Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 21 maj 2008

Idag röstades vårdnadsbidraget igenom i riksdagen!Detta firade vi med tårta på kristdemokraternas riksdagskansli. Äntligen har Sveriges föräldrar myndigförklaras ! Nu kan de själva få välja vilken barnomsorg de vill ha och att få vara hemma med barnen är värt något! Kändes så rätt och bra!

måndag 19 maj 2008

Israelfest i Göteborg - en enorm positiv upplevelse!
Igår firade Göteborg att Israel funnits i 60 år som nation med en manifestationståg genom centrala staden och en stor fest på Stora Teatern. I manifestationståget var cirka 400-500 deltagare som gick från Gustav Adolfs Torg till Bältespännarparken. Där blev det tal, musik, dans och sång. Nedan kan du läsa mitt tal som jag höll.

På Stora teatern var det en "födelsefest" som hette duga med duktiga talare som Alf Svensson, Jan Björklund, Johny Magnusson och Peter Hjörne. Sång från Alexandraskolans elever, Göteborgs gospelkör mm. Jag fick mottaga Zionistorganisationens Jerusalemspris som överräcktes till mig av israeliska ambassadören Eviator Manor och överräckningstal av Josef Zorski, en god vän. Känner mig mycket hedrad!

Det bästa av allt var att allt avslutades med att alla gästerna kunde lämna Stora Teatern i lugn och ro. De få motdemonstranterna hade gått hem. Jag var så glad när jag såg så många gå på Göteborgs gator bärande sina kippor på huvud. Igår var det en dag när våra judiska vänner kunde känna sig trygga....men det krävdes en enorm polisstyrka.
se vidare länkar
Tal vid Israelmanifestationen i Göteborg den 18 maj 2008 Annelie Enochson

Göteborgare,

Idag visar vi på våra gator vårt stöd till nationen Israel som i år firar 60 år som självständig stat.

Det finns inget annat land i världen som kan sägas vara mer legitimt än Israel. Det är det enda land som skapats genom ett FN – beslut. Det skedde 1948 och innebar att förföljda judar över hela världen fick både rätt och en möjlighet att återvända till sitt eget historiska hemland. Det som nu är Israel var dessförinnan ett brittiskt mandat, d.v.s. ockuperat av britterna, och alltså inte något enskilt folks egen stat.

Israels existens är en framgångssaga. Israel med en befolkning något större än Danmarks och med en yta lika stor som Smålands har lika många företag noterade på den amerikanska NASDAQbörsen, som hela Europa tillsammans.

Från att ha varit ett land som i huvudsak exporterade apelsiner har det blivit ett högteknologiskt exportland.

När det gäller miljö är Israel pionjärer inom många områden som exempelvis ett rikstäckande elbilssystem som nu inspirerar andra länder till att göra stora investeringar i sin infrastruktur. Framtidens bilism som tyst och koldixoidfri är inte avlägsen i Israel.

Men vad som skiljer Israel från alla andra länder i Mellanöstern är att det är en fungerande demokrati i en region som annars överskuggas av diktatur, förtryck och intolerans.
Israel är det enda landet i regionen där fri press får verka, där kvinnor har fulla medborgliga rättigheter , där religionsfrihet råder och där man fritt kan få säga sin mening utan att riskera att hamna i fängelse för sin åsikt. Israel är också det enda landet i regionen som respekterar minoriteter och där en femtedel av landets befolkning är israeliska araber med samma medborgerliga rättigheter.
Denna utveckling har skett trots att man är omgiven av fientliga grannar som vill den lilla nationens undergång och trots ett ständigt pågående mediakrig från världen runt omkring.

Trots de kontinuerliga existentiella hoten mot Israel, så har den judiska statens förhoppningar om en varaktig fred inte släckts. Israel fortsätter att sträcka fram en hand för en sann fred och samarbete med alla grannar. Medan det judiska folket mödosamt väntar på att den gamla bibliska profetian om att lejon och lamm skall leva fredligt sida vid sida skall realiseras, har det judiska folket i sitt självständiga och återupprättade hemland dragit lärdom av sin historia och transformerats från ett försvarslöst lamm till en stark men fredlig nation som är fast besluten att Masada aldrig mer skall falla.

Låt oss aldrig glömma hur det var för världens judar innan staten Israel fanns och om detta må vi berätta om och om igen.

Idag firar vi därför Israel. För att solidariskt visa att vi aldrig mer tänker tolerera ett folkmord på judar eller några andra grupper. För att visa att vi står upp för demokratier emot extremism och terror.

Vi vill fira detta genom att önska staten Israel och dess befolkning ett stort grattis på 60-årsdagen – Mazal Tov !

tisdag 13 maj 2008

Agera mot människohandeln - artikel i Uppsala Nya Tidning!

Agera mot människohandeln - Denna artikel fick jag , Eva och Anna publicerad i UNT i torsdags - läs den nedan.

Slavarna finns mitt ibland­ oss. Regeringen måste återinrätta en samordnande funktion för människohandels­frågor i regeringskansliet, skriver Annelie Enochson, Eva M Hamberg och Anna Sophie Bonde.

