Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 januari 2009

Vitrysslands seminarium i riksdagen


Jag och Vincuk i Minsk , valet september 2008

Idag arrangerade KIC (Kristdemokraternas Internationella Center) och jag ett seminarium i riksdagen. Talare var Kacja Markovskaya, journalist och en av ledarna för oppositionspartiet Belarus Popular Front Youth. En annan talare var Martin Uggla från Östgruppen. Intressant seminarium som satte strålkastaren på denna diktatur som är ett våra grannländer. Ledaren för Belarus Popular Front ,Vincuk Viazurka ,skulle också komma till Sverige och seminariet men han är kvar i Vitryssland eftersom hans son tvångsomhändertogs av militären igår för att göra militärtjänst trots att det finna läkarutlåtande på att han inte är fysisk frisk att klara detta. Franak, som Vincuks son , heter är ordförande för Belarus Popular Front Youth och en känd ungdomspolitiker i Minsk. Det är många med mig som är oroliga för Franaks hälsa och som man befarar straffkommenderingar som kommer att följa med hans politiska engagemang.

Ett land så nära och ändå så avlägset när det gäller mänskliga rättigheter!
Läs gärna artikeln i DN om seminariet

torsdag 22 januari 2009

Äktenskapet är mellan en man och en kvinna - vår partimotion.

Vår officiella ståndpunkt:

I onsdags lade vi , kristdemokrater, en partimotion med förslag till en ny juridisk ordning som är lika för hetero- och homosexuella par. Förslaget har sin grund i att kyrkan och staten numera är åtskilda och innebär att en offentlig myndighet kommer att stå för registreringen av alla par.

Vi har föreslagit att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk. Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera, och äktenskapsbegreppet och kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner. Rent praktiskt innebär det att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter inramar varje par giftermålet som de själva önskar. Det kan vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen.

Regleringen sker, enligt förslaget, genom införande av en civilrättslig samlevnadsbalk kallad Giftermålsbalk. Begreppet äktenskap tas helt bort från lagstiftningen. Både par av olika och av samma kön får enligt denna reglering gifta sig genom en registrering. Staten kommer i sin myndighetsutövning inte göra skillnad på sam- och olikkönade par. Enbart en offentlig myndighet kommer att stå för registreringen, vilket innebär att vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.

Äktenskapet och dess ingående tillhör religionsutövningen och för många är den religiösa aspekten oerhört viktig. Staten kan och bör inte ha något inflytande över hur människor väljer att manifestera sin kärlek och få den välsignad. Därmed respekteras religionsfriheten.

Liknande lösningar finns också redan i flera länder världen över.

Med en civilrättslig Giftermålsbalk skulle lagstiftningen bli likadan för alla vuxna par som önskar gifta sig samtidigt som vi respekterar religionsfriheten. För oss är det obegripligt att inte fler hittills sagt sig villiga att medverka till en sådan konstruktiv lösning som skulle kunna samla stora delar av det svenska folket. Vi hoppas att även riksdagsledamöter från andra partier kommer rösta för vår linje senare i vår när votering i riksdagen sker.

söndag 18 januari 2009

Ytterligare ledare om Hamaskriget och den ökande antisemitismen i Sverige.

Igår skanderade orden igen från Göteborgs gator från Hamasanhängarna om död åt mördarna det vill säga död åt judarna. Efter att i veckan sett TV - programmet "Debatt " när de palestinska medverkande inte ens kunde titta på de judiska medverkande så undrar man om verkligen palestinaanhängarna i Sverige vill fred. Kan man inte ens titta en svensk jude i ögonen så har hatet helt tagit över hjärtat och då finns det inte mycket utrymme kvar för försoning.

Läs denna tänkvärda artikel i Nya Wermlands Tidning

http://www.nwt.se/asikter/ledare/article452695.ece

Länder som Frankrike, Storbrittanien och Tyskland står på Israels sida och vill få slut på införseln av vapen från Iran till Hamas. Först då kan Gaza börja byggas upp igen, när dessa ständiga raketer som sänds över Israel får ett stopp. Samma dag som dessa raketer slutar att skjutas så kommer Israel att sluta med att jaga Hamas. Så enkelt är det- när skall Sverige förstå detta?
Vid det ekonomiska toppmötet i Doha häromdagen fick Hamas en halv miljard dollar i bistånd, bland annat från emiratet Qatar. Det är givet att Hamas inte kommer att investera pengarna i nya företag och nya jobb eller någon annan form av uppbyggnad i Gazaremsan. Det får FN och Caritas ägna sig åt, liksom Oxfam och Diakonia. Det är ju inte en uppgift för det vapenglada Hamas.

lördag 17 januari 2009

Läs Göran Skytte och Dilsa Demirbag - Sten idagens tidningar...tänkvärt!

