Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 29 december 2011

Gott Nytt År 2012!

Årets första blogginlägg och nu skall man ge visioner för 2012 eller...? Börjar med att ge några reflektioner.
Under denna julhelg har jag läst några böcker bland annat "Knapptryckarkompaniet " av min fd riksdagskollega Ann- Marie Pålsson och boken "Mr Chance" av Inga-Britt Ahlenius.Bägge författarna ger inblickar i hur det politiska livet fungerar och kritiska till hur makten kan korrumpera människor.
De är intelligenta , klarsynta kvinnor som har mycket mod . Bägge har inte alltid haft det lätt i de politiska organisationerna men de har inte dagtingat med sina samveten och sina visioner. Dessa bägge svenskor visa vad verkligt civilkurage innebär. Det är en karaktärsegenskap som man kan dana genom livet och som man kan utveckla genom att vara trogen sin innersta kompass. Detta är långt ifrån en lagstiftning om en civilkuragelag som jag aldrig har förstått vitsen med......lagstifta om civilkurage, om karaktärsegenskaper?

Nej, istället skall man lyfta de goda exemplen , lyssna till dem som vågar, uppmärksamma "whistleblowers" och genom de goda exemplens makt får fler att följa frivilligt.

Det är en mina visioner för året 2012 - att vi lyfter och lysnar på dem som är trogna sina samveten , som inte dagtingar med sitt inre kompass och som är trogna sina ideal!

Dag Hammarskjöld sa följande om sitt arbete:

" Internationell tjänst kräver modet att vara oss själva"

Ja, verkligen och detsamma kan sägas om oss som verkar i nationell tjänst!tisdag 20 december 2011

Förändrad partikultur behövs!


Vart är kristdemokraterna på väg?

På min blogg brukar jag ibland tipsa om bra artiklar...detta är en sådan i tidningen Dagen idag!

Jonas Segersam , ordförande för kristdemokraterna i Uppsala, skriver om att det har blivit en partikultur inom Kristdemokraterna där man bara vill omge sig med personer som tycker likadant..." Den som har roligast vinner" verkar vara en populär slogan och då vill man inte ha oliktänkande omkring sig!

Tack Jonas Segersam för att du skriver om hur det verkligen är!

Läs den här :
http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=290437

måndag 19 december 2011

Vaclav Havel-en stor politiker är död!

Den förre presidenten för först Tjeckoslovakien och sedan Tjeckien, Vaclav Havel dog natten till söndagen. En stor man som betytt mycket för Europa är borta. I ett samtal med GP lär han ha sagt följande; " Partier är nödvändiga för demokratin, men inte ens ett demokratiskt valsystem bör vara baserat enbart på politiska partier. Själv föredrar jag personligheter före partier, personligheter med klara värderingar och klara idéer" slut citat. Klokt sagt och värt att ta efter i Sverige. Alltså tydligare politiker som är rotade i tydliga ,klara värderingar. Men tyvärr är detta inte populärt i Sverige eftersom det finns ett överordnat budord och det är "Politiskt Korrekthet".Jag vill ha tydliga och klara politiker och är därför för ett ännu mer utvecklat personvalssystem. Som det är nu är en politisk karriär likadant som politiskt inrättning i leden och att inte sticka ut med tydlighet...var är Sverige på väg? Vart är mitt parti på väg?

lördag 17 december 2011

David Lega - det kallas demokrati!

I dagens GP kunde jag till min bestörtning läsa att Göteborgs kristdemokratiske kommunalråd David Lega anser att Mats Odell skall stiga av nu och lägga ned sin kampanj. " Utgången i januari är redan given", menar David Lega och med det anser han att han själv kommer att bli andre vice ordförande och Göran Hägglund partiledare. Glöm allt vad ombud heter eller omröstningar på riksting! Här gäller en annan ordning ..." vi vet ju redan utgången"!  Det är lätt att bli fartblind när man varit med knappt två år i partiet och nominerats till partipresidiet. Man kanske kan förlåta David eftersom han inte varit med i politiken så länge...men han har väl politiska tjänstemän runt sig som kan man upplysa honom om hur ett parti fungerar? På rikstinget den  28 januari kommer ombuden att avgöra genom omröstning vem som kommer att bli partiledare. Och för första gången i vårt partis historia har vi två olika partiledarkandidater att kunna välja mellan!

Vidare säger David Lega följande" Lagarbete är det som partiet snart måste ägna sig åt". Visst är det så men åter igen, partiets företrädare skall representera sina väljare. Vi som är politiker, är valda ombud för väljarna och skall lyssna in vad de tycker för att sedan gå vidare med deras stöd i ryggen.

David Legas egen lokalavdelning, Hisingen, har nominerat Mats Odell till partiledare och Bengt Germundsson och Ella Bohlin som förste och andre vice ordförande. Något knepig sits för David....lyssna in sin lokalavdelning eller distriktstyrelsen?

