Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 28 maj 2014

Sluta förtäta - Bygg utåt!

I senaste numret av tidningen Arkitekten blev jag intervjuad. Jag är den enda arkitekten av alla ledamöterna och de ville göra en kort artikel om detta. Läs den gärna . Där skriver jag bland annat att jag anser att man inte skall förtäta staden mera utan bygga utåt. Vi skall vara rädda om de gröna plättar och kullar vi har i städerna. Vi är ett stort land och har gott om yta för att expandera. Bygg ut kollektivtrafiken så man kan pendla och bygg även ut kollektivtrafiken på sjön så att man kan bygga utefter våra stränder. Dock skall vi vara rädda om strandskyddet så att allas tillträde till vattnet skyddas men vi kan bygga mera runt våra sjöar och hav. Vidare anser jag att många fler arkitekter skulle bli politiker; vi är vana att tänka konstruktivt, att lösa problem och att få allt till en helhet. Detta tänk behövs mera av i riksdagen och i andra politiska organ. Sedan är arkitekter ofta visionärer och självständiga personer...och DETTA behövs verkligen i politikens innersta fästen!


tisdag 13 maj 2014

Jesusmanifestationen har inte tillräcklig dignitet enligt SL för att motivera flaggning på deras fordon.

Svenska Evangeliska Alliansen skrev ett brev till SL och att de bör flagga på Jesumanifestationen som är i Stockholm nu på lördag....men svaret blev nej...se SEA´s pressmeddelande nedan.


 
-      Stockholms läns landsting avser inte delta i Jesusmanifestationen. Arrangemanget är inte heller av en sådan dignitet att det motiverar de förhållandevis höga kostnader som en flaggning medför.
 
Det skriver SL:s VD Anders Lindström i ett svar på Svenska Evangeliska Alliansens förfrågan om att pryda SL:s bussar med flaggor under Jesusmanifestationen den 17 maj.

Sedan 2008 har SL använt sig av regnbågsflaggor på sina bussar under Pridefestivalen med motiveringen att visa att alla har lika värde och är välkomna då hbtq-personer är en utsatt grupp. Utifrån samma motivering skickade SEA en förfrågan till SL då kristna är världens mest förföljda grupp varav många väljer att delta i Jesusmanifestationen.
 
Enligt SL:s VD Anders Lindström har Jesusmanifestationen dock inte tillräcklig ”dignitet” för att motivera flaggning. ”SL:s bussar för av tradition svenska flaggor vid allmänna flaggdagar. Dessutom, genom ett särskilt beslut, flaggas det med regnbågsflaggor på innerstadsbussarna i samband med Pride-festivalen, en festival som Stockholms läns landsting aktivt deltar i. Det förekommer frekvent olika manifestationer och högtidsdagar som respektive arrangör vill uppmärksamma till exempel genom flaggning i kollektivtrafiken. Vi intar en restriktiv hållning vad avser ytterligare flaggtillfällen så att, förutom kostnadsaspekten, inte den särskilda feststämning som flaggningen syftar till ersätts av att flaggor blir ’vardag’,” heter det i brevet.
 
SEA:s generalsekreterare Stefan Gustavsson menar att svaret från Anders Lindström väcker en rad frågor:
 
-      Att SL bör inta en restriktiv linje vid flaggning är självklart. Men vad är det som gör att Jesusmanifestationen har lägre dignitet än exempelvis Pridefestivalen? Har det att göra med att hbtq-frågor har större dignitet i vår kultur än religionsförföljelse? Om det gäller människors lika värde kan man inte ställa grupp mot grupp. Förföljelse av hbtq-personer respektive kristna måste uppmärksammas med samma allvar.
 
-      Regnbågsflaggningen motiveras utifrån att visa på allas lika värde då hbtq-personer är en utsatt grupp. Innebär detta att förföljda kristnas lika värde, varav många deltar i Jesusmanifestationen, inte har samma dignitet för Stockholms läns landsting? Under de sex år som SL har flaggat för Pridefestivalen har kristna samtidigt trakasserats för sin tro i 151 länder – många gånger med dödlig utgång – vilket är fler länder än någon annan religiös grupp.
 
-      Vi efterfrågar att ladstinget som en myndighet som relaterar till länets samtliga invånare intar en konsekvent hållning när det gäller livsstils- och livssynsprojekt, avslutar Stefan Gustavsson.
 