Läs dessa journalisters krönika idag...de säger mycket! Skönt att några journalister bryter mot ensidigheten i media och vågar ha en egen linje. Vi behöver flera sådana rakryggade journalister när det gäller det pågående kriget i Mellanöstern.

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2335511.svd

http://gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=470502

fredag 16 januari 2009

EU-listan för Kristdemokraterna antagen utan Lennart Sacredeus men med Alf Svensson

Idag har partifullmäktige, partiets högsta beslutande organ, antagit EU - listan för Kristdemokraterna utan att ta med Lennart Sacredeus på listan. Jag tro att detta kommer att inverka negativt på valresultat. Att man i sista stund tog med Alf Svensson och fyra andra kända namn inom KD på listan är mycket bra...Alf skulle varit med från första början och gärna första namn för mig. Trots detta tillrättaläggande i slutet så har denna nomineringsprocess haft många allvarliga brister - se nedan.

1. Bara förtroendevalda ombud fick rösta i provvalet. Alltså cirka 1000 stycken. Ingen vanlig medlemsomröstning tilläts ( vi är cirka 25.000 medlemmar i KD) - ALLA andra borgliga partier har haft medlemsomröstning. Det vill säga de andra borgliga partierna tror sig om att medlemmarna är viktiga för partiet och att de är omdömmesgilla nog att "klara" en provvalsomgång.

2. Hemligt provval - offentligjordes först när EU - listan publicerades. ALLA andra borgliga partier offentliggjorde provvalet så snart det var klart. Inom KD hemlighölls provvalet i nästan fyra (!) månader.

3. Nomineringskommitten valde bort Lennart Sacredeus som inte fick någon plats bland 50 stycken på listan, trots att han kom på fjärde plats i provvalet. SKULLE något annat borgligt parti klara detta mot sina medlemmar?

4. Allvarlig bakläxa för nomineringskommitten när man på partifullmäktige kommer med fem tunga namn som borde varit med från början....och som nu partifullmäktige fick med.

Jag tror vi behöver mera av allianssamarbete när det gäller hur man gör ett provval................kristdemokraterna har mycket att lära av sina allianskollegor.

torsdag 15 januari 2009

Partiledardebatten och Lars Ohly

Igår var det partiledardebatt i riksdagen och där försökte vänsterledaren och feministen Lars Ohly ta poäng genom att ensidigt hävda Israels ansvar i det pågående Hamaskriget. Det är märkligt att denna vänsterman gått i lag med de fundamentalistiska Hamas som förnedrar kvinnor genom sin kvinnosyn. Hur stämmer nu vänsterns feministiska höga svansföring?

Märkligt är också deras argumentet om folkrätt, som bara skulle innebära skyldigheter för Israel- Läs nedan denna artikel av professor i folkrätt Göran Lysén - kanske nåt för vänsterrörelsen att ta del av. Men de verkar hellre sikta in sig på att få nya väljare bland alla palestinasympatisörer i Sverige och där verkar inte fakta vara så noga.

http://www.newsmill.se/artikel/2009/01/08/gaza-och-rattslaget-ett-traditionellt-folkrattsligt-perspektiv

onsdag 14 januari 2009

En film som motvikt till medias bild om Hamaskriget!

Ta er tid att titta på denna film som motvikt till svensk medias rapportering om det pågående Hamaskriget.


Klicka på länken för att se denna intressanta video;
http://fun.mivzakon.co.il/flash/video/2673/2673.html

tisdag 13 januari 2009

Artikel i Expressen den 6 januari

Ni som läser min blogg kanske inte läst artikeln som jag hade i Expressen tisdagen den 6 januari. Den kommer här. Fram till den 12 januari hade det kommit 902 inlägg på Expressen bloggen vilket visar att denna fråga berör svenskar. Själv kan jag bara konstatera av alla mail jag fått där 90 % varit tacksamma för att artikeln skrevs att min åsikt verkar delas av väldigt många. Tyvärr har de som inte delar min åsikt och skickat mail till mig de flesta varit fulla av hat mot mig som person, inte mina åsikter. Vad är det som gör att de som sympatiserar med Hamas är så fulla av en urskillningslös hatfylld vrede som enbart är destruktiv?

http://www.expressen.se/debatt/1.1423210/hamas-anvander-barn-som-skoldar