Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 30 december 2008

Det började med att Israel slog tillbaka...stämmer denna gång verkligen väl!Efter som jag är ordförande för Samfundet Sverige - Israel, västra avdelningen och också sitter i vår riksstyrelse så vill jag publicera vårt uttalande över Hamas krig mot Israel.

GÄSTLEDARE - Samfundet Sverige-Israel

Händelserna och dödsfallen i Gaza är en tragedi, som dock bör ses mot följande bakgrund:
- Internationell rätt ger även staten Israel rätten att försvara sig mot terrorism och direkta bombangrepp.
- Israel har inte startat detta krig. Det är ett försvarskrig mot terrorbombningar.
- Hamas vägrar att erkänna Israels existens och talar öppet om att utplåna staten Israel.
- Hamas vägrar att upphöra med sina granatattacker och hotar med nya självmordsbombningar inne i Israel.
- Israel har vid upprepade tillfällen sökt fred med Hamas genom att som enda villkor kräva att Hamas upphör med sina terroraktioner.
- Hamas bygger sina raketramper i bostadsområden och i civila byggnader.
- Gaza är idag en militärdiktatur enväldigt styrd av Hamas. Mot denna bakgrund är det orimligt att ställa krav på Israel och Hamas som om det handlar om två demokratiska parter.

Vänskapsförbundet beklagar djupt de mänskliga tragedier som alla krigshandlingar innebär. Men skall internationell rätt ha ett innehåll måste också det internationella samfundet ingripa mot Hamas ständiga övergrepp mot demokrati och rättsbegrepp. Vi kräver att även svenska nyhetsmedier ger en journalistisk objektiv bild av vad som sker i krigsområdet. SVT och TV4 har hittills visat en påfallande brist på allsidighet och dessutom avstått helt från kommentarer från israelsikt håll. BBC, CNN och andra internationella nyhetskanaler visar en helt annan journalistisk kompetens, när det gäller källmaterial, allsidig information och balanserade kommentarer kring utvecklingen.

Den 28 december 2008
Styrelsen för Samfundet Sverige- Israel.

söndag 28 december 2008

Provalet till EU - valet - första plats i västsverige!

Den 19 december presenterades provvalet till EU - valsedeln och nomineringskommittens förslag till valsedel för kristdemokraterna. Jag är hedrad av att komma på delad femteplats för hela riket och på första plats i västsverige när det gäller provvalet.

Att Lennart Sacredeus som kom fyra i provvalet på kryss men etta på ringar dvs så många vill ha honom som första namn inte ens kom med på nomineringskommittens förslag till EU -lista är helt obegripligt. Är inte våra medlemmars röst mera värd än så? Håller vi på att bli ett parti som vill byta ut våra medlemmar? Jag är förtroendevald och det innebär för mig att det är förtroende värt att lyssna på våra väljare och medlemmar, BARA då har vi ett berättigande som politiker och som politiskt parti. Något gick snett , mycket snett i Kristdemokraternas nomineringskommitte när de skulle utse en EU - lista!

Se provalslistan nedan:

Provvalsresultat
Kryss Ringar
Christina Doctare 717 200
Ella Bohlin 611 92
Helena Halldorf Romero 592 48
Lennart Sacrédeus 545 207
Tuve Skånberg 494 70
Annelie Enochson 494 54
Désirée Pethrus-Engström 439 30
Per Landgren 421 42
Holger Gustafsson 359 29
Magda Ayoub 289 9
Conny Brännberg 229 8
Gudrun Brunegård 217 12
Kenneth Lantz 203 17
Ebba Busch 197 8
Erika Josbrandt 195 6
Leif Hallberg 196 26
Monica Bengtsson 177 22
Charlie Weimers 161 13
Ewa Sundqvist 153 5
Magnus Ramstrand 146
Julia Forssmed 141 1
Rolf Sällryd 139 3
Jan-Erik Lagärde 133 5
Åke Rangborg 132 6
Per-Staffan Johansson 128 11
Anna-Karin Klomp 124
Sven Brus 118 4
Lars-Axel Nordell 113 3
Liza-Maria Norlin 113 4
Jan-Erik Ågren 112 5
Katarina Gustavsson 108 6
Lars Eklund 101 4
Matilda Stålbert 96 4
Steven Crosson 92 1
Jonas Segersam 91 8
Lars Gustafsson 91 11
Aron Modig 87 3
Erik Sedig 81 9
Marie-Louise Forslund-Moustaniemi 81 3
Christer Fjordevik 80 10
Lillith Svensson 7 9 4
Maria Berntsson 79 5
Anna-Stina Stenbeck 76 1
Lars Lindén 76 13
Magnus Hedman 76 4
Meeri Brandum 76 5
Paul Degerlund 75 4
Magnus Lagergren 67 1
Per-Olof Green 63 2
Lars-Erik Jonsson 62
Nils-Ingvar Grahn 59 2
David Bruhn 58
Cristopher Dywik 57 2
Sara Skyttedal 57 4
Daniel Sturesson 55 1
Niklas Hellgren 54 4
David Högberg 53 3
Iris Denstedt-Stigzelius 53 4
Sandra Åhs 51 1
Ingemar Kalén 50 8
Ewa-Marie Åhs 44
Clarence Öhrhammar 43 2
Lars Lundberg 42 2
Ofelia Namazova 42
Lotta Jonsson 30 1
Anders Eksmo 25 2
Arne Ekstrand 23 3
Åke Östlund 22
Lars-Olof Olsson 19
Per Larsson 14 3
Christer Westermark 1 1

