Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 27 februari 2006

Bild från OSCERolf Ekeús och jag vid OSCE PA vintermöte i Wien den 23 februari 2006

Debatt på OSCE PA vintermöte i Wien om Muhammedteckningarna

OSCE parlamentariker hade sitt vintermöte i Wien den 23 till 24 februari. Då var 317 parlamentariker från 55 medlemsländer samlade för att diskutera bland annat Muhammedteckningarna . Vår ordförande kongressman Alec Hasting föreslog en öppen debatt under fredagen på detta tema. Det var många som gjorde inlägg under den debatten - jag var en av dem. Med under dessa dagar var också OSCE specielle representant för nationella minoriteter Rolf Ekeús som hade en intressant föredrag om just nationella minoriteter i olika medlemsländer.

Mitt inlägg finns nedan:

“The Present World Crisis Regarding Freedom of Expression and Respect for Religious Beliefs

By Annelie Enochson MP, Member of the Swedish Delegation

Mr. Chairman / Mrs. Chairman, honoured delegates of the OSCE,

Varje generation måste kämpa för att demokratin skall få leva och med den yttrandefriheten, religionsfriheten och alla människors lika värde.

Den senaste tidens turbulens kring de publicerade Muhammedteckningarna i den danska tidningen Jyllands-Posten visar hur svårt det är att få människor som lever under icke-demokratiska regimer att förstå demokratins frukter, exempelvis yttrandefrihet och religionsfrihet.

Förenta Nationernas Generalförsamling antog den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna. I artikel 18 och 19 påtalas just vikten av att alla har rätt till freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief. Article 19 said that “Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers”.

FN- deklarationen är ett rättesnöre och är ett föredöme för alla demokratiska stater. Självklart har dock yttrandefriheten en gräns som regleras i demokratiska staters lagstiftning. Den gränsen går ofta vid uppmaningar till mord och våld.

Att det finns saker som människor håller för heligt är ibland svårt för sekulariserad media i Väst att förstå. Demokrati och frihet kräver emellertid en åtskillnad mellan stat och religion just därför att en religiös grupps privatmoral aldrig kan påtvingas hela befolkningen.

Förbudet att avbilda Muhammed gäller för alla muslimer liksom förbudet att äta griskött . Men skall dessa påbud då gälla även de som har en annan religion? Självklart inte. Det kan därför synas märkligt att de länder där demonstrationer och krav på tolerans är som intensivast också är de länder som är minst toleranta när det gäller andra religioner.


Särskilt anmärkningsvärt blir det när länder som Saudiarabien bojkottar det dansk-svenska företaget Arla och bränner danska flaggor; samtidigt som Saudiarabien förbjudit innehav av biblar liksom all form av kristen trosutövning. Att bränna nationsflaggor med kors som symbol visar också det på ett stort mått av intolerans mot religiösa symboler. Att gå på flaggor med kors på - är inte det att skymfa och visa intolerans?


Man kan fråga sig varför dessa upplopp i den muslimska världen kommer just nu och var verkligen teckningarna den tändande gnistan? Har folket som är ute på gator och torg sett teckningarna eller är de ute för att demonstrera sitt hat och sitt förakt för västvärden i stort?

En tidning skall givetvis präglas av pressetik och skall aldrig uppmuntras till att såra människor. Här måste sunt förnuft, gott omdöme och respekt vara vägledande. Om en tidning ändå väljer att publicera material som sårar människor kan man som demokrat självfallet kritisera publiceringen men inte genom lagstiftning förbjuda den. Tryckfriheten är värd att försvara..

Jag menar att väldigt lite av det som händer nu har med dessa teckningar att göra.. I Teheran kan man exempelvis köpa teckningar av Muhammed på gatorna. Det finns även bilder från 1300-talet på Muhammed att ladda ned från webben.
Regimerna i vissa muslimska stater bär ett stort ansvar för hur den fortsatta utvecklingen blir. I Iran är man naturligtvis just nu intresserade av att avleda uppmärksamheten från farhågorna om ett eventuellt framtida iranskt kärnvapenprogram. Vidare äger demonstrationerna i Syrien rum med den syriska regeringens goda minne. Syrien befinner sig också under internationell press i och med FN-utredningen av mordet på Rafiki Harari, och är naturligtvis intresserat av att rikta uppmärksamheten åt något annat håll.

