Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 24 april 2012

Armeniska/assyriska folkmordet i det ottomanska riket - minnesdag idag!

Idag vill jag särskilt tänka på det folkmord som skedde på alla kristna i det ottomanska riket i det nuvarande Turkiet mellan åren 1915-1921.

Det beräknas vara mellan 800.000 till 1,5 miljoner kristna som dödades under denna tid.

Det pågår en utställning om detta folkmord mellan den 23 -27 april i Katolska Domkyrkan, Folkungagatan 46 i Stockholm. Har du vägarna förbi...se den! Ovan visas en kort på mig och den svenska missionären Alma Johanssson som räddade många armeniska barn från folkmordet och skapade ett  barnhem för dem.

Skall ikväll åka till Södertälje för att där vara med i den assyriska TV kanalen ,Soroyo TV, som sänds över hela världen för att högtidlighålla detta folkmord....för att minnas , för att det aldrig skall återupprepas!

Läs vad SVD Kultur skriver om detta folkmord i dagens tidning.

måndag 23 april 2012

Ingen mera trängselskatt!

I dagens DN presenterar centerpartiet ett nytt infrastrukturprogram. Borta är talet om transportövergripande synsätt...inte med en stavelse andas artikeln något om sjöfart som ett viktigt transportslag. Detta trots att kapacitetsutredningen visar att det är det enda av transportslagen som inte har någon kapacitetsbrist och kör miljövänligt! Att införa trängselskatt i Uppsala och Linköping som nämns i artikeln är enögd antibilism som jagar bort småbarnsfamiljer från städerna . Det räcker med trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Inför inte en "stadsskatt" som bildar en mur runt våra städer som på medeltiden för att få tillgång till våra vackra städer runt om i landet.

Så här skriver min kristdemokratiska kollega, kommunalrådet Ebba Buch i Uppsala på sin blogg:

-Vi säger nej tack till en ny trängselskatt i Uppsala. En sådan skatt skulle slå emot Uppsalas roll som regional tillväxtmotor och fungerar som en straffskatt på småbarnsfamiljer och landsbygdsbor

- Idén om trängselskatt är inte anpassat efter hur verkligheten ser ut i Uppsala. Som regional tillväxtmotor är Uppsala en långpendlingskommun där människor rör sig in och ut ur staden för att nå sina arbeten. Uppsala län har inte den tätboddhet som skapar utrymme för en kollektivtrafik av den karaktär som finns i t ex Stockholms län. För många pendlare är bilen det enda alternativet. Därför kommer inte trängselskatten bli en morot för att förändra sitt beteende utan endast en straffbeskattning av främst landsbygdsbor och småbarnsfamiljer som är beroende av bilen.

- Vi har en lång väg framför oss i Uppsala innan en trängselskatt skulle kunna bli aktuell. I takt med att Uppsala växer som storstad är det andra trafikpolitiska åtgärder som måste komma till. Framförallt utvecklandet av stomlinjer inom kollektivtrafiken och fördjupat arbete med att förenkla för cyklister. Dessa åtgärder tillsammans med en ytterligare förtätning av staden skulle skapa möjligheter för fler människor att avstå ifrån bilen. Det är en betydligt bättre väg för politiken att gå än att införa nya skatter.

Håller helt med dig Ebba!

måndag 16 april 2012

Besökte Attendos äldreboende i Fiskebäck idag!


Idag har några kristdemokrater från lokalavdelningen i västra Göteborg gjort studiebesök på två av Attendos äldreboende i Göteborg. Vi möttes av engagerad personal som bloggar från sitt äldreboende. Fina välskötta lokaler och nöjda brukare. På Fiskebäcks äldreboende mötte vi dessa rara damer som verkade trivas gott. Detta äldrebeoende som ligger i Fiskebäcks småbåtshamn är absolut Sveriges vackrast belägna äldreboende!

Vi pratade med en farbror som arbetat hela sitt liv på Broströms rederi och hade sin båt nere i hamnen...han njöt av den salta luften, närheten till havet och sin trevliga tvårums lägenhet.

Journalister - var är ni...? Gör ett besök på detta äldreboende oxå...men det är klart då blir det inga snaskiga snyftreportage och det vore ju förfärligt om man började gilla privata alternativa äldreboende i Göteborg. För inte skall man lyssna på de boende inte!?

fredag 13 april 2012

Samvetsfrihet debatterades i riksdagens kammare!

I veckan debatterades mycket i kammaren, bland annat min motion om samvetsfrihet som fick ett positivt bemötande av konstititionsutskottet . KU avslog i sitt betänkande KU14 visserligen min motion om samvetsfrihet – det drabbar i stort sett alla motioner – men med en positiv text: ”De frågor som tas upp i motionerna är av stor principiell vikt och Europarådets parlamentariska församling har i en resolution tagit upp frågor om samvetsfrihet inom sjukvården.”

Det betyder att den som upplever att hans/hennes rätt till samvetsfrihet kränkts kommer att få upprättelse i efterhand om man appelerar till Europadomstolen. Europadomstolens domslut vad gäller samvetsfrihet vägleds nämligen av resolution 1763. Europarådets parlamentariska församlings resolution 1763, som antogs 7 oktober 2010 garanterar samvetsfriheten för vårdpersonal.

När Sverige gick med i EU 1995 blev Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 1950 svensk lag. I artikel 9 står det om samvetsfrihet .
Artikel 9.

Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet 1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet; denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller tro genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer
I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från december 1948 står det i artikel 18 om samvetsfrihet.

Artikel 18.

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Det finns nu alltså hopp för alla läkare, barnmorskor och annan vårdpersonal att göra som övriga Europa dvs kunna avböja att medverka i en abort på grund av sitt samvete. Det borde vara en självklarhet i Sverige men är det alltså inte...hur många vet om detta?


onsdag 4 april 2012

Förhindra att barn kidnappas med vassare lagstiftning!

I Expressen idag finns vår insändare från oss i nätverket "Saknande Barns Nätverk i Riksdagen" som startades den 21 mars i riksdagen.

Läs oxå mera om alla de svenska saknade barnen som kidnappats till andra länder runt om i vår värld.
Klicka till denna webbsida    http://www.saknadebarn.org/

Bilden ovan visar en schabbig bil i Paris med stötdämpare...ibland är vi mera rädda om våra bilar än våra barn. Hur mycket stötdämpning får de barnen som kidnappas från Sverige och rycks upp från en trygg och säker miljö till ett ofta helt främmande land med främmande språk?

tisdag 3 april 2012

Stoppa piraterna med ökade militära satsningar!

Läs min artikel i Newmill idag om hur vi kan stoppa piraterna som tar över i Indiska Oceanen. Detta måste vi få ett slut på!