Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 19 december 2013

Skolavslutning med psalmsång i kyrkan - helt OK!

I dagens GT hade Göran Hägglund, Aron Modig och jag en artikel om att skolavslutningar nu är OK i kyrkan och med psamlmsång! Allt annat har ju varit tokerier.


 DEBATT -  SKOLAVSLUTNING

De årliga debatterna om skolavslutningar och luciatåg i kyrkor har blivit en form av tradition i sig. Men till skillnad från många andra traditioner är den knappast värd att bevara.
Snarare än om faktiska problem, så har debatterna handlat om en högljudd klick som ogillar religion och som vet hur man skapar konflikter som medierna inte kan motstå.

Än värre blev det förra året, när skolverket meddelade att skolavslutningar får förekomma i kyrkor om det inte finns några religiösa inslag i verksamheten. Så blev ett icke-problem plötsligt ett myndighetsbeslut.

Vi kristdemokrater konstaterade då att ett par mycket enkla förtydliganden i skollagen skulle lösa frågan en gång för alla. Dels ville vi få in en mening om att konfessionella inslag kan vara motiverade när det handlar om traditioner snarare än regelrätt undervisning. Dels ville vi göra avslutningarna frivilliga så att de (sannolikt få) elever som inte kan tänka sig att delta också ges rätten att slippa. Därmed skulle samtliga problem lösas en gång för alla. De vackra och stämningsfulla skolavslutningarna, som ju hör till Sveriges finaste traditioner, räddas för framtida generationer. Men ingen som inte vill behöver delta.

Därför är vi glada att vi nu är nära mål. Regeringen har under en tid arbetat med en lagändring som innebär just det vi efterlyste. Skolorna kommer fortsatt ha rätt att fira traditionella avslutningar, såsom traditionen bjuder. Frågan är löst till de flestas belåtenhet.

Med detta avklarat vore det kanske på sin plats att fundera något över hur en så pass harmlös fråga kunnat väcka så lång och aggressiv debatt. Vi har inte sett några exempel på att elever tvingats till bön eller trosbekännelse. Vi har inte hört talas om några nysvenskar som upplevt skolavslutningarna som kränkande eller närgångna. Utanför medie- och myndighetskvarteren har det hela varit en stor icke-fråga.

För oss handlar det om en tradition som är värd att förmedla vidare till alla barn, oavsett härkomst och eventuell tro. Det har varit ett tillfälle för elever, lärare och föräldrar att umgås under stämningsfulla omständigheter ett par gånger om året. Att detta ofta skett i kyrkor beror dels på Sveriges kristna historia, dels på praktiska skäl.

Detta maratontjafs hade kunnat undvikas om diskussionen börjat i andra änden, alltså med frågan: "Är detta ett problem?" i stället för: "Hur löser vi problemet?".

Den lärdom vi kan dra av detta är kanske just så enkel: försök inte reparera det som inte är trasigt. Traditioner spelar fortfarande stor roll för oss människor.

 GÖRAN HÄGGLUND, Partiledare (KD), ANNELIE ENOCHSON, Riksdagsledamot (KD), Göteborg, ARON MODIG, Riksdagskandidat (KD), Göteborg

onsdag 18 december 2013

Sjöfarten lyftes i Trafikutskottets budgetdebatt i Riksdagens kammare.

Igår höll jag min sista budgetdebatt för Trafikutskottet i Riksdagens kammare. Dessa budgetdebatter hålls alltid på hösten och sedan fastslås budgeten för nästa år. I mitt anförande talade jag om sjöfarten som varit en av mina hjärtefrågor under alla år i riksdagen. Nu var det en budgetdebatt så sjöfartsfrågorna blir begränsade till  just budgeten....här finns annars mycket att säga. Den stora sjöfartsdebatten kommer i vår och då skall jag också tala.

Lyssna gärna till mitt anförande här: Bläddra i rullgardinen tills mitt namn kommer upp så trycker  du på namnet så kan du sedan lyssna på anförande...

http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H101TU1&doctype=bet#pos=11802


måndag 16 december 2013

ÄNTLIGEN kan vi åter få fira julavslutningar i våra kyrkor med psalmsång!

I dagens SVD kan vi läsa att regeringen kommer att förtydliga skollagen med att man visst får fira skolavslutningar i våra kyrkor och sjunga en psalm...tur att det sunda förnuftet segrade...allt annat hade bara varit tokigt!

Läs mera här :

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/oppning-for-religiosa-inslag-i-skolan_8825910.svd

fredag 13 december 2013

Svensk Israelbevakning ger en felaktig bild.....

Bild - Jerusalem Tower Hotel i Jerusalem
 
.....denna rubrik var på en artikel på SVT.se debattsida i slutet av november.
Många inlägg blev det efter den artikeln. Jag vill dela med mig av artikeln till er som läser min blogg och också några svar.

Jag anser, liksom Anna Nachman , att den svenska mediabilden ger en felaktig bild och är mycket ensidiga till Israels nackdel. Tyvärr har de flesta svenskar den bilden på Israel som förmedlas genom media och i politiskt korrekhetens land Sverige kan man inte ta in en annan bild om landet Israel.

De svenskar ,som liksom Anna, besöker Israel med öppna ögon ser ett helt annat land än det som förmdelas genom svensk media. Ett land där jag känner mig tryggare i än i min hemstad Göteborg. Bara under 2013 har det förekommit 57 skottlossningar i Göteborg , alla med civila inblandade!


http://debatt.svt.se/2013/11/27/svensk-israelbevakning-ger-en-felaktig-bild/

http://debatt.svt.se/2013/12/09/sluta-avhumanisera-israel/

http://nyheter.paulwiden.se/?p=2059

torsdag 12 december 2013

Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken.

Riksdagen skall göra uppföljningar inom olika områden . Vi i Trafikutskottet har gjort ett uppföljningsarbetet som rör tillgängligheten inom kollektivtrafiken. Detta eftersom vi redan 2001 fattade ett beslut i riksdagen att all offentlig miljö, bland annat kollektivtrafiken, skulle vara tillgänglig för funtionshindrade till år 2010. Vilket vi ,tyvärr, inte klarat.

Det är bra att vi gör uppföljningar för att visa hur de politiska besluten följs upp. Skulle önska att man gjorde detta på alla politiska nivåer, alltså även på kommun och regionnivå. Detta för att bli bättre och mera realistiska i vårt beslutsfattande och också mera självkritiska till hur våra beslut implementeras.

Här nedan är vårt pressmeddelande:


logotyp: Sveriges riksdag
12 december 2013

Pressmeddelande

Stora brister i tillgänglighet i kollektivtrafiken

Många hinder gör det svårt för personer med olika funktionsnedsättningar att resa med kollektivtrafiken. Hinder skapar otrygghet och gör att många drar sig för att resa. I en ny rapport tar trafikutskottet ett helhetsgrepp kring statens insatser för att göra kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Trafikutskottets uppföljning har riktat in sig på att belysa de insatser som görs för att förbättra tillgängligheten för personer som har rörelsenedsättning, synnedsättning eller hörselnedsättning. I rapporten betonas att personer med funktionsnedsättning inte utgör en enhetlig grupp. Behoven och förutsättningarna varierar beroende på de olika funktionsnedsättningar som resenärerna har. Man konstaterar också att tillgängligheten inom kollektivtrafiken bör förbättras genom att kollektivtrafiken utformas så att alla kan använda den, med eller utan funktionsnedsättning.

