Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 28 februari 2013

Gå med i Nato nu!

Jag har redan på denna blogg skrivit om min åsikt att jag anser att vi skall gå med i Nato. Inte för att de behöver oss utan för att vi behöver dem. I dagens SVD visades denna youtube film om Rysslands parodi på vårt svenska försvar. Ja, jag tro att vårt hot kommer från öster och då Ryssland. Vad var det Malcolm Dixelius sa en gång..."Ryssen är farlig om den blir för svag eller för stark och mellanläget är alldeles för kort". Det mellanläget har vi haft de senaste åren men nu håller Ryssland på och mobilserar igen. Och vad gör vi...lägger ned värnplikten!
Nej, värna Sverige och gå med i Nato!

lördag 16 februari 2013

Veckans händelse - Påvens avgång.

Ja, det är nog veckans topp händelse för mig. Jag är inte katolik men respekterar den orubblighet och tro på fasta kristna värden som finns inom katolocismen. Att en påve avgår innan sin egen död måste anses som unik detta eftersom när detta hände senast var 1415. Reaktionerna inom media har varit mycket blandade. Ge er här Marcus Birro reaktion och en annan bloggar Sara Fredestam...de är båda katoliker och kloka människor.

http://forlagsmammans.wordpress.com/2013/02/11/natkarlek-till-en-pave/

http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/02/11/Marcus-Birro-upprord-over-reaktioner-pa-Twitter/

lördag 9 februari 2013

Minska på EUs budget och minska deras makt!

Igår enades EU´s statsministrar och presidenter om att minska EU´s långtidsbudget mellan 2014-2020. Utgångsbudet var på  972 Miljarder euro som lanserades på toppmötet i november 2012 . Nu landade budgeten "bara" på 960 Miljarder euro ( 8.244 Miljarder kronor).

Det innebär att Sverige sänker sin avgift till EU från 33 Miljarder kronor till 32 Miljarder kronor. En Miljard kronor ytterligare i vår statskassan istället för EU´s är inte dåligt...MEN har vi glömt vad EU sysslar med och vilka summor som egentligen kan sparas?Att en vecka per månad köra alla papper, tjänstemän och EU parlamentariker till Strasbourg där de skall konferera kostar EU´s skattebetalare 180 Miljoner euro (1,5 Miljarder kronor) per år.Sedan kan vi fundera vidare på alla dessa tjänstemän som leverera metervis av papper och reglementen till alla nationella parlament för att följa. De måste ju göra skäl för sina höga löner. Men är alla papper, direktiv och lagar nödvändiga?

"Det säger EU!" har blivit ett mantra bland oss politiker och andra. Men skall vi inte ifrågasätta att allt mera av den nationella makten flyttas till EU?

Jo, jag gör det och vill att Strasbourg cirkusen skall upphöra, långtidsbudgeten halveras och mera makt till de nationella parlamenten! Absolut politiskt inkorrekt , men detta anser jag!