Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 19 december 2013

Skolavslutning med psalmsång i kyrkan - helt OK!

I dagens GT hade Göran Hägglund, Aron Modig och jag en artikel om att skolavslutningar nu är OK i kyrkan och med psamlmsång! Allt annat har ju varit tokerier.


 DEBATT -  SKOLAVSLUTNING

De årliga debatterna om skolavslutningar och luciatåg i kyrkor har blivit en form av tradition i sig. Men till skillnad från många andra traditioner är den knappast värd att bevara.
Snarare än om faktiska problem, så har debatterna handlat om en högljudd klick som ogillar religion och som vet hur man skapar konflikter som medierna inte kan motstå.

Än värre blev det förra året, när skolverket meddelade att skolavslutningar får förekomma i kyrkor om det inte finns några religiösa inslag i verksamheten. Så blev ett icke-problem plötsligt ett myndighetsbeslut.

Vi kristdemokrater konstaterade då att ett par mycket enkla förtydliganden i skollagen skulle lösa frågan en gång för alla. Dels ville vi få in en mening om att konfessionella inslag kan vara motiverade när det handlar om traditioner snarare än regelrätt undervisning. Dels ville vi göra avslutningarna frivilliga så att de (sannolikt få) elever som inte kan tänka sig att delta också ges rätten att slippa. Därmed skulle samtliga problem lösas en gång för alla. De vackra och stämningsfulla skolavslutningarna, som ju hör till Sveriges finaste traditioner, räddas för framtida generationer. Men ingen som inte vill behöver delta.

Därför är vi glada att vi nu är nära mål. Regeringen har under en tid arbetat med en lagändring som innebär just det vi efterlyste. Skolorna kommer fortsatt ha rätt att fira traditionella avslutningar, såsom traditionen bjuder. Frågan är löst till de flestas belåtenhet.

Med detta avklarat vore det kanske på sin plats att fundera något över hur en så pass harmlös fråga kunnat väcka så lång och aggressiv debatt. Vi har inte sett några exempel på att elever tvingats till bön eller trosbekännelse. Vi har inte hört talas om några nysvenskar som upplevt skolavslutningarna som kränkande eller närgångna. Utanför medie- och myndighetskvarteren har det hela varit en stor icke-fråga.

För oss handlar det om en tradition som är värd att förmedla vidare till alla barn, oavsett härkomst och eventuell tro. Det har varit ett tillfälle för elever, lärare och föräldrar att umgås under stämningsfulla omständigheter ett par gånger om året. Att detta ofta skett i kyrkor beror dels på Sveriges kristna historia, dels på praktiska skäl.

Detta maratontjafs hade kunnat undvikas om diskussionen börjat i andra änden, alltså med frågan: "Är detta ett problem?" i stället för: "Hur löser vi problemet?".

Den lärdom vi kan dra av detta är kanske just så enkel: försök inte reparera det som inte är trasigt. Traditioner spelar fortfarande stor roll för oss människor.

 GÖRAN HÄGGLUND, Partiledare (KD), ANNELIE ENOCHSON, Riksdagsledamot (KD), Göteborg, ARON MODIG, Riksdagskandidat (KD), Göteborg

onsdag 18 december 2013

Sjöfarten lyftes i Trafikutskottets budgetdebatt i Riksdagens kammare.

Igår höll jag min sista budgetdebatt för Trafikutskottet i Riksdagens kammare. Dessa budgetdebatter hålls alltid på hösten och sedan fastslås budgeten för nästa år. I mitt anförande talade jag om sjöfarten som varit en av mina hjärtefrågor under alla år i riksdagen. Nu var det en budgetdebatt så sjöfartsfrågorna blir begränsade till  just budgeten....här finns annars mycket att säga. Den stora sjöfartsdebatten kommer i vår och då skall jag också tala.

Lyssna gärna till mitt anförande här: Bläddra i rullgardinen tills mitt namn kommer upp så trycker  du på namnet så kan du sedan lyssna på anförande...

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101TU1&doctype=bet#pos=11802


måndag 16 december 2013

ÄNTLIGEN kan vi åter få fira julavslutningar i våra kyrkor med psalmsång!

I dagens SVD kan vi läsa att regeringen kommer att förtydliga skollagen med att man visst får fira skolavslutningar i våra kyrkor och sjunga en psalm...tur att det sunda förnuftet segrade...allt annat hade bara varit tokigt!

Läs mera här :

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd

fredag 13 december 2013

Svensk Israelbevakning ger en felaktig bild.....