Svårt att få hela resan att fungera

Olika aktörer, som myndigheter, kommuner och trafikföretag, har ansvar för olika delar av en resa. Rapporten pekar på att det fortfarande är svårt att få hela resan att fungera. Delar av en resa kan fungera men det är den svagaste länken i resekedjan som avgör hur tillgänglig en resa är. Svårigheterna handlar om allt från möjligheten att ta sig till och från hållplatser, fordon, möjligheten att byta på stationer och hållplatser till bemötande, bristfällig information och att det ofta är krångligt att köpa biljetter. Tillgängligheten är bättre i storstadsområdena än på landsbygden.
Utskottet efterlyser större tydlighet om vem som har ansvar för att samordna att transportsystemet görs tillgängligt för alla. De olika aktörernas roller och ansvar måste bli tydligare. Likaså är det viktigt att arbetet med tillgänglighet prioriteras och att aktörerna kan visa hur mycket resurser man satsar på tillgänglighet.

Användarperspektivet måste stärkas

Kunskapen om insatsernas resultat är begränsad, visar rapporten. Har resan verkligen blivit bättre för personer med olika funktionsnedsättningar efter de insatser som gjorts? Myndigheter skulle i högre grad kunna involvera funktionshindersorganisationerna när man gör uppföljningar. Trafikutskottet uppmärksammar vikten av att regeringen i fortsättningen redovisar insatser och resultat utifrån ett användarperspektiv. Det måste också bli tydligare för resenärerna vilka myndigheter som har ansvar för tillsyn.
Rapporten riktar även kritik mot att målen för när kollektivtrafiken ska bli tillgänglig hela tiden flyttas framåt. Tillgängligheten i stort har förbättrats men utvecklingen går långsamt.

För mer information

Politiska frågor, kontakta ledamöterna i uppföljningsgruppen:
Faktafrågor, ring:
  • Christer Åström, sekretariatschef vid Riksdagsförvaltningens utvärderings- och forskningssekretariat, telefon 08-786 59 14
  • Cecilia Forsberg, föredragande i trafikutskottet,
    telefon 08-786 53 40

Dokument

Stina Nygårds
Informationsenheten, 08-786 44 65, 020-349 000

onsdag 11 december 2013

Alkobommar kan rädda liv!

I veckan hade jag en artikel inne i Svensk Åkeritidningen.
Läs den i länken eller här.....


Alkobommar kan rädda liv

Varje timme dygnet runt kör 525 rattfulla personer runt i Sverige. Det är 525 personer för mycket! Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Jag hoppas att fler alkobommar kan öka trafiksäkerheten. Staten bör stå för finansieringen av alkobommar runt om i landet.

Trots att antalet som skadas och dör i trafiken varje år minskar, är varje trafikolycka som drabbar en individ en tragedi. Vi behöver öka nykterheten på våra vägar för att nå nollvisionen. Jag anser att alkobommar är ett effektivt sätt att motverka rattonykterhet. 

I augusti i år invigdes Sveriges första alkobommar i Göteborg. Alkobommar förebygger och motverkar onyktra förare att vara en trafikfara och hindrar därmed svåra olyckor på våra vägar. Det är i första hand den tunga trafiken som kontrolleras.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund har är initiativtagare till projektet i Göteborg som genomförs i samarbete med Polisen, Tullverket, Trafikverket, Kustbevakningen, Stena Line och Servotek. Samtliga lastbilschaufförer som kommer till Göteborg med Tysklandsfärjan får köra genom de automatiska alkobommarna och göra ett utandningsprov. Om provet visar på rattfylleri tillkallas personal och trafikpolis och om föraren är nykter öppnas bommen automatiskt. Hittills är det endast ett fåtal förare varit rattonyktra. Det tyder på att alkobommarna har en preventiv effekt.

Försöksverksamheten i Göteborg behöver självfallet utvärderas. Om projektet blir framgångsrik bör alkobommarna permanentas. Likaså skulle alkobommar kunna införas vid fler färjelägen i Sverige med internationell trafik.

Staten bör ta ansvar för att permanenta nykterhetskontroller i hamnarna. Trafikverket fördelar medel till trafiksäkerhetsinsatser. Eftersom att alkobommar kan förändra förarnas beteende till att inte dricka på färjor ökar säkerheten på våra vägar.

 Kristdemokraterna vill skärpa straffen för rattfylleri. När man kör i trafiken ska man vara nykter. Fler alkobommar behövs runt om i landet.

 Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna

 

torsdag 5 december 2013

Glad Andra Advent med väntan inför julens budskap....

....med att lyssna på denna sång om Little Drummer Boy....a newborn king...

Stämningsfullt!

http://www.youtube.com/watch?v=qJ_MGWio-vc&feature=youtu.be

onsdag 4 december 2013

Dr Denis Mukwege fick Right Livelhood Award i måndags och ...

 
 

.....jag fick äran att presentera honom för publiken. Dr Mukwege är den numera världskända gynekologen som opererat tusentals våldtäktsutsatta kvinnor i östra Kongo. Det är fruktansvärt det som händer i östra Kongo och som pågått i så många år. Dr Mukwege opererade sin första patient 1999 som blivit utsatt för en våldtäkt som ett led i en krigsföring. Sedan dess har antalet eskalerat... .och fortsätter bara att öka!

Våren 2012 besökte jag tillsammans med några andra riksdagsledmöter Panzi sjukhuset och fick med egna ögon se det fantastiska arbetet som Dr Mukwege utför där. Vi fick träffa kvinnorna på rehabiliteringscentret Dorkas och möta barnen som blivít till genom våldtäkter. Trots fruktansvärda historier som gjorde fysiskt ont att höra så var både barn och kvinnor inte helt förstörda utan klarade av sin vardag och mötte oss med jublande sång. Dr Mukwege har gett dessa kvinnor och barn tillbaka självrespekten och människovärdet. Dr Mukwege är inte bara en duktig läkare utan en man med en djup gudstro. Det är denna tro som bär honom genom alla hemskheter han möter i sitt arbete och det är en tro på Gud som ger honom ork att fortsätta.

Dr Mukwege är en av mina hjältar om inte den främste.

Titta på prisutdelningen på videon ......ni kan se min presentation och höra talet av Dr Mukwege efter ca 1.06:40 in i videon.

Läs oxå mera på Kristdemokraternas hemsida.

Ni kan läsa mera om Dr Mukwege i SVD och i Wikipedia

lördag 30 november 2013

Dags att införa schyssta villkor på våra vägar.I dagens GT hade jag och Andreas Carlson en artikel om klampning av våra lastbilar som ett sätt att kvarhålla lastbilar som inte uppfyller kraven i svensk lag.

Läs artikeln nedan:
            
Hamnen i Göteborg hanterar 90 procent av Sveriges export och import. Göteborg är utgångspunkt och slutpunkt för en stor del av Sveriges transporter. 80 procent av allt inrikes gods i Sverige transporteras på lastbilar.

 Situationen i åkeribranschen blir allt tuffare. Det märks särskilt i Västra Götalandsregionen där mycket gods på väg passerar. Våra grannländer beivrar fusk och upprätthåller schysta villkor.

Det är dags att vi gör det också i Sverige. Vi anser att böter ska kunna utdömas på plats och att polisen ska kunna "klampa" lastbilar tills boten är betald.

Enligt mätningar som branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag gjort är var tredje lastbil på de stora godsstråken i södra Sverige utlands-registrerad.