För att läsa artikeln på SEA:s hemsida, klicka HÄR
För mer information:
 
Stefan Gustavsson
Generalsekretare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 070-843 31 62

Jacob Rudolfsson
Samordnare, Svenska Evangeliska Alliansen
Mobil: 073-505 22 20  

onsdag 7 maj 2014

Alkobommar minskar rattfylleriet - permanenta alkobomsprojektet!


Hösten 2013 genomfördes ett försök med automatiska alkobommar vid Stenas Tysklandsterminal i Göteborg. Totalt fick 8 700 långtradarchaufförer och personbilsförare testa sin nykterhet innan de fick köra ut från Stenaterminalen. Nu har testet med alkobommar utvärderats. Alkobommarna har fungerat både snabbt och effektivt samtidigt som trafikflödet i hamnen inte har påverkats negativt.

De ordinarie kontroller som Tullverket gjorde i hamnen innan alkobommarna sattes upp visade att var 95:e kontrollerad förare var rattfull, under testperioden var endast var 875:e kontrollerad förare alkoholpåverkad.

Nu när utvärderingen visar att projektet varit framgångsrik anser jag att alkobommarna bör permanentas och införas vid fler färjelägen i Sverige med internationell trafik. Trafikverket fördelar medel till trafiksäkerhetsinsatser, dessa skulle kunna finansiera nykterhetskontroller i hamnarna.

När man kör i trafiken ska man vara nykter. Fler alkobommar behövs runt om i landet.

Läs min artikel i Svenska Åkeritidningen om att alkobommar kan rädda liv:
 http://www.akeritidning.se/forum/ordet-ar-fritt/alkobommar-kan-radda-livmåndag 5 maj 2014

SL bör flagga på Jesusmanifestationen den 17 maj!

Idag gjorde SEA detta pressmeddelande- bra och rättvist - om nu SL vill leva upp till att behandla alla lika och även då de förföljda kristna!

måndag 5 maj 2014
                                                      
SL bör flagga på Jesusmanifestationen den 17 maj
      
- Lördagen den 17 maj arrangeras Jesusmanifestationen för sjunde året i rad, vilket samlar flera kristna från länder där de förföljs för sin tro. Sedan 2008 har SL använt sig av regnbågsflaggor på sina bussar under Pridefestivalen, vilket motiverats utifrån en vilja att visa att alla har lika värde och är välkomna då hbtq-personer är en utsatt grupp. Därför borde SL-bussarna även flagga under Jesusmanifestationen.
Det säger Stefan Gustavsson, Svenska Evangeliska Alliansens (SEA) generalsekreterare och medlem i Jesusmanifestationens ledningsgrupp, i samband med att SEA skickade ett brev (se kopia nedan) till SL:s VD Anders Lindström och ledamöterna i Trafiknämnden som styr över lokaltrafiken, med en förfrågan om att låta SL-bussarna flagga under Jesusmanifestationen den 17 maj.
- Det går självklart att diskutera det rimliga i att ett landstingsägt bolag som SL i sin verksamhet väljer att relatera till olika ideella livsstils- och livssynsrelaterade projekt. Även om SL inte tar ställning till allt festivalinnehåll har flaggningen under Pridefestivalen ändå ansetts berättigad. Utifrån samma argument är det i därför högsta grad motiverat att pryda SL-bussar med flaggor under Jesusmanifestationen.

- Kristna är världens mest förföljda grupp. Bland annat visar statistik från det religiöst obundna och politiskt oberoende Pew Research Center att kristna har trakasserats i 151 länder vid olika tidpunkter mellan juni 2006 och december 2012, vilket är fler länder än någon annan religiös grupp. Jesusmanifestationen samlar många deltagare från länder där de har förföljts för sin tro – många av dem med släktingar och familjemedlemmar som fortfarande lever kvar under hot och trakasserier i till exempel Mellanöstern.
- För dessa kristna har korssymbolen i den svenska flaggan en stor betydelse och det skulle därför uppskattas väldigt mycket om SL-bussarna flaggade med den svenska flaggan – inte för att ta ställning till Jesusmanifestationens budskap, men för att visa för en utsatt grupp att alla har lika värde och att alla är välkomna. Flaggningen med den svenska flaggan skulle heller inte innebära någon kostnad för SL eftersom flaggorna redan finns, till skillnad från beställningen av andra temaflaggor vilka inneburit en extra kostnad för SL.