Politiker samlas och utbyter erfarenheter, håller tal och fäster nålar av uppmärksamhet på kartor. Låter det nytt? Nej, men i kampen mot slaveri är detta en nyckelhandling. När representanter från hela världen kom samman på FN-konferensen The Vienna Forum to fight human trafficking var det en nödvändighet att politiker förenade sina krafter för att med lag bekämpa exploatering och förslavande av människor.Sverige är inte längre sig själv nog. Vårt land befinner sig på kartan sida vid sida med länder som med hjälp av handel med varor och tjänster berikar varandra genom ömsesidigt utbyte. Allt fler politiska ledare erkänner de destruktiva effekterna av protektionism och rigida tullar. I kölvattnet av denna öppenhetens våg synliggörs emellertid en handelsvara som många kanske tror hör hemma på historiens skräphög - handeln med människor.Slaveriet återfinns inte längre bara på ökenslätter tillsammans med kameler och kroksablar. Vi hittar slavar bland butikernas hyllor där de tvingas snatta varor till slavägares väl utbyggda hälarkedjor. Slavar döljs också bakom grannhusets port dit osedvanligt många män söker sig dagligen. Slavarna syns också öppet tiggande i stadskärnan åt sina herrar.Offren har ofta det gemensamt att de är minderåriga eller kvinnor. Barn används till arbete som kräver barns egenskaper i form av oskuld och litenhet. Kvinnor utnyttjas sexuellt. Slaveriets orsaker återfinns på två fronter. Det finns både en efterfrågan och ett utbud. Utbudet uppstår i fattigdomen och desperationen när människor ställs i lägen där deras handlingsalternativ är kraftigt beskurna. Barn blir sålda av sina föräldrar eller släktingar, kvinnor luras med fagra och hoppingivande löften för att sedan brutalt berövas det de hoppats på. Att hejda utbudet handlar därför mycket om att gå till botten med fattigdomens orsaker. När fattigdomsbekämpning diskuteras är äganderätten ett centralt begrepp, eftersom det utgör en förutsättning för tillväxt. Att kunna ha rätten att äga sig själv måste vara en första självklarhet och tydligare avspeglas i länders lagstiftningar. Ofred, brist på jämställdhet och utbildning samverkar sedan med fattigdomen för att beröva människor deras frihet.Den andra fronten hamnar på hemmaplan, där efterfrågan bestämmer omfattningen av slaveriet. Det är vi som kunder, det mottagande slutet, som utgör förutsättningen för hela den näringskedja som håller slaveriets maskineri i gång. Vi lever inte i ett moraliskt vakuum. De institutioner som verkar normerande i det civila samhället, kyrkor, föräldrar och medmänniskor, har fortfarande en viktig uppgift att fylla. De mänskliga rättigheter som slagits fast i vår lagstiftning är inte bara en exportvara till fjärran världsändar, de måste också vägleda oss i våra dagliga beslut.Den breda samling av aktörer som möttes i Wien i februari bestod av allt från Hollywood - kändisen Emma Thompson, aktuell med sin utställning The Journey, som skildrar en kvinnas resa genom slaveri - till forumets finansiär, kronprinsen av Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten. FN:s organ UNGIFT (United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficing) står som återkommande organisatör av forumet. Målet finns utstakat i FN:s antitraffickingagenda. Vid mötet i Wien enades man om tre ledord för handling som sammanfattar målsättningen: Förhindra, Åtala och Skydda. Vikten av internationella samarbeten och plattformar går inte att överskatta om vi ska ha en chans att utrota slaveriet.Det är av högsta vikt att Sverige är ledande i att agera mot detta slaveri. Regeringen måste bli handlingskraftigare genom att återinrätta en samordnande funktion för människohandelsfrågor i regeringskansliet.

Annelie Enochson- riksdagsledamot för kristdemokraterna
Eva M Hamberg - professor i migrationsvetenskap vid Lunds universitet
Anna Sophie Bonde - präst i Svenska Kyrkan
artikelförfattarna är knutna till Claphaminstitutethttp://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=2-AV_ID=751756,00.html

söndag 4 maj 2008

Stor Jesusmanifestation i Stockholm!

Igår var det en stor Jesusmanifestation i Kungsträdgården i Stockholm. Jag uppskattar det till runt 15.000 människor som var där. Det var kristna från alla olika kristna kyrkor som var representerade och en fantastisk anda av gemenskap och glädje genomsyrade hela manifestationen. Det började klockan 12 med gudtjänster och gemenskap på fem olika torg runt om i Stockholm och sedan klockan 14 så tågade alla till Kungsträdgården. Jag och Johan var med på mötet i SergelsTorg och där var det verkligen ös och glädje. Gudtjänsten på Kungsträdgården var oxå en manifestation om enhet mellan de olika grenarna i den stora kristna familjen i Sverige. Det byggdes ett altare som symboliserade enhet och vår tro på Jesus som världens frälsare. Altaret invigdes med bön av 24 personer där man bad på olika språk , från olika kyrkor och där olika delar av samhället var representerade. Jag fick förmånen att be för riksdagen och regeringen. Gläds över denna fina manifestation som jag gärna vill att fler skall få veta om och ta del av .
Idag när jag åkte hem till Göteborg från Stockholm så läste jag om manifestationen i Svenska Dagbladet. Det var en mycket kort artikel och några få lite udda foton. Aftonbladet skrev inget alls. Jag tycker att det är beklämande att media i Sverige marginaliserar oss kristna . Visst var denna manifestation värt en större artikel än den fick . Samtidigt så får en artikel om en avfallskvarn som löser biogasbristen en dubbel så stor sida i samma tidning. Ibland förstår man inte prioriteringarna.......avfallskvarnen kan man väl skriva om alla andra dagar....
Dock så vet jag att alla vi som var med om denna dag, vi gläder oss och är stolta över att ha fått vara med om denna fina fest. Se mina bilder så kan ni förstå lite om vad vi fick uppleva.