De undermåliga löner och dåliga villkor som utlands-registrerade chaufförer arbetar under är mycket svåra att konkurrera med. Det förekommer också utnyttjanden av människor som arbetskraft under mycket svåra förhållanden.

Det finns dock i Sverige ett antal lagar och regler som den som vill framföra tunga fordon måste förhålla sig till. Att hålla kör- och vilotider, upprätthålla trafiksäker kvalitet på fordonets standard (däcken i synnerhet), överträdelser mot cabotageförordningen samt brist på yrkestillstånd är alla exempel på överträdelser en del aktörer regelmässigt bryter mot för att ha som konkurrensfördel.

Att ha sina färd-, gods- och registreringshandlingar med sig är självklart och ska annars bötfällas.

Det måste bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som inte är i trafiksäkert skick eller inte har korrekta handlingar. Alla böter, inklusive kostnad för klampning, ska sedan vara betalda på plats om fortsatt färd ska vara möjlig. Polisen behöver också tillförsäkras resurser för att i ökad omfattning kunna öka närvaron ute på vägarna.

Till syvende och sist finns reglerna av en anledning. En förare som somnar vid ratten eller kör en trafikosäker lastbil orsakar förödelse vid haveri.

Att framföra en lastbil är en viktig uppgift och innebär ett ansvar, för chauffören själv men också för hans/hennes medmänniskor. Därför vill Kristdemokraterna att schysta villkor ska råda på vägarna.

 ANDREAS CARLSON Riksdagsledamot (KD), Jönköpings län, ANNELIE ENOCHSON Riksdagsledamot (KD), Göteborg

fredag 29 november 2013

Stoppa organstölder!

I förra veckan hade vi ett uppmärksammat seminarium i riksdagen om organstölderna i Kina. Det opereras bort organ som säljs vidare och detta från politiska och andra fångar i Kina. Min gode vän David Kilgour från Canada har skrivit en bok om detta" Bloody Harvest" och uppmärksammar världen på vad som händer.

De som köper dessa organ kommer ofta från västvärlden och de är aningslöst omedvetna om denna kriminella handel.

Se en intervju med mig på  kinesisk TV som sändes samt en artikel i EPOCH TIMES.

Läs också vad SVD skriver om detta seminarium.  Nu skall jag arbeta vidare på att vi , liksom i Israel och i Spanien, tar en lag som kriminialiserar denna handel. Detta eftersom även svenskar åker till Kina och får organ. Eftervården sker dock i Sverige.

tisdag 19 november 2013

Kriminalisera eftersupning!

I lördagen GT hade jag en artikel om att kriminalisera eftersupningen!

Du kan läsa artikeln här http://www.expressen.se/gt/ledare/kriminalisera-eftersupning/
Eller nedan:

Kriminalisera eftersupning
I dag är det Trafikoffrens dag.

Varje trafikolycka där en människa skadas eller omkommer är en tragedi.
Trafiksäkerhetsarbetet har i sig kommit oerhört långt de senaste åren. Antalet omkomna och skadade har drastiskt minskats, men fortfarande förolyckas många på våra vägar. Och varje år dör människor på grund av att personer intar alkohol eller narkotika och därefter sätter sig bakom ratten och kör.

Rattonykterhet står för hälften av de dödliga singelolyckorna i trafiken. Var tionde misstänkt rattfyllerist hävdar dock vid gripandet att alkoholintaget skett först efter färden/olyckan. Detta skapar svårigheter för domstolarna då det gäller att bevisa trafiknykterhetsbrott. Genom att hävda att drickandet skett efteråt kan en onykter förare bli frikänd om det inte med säkerhet går att bevisa motsatsen. Men om även eftersupning kriminaliseras skulle fler trafiknykterhetsbrott kunna lagföras.

Att dricka alkohol eller ta droger i upp till sex timmar efter en färd som senare kan bli föremål för en utredning om trafiknykterhetsbrott bör därför vara olagligt. Det är självklart helt orimligt att en rattfyllerist frikänns genom att hävda att intaget av alkohol skett först efter olyckan. I Norge är det sedan länge förbjudet med eftersupning. Är det möjligt i Norge borde det även vara det i Sverige.

Ett straffansvar för eftersupning bör givetvis omfatta inte enbart alkohol utan även bruk av narkotika och andra berusningsmedel.

Under våren 2013 presenterades utredningen "Straffansvar för eftersupning". På grund av juridiska principer anser utredaren inte att det är möjligt att göra eftersupningen olaglig. Men i Norge är den alltså straffbar - och har varit det ända sedan 1959. Den norska trafiklagstiftningen, som i allt väsentligt har stora likheter med den svenska, jämställer eftersupning straffmässigt med rattfylleri. Det avspeglar sig också i den norska statistiken där endast två procent av de misstänkta hävdar eftersupning, att jämföra med cirka tio procent i Sverige.

Den svenska utredningen inkluderade ändå ett förslag om hur en kriminalisering av eftersupning skulle kunna införas, och det förslaget bör implementeras. Rättsmedicinalverket i Linköping har annat och viktigare att syssla med än att försöka utreda om bilförare druckit alkohol före eller efter en olycka. Alkohol och narkotika hör överhuvudtaget inte hemma i trafiken, vare sig under färd eller efter att en olycka skett.

Detta sagt med önskan om att det i framtiden inte ska behöver finnas någon Trafikoffrens dag.

Annelie Enochson
Riksdagsledamot (KD) i trafikutskottet

tisdag 5 november 2013

Bra artikel - Vi vill se ett förnyat KD !Onsdagen den 30 oktober fanns en debattartikel i tidningen Dagen med denna rubrik - Vi vill se ett förnyat KD!

Artikeln är skriven av fyra  kristdemokrater med erfarenhet av olika områden inom Kristdemokraterna. En av herrarna är Leif Hallberg som under flera år var Kristdemokraterna Seniorförbunds ordförande tillika med i olika arbetsgrupper inom EPP i Bryssel.

Det är erfarna och kloka herrar som gjort en bra analys av vårt parti och givit recept på hur vi åter skall bli ett parti som attraherar väljare. Jag håller helt med er i eran analys och tackar er för eran klarsynthet!

Läs artikeln här:   http://www.dagen.se/opinion/debatt/vi-vill-se-ett-fornyat-kd/

måndag 4 november 2013

Inför samvetsfrihet i svensk lag!

I dagens Borås Tidning har jag och mina medförfattare en artikel inne med  rubriken " Inför samvetsfrihet  svensk lag!"
 
Sverige Saknar som ett av endast två länder i Europa lagstiftat skydd för samvetsfrihet. För att stärka grundläggande mänskliga fri- och rättigheter är det nu hög tid även för vårt land att sluta vara europas svarta får, och införa samvetsfrihet i vården.
    
Samvetsfrihet är ett sätt att visa respekt för individen. Varje människa har rätt att tänka och uttrycka sig fritt, samt att respekteras för sin åsikt och religiösa övertygelse. Detta är
grundbultar i de mänskliga fri- och rättigheterna.

Samvetsfrihet innebär rätten att vägra utföra en arbetsuppgift med
hänvisning till samvetsskäl. Exempel där samvetsbetänkligheter kan förekomma är vissa verksamheter i livets början och i livets slut. Det kan röra sig om abort och om området kring handhavandet av mänskliga embryon. I flera länder är dödshjälp tillåtet, och i ytterligare länder är frågan under utredning varför dödshjälp också är relevant i sammanhanget. Det kan även handla
om djurförsök eller att transplantera djurorgan till människor.

