Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 28 april 2009

Besök på Vägverk och Banverk i Borlänge
Idag och igår besökte trafikutskottet Borlänge och Väg och Banverken.
Det var intressanta dagar med mycket information och diskussioner. Det är alltid intressant att lyssna och ta del av synpunkter från dem som arbetar praktiskt med de beslut vi tar i riksdagen. Bland annat gillades våra beslut om att medfinansiera stora infrastrukturprojekt. De vill inte se pengarna som statens eller kommunens när de gäller stora infrastrrukturprojekt...utan de är skattebetalarans och därför tycker de att det är helt ok att kommunen är med och medfinansierar vissa projekt som just kommer kommuninvånarna till del.

Vi lämnade Borlänge med Banverkets konferensvagn där vi hade möjlighet att sitta med lokföraren och följa med framifrån loket...mycket uppskattat av mig!

söndag 26 april 2009

Manifestation mot Turkiets Folkmord 1915-1922


Se oxå mitt andra tal på youtube - jag höll två tal - det första kan du läsa om nedan
http://www.youtube.com/watch?v=jZLOku59QHk

I fredags var det en manifestation här utanför riksdagen på Mynttorget hela dagen. En minnesdag kanske mera är det rätta ordet. Jag var med och talade vid några tillfällen för att visa mitt stöd för att Sverige och Turkiet skall erkänna detta folkmord som just ett folkmord. Här nedan följer vad jag sa ungefär vid det första talet:

Ärade åhörare – vi är här i dag för att protestera och visa vår avsky mot folkmordet som skedde i Turkiet mellan åren 1915 och 1922.Under dessa år fördrevs och mördades 1, 5 miljoner kristna med olika bakgrund i framförallt nordöstra Turkiet. Vissa siffror säger att det var så många som uppemot 3, 8 miljoner som var offer.

Alla kristna drabbades om det så var med armenisk bakgrund eller assyrianer, syrianer, kaldeer eller andra kristna - alla drabbades de av sultanens vrede och det osmanska regeringens angrepp. Inte minst blev det tydligt genom den fathwa som utfärdades och som ledde till Jihad , det heliga kriget mot de kristna.

Det turkiska nationella uppvaknandet i slutet av 1800-talet resulterade i de första massakrerna.Under första världskriget följde ett regelrätt och välkänt folkmord på de kristna armenierna i östra Turkiet samt ett betydligt mindre känt men lika fruktansvärt folkmord mot assyrier /syrianer /kaldeer.

Många tvingades massutvandra till Irak, Syrien och andra angränsande länder. Denna svåra tid kallar de kristna för ”svärdets år”, Seyfo. I Lausanne fredsfördraget 1923 mellan Atatürks nationalstat och första världskrigets europeiska segermakter skrevs det in att religionsfrihet skulle råda i Turkiet men som visade sig i praktiken vara mycket begränsad.

I FN-konventionen om folkmord från 1948 står att läsa om om definitionen av ett folkmord i Artikel II Alla dessa kriterier uppfylls i det turkiska folkmordet genom att det skedde en - massavrättning av män och äldre pojkar, genom våldtäkter, bortrövande av kvinnor, plundring, förstörelse av egendom , tvångsförflyttning av kvinnor och äldre män som till fots marscherade till läger i den syriska öknen, otaliga dog under strapatserna , tvångsomhänderta barn, unga och vackra flickor

Allt detta sammantaget gör att SEYFO kan klassificeras som ett Folkmord enligt FN. Det är 18 länder som än så länge erkänt SEYFO som ett Folkmord.

Det finns många dokumenterade ögonvittnen till detta folkmord , inte minst diplomatiska rapporter framför allt från Tyskland, men även från andra länder som USA, Frankrike, England, Ryssland och Sverige. Därutöver finns dokument från protestantiska och katolska missionärer från flera länder.

I Turkiet pågår fortfarande förtryck av de kristna minoriteterna. Det är märkligt att den fått pågå i ett land som sedan andra världskriget tillhört Nato och har skrivit under de flesta internationella konventioner om mänskliga rättigheter och som själv uppger sig försvara frihet och demokrati. Turkiet vill ju tillhöra EU som har Köpenhamskriterierna om de mänskliga rättigheterna som ett rättesnöre. Det är fortfarande i dagens Turkiet inte accepterat att konvertera…det vill säga att byta från en religion till en annan. Jag tycker detta är oacceptabelt av ett kandidatland till EU och väcker många frågor om framtida medlemstillhörighet i unionen.

