Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 22 maj 2006

Det börjar alltid med judarna men slutar aldrig med judarna!

På mina föreläsningar och möten där jag pratar om solidaritet med den enda demokratin i Mellanöstern, nämligen Israel , så brukar jag alltid påpeka hur förföljda och utsatta judarna har varit i historien och hur vi idag kan se en ökande antisemitism. Jag brukar ofta avsluta med orden..." Se er omkring - det börjar alltid med judarna men slutar aldrig med judarna ! ". Detta visar sig med med all tydlighet i landet Iran som länge drivit en hatpropaganda mot judarna och landet Israel. Det var så sent som i våras som deras president Mahmoud Ahmadinejad i ett tal inför tusentals människor förnekade att miljontals judar mördades av nazisterna under andra världskriget. Och senare i ett annat tal inför tusentals studenter önskar han att Israel skall upplånas från världskartan.

Dessa signaler ger mig kalla kårar utefter ryggraden! Vi har hört det förut och nu ser vi det ta form mitt framför ögonen på oss.........nazismen i en ny form.........människokränkande islamistisk fundamentalism!

tisdag 16 maj 2006

Studiebesök på Brandströmska förskolan i Göteborg
Måndagen den 15 maj besökte jag tillsammans med mina kristdemokratiska kollegor Maria Berntsson och Fouad Rasho förskolan Tallkotten . Denna förskola består av ca 30 barn och hör till Brandströmska skolan - en friskola med ca 350 elever i Nylöse. En mycket trevlig och god atmosfär var det på förskolan. Barnen tog oss i handen och visade oss runt i lokalerna och de olika aktiviteterna de gjorde. Det känns så gott att det finns en bred riksdagsmajoritet för att friskolor skall få fortsättas och utvecklas vidare i Sverige. Om friskolorna uppfyller läroplanen , är öppen för alla barn och öppen för insyn så skall de också få finnas. Barnen var så trygga i sig själv och i varandra och lärarna stortrivdes. En sådan god och vänlig atmosfär som på förskolan Tallkotten skulle jag önska att alla barn fick uppleva!

fredag 12 maj 2006

Låt Sjöräddningssällskapet behålla övertaliga stridsbåtar!

I dagens Göteborgs- Posten har jag följande artikel publicerad;

Använd stridsbåtar för sjöräddning

Nu går vi mot ljusare tider, mot sommarsol och båtliv. Vår härliga arkipelag kommer åter att besökas av båtägare för att njuta de korta sommarmånaderna. Varje sommar inträffar det emellertid ett antal olyckor till sjöss och var hade tryggheten funnits om inte Sjöräddningssällskapet (SSRS) med sina resurser existerat?

Idag har Sjöräddningssällskapet 42 000 medlemmar och 65 stationer med sammanlagt drygt 140 räddningskryssare och räddningsbåtar.Mer än 1 500 frivilliga kvinnor och män håller jourtjänst året runt under dygnets alla timmar. Tiden för avgång med båten är mellan 5 och 15 minuter. SSRS utför årligen närmare 5 000 olika uppdrag varav ca 1 300 är sjöräddning, sjuktransporter eller stöttning av kommunala räddningstjänsten. SSRS deltar i närmare 70 procent av alla sjöräddningsinsatser.SSRS gör således en ovärderlig samhällsinsats. SSRS ökar överlevnaden till sjöss utan att det kostar samhället en enda krona. Om du hamnar i nöd i närheten av svenska kusten och får iväg ett nödanrop tar det i medeltal 44 minuter innan du blir räddad. Om du befinner dig på internationellt vatten tar det 86 minuter, och detta till största delen tack vare att SSRS med sina engagerade besättningar satt ett högt mål. Det är betydligt snabbare än den tidsgräns som den socialdemokratiska regeringen satt upp på tre respektive sex timmar. Vi som är skärgårdsbor har alltid räknat med SSRS som en självklarhet.

Hittills har verksamheten klarats med gåvor och frivilliga insatser, men är det inte rimligt att även staten bidrar med något till SSRS viktiga arbete? Så har faktiskt även skett genom att Försvarsmakten lånat tre stridsbåtar typ 90 H till SSRS. Försvarsmakten har emellertid nu planer på att via Sjöfartsverket ta tillbaka just de här tre båtarna senast den 1 juli 2006 för att bygga om dem till ambulansbåtar i Nordic Battle Group. Det verkar som om hemmafronten övergivits! Detta kan inte vara rimligt. Båtarna behövs av SSRS för att rädda liv och assistera vid haverier! Våra farvatten är hårt trafikerade, speciellt under sommaren och SSRS betydelse kan inte nog betonas. Det är viktigt att Sjöräddningssällskapets roll får bestå och att deras verksamhet att rädda liv till sjöss säkerställs. Det är därför inte bara rimligt utan även nödvändigt att man får behålla de tre båtar som lånats av Försvarsmakten. SSRS har länge försökt få till stånd en förhandling för att överta dessa tre båtar. SSRS kan tänka sig att köpa båtarna, ges full dispositionsrätt till dem eller att hyra dem. Tiden håller emellertid på att rinna ut. Vad svarar försvarsminister Leni Björklund?

Annelie Enochson
riksdagsledamot (kd)

torsdag 11 maj 2006

Debatt på Chalmers om studenternas situation
I en strålande solig försommar debatterade alla riksdagspartierna studenternas villkor på Chalmers, måndagen den 8 maj. Jag kände mig stolt över att kunna repesentera ett parti som har den bästa politiken på detta område. Vi , kristdemokrater, vill höja studenternas studiemedel med totalt 1.300 kr . För det är svårt för studenter att leva på 6.900 kr i månaden.

¤Kristdemokraterna vill också slopa takbeloppet för extrainkomster. Det innebär att studenterna skall kunna jobba vid sidan om studierna och under alla lov så mycket de vill, orkar och hinner men ändå kunna behålla sina studiemedel. Eller om de vill ta mindre studiemedel någon termin eller flera terminer för att de hinner arbeta vid sidan om och vid lov så skall det uppmuntras.

¤ Viktigt att kvalitén säkras och höjs i högskolorna. Under 2006 får lärosätena över 400 miljoner kronor för kvalitetssatsningar med Kristdemokraternas budget ( S – 133 miljoner), totalt 1,4 miljarder kr under 2006-2008.

¤ Idag står ca 60.000 studenter i kö för bostad runtom i landet. Kristdemokraterna föreslår att ett nytt investeringsbidrag inrättas för byggande av studentbostäder och avsätter 100 miljoner kr om året för detta ändamål


¤ Kristdemokraterna vill avpolitisera universitets – högskolestyrelser och öka lärosätenas frihet att själva bestämma över verksamheten – inga politiker eller mycket färre än idag i de olika styrelserna!

¤ Kristdemokraterna vill ha fler disputerade lärare och satsar 80 miljoner på detta.


¤ Kristdemokraterna vill se ett kunskapssamhälle där ingen hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Ett viktigt redskap för att möjliggöra detta är att villkoren för högskolestudier är så goda att ingen av ekonomiska orsaker avstår att studera.