Brevet till SL:s VD Anders Lindström och ledamöterna i Trafiknämnden :

Till SL – Storstockholms Lokaltrafik
Förfrågan om flaggor på bussarna i samband med Jesusmanifestationen den 17 maj 2014

Den senaste tiden har människorättsorganisationer, politiker, och journalister börjat uppmärksamma den globala förföljelsen av kristna. Storbritanniens premiärminister David Cameron och Tysklands förbundskansler Angela Merkel har båda belyst att kristna idag är världens mest förföljda grupp, ett faktum som stöds av flera globala undersökningar. Bland annat visar statistik från det religiöst obundna och politiskt oberoende Pew Research Center att kristna har trakasserats i 151 länder vid olika tidpunkter mellan juni 2006 och december 2012, vilket är fler länder än någon annan religiös grupp. Under 2013 drabbades 230 miljoner kristna av förföljelse, enligt organisationen Open Doors. Förföljelsen är urskillningslös alltifrån ortodoxa, kopter, katoliker till pingstvänner och olika karismatiska rörelser förföljs av både statliga och icke-statliga aktörer.

Lördagen den 17 maj arrangeras Jesusmanifestationen i centrala Stockholm för sjunde gången. Sedan starten 2008 har Jesusmanifestationen lockat 10 000-tals kristna från hela Sverige – många med bakgrund i länder där de förföljs för sin tro – för en ekumenisk folkfest med torgmöten, seminarier och samlingar runt om i Stockholm. Dagen avslutas med en parad och gemensam gudstjänst i Kungsträdgården. Som mest samlade Jesusmanifestationen drygt 25 000 människor år 2010 i Kungsträdgården. Året därpå visades gripande videohälsningar från kristna i Mellanöstern, ett av de områden där, för att citera Storbritanniens biträdande utrikesminister Sayeeda Warsi, kristna är utrotningshotade.

Det går självklart att diskutera det rimliga i att ett landstingsägt bolag som SL i sin verksamhet väljer att relatera till olika ideella livsstils- och livssynsrelaterade projekt. Men sedan 2008 har SL använt sig av regnbågsflaggor på sina bussar under Pridefestivalen, vilket motiverats utifrån en vilja att visa att alla har lika värde och att alla är välkomna. Även om SL inte tar ställning till allt festivalinnehåll har flaggningen ändå ansetts berättigad, eftersom hbtq-personer är en utsatt grupp.

Utifrån samma argument är det i högsta grad motiverat att pryda SL-bussar med flaggor under Jesusmanifestationen den 17 maj, vilken samlar många deltagare från länder där de har förföljts för sin tro – många av dem med släktingar och familjemedlemmar som fortfarande lever kvar under hot och trakasserier i t.ex. Mellanöstern. Min kollega i Jesusmanifestationens ledningsgrupp, Merzek Botros, pastor i Sundbyberg med rötterna i Egypten, har bland annat berättat hur kraftiga bränder och våldsamheter mot kristna har nått hans hemby i södra Egypten efter att president Mursi avsattes förra sommaren. För dessa kristna har korssymbolen i den svenska flaggan en stor betydelse och det skulle därför uppskattas väldigt mycket om SL-bussarna flaggade med den svenska flaggan – inte för att ta ställning till
Jesusmanifestationens budskap, men för att visa för en utsatt grupp att alla har lika värde och att alla är välkomna. Flaggningen med den svenska flaggan skulle heller inte innebära någon kostnad för SL eftersom flaggorna redan finns, till skillnad från beställningen av andra temaflaggor vilka inneburit en extra kostnad för SL.

Med vänliga hälsningar

Stefan Gustavsson
Generalsekreterare
SEA – Svenska Evangeliska Alliansen
Medlem av Jesusmanifestationens ledningsgrupp

torsdag 1 maj 2014

EU valet - ett viktigt val?

I veckan hade jag en artikel med denna rubrik införd i tidningen Hemmets Vän...du kan läsa artikeln nedan eller HÄR.