Visst, man kan tycka att det var oklokt att publicera Muhammedteckningar, men när politiker och tjänstemän begränsar pressfriheten och stänger ned hemsidor av rädsla för islamister, då är vi farligt ute. Yttrandefriheten får inte offras på grund av hot från vissa extrema grupper!

Det tål att upprepas – Varje generation måste kämpa för att demokratin med yttrandefrihet och religionsfrihet skall få leva!

Tack!

lördag 18 februari 2006

Är ett människoliv bara värt fyra år?

Igår föll Svea hovrätts dom för mördarna som sparkat ihjäl Marcus Gabrielsen den 5 maj 2005 på Kungsgatan i Stockholm. Mördarna fick alla tre fängelse i fyra år. I Tingsrätten hade först en av dem friats , en annan fällts för grov misshandel och den tredje för misshandel av Marcus kamrat. Det är mycket bra att åklagaren överklagade till Svea hovrätt så att domen skärptes men jag tycker den är alldeles för mild. Som medborgare i Sverige är jag oroad över dessa milda domar för att mörda en annan medborgare. Domen löd "grovt vållande till annans död".........att sparka ihjäl en person är mord och inget annat och domen borde ha varit betydligt hårdare ! Dessa mördare kan vara ute från fängelset inom två år...vilka signaler ger det till våra våldsverkare?

Det man sår det får man också skörda.....denna princip borde gälla inom rättsväsendet.

Marcus fick leva i 29 år , visade civilkurage genom påtala det olämpliga att några (mördarna) kissade i en port. För det fick han betala med sitt liv..........mördarna fick fyra år i fängelset.....!

Marcus kommer aldrig att få tillbaka sitt liv igen..........är det inte rimligt att mördarnas straff står i proportion till deras illgärning........är då bara fyra år rimligt?

torsdag 16 februari 2006

Vitrysslandsmanifestation på Norrmalmstorg!Idag klockan 15.30 till 16.00 var det en manifestation för det vitryska folket och oppositionen på Norrmalmstorg. Det var ett femtiotal som trotsade den snåla blåsten och kylan för att visa sin solidaritet för det vitryska folkets kamp mot diktatorn Alexander Lukasjenkos. Jag var en av talarna och sa ungefär så här i mitt tal:

"Vänner till det vitryska folket och till oppositionen i Vitryssland!

För snart fyra år sedan träffade jag för första gången en av Vitrysslands parlamentariker . Han heter Sergej Skrebets och var medlem i partiet Republica. Han var i opposition mot diktatorn Alexander Lukasjenkos. Sergej berättade för mig om hur det var att vara oppositionell politiker i Vitryssland och jag jämförde med min situation som oppositions politiker i Sverige.

Som oppositionspolitiker i Vitryssland utsätts man för ständiga trakasserier och falska anklagelser av KGB.

Sergej Skrebets är häktad och kan dömas till 8 års fängelse för påstådda ekonomiska brott. Bakom anklagelserna anses ligga politiska motiv.
Sergej Skrebets har under sin häktingstid genomfört ett antal hungerstrejker och lider av hälsoproblem. Enligt de senaste rapporten från honom så har han även utsatts för misshandel i häktet av okända män i svarta masker. De kort jag sett på honom från nutid visare en helt annan betydligt magrare och medtagen man än den jag mötte för snart fyra år sedan .Att vara oppositionspolitiker i Vitryssland är förenat med livsfara och drabbar inte bara politikern själv .

Även Sergej Skrebets familj är drabbad, har svårt att behålla sina jobb, svårt att få pengarna att räcka och känner sig ständigt trakasserade av olika myndigheter.

Det är ett högt pris man får betala i Vitryssland om man är i opposition mot diktatorn Alexander Lukasjenkos. Därför vill jag här i mitt tal visa min solidaritet mot oppositionspolitikerna i Vitryssland och då speciellt Sergej Skrebets – Vi skall inte överge er!"måndag 13 februari 2006

Att vara förkyld ger tid till eftertanke!

Har den senaste veckan dragit på mig en rejäl förkylning vilket gjorde att jag var tvungen att ställa in ett efterlängtat besök till Åsele i helgen. Skulle ha varit talare på IOGT - NTO och i KD´s lokalavdelning. Ämnet i IOGT -NTO var "Internationell politik och biståndpolitik" Nykterhetsföreningen i Åsele driver en bio och skulle i helgen visa filmen "Hotell Rwanda". Eftersom jag och min familj arbetat i grannlandet Tanzania som biståndarbetare under flera år så skulle jag berätta om mina erfarenheter därifrån och även allmänt om biståndpolitik.
Men istället blev det att sitta framför brasan hemma och kurera halsen och en skrällande hosta.....