Den svenska riksdagsmajoriteten har länge ansett att det inte är
nödvändigt att lagstadga rätten att avstå från en arbetsuppgift. Man har
hävdat att personer med samvetsbetänkligheter bör söka sig till andra
yrken. Samvetsfrihetens motståndare har också hänvisat till att låta
arbetsplatser arbeta fram individuella lösningar. Verkligheten ger dock i
praktiken ytterst sällan möjlighet till sådana lösningar.

I ett av Läkartidningens senaste nummer refereras till en svensk studie
som visar att existentiella tankar om livet och döden är vanliga även
bland vårdpersonal. Studien visade att närmare var femte gynekolog hade
funderat på att byta arbete på grund av aborterna, och närmare 75 procent
hade upplevt osäkerhet i samband med kirurgiska eller sena aborter. I en
doktorsavhandling av Meta Lindström 2007 tillfrågades 224 gynekologer om
möjligheten att av samvetsskäl slippa delta i abortverksamheten. 64% av de
manliga och 46% av de kvinnliga gynekologerna ansåg att ”det är rätt att
gynekologer innehar rätten att av personliga skäl vägra medverka vid
aborter”.

1995 inkorporerades Europakonventionen i svensk rätt. Den ger var och en
rätt till bland annat samvetsfrihet. Artikel 18 i FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna slår fast samma sak.

Trots detta har svenska politiker ändå valt att gå i motsatt riktning.
Europarådets parlament behandlade 2010 en motion av riksdagsledamoten
Carina Hägg, där hon krävde en stark begränsning av samvetsgrundad vägran
att utföra vård. Motionen innehöll förslag om ett register dit
vårdpersonal med samvetsbetänkligheter skulle rapporteras, och den syftade
i synnerhet på rätten att få abort utförd.

Europarådet gick dock emot motionen och hävdade vårdpersonalens rätt till
samvetsfrihet. I resolutionen slås fast att ingen person, sjukhus eller
institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp
eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller
embryo. Resolutionen betonade att ingen ska diskrimineras om man vägrar
att medverka till något av detta, samt att medlemsstaterna dels ska
försäkra tillgången till vård och hälsa och dels upprätthålla respekten
för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonalen.
Europarådet föreslog även i resolutionen att medlemsstaterna tar fram
sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfriheten.

Skyddet för de grundläggande mänskliga fri- och rättigheterna ska vara
starkt. Sverige bör därför ännu tydligare ge varje människa
förutsättningar att även inom arbetslivet bli respekterad för sin etiska
eller religiösa övertygelse. Utan detta finns det risk för att
Europadomstolen anser att Sverige har förvägrat sina medborgare
fundamentala rättigheter.

Det är nu hög tid att också i Sverige öka respekten för individen och
införa samvetsfrihet i grundlagens rättighetskatalog, och att regeringen
utreder hur en samvetsklausul kan införas inom hälso- och sjukvården samt
högskoleutbildningen.

Annelie Enochson, riksdagsledamot
Anders Löfström, med dr, leg läkare
Anne-Berit Ekström, med dr, överläkare


 

 

onsdag 23 oktober 2013

Tack Ivar Arpi för en lysande ledare - mitt i prick!


I dagens SVD har Ivar Arpi skrivet en lysande ledare om förföljda kristna- verkligen mitt i prick!

Tack för din klarsynthet och mod att skriva om verkligheten för många av världens kristna men som de flesta tidningar inte verkar vilja eller har lust att se och skriva om idag, undantaget den kristna pressen!

fredag 18 oktober 2013

Jonas Sjöstedt-här kommer mitt löfte!

I dagens Göteborgs -Posten raljerar Jonas Sjöstedt över moderaterna och mig. Du kan läsa hans twitterinlägg HÄR.

Jonas Sjöstedt, här kommer ett löfte från mig som du kan lita på! -

Jag kommer alltid att arbeta för alla människors lika, okränkbara värde och rätten att ha en åsikt och rätten att framföra den ÄVEN om den inte är politisk korrekt. Likaså kommer jag att fortsätta att kämpa för religions-tanke och samvetsfrihet.

Jonas Sjöstedt,  ställer du upp på dessa värderingar så kan du börja med att läsa min motion i riksdagen om samvetsfrihet...den finns HÄR.

Och du,Jonas...jag kommer aldrig att gå först i ett Pridetåg eller att överhuvudtaget gå med. Det kan du också se som ett löfte!


måndag 14 oktober 2013

Samvetsfrihetsklausul debatteras i kammaren.

Det här sa jag precis i kammaren...man har max 6 minuter på sig ....


Allmän politiska debatten - måndag 14 oktober 2013

Annelie Enochson bänk 226

Fru/Herr talman!

 
Jag vill i mitt anförande ta upp skyddet för samvetsfrihet i svensk lag. Samvetsfrihet handlar om respekt för individen. Respekten för att varje människa är unik och med ett jämlikt värde. Varje människa har rätt att tänka och uttrycka sig fritt. Varje människa har rätt att respekteras för sin åsikt och religiösa övertygelse. På dessa värderingar bygger de mänskliga rättigheterna.
Varje individ har skyldighet att följa ett lands lagar och regler. Men vissa lagar är till för att skydda individen. Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna inkorporerades i svensk rätt 1995.
Enligt artikel 9 i den europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna har var och en rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet.
 Artikel 18 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna har i princip samma innehåll som artikel 9 i Europakonventionen.
Samvetsfrihet innebär rätten att vägra utföra en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsskäl. Exempel på samvetsbetänkligheter som kan anses kontroversiella idag är genomförandet av abort och forskning som inbegriper celler från aborterade foster. Andra exempel på verksamheter som också kan upplevas stötande ur ett etiskt perspektiv är vissa djurförsök och transplantationer av djurorgan till människor.
Europakonventionen som är svensk lag, innehåller ett skydd för samvetsfriheten. Men hur ser det ut i Sverige idag?
Socialstyrelsens föreskrifter om abort från 2009 (SOSFS 2009:15), innehåller inga närmare anvisningar i frågan om sjukvårdspersonalens rätt att slippa delta i abortvården.

I Sverige har det sedan lång tid ansetts vara vårdgivarens uppgift att leda och fördela arbetet i sjukvården och vid fördelningen bör det så långt det är möjligt tas hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. En läkare som av etiska eller religiösa skäl inte vill delta i abortvården bör –även  av hänsyn till patienten - inte heller tvingas göra det. Att arbetsplatsen arbetar fram individuella lösningar på berörda arbetsplatser har ansetts vara ett tillräckligt bra skydd. Men någon lagstadgad rätt att avstå från en arbetsuppgift med hänvisning till samvetsfrihet finns inte.
I ett av Läkartidningens senaste nummer refereras till en svensk studie där det framkommer att existentiella tankar om livet och döden inte bara finns hos abortsökande kvinnor utan även bland vårdpersonal. Studien visade att närmare var femte gynekolog hade funderat på att byta arbete på grund av aborterna, och närmare 75 procent hade upplevt osäkerhet i samband med kirurgiska eller sena aborter.
2010 behandlade Europarådets parlament en motion av en svensk riksdagsledamot som handlade om samvetsskäl och tillgången till lagstadgad vård och behandling inom hälso- och sjukvården. Motionären krävde att samvetsgrundad vägran att utföra vård starkt skulle begränsas. Motionen syftade i synnerhet på rätten att få abort utförd.
Europarådet gick emot motionen. Resolutionen 1763/2010 slås fast att ingen person, sjukhus eller institution ska tvingas att utföra eller medverka till abort, dödshjälp eller någon handling som kan orsaka döden för ett mänskligt foster eller embryo. Resolutionen betonade att ingen ska diskrimineras om man vägrar att medverka till något av detta. Resolutionen slog fast att medlemsstaterna dels ska försäkra tillgången till vård och hälsa och dels upprätthålla respekten för tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet för vårdpersonalen.
Slutligen föreslog Europarådet i resolutionen att medlemsstaterna tar fram sakliga och klara riktlinjer som garanterar samvetsfriheten. Europarådet ger endast rekommendationer, men dess resolutioner är vägledande för Europadomstolens arbete.