Värt att notera är att Göteborgs distriktstyrelse snabbt var ute på banan och nominerade Göran Hägglund till partiledare...jag tror till och med det var innan Mats Odell sagt sig vilja kandidera....! Göteborgs distrikt består av fyra lokalavdelningar. Två har haft stämma inför nominering och riksting. Hisingen nominerade Mats Odell. Västra lokalavdelning föreslog 4 kandidater utan inbördes rangordning där Mats och Göran var två av dem. De andra två lokalavdelningarna hade inga stämmor och lyssnade inte av sina medlemmar.

Demokratin behöver en rejäl uppryckning inom Kristdemokraterna Göteborg och inse att vi, politiker, är väljarnas ombud ...och att lyssna in våra medlemmar är en god början!

torsdag 15 december 2011

Piraterna skall bort från våra handelsfartyg och därmed basta!

Igår hade vi en 5 timmar lång debatt i riksdagens kammare om trafikpolitiken dit sjöfarten hör. Jag pratade bland annat om pirathotet mot våra svenska sjömän och handelsfartyg....läs nedan vad jag sa:

Ett ökat hot mot säkerheten för sjöfarten är det accelerande priratangreppen på våra handelsfartyg. Området runt Afrikas horn är ett av världen mest trafikerade farvatten. Cirka 25.000 passager görs av handelsfartyg i detta område. I maj 2011 fanns det 529 civila sjömän och 24 handelsfartyg i piraternas våld.  Förra året kapades 61 fartyg med 1180 sjömän ombord som misshandlades och användes som mänskliga sköldar. Inte bara stora oceangående handelsfartyg drabbas, svårt ansatta är också regionala fiskare.
 
För de internationellt opererande rederierna innebär  den ökade risken ett kostnadstillägg uppgående mellan 10-20 procent Kostnadstillägget hamnar i slutändan hos konsumenterna. Den norska rederiföreningen beräknar att piratverksamheten utanför Somalia har kostat 12 miljarder USD, varav huvuddelen är för de internationella bevakningsoperationerna. Här måste till krafttag för att skydda besättningen och varor. Jag anser att man skall överväga möjligheten att beväpna
handelsfartyg som går i farvatten med piratverksamhet.  

Det är nu dags att visa politisk handlingskraft och bistå vår handelsflotta genom att kraftfullt medverka till att lösa problemet med piratverksamheten

lördag 10 december 2011

Så var tåget försenat igen....!

I torsdags hade vi en hearing i riksdagen med alla inblandade tågoperatörer och banhållare...som jag skrivit om innan i bloggen. Det visades power point...den ena finare den andra...samarbetet skulle fungera, träden utefter de stora stambanorna var bortröjda, informationen till passagerare och godshållare skulle fungera...man hade ju lärt sig efter två bistra vintrar!

Så åker jag då  hem på fredag eftermiddag till Göteborg med X2000 på en de största stambanorna , den västra....och tåget stannade i Lerum! Det var ett träd (!) som fallit ned och bara den ena tågspåret fungerad. En kö på 5 tåg framför och man släppte fram tågen växelvis, eftersom Göteborg är en säckstation. Ett tåg lämnar Göteborgs station och ett tåg får köra in! Det tog 1,5 timme extra! Så var det med alla dessa fina power point och ord! Verkligheten stämmer inte med våra hearingar i riksdagen!

fredag 9 december 2011

Vinterberedskapen för tågen - är den bättre än förra året?

Igår hade vi i Trafikutskottet en offentlig hearing i riksdagen om vinterberedskapen för järnvägen. Detta är tredje ggr som vi har dessa hearingar och som föranledes av de bistra vintrarna vi haft de två senaste åren.Under 2010 ställdes 28.847 tåg in enligt SEKO. Har då tågoperatörer och Trafikverk mfl lärt sig av de två förra kaotiska vintrarna?

Ja, åtminstone har man lärt sig att samarbeta betydligt bättre och att samordna sina insatser. Vidare lovar alla att trafikinformationen till passagerare och godsleverantörer kommer att bli betydligt bättre.

Man lovar också att våra viktiga basnäringar, som skogsindustrin, skall få sina tomvagnar tillbaka snabbare för att de skall fyllas på igen. Skogsindustrin och malmindustrin är ju helt beroende av att få sitt rullande band av vagnar fulla söderut och tomma norrut fungerar för att de skall få ut sina varor.

De som oftast hörs är ju alla frusna, trötta passagerarer som står på stationer eller sitter i fastfrusna tåg. Men godset är också oerhört viktigt att det kommer fram....missar de ett fartyg i Göteborg pga sena tåg så går kanske nästa båt om en vecka...och så kan vi inte ha det!

Nu får vi se när vintern sätter in om alla tågoperatörer lärt sin läxa och att vi kan slippa en del av det kaoset som varit andra år!

onsdag 7 december 2011

Morgon andakt med Marcus Birro i riksdagen!