Detta gör att man får tid att fundera över den senaste tidens händelser i världen......och de så kallde Muhammedteckningarna.

De är ju ett faktum att inte minst nidteckningar på judar och deras trosföreträdare figurerat i muslimsk press sedan länge och få i Europa har höjt sina stämmor för att få slut på detta.

Det är därför anmärkningsvärt och mycket oroväckande hur media och politiker runt om i Europa reagerat på det som just nu händer i den muslimska världen när det gäller den hysteriska reaktionen på Muhammedteckningarna som Jyllands-Posten publicerade i september 2005. Enligt uppgift publicerades dessa teckningar i egyptisk press redan i oktober 2005 och då reagerade ingen. Först när valet i Palestina går ur händerna på Fatah och när imaner från Danmark åker runt i den muslimska världen blir det massuppror.

Det är självklart att man skall visa respekt för alla religioner och inte skymfa eller på annat sätt nedvärdera en religion eller ett folk. Det som är förvånande är att man inte reagerat när detta har skett och sker mot judendomen eller kristendomen.
Förbudet att avbilda Muhammed gäller muslimer, inte alla andra! Efter att ha sett de omdiskuterade teckningarna anser jag inte att de är värre än teckningarna på judar som figurerer i muslimsk press. Detta rättfärdiggör dock inte teckningarna på något sätt. De är nidbilder och ansvaret för publiceringen faller på Jyllands-Posten….inte på danska folket eller dess regering!

Man kan fråga sig varför inte EU och dess medlemsländer ställer upp för Danmark när det drabbas av bojkott och dess ambassader skymfas i flera muslimska länder? För mig fullständigt obegripligt…och Laila Freiwalds som bara värnar svenska intressen…?

När den egna ekonomin riskerar att drabbas genom en eventuell bojkott då vågar man inte ställa upp för ett annat medlemsland. Så var det med alla högtravade ord om EU som en union för frihet, tolerans och samarbete! Det finns bara ett ord för detta och det är.…..Ynkligt!

tisdag 7 februari 2006

Stöd vårt broderland genom att köpa danska varor!

Det som händer just nu i Mellanöstern är både obehagligt och obegripligt. Det måste först sägas att bildförbudet att avbilda Muhammed gäller muslimerna - INTE – alla andra.

Sedan när det är sagt så måste slås fast att göra nedsättande bilder med rasistiska eller hatiska motiv mot en religion skall man reagera mot . Jag kan bara undra varför inga eller få reagerar mot alla antisemistiska bilder som sprida runt om i världen – det har varit ganska tyst om dessa.

Eller utställningen om " Ecco Homo" som kränkte många kristna. De som reagerade var våra kristna invandrargrupper , annars var det ganska tyst även där.

MEN trots detta så är det tidningen, dvs Jyllands-Postens som valt att publicera dem som ensam är ansvarig för sitt handlande.
- inte Danmarks regering!

Att bränna flaggor med kors på - är också kränkande för oss kristna. Eller som nordbor att se våra ambassader bli stormade eller satta i brand av en pöbel som kanske inte ens sett bilderna.

Många invandrargrupp i vårt land är oroliga för att yttrandefriheten kan komma att begränsas – de har flytt hit just för att komma undan åsiktsförtryck och nu hinner förtrycket ikapp dem.

Nej, Gör det enda raka - Stöd vårt broderland genom att köpa danskt!

måndag 6 februari 2006

Polisetik är viktigt!

I lördagens GT hade jag en debattartikel om polisetik. Nedan kan du läsa hela artikeln.

Polisetik

Allmänheten drabbas då den allvarliga brottsligheten eskalerar i Sverige. Men den yrkesgrupp som tydligast märkt detta under en längre tid är den svenska poliskåren, som med bristande resurser under allt större prövningar tvingas bekämpa kriminaliteten.

