Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 25 juni 2014

Tack Riksdagens Förvaltning för alla dessa år!

Mitt tack till Riksdagsförvaltningen som finns publicerad på riksdagens intranät -

TACK till Riksdagen!

Efter nästan 15 år i riksdagen vill jag tacka för mig genom att tacka alla er som gjort mitt arbete möjligt.
  • Tack alla ni på säkerheten och i vaktkurer som så vänligt tagit emot alla gäster till mig.
  • Tack alla ni i lokalvården som hållit mitt rum så fint under alla åren.
  • Tack alla ni i servicesvängen som fixat trasiga glödlampor och nya kontorsstolar.
  • Tack alla ni i restaurangerna som gjort god mat till mig och mina kollegor dag efter dag.
  • Tack alla ni på posten som burit ut ton med post till mitt rum.
  • Tack alla ni på Helpdesk som orkat med alla tokiga idéer till lösningar som jag kommit med till en krånglande dator men där ni oftast kommit med ett standardsvar som inneburit lösningen - starta om datorn!
  • Tack alla ni i kammarservicen som tagit emot kilovis med motioner, satt upp mig på talarlistor och alltid gjort mitt arbete i kammaren smidigt.
  • Tack alla ni i utskotten som förstår vår politik bättre än mig själv när ni skriver kloka betänkande och yttranden.
  • Tack alla ni som arbetar på riksdagen och underlättat mitt dagliga arbete som folkvald. Att få vara folkvald riksdagspolitiker under några år har inneburit ett stort förtroende. Dessa år har varit utmanande, roliga, intressanta, krävande, stimulerande, lärorika men också frustrerande och ensamma.
  • Tack alla ni som mött mig med ett leende och vänliga ögon- ni har betytt mera än ni kan tro!
Porträtt Annelie EnochsonAnnelie Enochson riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg 2000–2014


tisdag 17 juni 2014

Man kan inte förhandla med terroristorganisationen Hamas!

Igår hade jag denna artikel på SVT Opinion. Läs den nedan....

”Man kan inte förhandla med terroristorganisationen Hamas”

Palestinier firar försoningen mellan Fatah och Hamas i Gaza City. Hatem Moussa
Palestinier firar försoningen mellan Fatah och Hamas i Gaza City. Foto: Hatem Moussa

”Att tro att palestinska Hamas kommer att ändra sina ambitioner att göra hela området islamistiskt är en högst otroligt, närmast omöjlig tanke”, skriver Annelie Enochson.
 


Den 11 juni hade Peter Weiderud och Urban Ahlin en artikel på SVT Opinion med förslag på fred i konflikten mellan Israel och Palestina. Deras förslag var att man bland annat skulle förhandla med Hamas.
Åter igen tar Socialdemokraterna en ståndpunkt som förvånar och förfärar.
Hamas är stämplad som en terroristorganisation av EU, USA, Canada, Japan , Israel och Egypten. Hamas ligger bakom morden på över 1.000 oskyldiga israeler.
De har sänt självmordsmördare in i Israel och avskjutet 13.000 misilier mot israeliska städer. Hamas har i sina stadgar motsatt sig alla former av fredliga lösningar och de erkänner inte Israels existens.
Artikel 6 i deras stadgar säger följande: "Den Islamistiska Motståndsrörelsen är en framstående palestinsk rörelse, vars trohet står till Allah, och vars sätt att leva är islam. Den strävar efter att höja Allahs ban'er över varje centimeter av Palestina".
Hamas just avgående premiärminister Ismael Haniyeh har deklarerat att Palestina är från Medelhavet till Jordanfloden och från Rosh Hanikra till Rafah, alltså hela dagens Israel.
Genom att president Mahmoud Abbas valt att ingå i en samarbetsregering med Hamas har också Abbas effektivt dödat alla försök till vidare fredssamtal med Israel som den amerikanske utrikesministern John Kerry inledde förra sommaren.
I denna process för fred mellan PA och Israel ingick att alla olösta frågor skulle upp till diskussion. PA fick ett antal miljarder kronor i ekonomiska investeringar för att överhuvudtaget sätta sig vid förhandlingsbordet medan Israel däremot skulle frigöra ett antal fångar under förhandlingsperioden.
78 morddömda palestinska fångar har Israel släppt under denna fredsprocess. Alla dessa fångar har varit delaktiga i mord på israeliska medborgare och de hyllades som hjältar när de kom tillbaka till de palestinska områdena.
Hamas har finansiella problem då deras band med ett försvagat Muslimska Brödrarskapet inte ger det ekonomiska utbyte som de har gett. Att därför ingå samarbete med Fatah är ett guldläge för dem för att få del av ekonomiskt bistånd till Palestinska Myndigheten från bland annat Sverige samt att sedan i ett kommande val ta över makten.
Att tro att Hamas kommer att ändra sina ambitioner att göra hela området islamistiskt och driva ut alla judarna som bor där nu är en högst otroligt, närmast omöjlig tanke. Detta är ju deras livsluft och enda existensberättigande.
Hamas måste på allvar och tydligt visa att de ställer upp på Kvartettens (FN, USA, EU och Ryssland) tre krav om att stoppa terrorism, erkänna Israel och acceptera att ingångna avtal mellan PA och Israel hålls innan man kan samtala med dem i en fredsprocess.
Sedan i torsdags är tre israeliska ungdomar, Gilad Shaar (16), Naftali Frenkel (16) och Eyal Yifrach (19) kidnappade. De sågs sist utanför bosättningen Alon Shvut, ungefär 10 kilometer sydväst om Jerusalem, där de studerar vid en gymnasieskola.
De uppges ha liftat, vilket är ett mycket vanligt sätt för israeliska ungdomar att ta sig fram på Västbanken, och ska ha setts stiga in i en bil som stannade och erbjöd dem lift. Premiärministern Netanhayau anklagar Hamas för att ha utfört kidnappningen.
Detta väcker starka känslor när man minns den israeliska soldaten Gilad Shalit som var fånge hos Hamas i Gaza i 5 år. Har dessa tonåringar förts till Gaza så är framtiden oerhört osäker för dem. Hamas har åter visat sitt rätta tryne.
Att tro att man skall förhandla med terroristorganisationen Hamas är allt annat är orealistiska önsketänkande från herrarna Weiderud och Ahlin. Och det visar med önskvärd tydlighet händelserna med kidnappningen i torsdags.

