Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 9 juli 2006

Hedrande och roligt att bli vald till Sveriges mest företagsvänliga riksdagspolitiker!

Under Almedalsveckan hade småföretagarföreningen "Företagarna" ett seminarium där den mest företagsvänliga riksdagspolitikern utnämndes. Priset var indelade i tre olika kategorier beroende på om man var riksdagledamot för oppositionen, regeringen eller ett stödparti . Jag fick priset som den mest flitiga att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i riksdagsdebatter i frågor som berör företagare av alla oppositionspolitiker. En utmärkelse som gladde mig mycket!

http://www.foretagarna.se/Templates/CongressRanking____18045.aspx

Företagarna i Västra Götaland hade följande pressmeddelande:

- Företagarnas ranking av riksdagsledamöter 05/06
Annelie Enochson (kd) - bäst bland alliansens riksdagsledamöter på att lyfta företagarfrågor


Göteborgsledamoten Annelie Enochson (kd) tar förstaplatsen bland Alliansens ledamöter i hela landet i Företagarnas ranking, tack vare initiativ på ett stort antal områden som är viktiga för företagare. Även Per Landgren (kd) kommer nära toppen med sin 12:e plats.

Vem är mest aktivt företagsvänlig av Sveriges riksdagsledamöter i kategorierna oppositionspartier, stödpartier och regeringsparti? Vem har varit mest flitig i att väcka förslag och att ställa statsråd till svars i riksdagsdebatter som berör företagare? Företagarna har undersökt alla de motioner, interpellationer och frågor till statsråd som väckts under riksdagsåret 2005/06 av de ordinarie ledamöterna i sex utvalda utskott: näringsutskottet, skatteutskottet, socialförsäkringsutskottet, finansutskottet, arbetsmarknadsutskottet och trafikutskottet.

Annelie Enochson engagemang spänner över breda politikfält och präglas av hennes västsvenska förankring. Bland skriftliga frågor till statsråd finns t ex en om tonnageskatt (till finansminister Per Nuder), en om problem med besättningsbyten för handelsflottan (visumproblem i Ryssland, till dåvarande utrikesministern Leila Freivalds) och en om levande skärgård (till infrastrukturminister Ulrica Messing). Motionerna tar upp t ex avskaffat apoteksmonopol, företagande inom sjukvårdssektorn, turistnäringen, trädgårdsnäringen och förenklade skatteregler.

Från Göteborg deltar i år Annelie Enochson (kd), Per Landgren (kd), Eva Flyborg (fp), Anita Sidén (m), Erling Bager (fp), Claes Roxbergh (mp) och Lars Johansson (s). De jämförs inte direkt med varandra, utan med andra ledamöter från oppositionen eller socialdemokraterna.

De övriga Göteborgsledamöterna i undersökningen ligger kring eller under medel i sin respektive kategori.


Företagarna presenterade under söndagen resultaten av undersökningen i Almedalen.
Gå till http://www.foretagarna.se/ för att läsa de tre undersökningarna för oppositionen, stödpartierna och socialdemokraterna.

OSSE parlamentariska församlings sommarmöte i Bryssel

Vitryska oppositionspolitiker Sergey Kalyakin, Annelie och Andrey Lembdke
Annelie, regissören bakom filmen "Hotell Rwanda", den nyvalde presidenten i OSSE PA Göran Lennmarker

Under fem dagar, mellan den 3 till 7 juli hade OSSE parlamentariska församling sitt årliga sommarmöte. OSSE står för "Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa". Där var ca 350 delegater från 56 olika länder, länder från gamla sovjetunionen, hela Europa, Canada och Usa ingår. Ny medlem i år var Montonegro. Jag är de svenska kristdemokraternas representant i denna församling. Årets tema var " Att stärka den mänskliga säkerheten i OSSE regionen". Många olika "sideevent = sidomöten" pågår hela tiden. Ett intressant var om religionsfriheten och mänskliga rättigheter i Turkmenistan och Uzbekistan. Att få höra människor från dessa länder själva berätta om sina upplevelser i dessa totalitära länder gör att man inser bätttre att kampen för männskliga rättigheter är viktig att föra. Religionsfrihet är något som många länder saknar medan många har religionstolerans . Det är dock inte samma sak - religionsfrihet innebär rättan att utöva och byta religion. Många länder accepterat inte att man konverterar.