I Danmark finns exempelvis rätten till samvetsfrihet genom en bestämmelse i den danska hälsolagen.
I Norge finns en lagstadgad reservationsrätt i abortlagen och dess föreskrifter. Det finns också en lagstadgad rätt att reservera sig mot att delta i forskning eller behandling som innebär användande av forstervävnad.

Jag anser att skyddet för samvetsfrihet i Sverige bör stärkas och införas i grundlagen. Jag menar att det behövs en samvetsklausul inom svensk sjukvård och högskoleutbildning och att Sverige ännu starkare ska stå upp för att ge varje människa förutsättningar att även inom arbetslivet bli respekterad för sin etiska eller religiösa övertygelse.

Därför bör det utredas hur ett införande av en samvetsklausul för hälso- och sjukvården samt högskoleutbildningen kan utformas. Utan detta finns det risk för att Europadomstolen anser att Sverige har förvägrat sina medborgare fundamentala rättigheter och det vill inte jag!

Tack för ordet!

Debatten om RFSU monopolet fortsätter.....

För er som inte har alla tidningar så kommer här några länkar som tar upp problematiken med RFSU monopolliknande ställning i svensk skolorna samt kommentarer om min motion. Debatten fortsätter...bra...det kanske kan bli en ändring på detta monopol!

Först Världen Idag - http://www.varldenidag.se/nyhet/2013/10/11/RFSU-har-for-stort-inflytande/

http://www.varldenidag.se/debatt/2013/10/11/Tacksam-for-Annelies-mod/

Svenska Dagbladet -  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-battre-sexualundervisning_8602230.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/rfsus-agenda-ar-skadlig-for-vara-barn_8612864.svd

Dagen  - http://www.dagen.se/nyheter/rfsu-ville-inte-deltai-tv-debatt/

Dagens Nyheter - http://www.dn.se/nyheter/sverige/kd-ledamot-ifragasatter-rfsu-i-skolan/

Väljer att ta med Sara Fredsteds hela inlägg här på min blogg:


Debatt. Att bryta mot normen

Tacksam för Annelie Enochsons mod

När någon vågar kristisera RFSU-initiativ som "Sex på kartan" och "Sex i skolan" så får de ofta höra att de väljer att lyfta fram detaljer men inte ser till helheten. Men jag vill inte att mina barn ska utsättas för varken RFSU:s detaljer eller helhet. Varken lek med kondomer och glidmedel, explicita filmer och sexprat eller deras normupplösande ideologi.
I riksdagen och i media bryter man mot normen när man ger utryck för denna åsikt. När riksdagsledamot Annelie Enochson lägger fram en motion om att RFSU:s inflytande i skolorna bör begränsas, skyndar KD:s gruppledare Emma Henriksson till RFSU:s försvar och medierna hugger som kobror. Intresseorganisationen RFSU – med statligt stöd, pengar från Allmänna arvsfonden och inkomster från preventivmedel och diverse sexprodukter – är uppenbarligen en helig ko som obehindrat ska få bedriva lobbying bland våra barn, helst så mycket och så tidigt som möjligt.
Den sexualundervisning jag vill att mina barn får i skolan är i princip motsatsen till den undervisning RFSU tillhandahåller. Jag skulle vilja se ett normstärkande alternativ som visar att sex och kärlek hör ihop, som visar att sex och trohet hör ihop, som visar att sex och mognad hör ihop. Sex är inte ett tidsfördriv bland andra, eller en konsumtionsvara bland andra – utan någon stort och vackert, något personligt och intimt som inte bör exploateras.
Nej, jag tror inte att RFSU kan bidra till det som jag hoppas på för mina barn. Runt omkring mig ser jag konsekvenserna av deras lobbyverksamhet: trots en flod av kondomer och upplysningskampanjer florerar könssjukdomar, och antalet oönskade graviditeter är högre i Sverige än i de flesta andra europeiska länderna. Vi ser en pornografisering och en brutalisering av sexualiteten hos svenska ungdomar – i många fall verkar de helt ha tappat omdömet i fråga om hur man närmar sig varandra. Dessutom växer problemet med psykisk ohälsa. Allt detta är i praktiken uppmuntrat av RFSU eftersom det riskbeteende som de förespråkar får dessa konsekvenser.
Ni kan kalla mig högerkristen, stock-konservativ eller vad ni vill – jag tänker ändå inte sticka under stol med att jag önskar mina barn livslånga relationer präglade av kärlek, trohet och respekt. Konsumistisk, egocentrerad sex som leder till trasiga hjärtan, könssjukdomar och övergrepp hoppas jag att de väljer bort. Och sorry – RFSU kommer inte att hjälpa mig med det — det är dags för ett alternativ. Jag är tacksam för att Annelie Enochson har modet att föreslå ett sådant i Sveriges riksdag, och oändligt besviken över att hennes eget parti inte sluter upp vid hennes sida.

Sara Fredestad
förläggare

tisdag 8 oktober 2013

Bryt RFSU monopolet i skolan!

Tänk -  det finns inget som väcker sådant engagemang hos journalisterna i Sverige som att ifrågasätta RFSU! Jag har i en motion till Kristdemokraternas riksting och till riksdagen reagerat på RFSU monopol och ensidighet i svenska skolorna när det gäller sex och samlevnad.  Det är många fler än jag som gör . Läs här vad ett antal ungdomsledare skriver i tidningen Dagen för någon vecka sedan....
http://www.dagen.se/opinion/debatt/bryt-rfsu-monopolet-i-skolan/

Min motion kan du läsa här på riksdagen hemsida http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vara-barns-basta_H102Ub476/?text=true

Journalistkårens förfasan över att ifrågasätta RFSU kan du läsa här i Nyheter 24 eller Expressen/GT

För en tid sedan utryckte Roland Poirier Martinsson samma åsikt som jag framför i motionen...du kan lyssna på Youtube här. http://www.youtube.com/watch?v=RFCj0jN3L8w&feature=youtu.be

Skolan är politisk styrd och vi har skolplikt. Det är min uppgift som folkvald att reagera om skolan och vad som lärs ut där fungerar på ett sätt som många med mig anser att det inte borde göra. Att ha olika åsikter är en självklarhet i en demokrati och den rätten tänker jag förfäkta så länge jag är politiker.

I min motion skriver jag bland annat följande:

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Det hoppas jag alla kan skriva under på och isåfall har ni stött min motion.

torsdag 3 oktober 2013

Intressant artikel i NEO om Nial Ferguson - läs den!Jag brukar ibland tipsa om bra artiklar på nätet för er som är  intresserade...denna artikel är mycket läsvärd och skrämmande!

http://magasinetneo.se/artiklar/misslyckandet-kommer-att-fa-katastrofala-foljder/

Motion om "Antisemitismen i Sverige" inlämnad.

