Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 9 december 2011

Vinterberedskapen för tågen - är den bättre än förra året?

Igår hade vi i Trafikutskottet en offentlig hearing i riksdagen om vinterberedskapen för järnvägen. Detta är tredje ggr som vi har dessa hearingar och som föranledes av de bistra vintrarna vi haft de två senaste åren.Under 2010 ställdes 28.847 tåg in enligt SEKO. Har då tågoperatörer och Trafikverk mfl lärt sig av de två förra kaotiska vintrarna?

Ja, åtminstone har man lärt sig att samarbeta betydligt bättre och att samordna sina insatser. Vidare lovar alla att trafikinformationen till passagerare och godsleverantörer kommer att bli betydligt bättre.

Man lovar också att våra viktiga basnäringar, som skogsindustrin, skall få sina tomvagnar tillbaka snabbare för att de skall fyllas på igen. Skogsindustrin och malmindustrin är ju helt beroende av att få sitt rullande band av vagnar fulla söderut och tomma norrut fungerar för att de skall få ut sina varor.

De som oftast hörs är ju alla frusna, trötta passagerarer som står på stationer eller sitter i fastfrusna tåg. Men godset är också oerhört viktigt att det kommer fram....missar de ett fartyg i Göteborg pga sena tåg så går kanske nästa båt om en vecka...och så kan vi inte ha det!

Nu får vi se när vintern sätter in om alla tågoperatörer lärt sin läxa och att vi kan slippa en del av det kaoset som varit andra år!