Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 27 januari 2010

SAAB+Spyker=Sant

Nu är det så gott som klart att SAAB och Spyker skall gå samman och Spyker går in som ägare av SAAB. Jag är glad över att det blev försäljning istället för nedläggning. Tror det finns mycket gott gry i de anställda och en enorm motivation att visa alla olyckskorpar att SAAB i Trollhättan kommer att klara detta...att man kommer att öka sin försäljning och bli ett lönsamt nichföretag inom bilindustrin.Folk vill ha kvalite och inte bara kvantitet och SAAB har alltid stått för kvalite!Sedan är det så inom matematiken att minus+minus blir plus och om två företag med förlustsiffror går samman så kan det inte bli annat än plus!

tisdag 26 januari 2010

Lunch med Knesset medlemmen Zeev Bielski.Maj 2008 på Stora Teatern i Göteborg när jag fick ta emot det stora Jerusalem priset

Idag har jag och medlemmar i Svensk - Israeliska parlamentariska vänskapsföreningen lunchat med Zeev Bielski från partiet Kadima i Israel. Som ni som läser denna blogg vet så är jag en vän av Israel och dessa rätt att finnas som judisk stat. Ikväll kommer det att bli en stor galakväll på Berwaldshallen för Israel där Zeev Bielski kommer att tala, musik kommer Staffan Scheja och Gladys del Pilar att stå för.

Israel har det tufft i media i Sverige och rapporteringen från detta lilla land är nästan enbart negativt. Hur många i Sverige vet om att Israel hade en hjälptrupp på plats i Haiti redan efter 1, 5 dag efter jordskalvet. Ett team på 220 personer med 40läkare och 40 sköterskor, ett supermodernt fältsjukhus, räddningsteam med hundar och en vaktstyrka så att de kunde jobba i fred.

Sjukhuset kan ta emot 500 patienter om dagen och har 90 vårdplatser, operationsrum, röntgen, laboratorium, förlossningsrum, mm. Sjukhusets alla tält sattes upp under natten i ett industriområde nära flygplatsen.

Lördagen den 16 januari togs de första patienterna emot, bland dem en ung kvinna som födde sitt första barn, en pojke som hon ville döpa till ”Israel”. Ambulanserna med skadade från Port-au-Prince hittade fort till detta moderna fältsjukhus och redan under söndagen hade 87 barn opererats.

Har ni läst om detta i svenska tidningarna eller sett detta på svensk TV? Hur långt tid tog det innan några svenska team var på plats ?

måndag 25 januari 2010

Flit lönar sig alltid!


Vacker stämningsbild denna vinter från Strömstad hamn...när den ryker , precis innan isen lägger sig....

Läste precis att jag var den 7:de flitigaste bloggaren av alla kristdemokrater...det kändes roligt! Hoppas ni som läser bloggen oxå tycker den ger er nåt...det är liksom meningen och att ni njuter av de vackra bilderna som jag själv tagit och lagt in i bloggen!

http://www.politometern.se/bloggar/Kd/?order=influence

onsdag 20 januari 2010

Den rödgröna röran är farlig för Sverige!


Min son Johan i kammaren...fast inte på dagens partiledardebatt...

Har precis varit i kammaren och lysnat på partiledardebatten. Göran Hägglund varnade för att den rödgröna röran är farlig för Sverige. Han hänvisade till att de skulle skattat oss ur den ekonomiska krisen som vi nu gått igenom och med resultat av ännu fler arbetslösa och företag som drivs till konkurs. I alla EU mätningar kommer Sverige högst när det gäller hur alliansregeringen har klarat krisen som varit och är. Det känns bra att vi har haft makten under denna svåra tid för Sverige. Sedan en personlig reflektion...det är illa när den rödgröna röran ljuger så ohämmat om sjukförsäkringen . De är ensamma skuld till att vi har haft 140 personer / dag som blivit förtidpensionerade och hänvisats till ett liv i utanförskap och låg ersättning. Nu försöker vi se till att de som kan också skall ut ur utanförskap och få jobb...de som är sjuka skall självklart ha kvar ersättning och pensionen...det har aldrig varit talt om annat...vad än de rödgröna ljuger om.

torsdag 14 januari 2010

Alliansens sjöfartspolitik avancerar!