Onsdagmorgonens andakt i underjorden i riksdagen är ibland veckans höjdpunkt...idag var en sådan morgon!  Marcus Birro kom och delade sitt liv med oss! Hans ärlighet, mod och djup berör och väcker  till eftertanke!

Tack Marcus Birro för att du finns och att du delar med dig av dina gåvor till oss!

Ta Irans atomhot på allvar!

Igår i tidningen Dagen  hade jag och Tuve Skånberg tillsammans med John-Gunnar Forsberg en artikel om Irans atomhot och att vi absolut inte får negliera den! Läs artikeln i Dagen eller här nedan:

Ta Irans atomhot på allvar!
Gör inte om historiens misstag. Irans kärnvapenhot måste tas på allvar, menar artikelförfattarna.

München år 1938. En man stiger på ett plan, flyger hem till sitt land och möter den väntande pressen. Han viftar med en papperslapp, och uttalar de hoppfulla orden "Fred i vår tid". Sju år senare låg Europa i ruiner, med miljoner människor som fått ge sina liv i 1900-talets blodigaste krig. Det värsta ödet drabbade det judiska folket: Förintelse.
Dåvarande premiärminister Neville Chamberlain avfärdas numera som en godtrogen dumbom, enkelt förledd av den listige Hitler. Välpolerade fraser om fredliga avsikter fick Storbritannien och den övriga världen att ge efter, samtidigt som Führerns ambition att inta sina grannländer låg i obehagligt öppen dager. Men för ögonblicket var det enklast att välja att inte se. Den ende som oförtröttligt ropade på ett kraftfullt tryck mot Nazityskland var den ännu marginaliserade Winston Churchill. I eftervärldens ljus finns inget tvivel om vem av de två engelska politikerna som var mest klarsynt.
Historiens domar fälls i efterhand, men dess förlopp kan vi bara påverka i presens. Och vi kan framför allt dra lärdom av dåtidens missbedömningar och felval. Tiden för handling är nu. För ingen vet när den morgondag inträder då allt är försent.

Teheran år 2011. FN:s atom-energiorgan IAEA rapporterar till slut att Iran i dag står på randen till kärnvapenkapacitet. Trots samma gamla lugnande ord om fredliga avsikter står det nu alltför klart att flera inslag i landets kärnenergiprogram inte kan ha några andra avsikter än militära. Som om det inte var nog har president Mahmoud Ahmadinejad sedan sin installation varit förfärande tydlig i sin inställning till den judiska staten. Han förnekar Förintelsen, och har gång efter annan klargjort för världen att staten Israel bör utplånas från kartan (Washington Post Foreign Service 28 oktober 2005). Så frispråkig är den iranske ledaren att västerländska ledare avfärdat honom som löjeväckande munväder. Världens demokratier har gjort det misstaget tidigare. Kan någon bära det moraliska ansvaret att låta det ske ännu en gång?
Ingen förkämpe för mänskligheten kan tiga stilla inför det återupprepade och mycket verkliga hot mot det judiska folket som Irans kärnvapenmöjligheter innebär. Vi kan inte stillatigande se ännu ett brott mot mänskligheten nalkas utan att agera. Större delen av världen, Sverige inkluderat, har alltför länge intagit alltför mycket av den attityd som Neville Chamberlain en gång gjorde.
Det visade sig ödesdigert då.

Sverige och världens länder behöver nu mycket snabbt ställa sig enade i försvaret för Israels rätt att existera och använda alla tillgängliga medel för att förhindra att landet tar det sista steget till kärnvapenmakt. Med ett mycket fast och enat internationellt tryck kan ett militärt ingripande undvikas, och regimen förmås att ta en annan väg.
Martin Luther King förkunnade några dagar före sin död att skulden inte ligger så mycket i onda människors onda handlingar, utan i den upprörande tystnaden och likgiltigheten hos de goda. Är världen den här gången beredd att visa verkligt mod att på allvar stå upp för en utsatt nation, än en gång hotad av utplåning?
Annelie Enochson, riksdags-ledamot (KD) John-Gunnar Forsberg, professor emeritus Lunds universitet Tuve Skånberg, riksdags-ledamot (KD)
Artikelförfattarna är Fellows vid Claphaminstitutet.

tisdag 6 december 2011

Reflexer - en billig livförsäkring!

Igår tidigt på morgonen var jag ute på en morgonpromenad.Vad som slår mig är att hur lite man syns när man är ute och gå och inte har reflexer. I dessa tider är de flesta oxå svartklädda eller ialafall mörkklädda, vilket gör att man är ännu svårare att se. Att så många skolbarn inte har reflexer gör mig bekymrad. De syns helt enkelt inte!
Skärpning alla föräldrar! Se över era barns kläder och sy på reflexer, utrusta dem med reflexband att bära kring armleden eller reflexbricka som dinglar från fickan. Gör någor för att era barn skall synas! Våra barn är de värdefullaste vi har och så låt dem lysa i vintermörkret!