Onsdagen den 18 april 2007 mördades tre kristna i Malatya i östra Turkiet. Två av offren, Aydýn, och Yüksel var turkiska konvertiter från islam. Den tredje mannen, Tilmann Geske, var tysk medborgare. De mördades på det mesta barbariska sätt . Elva misstänkta greps efter attacken. Alla de misstänkta mördarna är mellan 19 och 20 år. När jag sist hörde om detta mål i februari så hade fortfarande ingen dom fallit och ingen hade dömts skyldig till dessa avskyvärda mord.

Författaren Hrant Dink föddes i Malatya 1954 och mördades i Istanbul 19 januari 2007. Många anser att han mördades för sin kristna tro och för sina åsikter.

S:t Gabriel-klostret i Midyat i sydöstra Turkiet är ett monument för den tidiga kristendomen och ett kulturarv. Dessvärre arbetar nu tre muslimska grannbyar för att ockupera och konfiskera en del av klostrets mark. Den turkiska staten har beklagligtvis legitimerat grannbyarnas krav genom att öppna en rättprocess mot klostret som har ägt marken i 1600 år.Klostret grundades redan år 397 och är därigenom ett av kristenhetens äldsta kloster.

Turkiet måste göra upp med sin historia med Folkmordet, Turkiet måste idag leva upp till Köpenhamnskriterierna och EU´s kriterier om mänskliga rättigheter. Och Sverige måste erkänna Folkmordet i Turkiet ."

Läs denna sida från Levande Historia om du vill veta mera

http://www.levandehistoria.se/node/297

tisdag 21 april 2009

De bortrövade barnen i Kalla Fakta i söndags.

I söndags sände Kalla fakta ett reportage om de bortrövade barnen. Det är nu 103 fall på UD av bortrövade barn som i många fall är kidnappade av den ena föräldern till ett land långt borta. De fem barnen från Kungsbacka som kidnappades av sin pappa till Gaza kom hem lyckligt efter ett halvt år. Lilla Alicia som bortrövades till Kambodja av sin pappa kom oxå hem lyckligt efter 14 månader. Men det finns många barn som varit borta från sin ena förälder sedan många år....detta är inte acceptabelt!Min motion som antogs av riksdagen i december 2006 har fortfarande inte fått någon respons av regeingen...det är inte acceptabelt!

Läs min artikel som var införd i GT i söndags

FN´s rasistiska konferens i Genéve spårar ut.

Vi var många som varnade för att denna konferens skulle bli en fars. Och rätt fick vi...redan första dagen så talar den antisemitiska iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad och häver ur sig massa dynga om staten Israel---han tycker så illa om att staten finns att han inte ens kan nämna den vid namn! Lite civilkurage hade de europeiska delegaterna som lämnade konferenslokalen medan han talade. Men jag hävdar att vi inte skulle sända någon delegat från Sverige. FN börjar allt mera ändra namn till Förnedrande Nationer.

Läs min artikel i tidningen Världen Idag igår
http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=4181&Itemid=28

onsdag 15 april 2009

Vårproppen presenterades idag i riksdagen!
Kommer precis till mitt rum från kammaren efter att ha lyssnat på vår finansminister Anders Borg och våra olika partiers ekonomiska företrädare tala om den ekonomiska vårpropositionen som lämnades idag. Anders Borg var som alltid saklig och korrekt och beskrev den svåra ekonomiska situation som 90% av världens länder befinner sig i. Trots detta kommer regeringen att i år satsa 45 miljarder kronor för att mildra krisens verkningar i vårt land, varav 1 miljard i ökat stöd till långtisdarbetslösa inom jobb och utvecklingsgarantin och jobbgarantin för ungdomar. Kristdemokraternas ekonomiska talesperson Stefan Attefall liknande krisen med ett långdistanslopp där vi startade bra men där loppet sedan blivit tuffare och eftersom vi inte vet slutet så måste vi hushålla med krafterna. En bra liknelse! Stefan beskrev den alltid lika gnällige och trötte Thomas Östros som en dopad sprinter...stämmer bra...problemmet är oxå att Thomas vet inte åt vilket håll loppet går åt...han verkar springa åt alla håll!

