Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 22 november 2011

Normlösheten förklarar krisen!Igår kväll var jag med i en debatt i stadsbiblioteket i Göteborg som handlande om EU och skuldkrisen. Det var 7 representanter från vår olika riksdagspartier som var med i debatten. Vi skulle diskutera orsak, effekter och åtgärder i den pågåenden skuldkrisen.

Jag nämnde om artiklen som finns att läsa i sista numret av tidningen Axess. Där skriver bröderna Sanandaji just en artikel med rubriken " Normlösheten förklarar krisen". En mycket läsvärd artikel om värdet av normer som bär och för att utveckla ett samhällsbygge i rätt riktning. Bland annat skriver de följande :

De länder vars regeringar har varit mest oansvariga och där krisen är värst – Grekland, Portugal, Spanien och Italien – präglas av högre korruption, sämre fungerande politiska system och svagare normer för skötsamhet än länder i norra Europa. Lågkonjunkturen drabbade även protestantiska länder i norr, men det är i södra Europa som underskotten har skenat. Max Weber skulle inte ha blivit förvånad över kartan över europeiska länder med misskötta ekonomier. Skiljelinje mellan länder med protestantisk tradition och katolska länder antyder att historiska normer spelar en viktig roll för krisen.

Samhällsvetare brukar inte studera normers och moraliska värdens betydelse för samhällsekonomin. Anledningen är att normer är svåra att mäta och påverka genom politiken. Men bara för att något är svårt att studera, eller omedelbart förändra genom nästa budgetproposition, betyder det inte att det är oviktigt. I själva verket finns mycket som pekar på att normer påverkar hela vår samhällsuppbyggnad. På lång sikt påverkas normbildning i sin tur av den politik som förs.