Igår hade infrastrukturministerna en artikel i GP där hon redogör för nya steg som alliansregeringen tar när det gäller sjöfartspolitiken. Det känns bra att vi utvecklar Sveriges sjöfartspolitik för det är nödvändigt om vi skall ha kvar en svenskregistrerad handelsflotta. Saknar bara en sak....tonnagskatt. De steg som vi nu tar är följande:

1 "Svenskt internationellt fartygsregister för bättre konkurrenskraft.

Svensk sjöfart måste få bättre konkurrenskraft för att kunna konkurrera på en global marknad. Regeringen kommer därför i morgon fatta beslut om att se över vad som krävs för effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter, och kanske framförallt möjlighet att införa ett svenskt internationellt fartygsregister. Detta ger betydligt bättre konkurrensvillkor för svenska rederier.

Regeringen har dessutom givit Tillväxtanalys i uppdrag att genomföra en analys av de näringspolitiska förutsättningarna för det svenska maritima klustret.


2 Effektiviserad besiktning av fartyg.

Ska sjöfarten utvecklas så krävs investeringar och till det lönsamma transporter. Regeringen har därför beslutat att uppdra åt Transportstyrelsen att effektivisera och skapa större flexibilitet för besiktning av fartyg som för svensk flagg. Målsättningen är att arbetet ska ytterligare förenkla och skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier som för svensk flagg.


3 Satsning på närsjöfarten.

Regeringen har beslutat att utreda och genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar. När detta är infört kan transportsystemet på de inre vattenvägarna utnyttjas mer kostnadseffektivt och dessutom vara till gagn för miljön.


4 Mindre administration och färre regler.

Regeringen arbetar aktivt med regelförenkling för att minska de administrativa kostnaderna med 25 procent. Under det svenska ordförandeskapets sista ministerrådsmöte beslutades om en allmän inriktning om EU-direktiv om rapporteringsformaliteter vilket innebär minskade administrativa procedurer för fartyg som angör hamn inom EU.


5 Skattelättnader för landansluten el.

Regeringen förbereder ett förslag om skattenedsättning för landansluten el till fartyg i hamn. Idag använder fartyg som ligger i hamn oftast en hjälpmotor som drivs med diesel- eller tjockolja för sin elförsörjning. Detta medför både utsläpp och buller. Med landansluten el kommer avsevärda miljöförbättringar kunna uppnås.


6 Ökad forskning.

För att svensk sjöfart ska utvecklas krävs resurser till forskning. Regeringen har därför kraftigt ökat anslagen till forskning i forskningspropositionen som sträcker sig fram till 2015. Ett av de prioriterade områdena där är miljö och i det sjöfarten. Forskning och utveckling är en viktig komponent för en konkurrenskraftig näring, men också naturligtvis för miljö och säkerhet. Jag ser därför mycket positivt på den satsning som gjorts på Chalmers Lighthouse tillsammans med näringen här i Göteborg.


7 Bättre förutsättningar för rekrytering.

En central fråga för att sjöfarten ska kunna utmärkas av god konkurrenskraft är goda möjligheter att rekrytera kompetent personal till sektorn. Regeringen har därför gett Sjöfartsverket i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram. Till det kommer regeringens övriga åtgärder för att förbättra på arbetsmarknaden samt branschens eget arbete att bli bättre på att attrahera arbetskraft."


.

söndag 10 januari 2010

Vadå växthuseffekt - minus 15 grader i Göteborg igår!


Det är ju intressant att just nu med Köpenhamnsmötet och all medial uppmärksamhet om växthuseffekten och uppvärmning av vår jord så har vi det iskallt i Sverige och i Europa.Snön har legat i Göteborg långt innan jul och i många havsvikar ligger isen....det är inte vanligt! Och kylan kommer att hålla i sig enligt våra meterologer....Jag vet inte vad jag skall tro...är människans påverkan av växthusgaser så stor eller är det inte? Två olika teorier finns och om man ser på vädret i Göteborg så skulle jag vilja ha mera av växthuseffekt....kyla vill jag inte ha mera av! Men det kanske är som att svära i kyrkan...för alla måste väl tro att det är människan som påverkar vårt klimat för annars...vem är det då?

fredag 1 januari 2010

GOTT NYTT 2010!

Önskar alla mina läsare av min blogg ett riktigt Gott Nytt år! Hoppas detta nya decennium blir mera av frid och fred än det första decenniumet på detta årtusende.

Gör världen bättre genom att börja med dig själv...judiskt ordspråk som kan passa in på oss alla. Ingen kan göra allt men alla kan göra något för att världen skall bli bättre...