Annelie EnochsonOrdförande Samfundet Sverige Israel, riksdagsledamot Kristdemokraterna
 

torsdag 12 juni 2014

Byt namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport!

I debatten om luftfartsfrågor nu ikväll fanns även ett avslag med på min motion om att byta namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Aiport. Avslag är det till 99 % på enskilda motioner...men jag ville ändå lyfta denna för mig viktiga fråga att hylla Raoul Wallenberg...läs nedan vad jag sa i debatten.
 

Herr/Fru Talman!

Jag vill också kort redogöra för den motion från mig och Mikael Oscarsson som behandlas i samma betänkande. Det är en motion om att ändra namnet på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport. Motionen kom till för att ge uppmärksamhet till den person som är mest känd av alla svenskar i världen, nämligen Raoul Wallenberg

 I samband med att president Barack Obama besökte Sverige 2012 prioriterade presidenten att besöka synagogan i Stockholm för att hedra minnet av Raoul Wallenberg. Denne enastående svensk räddade livet på tusentals judar i Budapest under andra världskrigets slutskede och kallas idag hjälte av människor över hela världen.

Wallenbergs unika humanitära insatser under andra världskriget fick genom presidentbesöket uppmärksamhet världen över. Sannolikt är han den svensk vars insats har varit viktigast för mänskligheten under 1900-talet, under en tid då alltför få ville eller vågade kämpa mot nazisterna eller rädda judar undan Förintelsen.  Raoul Wallenberg är en av Sveriges mest kända svenskar i utlandet, hedersmedborgare i fem länder (USA, Canada, Australien, Ungern och Israel) och med ett flertal monument utomlands.

Mer behöver dock göras i Sverige för att minna om det inspirerande mod och stordåd som Raoul Wallenberg genomförde. Att byta namn på Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport är en viktig symbolhandling.

Många länder har hedrat sina mest förtjänstfulla medborgare genom att namnge viktiga flygplatser efter dem som John F Kennedy i New York, Ronald Reagan i Washington DC, , Konrad Adenauer i Köln/Bonn och Charles De Gaulle i Paris. Listan kan göras lång.

Raoul Wallenbergs flygplats skulle bli en tydlig internationell symbol för den störste humanitära hjälten i svensk historia. Raoul Wallenbergs namn är även förknippat med de skyddspass han utfärdade, vilket ger en djup symbolik i kopplingen till en flygplats och flygresenärernas pass. Det vore också en manifestation till stöd för en svensk vars öde alltför länge möttes med passivitet och undfallenhet.

Att uppkalla Sveriges största flygplats efter Raoul Wallenberg skulle också bli en viktig signal i en tid då främlingsfientligheten åter vinner terräng. Det blir en signal till antisemiter och andra främlingsfientliga, såväl i Sverige som utomlands. Det är rätt, riktigt och helt i tiden att göra detta nu, innan de sista överlevarna dör och Raoul Wallenberg riskerar att falla mer i glömska.