Bild - Jerusalem Tower Hotel i Jerusalem
 
.....denna rubrik var på en artikel på SVT.se debattsida i slutet av november.
Många inlägg blev det efter den artikeln. Jag vill dela med mig av artikeln till er som läser min blogg och också några svar.

Jag anser, liksom Anna Nachman , att den svenska mediabilden ger en felaktig bild och är mycket ensidiga till Israels nackdel. Tyvärr har de flesta svenskar den bilden på Israel som förmedlas genom media och i politiskt korrekhetens land Sverige kan man inte ta in en annan bild om landet Israel.

De svenskar ,som liksom Anna, besöker Israel med öppna ögon ser ett helt annat land än det som förmdelas genom svensk media. Ett land där jag känner mig tryggare i än i min hemstad Göteborg. Bara under 2013 har det förekommit 57 skottlossningar i Göteborg , alla med civila inblandade!


http://debatt.svt.se/2013/11/27/svensk-israelbevakning-ger-en-felaktig-bild/

http://debatt.svt.se/2013/12/09/sluta-avhumanisera-israel/

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2059

torsdag 12 december 2013

Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Riksdagen skall göra uppföljningar inom olika områden . Vi i Trafikutskottet har gjort ett uppföljningsarbetet som rör tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Detta eftersom vi redan 2001 fattade ett beslut i riksdagen att all offentlig miljö, bland annat kollektivtrafiken, skulle vara tillgänglig för funtionshindrade till år 2010. Vilket vi ,tyvärr, inte klarat.

Det är bra att vi gör uppföljningar för att visa hur de politiska besluten följs upp. Skulle önska att man gjorde detta på alla politiska nivåer, alltså även på kommun och regionnivå. Detta för att bli bättre och mera realistiska i vårt beslutsfattande och också mera självkritiska till hur våra beslut implementeras.

Här nedan är vårt pressmeddelande:


logotyp: Sveriges riksdag
12 december 2013

Pressmeddelande

Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken

Många hinder gör det svårt för personer med olika funktionsnedsättningar att resa med kollektivtrafiken. Hinder skapar otrygghet och gör att många drar sig för att resa. I en ny rapport tar trafikutskottet ett helhetsgrepp kring statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Trafikutskottets uppföljning har riktat in sig på att belysa de insatser som görs för att förbättra tillgängligheten för personer som har rörelsenedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning. I rapporten betonas att personer med funktionsnedsättning inte utgör en enhetlig grupp. Behoven och förutsättningarna varierar beroende på de olika funktionsnedsättningar som resenärerna har. Man konstaterar också att tillgängligheten inom kollektivtrafiken bör förbättras genom att kollektivtrafiken utformas så att alla kan använda den, med eller utan funktionsnedsättning.

Svårt att få hela resan att fungera

Olika aktörer, som myndigheter, kommuner och trafikföretag, har ansvar för olika delar av en resa. Rapporten pekar på att det fortfarande är svårt att få hela resan att fungera. Delar av en resa kan fungera men det är den svagaste länken i resekedjan som avgör hur tillgänglig en resa är. Svårigheterna handlar om allt från möjligheten att ta sig till och från hållplatser, fordon, möjligheten att byta på stationer och hållplatser till bemötande, bristfällig information och att det ofta är krångligt att köpa biljetter. Tillgängligheten är bättre i storstadsområdena än på landsbygden.
Utskottet efterlyser större tydlighet om vem som har ansvar för att samordna att transportsystemet görs tillgängligt för alla. De olika aktörernas roller och ansvar måste bli tydligare. Likaså är det viktigt att arbetet med tillgänglighet prioriteras och att aktörerna kan visa hur mycket resurser man satsar på tillgänglighet.

Användarperspektivet måste stärkas

Kunskapen om insatsernas resultat är begränsad, visar rapporten. Har resan verkligen blivit bättre för personer med olika funktionsnedsättningar efter de insatser som gjorts? Myndigheter skulle i högre grad kunna involvera funktionshindersorganisationerna när man gör uppföljningar. Trafikutskottet uppmärksammar vikten av att regeringen i fortsättningen redovisar insatser och resultat utifrån ett användarperspektiv. Det måste också bli tydligare för resenärerna vilka myndigheter som har ansvar för tillsyn.
Rapporten riktar även kritik mot att målen för när kollektivtrafiken ska bli tillgänglig hela tiden flyttas framåt. Tillgängligheten i stort har förbättrats men utvecklingen går långsamt.