 Nu är det bråda tider i riksdagen med Allmänna motionstiden som slutar på fredag kl 16.30. Jag har lämnat in ett antal motion...här nedan kan du läsa om en. Eller läsa HÄR.
 
Förslag till riksdagsbeslut
 
Riksdagen begär att regeringen återkommer med redogörelse för vidtagna åtgärder mot nazism och antisemitism.
 
Motivering
 
Första hälften av 1900-talet lär gå till historien som mörkt i utslaget för synen på människovärdet. Visserligen har brutalitet och folkmord förekommit nästan så länge den mänskliga historien funnits, men aldrig förr har så många skändats och mördats under systematik som under det förra seklet. Ondskan fick nya ansikten under 1900-talet och fann nya metoder att plåga människor. Minnet av dessa illdåd lever kvar och kommer förhoppningsvis att leda till att upprepningar av ondskans triumfer kan undvikas.
Nazismen och Förintelsen står i särklass genom sin direkta avsky mot oönskade grupper i samhället. Det nazistiska hatet mot människor vars blod inte passade i de ariska och rasbiologiska illärorna gjorde att miljontals människor kallblodigt mördades. Hatet riktade sig framförallt mot det judiska folket som nästintill utplånades på den europeiska kontinenten och i världen. Även människor med avvikande etisk uppfattning som till exempel kristna präster och nunnor, men också Jehovas vittnen förföljdes och avrättades.
Den svenska staten har gjort berömvärda insatser för att hedra Förintelsens offer. En bok gavs ut 1998 till alla niondeklasser med namnet ”Om detta må ni berätta”. Boken reviderades 2009 och ett nytt kapitel om Sverige och Förintelsen har lagts till. Denna bok förtjänar att ges ut till alla niondeklasser i hela Sverige.
Forskning har understötts och en särskild myndighet, Forum för Levande Historia, har inrättats. Nu finns emellertid farhågor att det svenska engagemanget håller på att mattas av. Det är illavarslande i synnerhet i den tid då nynazistiska och islamistiska krafter sticker fram. Detta har märkts framför allt i Malmö under de senare åren där antisemitiska attacker ökat och den judiska befolkningen flyttar från staden då de inte längre känner sig säkra. President Barack Obamas särskilda sändebud mot antisemitism Hannah Rosenthal besökte Malmö i april 2012. Anledningen till besöket var att hon ville träffa kommunalrådet Illmar Reepalu för att framföra hennes och USA´s oro över hans återkommande kommentarer om judar och de många incidenter som förekommit i staden.
I somras besökte president Barack Obama Sverige och valde då att besöka synagogan i Stockholm för att särskilt uppmärksamma Raoul Wallenbergs arbete med att rädda tusentals judar från Förintelsen. En markering av vikten att uppmärksamma det hot som judar upplevde då och upplever idag genom den tilltagande antisemitismen i Sverige och Europa. Vid sitt besök i synagogan hann han även med ett enskilt samtal med Siavosh Derakhti från Malmö. Derakhti startade för ett par år sedan organisationen ”Unga muslimer mot antisemitism” i sin hemstad och fick för detta Raoul Wallenbergpriset.
För Obamas administration har Malmö blivit en symbol för antisemitism i Europa och det är tydligt att även presidenten själv tar frågan på största allvar.
Antisemitism innebär uttryckt i klartext judehat. Företeelsen har funnits sedan antikens dagar och har under tidernas lopp framträtt under många olika former, alla riktade mot judar. De senaste åren har antisemitiska yttringar blivit alltmer påtagliga i Europa liksom i övriga världen. Judar och judiska egendomar har hotats och attackerats. Antisemitiska slagord har hörts på europeiska gator och klottras på våra väggar. Existensen av judehat är ett faktum och utgör ett hot mot demokratin och de mänskliga rättigheterna i Europa och i Sverige. Denna onda företeelse får aldrig accepteras eller ignoreras utan måste bekämpas och utrotas, precis som vilken annan form av rasism eller främlingsfientlighet som helst. Vi får aldrig godta att en folkgrupp anses som mindre värd än en annan, vilket är själva antisemitismens budskap.
Bakom motstånd mot Israels politik döljer sig alltför ofta ett ifrågasättande av den judiska statens existensrätt liksom fientlighet mot judar i stort. Givetvis ska den israeliska regeringens agerande, liksom alla andra regeringars beteende, diskuteras öppet och kritiseras om så är nödvändigt men det unika i fallet är att klassiska antisemitiska beteenden och lögner dammas av för att därefter appliceras på staten Israel. Utan att blinka kan detta leda till att staten Israels rätt till existens, fred och frihet ifrågasätts med hjälp av antisemitiska argument. För att komma till rätta med detta behövs därför opinionsbildning mot antisemitismen. Det är tydligt att det inte räcker med att upplysa om Förintelsen. Det behövs också information för att kunna avslöja när antisemitismen gör nya försök att få genomslag i den moderna debatten.
Det är anmärkningsvärt att en av våra fem minoriteter i Sverige, den judiska, år 2013 måste ha speciella vaktstyrkor och vaktslussar in i alla sina lokaler för att hotbilden mot dem som grupp är så stor. Regeringen anslår i budgeten 2014 medel till gagn för judisk säkerhet. Särskilda åtgärder och medel bör övervägas för att inte de judiska församlingarna själva skall bära de ökande kostnaderna som det innebär att vara en hotad minoritet i Sverige idag.
Från de judiska församlingarna rapporteras om att antalet antisemitiska attacker på judar och judiska institutioner av personer med rötter i Mellanöstern ökat kraftigt under de senaste åren i samband med att den israelisk-palestinska konflikten eskalerat. Lärare på förortsskolor i de svenska storstäderna rapporterar om öppet judehat bland vissa arabiska och muslimska elever. Det kan ta sig uttryck i vägran att studera judendomen, beundran inför Hitler eller förnekande av Förintelsen. Antijudiska åsikter förekommer emellanåt även bland elever med till exempel högerextrema eller nazistiska sympatier men ses då som regel som oacceptabla och ett problem som måste åtgärdas. Det är viktigt att motverka antisemitismen även bland dem med muslimsk bakgrund. Toleransen för anti-judiska fördomar i medier och offentlig debatt har också ökat. På Internet finns ett antal svenskspråkiga hemsidor som tillsammans med information om islam sprider grova antisemitiska fördomar som att judar är giriga, makthungriga, tjuvaktiga, perverterade samt att det finns en global judisk konspiration som syftar till världsherravälde. Islam utnyttjas för att sprida antijudiska fördomar.
För att motverka antisemitism och nazism bör regeringen vidta de i motionen nämnda åtgärderna samt återkomma till Riksdagen med redogörelse för dessa insatser och utfallet av dem.
Stockholm den 2 oktober 2013
Annelie Enochson (KD)

onsdag 2 oktober 2013

Besökt det vackra Örnsköldsvik !

För en tid sedan besökte jag Ö-vik för att fira Samfundet Sverige - Israels 25 års jubileum där...läs mera på denna länk!

http://allehanda.se/start/nara/ornskoldsviksbygden/1.6337066-samfundet-sverige-israel-i-ornskoldsvik-firade-25-ar

Alf Svensson i Min Sanning 
Titta gärna på detta program med Alf Svensson - Världens Bästa Svensson! Han står tryggt för sina värderingar och sin vision för det goda samhället.

http://www.svt.se/min-sanning/se-program/del-7-163?autostart=true

tisdag 1 oktober 2013

Priset Ankaret delades ut i riksdagen!

