Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 december 2011

Gott Nytt År 2012!

Årets första blogginlägg och nu skall man ge visioner för 2012 eller...? Börjar med att ge några reflektioner.
Under denna julhelg har jag läst några böcker bland annat "Knapptryckarkompaniet " av min fd riksdagskollega Ann- Marie Pålsson och boken "Mr Chance" av Inga-Britt Ahlenius.Bägge författarna ger inblickar i hur det politiska livet fungerar och kritiska till hur makten kan korrumpera människor.
De är intelligenta , klarsynta kvinnor som har mycket mod . Bägge har inte alltid haft det lätt i de politiska organisationerna men de har inte dagtingat med sina samveten och sina visioner. Dessa bägge svenskor visa vad verkligt civilkurage innebär. Det är en karaktärsegenskap som man kan dana genom livet och som man kan utveckla genom att vara trogen sin innersta kompass. Detta är långt ifrån en lagstiftning om en civilkuragelag som jag aldrig har förstått vitsen med......lagstifta om civilkurage, om karaktärsegenskaper?

Nej, istället skall man lyfta de goda exemplen , lyssna till dem som vågar, uppmärksamma "whistleblowers" och genom de goda exemplens makt får fler att följa frivilligt.

Det är en mina visioner för året 2012 - att vi lyfter och lysnar på dem som är trogna sina samveten , som inte dagtingar med sitt inre kompass och som är trogna sina ideal!

Dag Hammarskjöld sa följande om sitt arbete:

" Internationell tjänst kräver modet att vara oss själva"

Ja, verkligen och detsamma kan sägas om oss som verkar i nationell tjänst!