För mer information

Politiska frågor, kontakta ledamöterna i uppföljningsgruppen:
Faktafrågor, ring:
  • Christer Åström, sekretariatschef vid Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat, telefon 08-786 59 14
  • Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet,
    telefon 08-786 53 40

Dokument

Stina Nygårds
Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000

onsdag 11 december 2013

Alkobommar kan rädda liv!

I veckan hade jag en artikel inne i Svensk Åkeritidningen.
Läs den i länken eller här.....


Alkobommar kan rädda liv

Varje timme dygnet runt kör 525 rattfulla personer runt i Sverige. Det är 525 personer för mycket! Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Jag hoppas att fler alkobommar kan öka trafiksäkerheten. Staten bör stå för finansieringen av alkobommar runt om i landet.

Trots att antalet som skadas och dör i trafiken varje år minskar, är varje trafikolycka som drabbar en individ en tragedi. Vi behöver öka nykterheten på våra vägar för att nå nollvisionen. Jag anser att alkobommar är ett effektivt sätt att motverka rattonykterhet. 

I augusti i år invigdes Sveriges första alkobommar i Göteborg. Alkobommar förebygger och motverkar onyktra förare att vara en trafikfara och hindrar därmed svåra olyckor på våra vägar. Det är i första hand den tunga trafiken som kontrolleras.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund har är initiativtagare till projektet i Göteborg som genomförs i samarbete med Polisen, Tullverket, Trafikverket, Kustbevakningen, Stena Line och Servotek. Samtliga lastbilschaufförer som kommer till Göteborg med Tysklandsfärjan får köra genom de automatiska alkobommarna och göra ett utandningsprov. Om provet visar på rattfylleri tillkallas personal och trafikpolis och om föraren är nykter öppnas bommen automatiskt. Hittills är det endast ett fåtal förare varit rattonyktra. Det tyder på att alkobommarna har en preventiv effekt.

Försöksverksamheten i Göteborg behöver självfallet utvärderas. Om projektet blir framgångsrik bör alkobommarna permanentas. Likaså skulle alkobommar kunna införas vid fler färjelägen i Sverige med internationell trafik.

Staten bör ta ansvar för att permanenta nykterhetskontroller i hamnarna. Trafikverket fördelar medel till trafiksäkerhetsinsatser. Eftersom att alkobommar kan förändra förarnas beteende till att inte dricka på färjor ökar säkerheten på våra vägar.

 Kristdemokraterna vill skärpa straffen för rattfylleri. När man kör i trafiken ska man vara nykter. Fler alkobommar behövs runt om i landet.

 Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

 

torsdag 5 december 2013

Glad Andra Advent med väntan inför julens budskap....

....med att lyssna på denna sång om Little Drummer Boy....a newborn king...

Stämningsfullt!

http://www.youtube.com/watch?v=qJ_MGWio-vc&feature=youtu.be

onsdag 4 december 2013

Dr Denis Mukwege fick Right Livelhood Award i måndags och ...

 
 

.....jag fick äran att presentera honom för publiken. Dr Mukwege är den numera världskända gynekologen som opererat tusentals våldtäktsutsatta kvinnor i östra Kongo. Det är fruktansvärt det som händer i östra Kongo och som pågått i så många år. Dr Mukwege opererade sin första patient 1999 som blivit utsatt för en våldtäkt som ett led i en krigsföring. Sedan dess har antalet eskalerat... .och fortsätter bara att öka!

Våren 2012 besökte jag tillsammans med några andra riksdagsledmöter Panzi sjukhuset och fick med egna ögon se det fantastiska arbetet som Dr Mukwege utför där. Vi fick träffa kvinnorna på rehabiliteringscentret Dorkas och möta barnen som blivít till genom våldtäkter. Trots fruktansvärda historier som gjorde fysiskt ont att höra så var både barn och kvinnor inte helt förstörda utan klarade av sin vardag och mötte oss med jublande sång. Dr Mukwege har gett dessa kvinnor och barn tillbaka självrespekten och människovärdet. Dr Mukwege är inte bara en duktig läkare utan en man med en djup gudstro. Det är denna tro som bär honom genom alla hemskheter han möter i sitt arbete och det är en tro på Gud som ger honom ork att fortsätta.

Dr Mukwege är en av mina hjältar om inte den främste.

Titta på prisutdelningen på videon ......ni kan se min presentation och höra talet av Dr Mukwege efter ca 1.06:40 in i videon.

Läs oxå mera på Kristdemokraternas hemsida.

Ni kan läsa mera om Dr Mukwege i SVD och i Wikipedia