och Landsting samt från Trelleborgs kommun som i sina remissvar avfärdar kommuners roll som finansiär av verksamheten. Propositionen besvarar inte denna invändning på annat sätt än att behovet är stort.
För att inte även den andra försöksperioden ska rinna ut i sanden krävs ett svar på frågan om finansiering av verksamheten. Svaret kan faktiskt ligga hos Trafikverket och den ideella sektorn. I enlighet med regeringens transportpolitiska mål kan ideella organisationer sedan 2008 ansöka om bidrag hos Trafikverket för projektverksamhet som främjar målsättningarna om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att utnyttja den här möjligheten och uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket. Årets ansökningstid går ut 15 september.
Den tunga trafiken på våra vägar är en viktig del av vårt transportsystem. Den svenska yrkeskåren bakom ratten är i regel ansvarskännande och professionell. Våra vägar trafikeras i dag av trafik med ursprung i många länder. Trots branschens egna initiativ för att främja trafiknykterhet är möjligheterna att framföra budskapet om trafiknykterhet till utländska konkurrenter inte alltid de bästa. Att den begränsade kontrollverksamhet som gjorts vid hamnen i Ystad gav så stort utslag betonar vikten av att funktionen behövs.
Trafikverkets bidragsmöjlighet är tämligen okänd, men möjligheten bör utnyttjas så att den andra försöksperioden leder till att nykterhetskontroller etableras vid hamnarna.
Annelie Enochson (KD)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

fredag 16 augusti 2013

Norge har något att lära Sverige!

Denna Rubrik var på en artikel jag skrev nu i tidningen Hemmets Vän....läs den här eller nedan.

Norge har något att lära Sverige

Angeläget Publicerad: 2013-08-15 16:40
Denna sommar kommer vi nog att minnas som en av de finaste, soligaste och varmaste som vi haft på länge. Många av oss har njutit av sol, bad, vänner och kanske gjort någon trevlig utflykt till något av våra grannländer.
Vårt fritidsparadis ligger på den vackra ön Tjärnö vid Kosterfjorden. Här finns allt av salta bad, klippor, lummig skog och härliga promenadstråk. Från Tjärnö är det inte långt till Norge och vi har tillgång till både norsk radio och tv. När jag arbetar i vårt fritidshus hör jag ofta på norsk radio, NRK 1, som ett sällskap. Det som slår mig varje år är den trevliga ton som journalisterna har i denna radiokanal.
Den 9 september i år är det val till Stortinget (Riksdagen i Norge). Därför har det varit en del debatter denna sommar mellan representanter för olika politiska partier. Ofta är det två politiker från två olika partier som möts i debatt kring diverse frågor. De får lägga ut texten länge och väl och får redogöra för vad som är deras mening. Detta utan att stup i kvarten bli avbrutna av en journalist.
Frågorna är hövliga och journalisterna verkar ärligt vilja veta vad som är skillnaden mellan politikernas åsikter och också ge dem god tid att förklara sin ståndpunkt. Det känns så befriande att lyssna på dessa debatter jämfört med våra korta, tuffa och intetsägande debatter i svensk media.
I Norge verkar också de flesta journalister vara äldre, mogna människor som vårdar sitt språk och inte flamsar runt med ständiga skratt eller stort självhävdelsebegär. Norsk radio är också näst intill befriat från svordomar och könsord.
Sveriges Radio däremot verkar mer eller mindre översvämmat av unga journalister med en agenda milsvid från vad klassisk kristen tro oftast står för. Att överträda traditionella normer och gränser hör till vardagen och svordomar och kraftuttryck har blivit allmängods. Vårt grannland i väster har något att lära sin ”storebror” Sverige!