Glad över att alliansregeringen är vid makten nu när vi har kris i Sverige....alternativet vore förödande för vårt land!

tisdag 7 april 2009

I söndags var det val i Moldavien - jag var där!

Inatt kom jag hem från Moldavien efter att ha varit valövervakare där i söndags. Kom till Moldavien förra torsdagen. Själva valdagen var jag och övervakade nere i södra Moldavien runt den lilla staden Cahul. Min kollega var Dejan från det slovenska parlamentet. Själva valdagen gick bra och inga speciella problem i själva valprocessen. Däremot var det flera av de inhemska observatörerna som ville berätta för oss om hur partisk den statskontrollerade TV är och hur de i fyra år bara matats med information om presidenten Vladimir Voronin.Det var dock med förvåning som jag idag när jag kom hem fick reda på upploppen i Chiznau idag. Det fanns inget som talade för att detta skulle ske igår när jag var i staden. Dock ville många ha en förändring och när de insåg att åter igen presidenten och hans kommunistiska parti blev det största partiet så rann bägaren över för de unga som vill ett närmande till EU.Hoppas att denna "revolution" kan bli som i Ukraian med den oranga revolutionen att våldet inte tar överhand utan att människor demonstrerar sin egenmakt med icke våld. Moldavien är värd en bättre framtid än den kommunistiska men det får inte ske med våldsmedel!

Läs OSCE pressmeddelande om valet nedan

http://www.oscepa.org/images/stories/documents/election_observation/2009_election_observations/MoldovaStatement060409.pdf


Läs oxå pressmeddelandet i TT om oroligheterna

http://helgonat.riksdagen.se/TidningarOchNyheterDetail.aspx?id=540&ReferenceID=785991cbfd0fccf3c12575910062b2e0

onsdag 1 april 2009

Sorgens dag för Sverige - riksdagen införde en lag för könsneutrala äktenskap
Idag klockan 16 röstade Sveriges riksdag för en lag om könsneutrala äktenskap. Kristdemokraterna var det enda partiet som inte vill införa denna lag. Vi blev nedröstade av 261 ledamöter som röstade för förslaget och 22 som röstade mot - alla som röstade mot var kristdemokrater. Det var 16 ledamöter som avstod och 50 ledamöter som var utkvittade. De som avstod var moderater som hade en egen motion som var likalydande vår resevation. Synd att de inte röstade med oss i slutvoteringen! Idag hade jag oxå en debattartikel inne i Göteborgs - Posten. Ni kan läsa vad som stod i den nedan.

Jag är ledsen idag och upplever detta som en ödesdag för Sverige!

Ny lag om äktenskap intolerant

Lagförslaget om könsneutrala äktenskap har tagits fram under stress och en ohelig allians har bildats mellan S, M, C, FP, V och MP. Risken är att förslaget inte är förankrat och därför ohållbart, skriver kristdemokraterna Stefan Attefall, Yvonne Andersson och Annelie Enochson, inför riksdagens omröstning i dag.
Tyck till om förslaget till ny äktenskapslag
Kommentarer (17)
I dag tar riksdagen ett beslut om en könsneutral äktenskapslag. Vi kristdemokrater menar att det finns en annan, bättre lösning. En lösning som innebär en civilrättslig samlevnadsbalk. Vårt förslag har fått starkt stöd bland annat hos samfundsledare, organisationer och ledarskribenter. Vi är därför förvånade över att så få andra partier hörsammat detta.

Vi kristdemokrater hade som utgångspunkt att vi inte ansåg det befogat att ändra på den äktenskapslag vi har eftersom den fungerat väl under lång tid. Vi har dock lyssnat på alla dem som anser att det är olämpligt och kan upplevas utpekande för homosexuella att vi har två olika lagar (äktenskap och partnerskap) för att reglera ett likvärdigt juridiskt avtal mellan två personer som vill leva tillsammans.

