Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 21 september 2011

Grattis På fredsdagen!

Imorse när jag kommer till riksdagen så står Kristna Freds utanför och delar ut kort där det står just "Grattis på fredsdagen!" Den internationella fredsdagen inrättades av FN 1981 för att vädja om en 24 timmars lång vapenvila och icke våld åtminstone en gång om året.

Bra initiativ och denna dag infaller när FN's generalförsamling träffas för att bland annat diskutera om Palestina skall få bli en fullvärdig medlem i FN och därmed kunna bli en självständig stat.

För att kunna bli medlem i FN och kunna bli en självständig stat är ett absolut krav att man erkänner sin närmaste granne, Israel, och dess rätt att existera inom säkra gränser. Så gott som varje dag sänds missiler från Gazaremsan in i södra Israel med syfte att skapa terror och fruktan hos den israeliska befolkningen.Barnen på Västbanken lär sig att judarna är deras värsta fiender och lärare uppmanar till våld ifrån katedern.Om man inte kan styra sin egen befolkning , hur skall man då kunna styra ett land?

Varför vill oxå President Abbas att Palestina skall ha östra Jerusalem som huvudstad? Jerusalem har aldrig varit en arabisk huvudstad medan staden alltid haft en central betydelse i den mosaiska tron och för alla världens judar.

Varför har inte de arabiska länderna under alla dessa år assimilerat de arabiska flyktingarna från självständighetskriget 1948 som de arabiska grannländerna startade? Det var ung. lika många judiska flyktingar som fick lämna arabiska länder under slutet av 40 talet och de är alla assimilerade i Israel eller andra länder.Det palestinska flyktingproblematiken är grannländernas problem...inte Israel.

Om jag förstått Lord Baulford rätt så skulle det bildas en judisk stat och en arabisk stat på det gamla brittiska mandatet...den arabiska staten heter Jordanien och den judiska staten Israel.....men en judisk stat ville inte araberna ha och startade krig mot Israel...ett krig som fortsatt i 63 år. Israel vill fred men frågan är om grannarna vill detta och uppenbarligen inte heller de styrande i Gaza och på Västbanken.

Det stora problemet i denna konflikt är att överhuvudtaget Israel finns. Jag har inga stora förhoppningar på att FN kommer att inse det orimliga med en fientlig Palestinsk stat som inte vill erkänna Israels rätt att existera. FN består av bland annat av 22 arabiska stater och 1 judisk stat......många diktaturer och många politiskt korrekta stater. Måtte inte Sverige sälla sig till denna skaran utan klara av att kräva lika mycket från en framtida palestinsk stat som från vilken annan stat som helst.....att det erkänner Israels rätt att finnas, att de slutar med våld mot Israels befolkning är grundläggande!