I förra veckan fick min kollega Tuve Skånberg och jag priset Ankaret av Stiftelsen Provita och som delades ut i riksdagen.......se vidare denna länk!

Hedrande och glädjande!

torsdag 19 september 2013

Finns det religionsfrihet i Sverige?
Frågan kan synas konstig men med tanke på det fokus som har varit de senaste dagarna på vår nye arbetsmarknadsminister och hennes tro på Gud så kan frågan ändå ställas. Här har vi en duktig och kapabel utskottsordförande som skött  sitt jobb väl i riksdagen och som i tisdags utses till arbetsmarknadsminister och vad koncentrerar sig media på? Hennes gudstro och tidiga engemang i en organisation som vågar problematiser våra höga aborttal!

Det är ju bra att vi får en minister som vågar bekänna sin tro på Gud . En minister som visat engagemang för de ofödda barnen. En minister som med hjärta och entusiasm vågar engagera sig i samhällsfrågor.

Elisabeth är en modig, rak och varm person som har en skärpa i sitt engagemang och kommer att  arbeta hårt för arbetsmarknadsfrågorna som minister.

Ivar Arpi skriver en bra ledare på SVD ledarsida idag om denna häxjakt som varit på Elisabeth. Läs den HÄR.    http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ful-haxjakt-pa-nya-jobbministern_8532048.svd


Även Eli Göder skrivit klokt om medias aggressiva religionshets i Aftonbladet. Läs den artikeln HÄR.  http://www.aftonbladet.se/debatt/article17493571.ab


Glad över att vi har skribenter som Ivar och Eli i ett annars skogtokig journalistkår.


torsdag 12 september 2013

Efter RFSU:s krav - För in kristendomskunskap i alla kärnämnen!


Pressmeddelande den 12 september
Svenska Evangeliska Alliansen:

Efter RFSU:s skolkrav: För in kristendomskunskap i alla kärnämnen
- RFSU:s uppmaning att göra sex- och samlevnad till en del av varje skolämne, visar hur viktigt det är med ökade kunskaper hos barn och unga kring viktiga livsfrågor. Den kristna tron har i alla tider hjälpt människor i alla åldrar att hantera dessa. Därför vill vi nu att Skolverket gör kristendomskunskap till en del av varje skolämne.
- I geografi kan man prata om hur den kristna tron har kunnat växa från att ha betraktats som en obetydlig judiskt sekt till världens största rörelse, och i ämnet idrott och hälsa kan man prata om den kristna trons betydelse för folkhälsan.
Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen efter att tidningen Dagen rapporterat om att RFSU uppmanat skolor att ha in sex- och samlevdad i alla skolämnen. Bland annat ska historielektionerna handla om sexualundervisningens framväxt. På fysiken ska det handla om hållbarheten hos en kondom. I matematiken ska eleverna räkna ut sannolikheten att få en könssjukdom.
- Enligt läroplanen ska skolans värdegrund vila på den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism. Kanske det bästa sättet då vore att låta västerlandets största idétradition, kristendomen, genomsyra varje skolämne, säger Stefan Gustavsson.
Nedan följer några exempel på hur kristendomen kan prägla andra skolämnen:

- Geografi – hur den kristna tron har växt till världens största rörelse
- Bild – hur man målar ikoner
- Engelska – hur man berättar om evangeliet på engelska
- Fysik – hur man kan gå på vatten
- Svenska – hur man skriver kristen andaktslitteratur
- Kemi – hur man gör vatten blir till vin
- Matematik – hur man räknar ut relationen mellan antalet församlingsmedlemmar och storleken på kollekten
- Teckenspråk – hur man tecknar olika bibelverser, till exempel Joh 3:16
- Teknik – hur man bygger en tryckpress för bibelproduktion
- Gymnastik – hur den kristna tron har påverkat folkhälsan
- Då RFSU som en lobbyorganisation och landets största säljare av preventivmedel har fått Skolverket att frångå Lgr11:s princip om att alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att de inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen, förutsätter vi att myndigheten nu även välkomnar liknande initiativ från andra intresseorganisationer, säger Stefan Gustavsson och fortsätter:
- Vi vill därför uppmana Moderata ungdomsförbundet att utforma lektionerna i samhällskunskap, Svenska Veganföreningen att ensam få gästa hemkunskapen, och Humanisterna att hålla i filosofi- och religionskunskapen.
För mer information:

Stefan Gustavsson
Generalsekretare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 070-843 31 62
Jacob Rudolfsson
Samordnare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 073-505 22 20

 

tisdag 10 september 2013

DSM13 - vad är det?Jo, det är Donsö Shipping Meeting 2013 som är ett stort event på den lilla ön Donsö i Göteborgs södra skärgård. Detta event var förra veckan och samlade totalt 800 människor och 96 utställare. Där medverkade 60 rederier och folk från 21 nationer deltog. Imponerande och jag njöt när jag var där över att se denna entreprenörsanda som finns hos våra redare....trots att vi inte har fått en sjöfartspolitik på plats som gör att våra redare vill flagga svenskt. Nästa ggr detta event arrangeras är 2015 och då på samma plats, fotbollsplanen på Donsö.

Märkligt att inte våra tidningar skrivit mera om DSM13...för det är verkligen värt att skriva om. De enda politikerna som lär varit där var vår infrastrukturminister och så jag. Det är förvånande med tanke på alla de arbetstillfällen som sjöfarten fortfarande ger och vill ge att inga fler politiker var med och upplevde DSM13.

Det var en speciell upplevelse att komma till denna lilla ö och se alla mörkt kostymklädda herrar i strålande sol och värme. När jag stod och väntade på färjan på Saltholmen sa en dam till mig - "Vet du vem som skall begravas på Donsö eftersom det är så många kostymklädda herrar?". Nu var det ju ingen begravning utan DSM13...nästa ggr 2015 kanske vi får se mera ljust och lättklädda herrar komma...och fler damer!

onsdag 21 augusti 2013

Vite för hemundervisande familj som lever i exil på Åland!

Nä, nu tycker jag det går för långt med denna "häxjakt" på hemundervisande föräldrar.

En Uppsala familj döms för att de hemundervisat sin dotter under läsåret 2010-2011. Familjen har sedan dessa valt att lämna Sverige och lever nu i Åland där de med lagens rätt kan få hemundervisa sina barn.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde det astronomiska vitet till 100 000 kr.

Familjens goda hemundervisning har erkänts av både svensk och internationell expertis, och själva hemundervisningsmålet är överklagat till Europadomstolen.


Läs mera HÄR

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/100-000-kr-i-vite-foer-hemundervisning-895394

Alliansregeringen MÅSTE ändra i skollagen så att hemundervisning blir tillåtet igen...allt annat vore otänkbart!

tisdag 20 augusti 2013

Alkobommar - verklighet i Göteborg idag - tack Stena Line och tack MHF!

File:Germanica and Danica.jpg
Idag inviger MHF sin försöksanläggning med alkoholbommar i samarbetee med Stena Line i Göteborg. Vår infrastrukturminister Carhrine Elmsäter - Svärd inviger.

Publicerar i samband med detta en artikel jag hade i GP i juni om just nykterhetskontroller....som nu blir verklighet i Göteborg! Se nedan eller här.