söndag 14 december 2008

Assyrisk julfest och klostret St:Gabriel i Turkiet

Igår var jag på assyrisk julfest i Tynnered. Det är en fest och ett julbord som är det bästa jag vet eftersom det är en härlig blandning med svensk julmat och assyrisk mat. Assyriska dolmar är mina favoriter! Efter det man ätit sig mätt så börjar den traditionella dansen...jag klarar av den lättaste varianten....Det bor många assyrier i Göteborg och de allra flesta har integrerats i samhälle på ett otroligt bra sätt. De som är jämnåriga med mig och kom hit som småbarn är ofta aktiva i olika arbeten som har med hantverk att göra som skräddare, juvelerare, resturangägare. Deras barn däremot har ofta läst vidare och är tandläkare, läkare, jurister..
Det är slående hur en befolkningsgrupp som assyrierna kan integreras så snabbt och väl medan andra aldrig kommer in i det svenska samhället utan lever enbart på bidrag.

Deras gemensamma tro och att de under alla år levt som en minoritet i ett för övrigt muslimskt samhälle kan vara en orsak. De är rädda om sina familjerelationer och vårdar sitt kristna arv. Nu har en av deras helgedomer klostret Mor Gabriel blivit utsatt för konfiskering i Turkiet. Det blir en ny rättegång den 19 december i Turkiet. Jag har skrivit en fråga och fått ett svar om detta från Carl Bildt...läs nedan...

Läs oxå Nuri Kinos blogg om klostret

http://www.nurikino.com/

Utrikesdepartementet
Utrikesministern


Till riksdagen

Svar på frågorna 2008/09:329 av Yilmaz Kerimo (s) Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet, 2008/09:361 av Lennart Sacrédeus (kd) Hot om konfiskation av S:t Gabriel-klostret i sydöstra Turkiet samt 2008/09:362 av Annelie Enochson (kd) Den kristna minoritetens situation i Turkiet

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att sätta
press på Turkiet att sätta stopp för förföljelsen av de kristna assyrierna/syrianerna i Midyat. Lennart Sacrédeus har frågat om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att den kristna minoritetens medborgerliga rättigheter tillvaratas i fråga om rättsprocessen kring S:t Gabriel-klostret. Annelie Enochson har frågat om vad jag avser göra för att Turkiet uppfyller sina åtaganden gentemot landets kristna minoritet. Jag väljer att besvara de tre frågorna i ett sammanhang.

De fortsatta oklarheterna kring den rättsliga processen om marken kring Mor Gabriel-klostret bekymrar. Frågan följs fortsatt mycket noggrant av EU-kretsen i Turkiet. Kommissionen bevakade t.ex. rättegången den
19 november. Sveriges ambassad kommer att verka för att fallet ytter­ligare uppmärksammas, bl.a. med stöd av EU:s riktlinjer beträffande försvarare av mänskliga rättigheter.

De senaste åren har det rapporterats om incidenter som pekar på ökande spänningar i Turkiet kring religiösa frågor. Det är viktigt att den turkiska staten mer aktivt söker förhindra en fortsatt negativ utveckling. Det turkiska inrikesministeriets cirkulär om religionsfrihet för icke-muslimer från förra året var ett välkommet steg i den riktningen. Dock behövs ytterligare ansträngningar för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs i praktiken.

Sverige delar EU-kommissionens senaste bedömning att, även om vissa positiva steg har tagits, det i Turkiet alltjämt behövs ett konsekvent reformprogram för att fullt ut uppfylla det politiska Köpenhamns­kriteriet. Behovet av en genomgripande konstitutionell reform, som kan lägga grunden för nödvändiga reformer med syftet att säkerställa full respekt för t.ex. minoritetsrättigheter och religionsfrihet, framstår mot den bakgrunden som allt mer angeläget. Det är positivt att President Gül tydligt har uttalat sig i den andan. Jag hoppas att Turkiet i närtid också antar sin strategi för rättsliga reformer, för att stärka bl.a. rättssäkerheten och rättsväsendets oberoende. Jag kommer fortsätta att tala om allt detta i samtal med företrädare för den turkiska regeringen.

I övrigt vill jag hänvisa till mitt svar från den 17 september på fråga 2007/08:1632 av Yilmaz Kerimo (s).

Stockholm den 10 december 2008Carl Bildt

fredag 12 december 2008

Uppvaktning hos Röda Korset för Gilad ShalitI torsdag var vi tre stycken från riksdagens Svensk - Israeeliska parlamentariska vänskapsförening som uppvaktade Röda Korsset med anledning av att den isareliska soldaten Gilad Shalit som i torsdags varit kidnappad i 900 dagar hos Hamas i Gazaremsan.