Då har vi ställt oss frågan, kan vi finna en lösning som bygger på respekt för de olika åsikter som finns - både för dem som är för och dem som är emot en könsneutral äktenskapslagstiftning? Dels de som utifrån filosofiska, traditionella eller religiösa bevekelsegrunder betonar vikten av att värna det unika i just relationen mellan en man och en kvinna, dels de som hävdar det faktum, att homosexuella och heterosexuella parrelationer har olika benämningar är en diskriminering.

Fick inte gehör
Vi tror det hade varit bra för Sverige - och för alliansen - om vi hade funnit en lösning på den konflikt som fanns mellan partierna inom alliansregeringen, men som också skär rakt igenom alla partier och hela svenska folket. Tyvärr fick vi inget gehör för detta synsätt i regeringskretsen och blockerade därför regeringen från att lägga något förslag.

I riksdagen fanns det dock konkreta lagförslag framlagda av oppositionen. Detta har inneburit att en ohelig allians har bildats i riksdagens civilutskott mellan S, M, C, FP, V och MP och att ett lagförslag inom utskottets ram tagits fram under stress och på ett sådant sätt att alternativa förslag inte prövats seriöst. Det lagförslag som togs fram har inte remissbehandlats eller varit föremål för någon hearing.

Oseriös beredning
Vår ledamot i civilutskottet begärde också att frågan om en civil samlevnadsbalk skulle studeras närmare genom att experter bjöds in till utskottet för att belysa frågan. Efter påstötningar inbjöds en professor att föreläsa om hur äktenskapslagstiftningen ser ut i Europa - fem dagar efter att utskottet justerat sitt betänkande. Så rädd var utskottets majoritet för att lyssna in avvikande åsikter. Riksdagens beredning av ärendet är således oseriöst.

Föreslår giftermålsbalk
Kristdemokraterna har föreslagit att äktenskapsbalken ersätts med en civilrättslig samlevnadsbalk, förslagsvis kallad giftermålsbalk. Det skulle innebära att alla par som vill gifta sig går till en myndighet och registrerar det juridiska förbundet. Därefter är det upp till varje par att själv välja hur de önskar inrama giftermålet. Det kan vara allt från stort kyrkbröllop till att man nöjer sig med själva registreringen.

Begreppet äktenskap skulle i vårt förslag helt tas bort från lagstiftningen och låta var och en lägga sin definition i äktenskapsbegreppet. Enbart det offentliga kommer att stå för registreringen vilket innebär att den juridiska vigselrätten för exempelvis religiösa samfund upphör.

Därmed skiljer man på den strikt rättsliga ordning som staten ska reglera och äktenskapsbegreppet samt kyrkornas ceremoni som har starka filosofiska, traditionella och religiösa dimensioner.

Avgör egen vilja eller partipiska?
Ledamöter från alla alliansens partier har gett stöd till Kristdemokraternas förslag. Frågan är hur det kommer att se ut vid dagens omröstning i kammaren. Kommer ledamöterna att gå efter sin egen vilja, eller måste partipiskan vina?

Miljöpartiets och Vänsterpartiets partilinje har tidigare varit att försöka få till stånd en civilrättslig äktenskapslagstiftning. Men i sitt nuvarande samarbete med Socialdemokraterna verkar det vara något man helt lägger åt sidan och i stället vill de forcera fram en snabb, men en inte så genomtänkt, lösning.

Att den könsneutrala lagstiftning, som i dag röstas igenom, genomförs i rask takt verkar vara huvudmålet för den oheliga allians som nu uppstått. Risken i en sådan forcerad behandling är att förslaget inte är förankrat och i längden hållbart.

Redan i dag finns det partier som anser att präster ska tvingas viga samkönade par, mot sin vilja. Blir det nästa steg? Det är något som vi Kristdemokrater känner oss djupt oroade över.

Äktenskapet tillhör för många religionsutövningen och därmed är den religiösa aspekten i sig oerhört viktig, liksom att rätten att utöva sin religion värnas. Genom Kristdemokraternas förslag skulle religionsfriheten respekteras och alla människors olika åsikter tillvaratas.

Vår lösning är ett modernt samhälles sätt att hantera olika uppfattningar, samtidigt som man visar respekt för olika synsätt. Den lösning som riksdagen i dag av allt att döma kommer att rösta igenom innebär att ledningar i de andra partierna tillfredsställer starka lobbygruppers åsikter genom att förtrycka andras åsikter.
Under slagord som tolerans kryllar det tyvärr av intolerans.