Alkotest -  Bra möjligheter till nykterhetskontroller i hamnar

I Ystad ertappades under kort tid 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade
Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket, skriver Anneli Enochson (KD).
Regeringen beslutade under våren att inleda en andra försöksperiod för att tillåta andra aktörer än statliga utföra nykterhetskontroller i hamnarna. För att inte denna period ska misslyckas som den första, behöver finansieringsfrågan lösas. Lösningen ligger i Trafikverkets bidragsfunktion för ideella föreningar.
Ett sextio ton tungt monster som rusar fram på semestervägen bakom dig – förvandlingen från vanlig lastbil till ett dödsvapen kräver bara några glas alkohol kvällen före.
Efter en tragisk dödsolycka då fem personer omkom bestämde sig Ystad hamn 2007 för att låta ett vaktbolag göra alkoholkontroller på dem som klev av färjan för att sätta sig vid ratten och köra tung trafik. Resultatet blev skrämmande och uppseendeväckande. Under kort tid ertappades 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade.
Den vällovliga verksamheten vid hamnen stoppades dock av Rikspolisstyrelsen då kontrollerna bedömdes vara polisarbete och endast skulle utföras av poliser. Polisen själv saknar resurser att själva med regelbundenhet utföra kontrollerna. De erfarenheter som ändå gjorts medförde att regeringen 2010 inledde en försöksperiod då vaktbolag skulle kunna genomgå träning för att sedan återgå till att utföra nykterhetskontroller.
Denna första försöksperiod har knappt inneburit någon verksamhet överhuvudtaget. Den som läser lokaltidningar från Ystad eller Trelleborg kan se hur eldsjälar under lång tid efterfrågat utbildning. Efter att till slut fått utbildning finner de sig utan finansiering för verksamheten. Frågan hänger fortfarande i luften – vem ska betala för den utförda kontrollen?
I utvärderingen av den första försöksperioden konstaterades följdriktigt att man saknade erfarenheter av tillämpningen av lagen. Ett missat tillfälle, eller ett fiasko i klarspråk, stick i stäv med den intention en bred politisk enighet hade önskat sig. Det var inte svårt att ändå enas om en proposition i februari 2013 där försöksverksamheten förlängs till den 30 juni 2016. I propositionen hittar man dock brasklappen från Sveriges Kommuner och Landsting samt från Trelleborgs kommun som i sina remissvar avfärdar kommuners roll som finansiär av verksamheten. Propositionen besvarar inte denna invändning på annat sätt än att behovet är stort.
För att inte även den andra försöksperioden ska rinna ut i sanden krävs ett svar på frågan om finansiering av verksamheten. Svaret kan faktiskt ligga hos Trafikverket och den ideella sektorn. I enlighet med regeringens transportpolitiska mål kan ideella organisationer sedan 2008 ansöka om bidrag hos Trafikverket för projektverksamhet som främjar målsättningarna om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att utnyttja den här möjligheten och uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket. Årets ansökningstid går ut 15 september.
Den tunga trafiken på våra vägar är en viktig del av vårt transportsystem. Den svenska yrkeskåren bakom ratten är i regel ansvarskännande och professionell. Våra vägar trafikeras i dag av trafik med ursprung i många länder. Trots branschens egna initiativ för att främja trafiknykterhet är möjligheterna att framföra budskapet om trafiknykterhet till utländska konkurrenter inte alltid de bästa. Att den begränsade kontrollverksamhet som gjorts vid hamnen i Ystad gav så stort utslag betonar vikten av att funktionen behövs.
Trafikverkets bidragsmöjlighet är tämligen okänd, men möjligheten bör utnyttjas så att den andra försöksperioden leder till att nykterhetskontroller etableras vid hamnarna.
Annelie Enochson (KD)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson

fredag 16 augusti 2013

Norge har något att lära Sverige!

Denna Rubrik var på en artikel jag skrev nu i tidningen Hemmets Vän....läs den här eller nedan.

Norge har något att lära Sverige

Angeläget Publicerad: 2013-08-15 16:40
Denna sommar kommer vi nog att minnas som en av de finaste, soligaste och varmaste som vi haft på länge. Många av oss har njutit av sol, bad, vänner och kanske gjort någon trevlig utflykt till något av våra grannländer.
Vårt fritidsparadis ligger på den vackra ön Tjärnö vid Kosterfjorden. Här finns allt av salta bad, klippor, lummig skog och härliga promenadstråk. Från Tjärnö är det inte långt till Norge och vi har tillgång till både norsk radio och tv. När jag arbetar i vårt fritidshus hör jag ofta på norsk radio, NRK 1, som ett sällskap. Det som slår mig varje år är den trevliga ton som journalisterna har i denna radiokanal.
Den 9 september i år är det val till Stortinget (Riksdagen i Norge). Därför har det varit en del debatter denna sommar mellan representanter för olika politiska partier. Ofta är det två politiker från två olika partier som möts i debatt kring diverse frågor. De får lägga ut texten länge och väl och får redogöra för vad som är deras mening. Detta utan att stup i kvarten bli avbrutna av en journalist.
Frågorna är hövliga och journalisterna verkar ärligt vilja veta vad som är skillnaden mellan politikernas åsikter och också ge dem god tid att förklara sin ståndpunkt. Det känns så befriande att lyssna på dessa debatter jämfört med våra korta, tuffa och intetsägande debatter i svensk media.
I Norge verkar också de flesta journalister vara äldre, mogna människor som vårdar sitt språk och inte flamsar runt med ständiga skratt eller stort självhävdelsebegär. Norsk radio är också näst intill befriat från svordomar och könsord.
Sveriges Radio däremot verkar mer eller mindre översvämmat av unga journalister med en agenda milsvid från vad klassisk kristen tro oftast står för. Att överträda traditionella normer och gränser hör till vardagen och svordomar och kraftuttryck har blivit allmängods. Vårt grannland i väster har något att lära sin ”storebror” Sverige!

Samtidigt har under denna sommar mycket hänt i Israel och i dess grannländer. EU har gjort två uppmärksammade beslut som berör Israel. Det goda beslutet är att EU äntligen bestämt sig för att terrorstämpla Hizbollahs militära gren. Det kan vara svårt att särskilja den militära/politiska grenen från den sociala, om det överhuvudtaget går. Men det är ett steg i rätt riktning.
Det andra beslutet som EU antog i juni är inte lika positivt och kan innebära framtida problem i kontakterna mellan EU och Israel. EU-direktivet innebär nya riktlinjer för EU:s medlemsstater, vilka i alla framtida avtal med Israel skall ha en klausul om att Västbanken, Golanhöjderna, Gazaremsan och östra Jerusalem inte är en del av Israel och att avtalet därför inte gäller där. Det kan tyckas besynnerligt att EU särskiljer och särskriver in speciella avtal just för Israel och detta när det inte finns något fredsavtal mellan dessa länder/områden och det därför saknas klara gränser. Vidare har många palestinier arbete i israeliska företag på Västbanken. Skall då dessa i framtiden bli arbetslösa för att EU inte vill köpa dessa produkter?
Det kan tyckas att EU skulle lägga mera eller i varje fall lika mycket energi på att få ett slut på kriget i grannlandet Syrien som på att skapa tokiga klausuler för Israel. Proportionerna känns något fel minst sagt. Israeler kan inte heller som vi i Sverige åka på semester till alla sina grannländer. Det råder kaos och krig i flera av dem. Kriget i Syrien eskalerar och nu har också den första svenska medborgaren blivit självmordsmördare i provinsen Homs i Syrien. Mellanöstern kommer allt närmare oss i Sverige.

Detta var några reflektioner från min fritidsö denna sommar!

Annelie Enochson, riksdagsledamot (KD)