Jag läser vad utskottet skriver i sin motivering till avslag på min motion och jag tänker inte yrka bifall till motionen. Men i och med att jag lämnar riksdagen vid denna mandatperiods slut och inte tänker kandidera mer så vill jag med varm hand lämna över denna motion till mina efterträdare att motionera om…och kanske om ett antal år så har vi fått ett värdigt namn på Sveriges största flygplats.

Tack!

Flygtrafikledningen återmonopoliseras till stora kostnader för våra regioner och kommuner!

Idag hade vi denna debatt i kammaren....skickar med vad jag sai debatten..eftersom många undrara vad det rörde sig om..

TU 17 – Luftfartsfrågor   Annelie Enochson bänk 226

Fru/Herr Talman!

Sverige har idag 37 regionala flygplatser och 10 statliga. Dessa statliga flygplatser är Landvetter, Kiruna, Luleå, Umeå, Östersund, Malmö, Ronneby, Visby, Arlanda och Bromma. På alla dessa flygplatser är det Swedavia som äger och driver flygplatserna med det statliga Luftfartsverket som har flygtrafikledningstjänsten.

På dessa statliga flygplatser uppgår passagerare antalet till 90% av det statliga passageraantalet på alla Sveriges flygplatser. Även vad det gäller den ekonomiska omsättningen ser situationen ut på motsvarande sätt.

Swedavia är alltså en synnerligen betydelsefull aktör på marknaden som nu utskottsmajoriteten vill göra ännu mer betydelsefull genom att återmonopolisera flygtrafikledningen. Undantagen är de regionala flygplatserna.

De regionala flygplatserna är viktiga för näringslivet och människorna runt om landet. De behövs för jobben och välfärden. Tyvärr är denna marknad liten och omsättningen begränsad. Att då vid en konkurrensutsättning av flygtrafikledningen inte få ta med de 10 statliga flygplatserna gör att marknaden krymper och också omsättningen.

På senare år har monopolet brutits på flygtrafikledningstjänsten genom att ACR kommit in på marknaden. De har och tagit över och driver flygtrafikledning vid 9 regionala flygplatser. Dessa är Västerås, Örebro, Växjö, Trollhättan, Skellefteå, Karlstad, Kalmar, Norrköping och Jönköping. Detta har inneburit besparingar på mellan 20-30%. Pengar som istället kommunerna/regionerna har kunnat lägga på sjukvård, skolor och omsorg. Besparingen sker genom att ACR har betydligt färre administratörer än sina konkurrenter men betydligt större andel operativ personal.

Självklart sätts säkerheten främst och är lika bra där som på de flygplatser som där statliga Luftsverket har flygtrafikansvaret.

 Transportstyrelsen godkänner och utövar tillsyn över den som utför flygtrafiktjänst. Ägarbild m.m. har inget att göra om verksamheten är säker eller inte. Det viktiga är hur den bedrivs och att det finns en oberoende och kompetent tillsynsmyndighet med resurser som kan granska hur verksamheten bedrivs

Sverige har som enda land i världen en civilmilitär integrerad flygtrafikledning – dvs. LFV personal har både militära och civila uppgifter och det finns inga militära flygtrafikledare. Om flygplatser börjar upphandla tjänster från andra bolag än LFV så kan det uppstå problem i och med att de inte har någon uppgift visavi Försvarsmakten.

Av den anledningen tillsattes utredningen ”Färdplan för framtiden” SOU 2012:27, som gav svar på många frågor men en kompletterande utredning behövdes och tillsattes för att utreda just försvarsmaktens behov av flygtrafikledningstjänst. Denna utredning kommer att vara klar den 1 september 2014.

Att föregripa denna utredning som nu utskottsmajoriteten gör med S, SD, MP och V och begära en återreglering är inte seriöst.

Jag yrkar på bifall till vår reservation nr 6 under punkt 4.

söndag 1 juni 2014

Bygg ut kollektivtrafiken på sjön i våra storstäder.

I dagens Göteborgs-Posten hade jag, Jörgen Knudtzon och Kalle Bäck en artikel inne med detta budskap. Denna artikeln handlar om att bygga ut färjetrafiken i vår norra och södra skärgård i Göteborg och få dem att bli en sammanbunden linje. Nu måste man åka via fastlandet för att nå norra skärgården från södra eller vice versa. Klart vi skall använda älven och vårt kustband till att utöka kollektivtrafiken på sjön och på så sätt få snabbare effektivare transporter samt minska bilåkandet!
Sätt igång och utveckla så att vi redan i sommar kan få en provlinje för alla våra boende på öarna och för turisterna!

Läs artikeln!