Samtidigt har under denna sommar mycket hänt i Israel och i dess grannländer. EU har gjort två uppmärksammade beslut som berör Israel. Det goda beslutet är att EU äntligen bestämt sig för att terrorstämpla Hizbollahs militära gren. Det kan vara svårt att särskilja den militära/politiska grenen från den sociala, om det överhuvudtaget går. Men det är ett steg i rätt riktning.
Det andra beslutet som EU antog i juni är inte lika positivt och kan innebära framtida problem i kontakterna mellan EU och Israel. EU-direktivet innebär nya riktlinjer för EU:s medlemsstater, vilka i alla framtida avtal med Israel skall ha en klausul om att Västbanken, Golanhöjderna, Gazaremsan och östra Jerusalem inte är en del av Israel och att avtalet därför inte gäller där. Det kan tyckas besynnerligt att EU särskiljer och särskriver in speciella avtal just för Israel och detta när det inte finns något fredsavtal mellan dessa länder/områden och det därför saknas klara gränser. Vidare har många palestinier arbete i israeliska företag på Västbanken. Skall då dessa i framtiden bli arbetslösa för att EU inte vill köpa dessa produkter?
Det kan tyckas att EU skulle lägga mera eller i varje fall lika mycket energi på att få ett slut på kriget i grannlandet Syrien som på att skapa tokiga klausuler för Israel. Proportionerna känns något fel minst sagt. Israeler kan inte heller som vi i Sverige åka på semester till alla sina grannländer. Det råder kaos och krig i flera av dem. Kriget i Syrien eskalerar och nu har också den första svenska medborgaren blivit självmordsmördare i provinsen Homs i Syrien. Mellanöstern kommer allt närmare oss i Sverige.

Detta var några reflektioner från min fritidsö denna sommar!

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD)

måndag 12 augusti 2013

Priset "Ankaret 2013" till mig och Tuve- tack , tack!Det är alltid lika roligt och hedrande att få pris för det arbete som man gör , speciellt om priset är seriöst och med tyngd.

I höst kommer min kollega Tuve Skånberg och jag att få priset "Ankaret 2013" av Stiftelsen Provita.

Du kan läsa mera om priset i tidningen Världen Idag.

Här nedan kommer lite info om Stiftelsen Provita och motiveringen till varför just vi fick detta fina pris.

Motivering:

Ankaret har alltid varit tecknet på hopp, stabilitet och trygghet. Tuve Skånberg och Annelie Enochson har använt sitt förtroende som Riksdagspolitiker för Kristdemokraterna för att på ett föredömligt sätt engagera sig för att stärka människovärdet, familjen och barns rättigheter. Trots ökad kulturradikal kritik av familjeetiska normer har de stått upp för moraliska och etiska grundvärden med barnen och familjen i centrum, även i hårt blåsväder. De har på ett föredömligt sätt arbetat för att skapa en hållbar framtid och förmedla hopp och trygghet för familjen och för nästa generation.
 
Stiftelsen Provita:

Stiftelsen Provita stiftades i början på 1990-talet. Enligt stadgarna verkar stiftelsen för att främja den judisk/kristna etikens utbredande i det svenska samhället. Till en början bedrevs verksamheten främst genom produktion och försäljning av böcker och informationsmaterial. Verksamheten omfattar även utbildning, informationsspridning och opinionsbildning. Under de senaste åren har även en internationell bas byggts upp och ett omfattande nätverk i Skandinavien, Europa och på global nivå har bildats. Stiftelsen Provitas arbete har tre ledord: Pro Life, Pro Family och Pro Freedom.

Prisets historik

År 2011 delades Provitas pris Scandinavian Human Dignity Award ut till Europarådets EPP-gruppsledare Luca Volonté. År 2012 delades priset ut till Roger Kiska, Europachef för den globala juristorganisationen Alliance Defending Freedom. Priset Scandinavian Human Dignity Award delas ut till en person eller organisation som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för att stärka de mänskliga rättigheterna härrörande från varje människas okränkbara värde och avgörande för varje människas frihet och utveckling.

År 2013 beslutade Provitas styrelse att även instifta ett svenskt pris som tilldelas en person eller organisation som genom sina handlingar, sin verksamhet och ställningstaganden har medverkat till att stärka människovärdet, familjen och barns rättigheter i Sverige.