Söndagen den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Då skall vi välja vilka 751 personer som kommer att företräda oss européer i EU-parlamentet. Av dem kommer 20 stycken att vara valda av oss i Sverige. Men hur viktigt är egentligen detta val och kan man säga att dessa personer företräder mig?
Hösten 1994 hade vi en rådgivande folkomröstning i Sverige och vi medborgare skulle rösta för vad vi tyckte om att bli medlemmar i EU. Jag tillhörde dem som i detta val röstade nej. Jag ville inte bli medlem i denna stora koloss och såg inga direkta fördelar för oss. Nu vann ja-sidan om än med knapp majoritet. Det var endast 52,3 procent som röstade för ett medlemskap och 46, 8 procent röstade mot ett medlemskap och 0,9 procent röstade blankt.
Det var så många som 83,3 procent som deltog i denna folkomröstning. Så även om majoriteten var ringa så visade det att medborgarna i Sverige ville bli medlemmar i EU, vilket vi också blev den 1 januari 1995. Eftersom jag är demokrat så får jag acceptera denna folkomröstning och även att vi nu är med i EU.
September 2003 hade vi åter en folkomröstning och denna gång om vi skulle vara med i den europeiska valutaunionen. Även denna gång röstade jag för ett nej och ville inte vara en del av denna valutaunion. Resultat blev också ett nej till införandet av euron som valuta.
Valdeltagandet var högt även denna gång med 82,6 procent deltagande. Det var 55, 9 procent som röstade nej till valutaunion och 42 procent som röstade ja till valutaunionen. Blankrösterna var 2,1 procent. På likadant sätt som jag resonerade vid EU-folkomröstningen resonerar jag nu inför valutaunionen. Vi skall inte vara med i valutaunionen varken nu eller i framtiden eftersom folket visat att de inte vill vara med. Glädjande nog så tycker även vår partiledare Göran Hägglund likadant numera även om det tog ett antal år att komma till denna insikt.
Jo, jag är medveten om att Sverige till skillnad från Danmark och Storbritannien inte har något formellt undantag från att införa euron. Men Sverige uppfyller inte de så kallade konvergenskriterierna eftersom vi inte uppfyller kravet på stabil växelkurs eller kanske mera korrekt att Sverige inte valt att deltaga i den frivilliga växelskursmekanismen som knyter vår valuta till euron.

Min erfarenhet efter snart 15 år i riksdagen är att vi blir mer och mer beroende av vilka beslut som fattas i EU-parlamentet. Vissa säger att så mycket som 60 procent av det vi inför i svensk lag eller beslutar om i riksdagen har sitt ursprung i EU-parlamentet. Ja, det är högst troligt. Men då är det ännu viktigare att få personer till EU som företräder mina åsikter så att det så att säga blir rätt från början.
Vi som kristdemokrater tillhör den största gruppen i EU parlamentet, EPP-gruppen ( European People’s Party). Här kan vi påverka så att besluten blir åt de håll som vi vill att Europa och då även Sverige skall styra åt. EPP är värdekonservativt och i många frågor har vi alltså majoritet i EU som rör familjen eller etiska och moraliska frågor.

EU-parlamentarikerna är dock mera självständiga än vad kanske man kan vara som enskild ledamot i riksdagen. Detta innebär för mig att det är av än större vikt att få en kandidat till EU-parlamentet som visar att hon/han står för kristna värderingar, vågar vara självständig och klarar av att stå pall när mediavinden blåser. Bägge Kristdemokraternas toppnamn som Ebba Busch Thor och Lars Adaktusson är personer som klarar detta.
Mycket i EU är jag fortfarande tveksam till, som till exempel detta enorma slöseri med pengar och kraft att flytta hela EU-parlamentet till Strasbourg en vecka per månad. För mig är detta inte försvarbart varken moraliskt eller ekonomiskt. Pengarna för denna flyttcirkus kan exempelvis användas till att hjälpa romerna i sina hemländer så de inte behöver åka till Sverige för att tigga.
Andra saker som inte är bra i EU är hur bistånd fördelas och uppföljningen av dessa. För mig är det minst sagt märkligt att ge bistånd till Palestinska myndigheten och indirekt till Hamas på Gaza utan att kräva att de skall erkänna sin närmaste granne, Israel, rätt att existera som judisk nation och att de skall upphöra med sina terrorhandlingar mot Israel.

Sagt allt detta så kommer jag ändock att rösta i EU-valet. För jag vill ha en företrädare där som står för mina värderingar, som kämpar för det jag tror på är viktigt och som klarar att argumentera för sin sak.
Så svaret på min fråga inledningsvis, om detta val är viktigt och om man kan säga att dessa personer företräder mig, är ”ja”.
Ta nu tillfället i akt söndagen den 25 maj och rösta för en kandidat som du tror på. Om du inte röstar kommer du kanske att företrädas av en person som absolut inte står för det du tycker är viktigt i livet.
 
Annelie Enochson, riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg