Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 28 september 2007

Ställ upp för det kämpande folket i Burma!


Idag var även svenskarna med och demonstrerade för det kämpande folket i Burma. Man kan tycka att kommer verkligen demonstrationer här i det avlägsna kalla Norden ge nån effekt på militärjuntan och generalerna i Burma? Ja, det tror jag för de har alla tillgång till internet och TV. De ser att runt om i världen och till och med i det avlägsna landet Sverige demonstrerar medborgarna för att Burmas folk skall få demokrati och frihet. Nu gäller det att få Kina att också påverka Burma. Omöjligt kan tyckas. Men jag minns när Berlinmuren föll 1989 och vi fick meddelandet genom utlandssändningarna i Zambia där vi då bodde. Vi trodde knappt det var sant men det visade sig att vi hade hört rätt där nere i afrikas mörker. Muren hade fallit - diktaturen hade fallit! En liten tuva kan välta ett helt lass och det gäller verkligen här. Det kändes rätt att samlas ett antal i riksdagens bankhall imorse kl 8.30 och med vår närvaro och genom att bära röda kläder visa vårt stöd med det kämpande folket i Burma. Mera mäktigt var det att klockan 17 idag vara med på Medborgarplatsen och höra alla riksdagspartiers företrädare tala för demokrati och mot miltitärjuntan i Burma. KDU´s duktiga ordförande Ella Bohlin pratade för oss alla kristdemokrater. En mäktig manifestation!

måndag 17 september 2007

Alliansen vid makten i ett år idag!


Idag var det fest i Stockholm då vi har firat ett år vid regeringsmakten. Alla partiledarna talade på Norrmalmstorg och sedan oxå på Rigoletto. Detta år har inneburit mycker inte minst för våra företagare. Nedanstående artikel fick jag publicerat i tidningen Världen Idags Näringsbilaga och visar på vad alliansregeingen gjort för företagarna.

"Äntligen fler jobb och bättre företagsklimat. "

Den här veckan är det ett år sedan alliansregeringen tog över i Rosenbad och började sin reformering till ett mer företagsvänligare Sverige. Det måste alltid löna sig att arbeta och att genom sitt arbete bidra till att Sverige kan bli en bra välfärdsstat att leva i även i framtiden. Detta är den nya regeringens devis. Regeringen började med att sänka skatten för alla, men främst för låg och medelinkomsttagare redan 1 januari 2007. Vid samma tidpunkt infördes nystartjobb som innebär att arbetsgivare slipper arbetsgivaravgifter för personer mellan 18 och 25 år vid en nyanställning. Regeringen har även ändrat redovisningsperioden för momsinbetalning för små företag och tillsatt en utredning för att se över förmånsrätten i syfte att förbättra kapitalförsörjningen.

Den viktigaste åtgärden som många företagare ropade efter vid ett borgligt maktskifte var att avskaffa medfinansieringen av sjukförsäkringen. Detta gjorde också alliansregeringen redan 1 januari 2007 och samtidigt tog man bort den andra sjuklöneveckan som också arbetsgivarna var med och betalade. Detta innebär, att vi får en arbetsmarkand där alla ryms eftersom förtagarna vågar anställa även ”riskpersoner”. Arbetet med att minska regelkrånglet för våra företagare med 25 procent under mandatperioden har också påbörjats.

För företagare som startar upp ny verksamhet är det viktigt att det finns en ökad tillgång till riskkapital och att förmögenhetsskatten avskaffas. Detta har alliansregeringen tagit fasta på och sett till att förmögenhetsskatten avskaffas under 2007. Därmed ökar tillgången till riskvilligt kapital som kan ge skjuts för små- och nyföretagande. Frågan om riskkapitalavdrag utreds i regeringskansliet.

Alliansregeringen vill att de gröna näringarna – jord- och skogsbruken samt trädgårdsnäringen – skall få bättre villkor, bland annat genom att möjligheten till säsongsanställning återinfördes och trädde i kraft den 1 juli 2007.

Möjligheten till tidsbegränsad anställning utökas så att en arbetsgivare kan visstidsanställa en person under maximalt två år. Därefter blir en person tillsvidareanställd.

Ovan har nämnts ett antal förenklingar och lättnader för våra företagare som regeringen genomfört under detta första år vid makten. Tempot är högt och vi har tre år kvar innan nästa val för att styra skutan rätt mot ett mera företagsvänligt Sverige.

En god infrastruktur är en nödvändighet för våra företagare och under våren 2008 kommer en infrastrukturproposition att lämnas till riksdagen. Propositionen kommer att visa hur alliansen vill att infrastruktursatsningarna skall fördelas över vårt långsträckta land. Öppenheten för alternativa finansieringar av infrastrukturen är en nödvändighet och här kan våra företag vara med i processen. "


tisdag 4 september 2007

Äntligen vårdnadsbidrag!!

Idag har information från alliansregeingen kommit att vårdnadsbidraget skall införas den 1 juli 2008. En rättvise - och valfrihetsreform för alla föräldrar som åter får makt att bestämma vilken vårdnadsform de vill ha för just sitt barn. De som vill kan välja förskolan och de som vill kan vara hemma med sina barn. Eller så kan man gå ned i arbetstid för att hinna vara med och få mera tid med sina barn. Alla föräldrar runt om i Sverige som i olika Föräldraruppror just krävt denna reform kan idag glädjas!Mer makt vid köksborden och mindre makt i kommunhusen - det är subsidaritetsprincipen när den är som bäst!

Hör gärna på debatten i Radio Väst där jag medverkade klockan 16.12 idag. http://www.sr.se/cgi-bin/vast/program/index.asp?ProgramID=69

Trafiksäkerhetskonferens i Tylösand 3 till 5 september

I år var det 50 år sedan MHF första gången hade en konferens om trafiksäkerhet i Tylösand. Årets konferens är den största någonsin i antal deltagare räknat och med många forskare och organisationer även utanför Sveriges gränser. För mig är denna konferens den första och jag är mycket imponerad av alla duktiga och engagerade föreläsare. Inte minst en grekisk kvinna, Vassiliki Milonas som arbetar på den grekiska RSI = Road SafetyInstitute. Hon berättadse om sin som Panos som förolyckades i en bilolycka 2004 och vilka konsekvenser det fått för hennes familj. Bakom varje statistik och siffra finns det en människa med en familj. Att minska olyckor i trafiken med att arbeta förebyggande är för mig en viktigt politisk uppgift så att inte fler Panos dör i trafiken. Att åter se till att trafiksäkerhetsarbetet kommer in i skolundervisningen är något jag vill arbeta för. Samtidigt är det viktigt att vi i vårt biståndsarbete prioriterar SÄKRA vägar inte bara körvänliga vägar när vi genom Swedroad bedriver arbete runt om i världen. Att NOLLVISIONEN är en svensk exportvara skall vi oxå ta fast på. Läs mera om konferensen på följande fil http://www.mhf.se/tylosandsseminariet/

Kristdemokraterna i Riksdagens Trafikutskott gjorde en rapport i våras om hur vi ser på trafiksäkerhetsarbetet . Rapporten heter " Från Nollvision till verklighet". Läs den gärna , den finns på filen här nedan.