Annelie Enochson

riksdagsledamot (KD) Göteborg

Stefan Attefall

gruppledare för Kristdemokraterna i riksdagen

Yvonne Andersson

ledamot (KD) riksdagens

civilutskott


Har ni läst så här långt vill jag att ni skall läsa vad RFSL oxå vill nu...de skickade detta presmeddelande idag...nu vill de ha antalsneutral lagstiftning...det var detta som vi varnade för i debatten...dagens tokiga beslut var bara början på de som ville införa homonormen som norm i samhället...läs RFSL´s pressmeddelande och se vad som nu kommer att ske med Sverige...hoppas mina kollegor som idag röstade för en könsneutral lagstiftning inser vilket fel de gjort och vilken boll de satt i rullning! Läs det fetstilat...det räcker....

Öppet brev till Sveriges riksdagsledamöter
Stockholm 2009-04-01
RFSL UNGDOM & GRÖN UNGDOM


Ta nästa steg - inför samlevnadsbalk!
Idag röstade ni så äntligen för lagen om könsneutrala äktenskap. Det är en viktig reform och ett viktigt steg mot ett samhälle som behandlar alla lika. Tyvärr är juridiskt och ekonomiskt skydd fortfarande, trots dagens kloka beslut, förbehållet vissa former av samlevnad. Vi i RFSL Ungdom och Grön Ungdom tycker att vi kan våga mer! Vi vill så snart som möjligt gå steget längre, och införa en köns- och antalsneutral samlevnadsbalk. Den civilrättsliga samlevnadsbalken ska inte grunda sig i fortsatt separation, som KD förespråkar, utan istället vara en ny lagstiftning där alla samlevnadsformer värderas likvärdigt. Juridiskt och ekonomiskt skydd inte ska vara avhängigt en romantisk, sexuell tvåsamhet.
Efter Moderaternas omsvängning i frågan var endast ett parti i hela Riksdagen emot en könsneutral äktenskapslagstiftning. Och trots socialminister Göran Hägglunds homofobiska och ovetenskapliga uttalanden om att det är bäst att barn växer upp med en mamma och en pappa, och att homosexuella inte ska uppmuntras att skaffa barn, är stödet i vårt land för en könsneutral äktenskapslagstiftning stort. Ni har idag fattat ett beslut som harmoniserar lagstiftningen med folkets åsikter.
Men för oss som representerar två normkritiska ungdomsförbund som aktivt arbetar för att avskaffa heteronormen räcker inte detta. Först och främst är det inte särskilt aktuellt för ungdomar att gifta sig. Det är någonting som finns långt borta vid horisonten, eller något som inte är aktuellt överhuvudtaget. HBTQ-ungdomar idag står istället inför problem som ökade hatbrott, nedläggningen av HBTQ-fritidsgården Egalia i Stockholm och diskriminering i skolan eller på arbetsmarknaden.
Vi står för en nyare, modernare syn på relationer än vad könsneutralt äktenskap innebär. Vi tycker att romantik bör separeras från ekonomi och juridik. Människor lever tillsammans i många olika familjekonstellationer i 2000-talets Sverige. Det handlar om allt från kompisar som delar lägenhet, vänner som bor i kollektiv, syskon som delar boende till andra regnbågskonstellationer. Staten bör inte lägga sig i av vilken anledning människor väljer att bo ihop - och staten bör inte heller premiera vissa, men inte andra.
Vi tycker att det är dags att queertera lagboken. Juridiskt och ekonomiskt skydd bör vara anpassat efter den verklighet människor lever i. Vi vill öppna för möjligheten till ekonomiskt och juridiskt skydd för fler konstellationer än de som omfattas av äktenskaps- och sambolagen idag. Vi vet precis som ni att kärnfamiljsidealet, oavsett om det är samkönat eller olikkönat, är exkluderande och förlegat. Det är dags att förpassa det till historieböckerna och ta steget mot jämlikhet fullt ut!
 
Maria Ferm
Språkrör Grön Ungdom
Felix König
Förbundsordförande RFSL Ungdom

För mer information kontakta:
Maria Ferm, språkrör Grön Ungdom 0734-433378
Felix König, förbundsordförande RFSL Ungdom, 0707-664 664
_______________________________________________