Polisen är en viktig del i vårt rättssamhälle. Deras vardag är tuff och de får uppleva mycket under ett arbetspass som många av oss aldrig skulle vilja möta eller får möta. De ställs ofta inför svåra avgörande som kan gälla död eller liv. Utan polisens arbete skulle tryggheten för medborgarna snart urholkas. Att jaga förrymda polismördare som vår ineffektiva kriminalvård inte lyckas hålla inlåsta hamnar på polisens bord; en uppgift under psykisk press då våldsbenägenheten ökat och med morden i Malexander i minnet. Poliser utsätts för hot och våld varje dag men en hotad eller slagen polis är ett hot eller våld mot demokratin och mot dig och mig som medborgare då poliskåren med sitt våldsmonopol är satta att vara demokratins förlängda arm.

Med en vardag som kan bestå av våld, lögner, kris och död är det nödvändigt att ha bearbetat de ”mjuka frågorna” för att kunna agera professionellt. Genomtänkta och bearbetade värderingar och en god karaktär är en bra plattform för en polis att agera utifrån. I polisutbildningen skall det därför vara obligatoriskt med ämnen som etik och värderingar. Det skall också vara obligatoriskt med ämnet religionskunskap. I religionskunskapen skall man belysa kristendomen och dess värdegrund samt även andra religioner som finns i Sverige idag. Undervisningen skall vara allsidig och hänsynsfull. Allt för att öka kunskapen hos polisen för att lättare handla rätt i en utsatt situation. Det är viktigt att veta vilken värdegrund som man står på för att snabbt kunna handla i en utsatt situation.

På senare tid har det talats mycket om kårandan inom polisen som ibland gör att kollegor inte anmäler varandra. Och skall poliser utreda brott begångna av poliser? Det återkommande granskandet innebär att det är av största vikt att poliser i olika sammanhang diskuterar etik och där vågar lyfta svåra frågor som handlar om agerande, ansvar och attityd mot de människor de möter. Det är också viktigt att lagarna tar hänsyn till polisernas utsatta situation och att poliserna kan känna sig trygga med att lagstiftaren förstår deras utsatta situation.

I Nordirland har man inom polisen förstått vikten av etik och värderingar och har utarbetat ett etiskt policydokument. I Sverige skulle det också behöva utarbetas ett etiskt policydokument med etiska policyfrågor som ett stöd och hjälp i olika utsatta situationer.

Därför bör etik och värderingar tillsammans med religionskunskap vara obligatoriska ämnen i polisutbildningen och upprättandet av ett etiskt policydokument skapas. Detta skulle leda till tryggare poliser som i sin tur skulle få konsekvenser för brottsbekämpningen på lång sikt och leda till ett tryggare Sverige.

torsdag 2 februari 2006

Biståndspengar till Hamas?

Läs gärna Hakelius artikel i Aftonbladet om hur man i Gaza slänger ut nordbor, dödshotar och bränner flaggor... men av någon anledning slänger man inte ut våra skattemiljarder i bistånd!

Dagens länktips!

På bloggen Civitas har Lars F Eklund ett inlägg om händelserna kring Muhammedkarikatyrerna.

Lycka till Carl-Erik!

Carl-Erik Sahlberg ställer upp i provvalet till att bli Sveriges ärkebiskop. Jag önskar honom lycka till!

Minnesafton för Förintelsens offer


Livets Ord anordnade Minnesdag för Förintelsens offer
2006-01-26

Onsdagen den 25 januari samlades omkring 1 150 personer på Livets Ord för att hedra Förintelsens offer. Arrangemanget var i enlighet med den internationella minnesdag som blivit alltmer uppmärksammad världen över och som äger rum den 27 januari, det datum då de kvarvarande fångarna i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau blev befriade 1945. Den allra första minnesdagen hölls år 2000 och samlade 48 länder, mer än 600 delegater och flera organisationer och förra året stadgade FN 27 januari som officiell internationell minnesdag.Under minnesdagen på Livets Ord samlades omkring 1 000 personer för att hedra de cirka sex miljoner judar som fick sätta livet till under Förintelsen. På talarlistan fanns pastor Ulf Ekman, Israels ambassadör till Sverige Eviatar Manor, riksdagsledamot Annelie Enochsson samt Tobias Rawet, som själv överlevde Förintelsen och idag är ordförande för Föreningen Förintelsens Överlevande. Programmet bjöd på sång och musik av Livets Ords sångare och stråkensemble samt ett utdrag ur dans- och dramaproduktionen “Forbidden to Live”, bland annat baserat på en dikt som skrevs av ett barn i ett av koncentrationslägren. Flera personer med starkt engagemang för Israel, såväl politiker som privatpersoner, var speciellt inbjudna till Minnesdagen.

(Text och foto från www.livetsord.se)