Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 24 februari 2009

Grattis Kronprinsessan Victoria och Daniel!Som sann rojalist är jag idag glad över det positiva beskedet att vår kronprinsessa Victoria och hennes Daniel har förlovat sig. Vi svenskar behöver nåt att glädja oss över i dessa dagar när finanskrisen och fordonskrisen fyller våra tidningar med svarta rubriker...inte för att krisen blir mindre men den kan blandas med glädje över att vi försommaren 2010 kommer att få ett kronprinsse bröllop i Stockholm! Idag blir det en extra semla på fettisdagen!

söndag 22 februari 2009

På Spåret och SkavlanJag erkänner....liksom miljoner andra tittar i Sverige så älskar jag att titta på På Spåret och Skavlans pratshow på fredagkvällarna. På Spåret är en favorit som nu är inne på sitt 19 år och som antagligen går i graven i och med att Ingvar Oldsberg slutar.. ..Han ÄR På Spåret som Fredrik Skavlan sa i sitt program när Ingvar Oldsberg meddelade att han skall sluta. Denna norska underhållare och intervjuare Fredrik Skavlan är förutom Ingvar Oldsberg ett unikum i svensk TV- Han gör ett program där han uppriktigt är intresserad av dem han intervjuar och ställer härliga , raka frågor som levereras med stor respekt. De som är hans gäster verkar njuta av att äntligen få träffa en journalist som är intresserade av dem och vill framställa dem i god dager. Uppriktigt intresse verkar vara en bristvara bland svenska journalister...få vill verkligen få fram sanningen från dem man intervjuar utan vill hellre få sin egna teori bekräftad....tänk att vi måste till vårt naboland för att hitta en uppriktig och ärligt sökande journalist. Kan ingen starta en fanclub för Fredrik Skavlan på facebook...här har ni en som är intersserad!

Och till SVT.....se till att Fredrik Skavlan tar över efter Ingvar Oldsberg som programledare för På Spåret!! Det är nog det enda som kan få programmet att få samma tittarantal och popularitet!

torsdag 19 februari 2009

Sjöfart i bakvattnet?

Här kommer ett pressemeddelande som jag lämnade denna veckan:

Pressmeddelande
Stockholm den 16 februari 2009
Kristdemokraterna

Sjöfarten i bakvattnet?

- Norge seglar om Sverige som sjöfartsnation genom att prioritera sjöfarten som näring. Genom att ändra skattereglerna visar Norges regering en lyhördhet för sjöfartens förutsättningar som jag önskar att också vi kunde uppvisa.

Det sade den kristdemokratiske riksdagsledamoten Annelie Enochson från Göteborg i samband med att Norge ändrat skattereglerna för den retroaktiva beskattningen i tonnageskatten.

- Den tidigare norska regeln innebar att etablerade norska rederier fick en retroaktiv tonnagebeskattning för tio års skatt. Norska rederier var inte sena med att påpeka hur detta innebar en nackdel för dem, men accepterade ändå detta för som pris för att den viktiga tonnageskatten skulle införas. Den norska regeringen införde alltså tonnageskatt men har nu också insett att problemen med den retroaktiva beskattningen behövde bejakas, fortsätter Annelie Enochson.

- I den nya beskattningsformen behöver norska rederier inte uppföra en tredjedel av den retroaktiva beskattningen som skuld utan kan bokföra dem som eget kapital, fortsätter Annelie.

- I Sverige har inte ens tanken på en tonnageskatt vunnit gehör. Anders Borg säger lika blankt nej som socialdemokraterna gjorde under sin långa regeringsperiod. Tonnageskatten är en skatteform näringen efterlyser som i sin frånvaro hotar slå ut svensk sjöfart. Resten av Europa har infört den och Sverige står ensam kvar. Med tanke på att sjöfarten sysselsätter över 200 000 personer i Sverige tycker jag det borde vara prioriterat att vår sjöfart inte hamnar i något bakvatten konkurrensmässigt, avslutar Annelie Enochson.

söndag 8 februari 2009

Klostret St Gabriel i Turkiet - vi måste agera snabbare!Idag var jag på en debatt i Assyriska Föreningens lokaler i Västra Frölunda. Debatten rörde Mor Gabriel klostret i nordöstra Turkiet som islamister i området med Turkiska statens goda minne försöker att annektera. En rättsprocess är på gång. Jag har skrivit en fråga till utrikesministern Carl Bildt om detta och fått svar. Men det måste till mera aktion från Sveriges sida för att kraftfullt markera mot detta hot som de assyriska folket i området och hela världen utsätts för genom denna rättsprocess. Klostret är 1600 år gammalt och fungerar idag som ett undervisningscenter för det assyriska folket i kristdendom och deras historia. Hotet från islamisterna i området som är klanledare i grannbyarna är ett hot mot den kristna minoriteten i Turkiet och alla kristnas kulturarv.


Läs Niro Kunis artikel nedan.
Min fråga till Carl Bildt:

"Den kristna minoritetens situation i Turkiet

Sedan år 2005 för Turkiet medlemskapsförhandlingar med Europeiska unionen. Det grundläggande kravet för att ett kandidatland skall bli accepterat som medlem i EU är att det uppfyller de så kallade Köpenhamnskriterierna. Ett av dessa kriterier är att kandidatlandet skall ha stabila institutioner som garanterar demokrati, mänskliga rättigheter, en fungerande rättstat och skydd för nationella minoriteter.

S:t Gabriel-klostret i Midyat i sydöstra Turkiet är en mycket viktig religiös och kulturell plats för Turkiets kristna minoritet. Klostret, som grundades för cirka 1 600 år sedan, är en del av det assyrisk-syrianska kulturarvet. Majoritetsbefolkningen i tre omgivande byar verkar nu för att konfiskera delar av klostrets mark. Den turkiska staten har delvis legitimerat dessa anspråk genom att öppna en rättsprocess mot klostret.

Turkiets kristna minoritet, som har utsatts för svåra övergrepp i tidigare historiska skeden, upplever sig mycket pressad av den nu uppkomna situationen. För Turkiets ställning som kandidatland i EU är det av yttersta vikt att landet har ett fullgott minoritetsskydd i enlighet med Köpenhamnskriterierna.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att säkerställa att Turkiet uppfyller sina åtaganden gentemot landets kristna minoritet?"