Det var ett mycket bra möte i positiv och konstruktiv anda som varade i 45 minuter med Röda korsets generalsekreterare Christer Zettergren.

Tre punkter som framfördes från Röda korsets sida:


1. Internationella Röda korset har träffat Gilad Shalits föräldrar.
2. Den humanitära situationen har dessvärre fått stå tillbaka för den politiska, vilket Internationella Röda korset beklagar.
3. Röda korset kommer nu att följa upp situationen och noterar att motsvarande uppvaktningar skett runtom i de olika huvudstäderna inom EU.

Vid uppvaktningen överlämnades en skrivelse som 15 riksdagsledamöter stod bakom. Förutom de tre ovan nämnda var det: Cecilia Wikström, Birgitta Ohlsson, Fredrik Malm, Agneta Berliner, Nina Larsson (samtliga fp), Fredrick Federley (c), Eva Johnsson, Alf Svensson (båda kd), Elisabeth Svantesson, Gustav Blixt, Mats G Nilsson, Kent Olsson (samtliga m).


Jag anser att man från Röda Korsets sida måste vara tuffa mot Hamas och kräva att få besöka Gilad. Han har inte fått besök eller någon information sedan han tillfångatogs. Hamas får del av de 700 miljoner kr i bistånd från svenska staten till de palestinska områdena...är detta rimligt när man samtidigt inte uppfyller ens de elementära sakerna som att fångar får besök av Röda Korset eller Röda Halvmånen?

torsdag 11 december 2008

Fordonsindustrin får miljardpaket - hurra för alliansregeringen!Pressmeddelande
Stockholm den 11 december 2008


Fordonsindustrin går en hållbar framtid till mötes!


– Regeringens stödpaket på 28 miljarder kronor till bilindustrin innebär att regeringen tar kommandot och ger fordonsindustrin förutsättningar att tillverka bilar som folk vill ha och motsvarar de krav en hållbar framtid ställer.
Det säger de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Désirée Pethrus Engström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, och Annelie Enochson, ledamot av trafikutskottet, med anledning av att regeringen presenterat miljardpaketet för att möta utmaningarna i svensk fordonsindustri.
– En oerhört viktig aspekt är utgångspunkten från det ackumulerade kunnandet i det kluster som fordonsindustrin innehåller. Åtgärder var nödvändiga för att förhindra att Sverige skulle tappa kompetens till utlandet. Krisen riskerade få katastrofala följder med många arbetslösa, om man inte agerat i tid, säger Désirée Pethrus Engström.
– Bilindustrin är en framtidsbransch. Vi kommer att behöva förflytta oss även i framtiden, men vi vill ha miljövänliga och säkra bilar. Det naturliga är nu att det särskilda utvecklingsinstitutet för omställning till grön teknologi inom bilbranschen placeras och knyts upp till det naturliga forskningscenter som byggts upp kring Lindholmen Science Park i Göteborg, avslutar Annelie Enochson.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650
Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot
Tel. 08-786 65 86

fredag 5 december 2008

Right Livelhood besök i Göteborg!

Idag hade Göteborg ett celebert besök av Asha Hagi från Somalien och som är en av pristagarna av Right Livelhood Award i år. Vi träffades på Världkulturmuseet och hon berättade om sitt liv .

Läs nedan vad som står om henne på Right Livelhoods hemsida. Priste kommer att delas ut i riksdagen måndagen den 8 dec.

Asha Hagi kämpar för kvinnor och barns överlevnad och rättigheter i Somalien...ett land söndertrasat av klanstrider men där hennes arbeta kunnat överbrygga många fördomar och kulturella gränser.Bland annat så startade hon den 6.te klanen som bara består av kvinnor och genom deras arbete fick de in 25 stycken kvinnor i det somaliska parlamentet 2000...första ggr som kvinnor kom in i detta parlament.

Asha Hagi

"...for continuing to lead at great personal risk the female participation in the peace and reconciliation process in her war-ravaged country."
Asha Hagi has dedicated her life to gaining a better and more peaceful future for her war-torn country, Somalia. At great personal risk, she has fought for women to have a voice in the decisions that affect them. She has mobilized women in the cause of peace across clan and political divides and continues to play a vital role in mediating across warring clans in the on-going peace process. Women in Somalia are in a much stronger position today because of her courage, persistence and compassion. Career and the SSWCBorn in 1962, Asha Hagi graduated in economics from Somalia National University and holds a Master's degree in business administration from the US International University in Africa.Asha Hagi co-founded in 1992, and is the current Chair of, Save Somali Women and Children (SSWC), which works for a safe and sustainable Somalia by supporting women to overcome marginalisation, violence and poverty in their communities. SSWC has seven paid staff and nine volunteers. A large part of the humanitarian funding comes directly from the Somali community around the world as well as from international organisations and individual donors.

HYPERLINK "http://www.rightlivelihood.org/