Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 27 januari 2008

Folkomrösta om äktenskapet!

I förra veckan så gjorde SVD en SIFo-undersökning ( på 1.000 personer) där man frågade om de ville att homosexuella skulle får gifta sig. Undersökningen visade att 71 % ville detta medan 24 % röstade nej . Samma dag hade man samma fråga på SVD nätupplaga. På kvällen när man inte kunde rösta mer hade 15.491 personer avgivit sina röster. Då hade 48% svarat nej, dvs de vill behålla den nuvarande ordningen att äktenskapet är mellan en man och en kvinna. Medan 46 % vill att homosexuella skall få gifta sig, alltså att man ändrar på den nuvarande ordningen. Varför skriver inte SVD att när över 15.000 personer uttalar sig så vill en majoritet har kvar äktenskapet i sin nuvarande form. Låt svenska follket få avgöra denna fråga i en folkomröstning - denna fråga är viktig för den talar om vilken grund vi vill att samhället skall byggas.

Frågan i SVD :

Tycker du att homosexuella par ska få gifta sig?
Ja 46%
Tveksam 6%
Nej 48%
Totalt har 15491 personer röstat
Röstningen startade måndag 21 januari 2008, 08:05
Omröstningen ger en bild av vad läsarna på SvD.se tycker just nu. Resultatet är inte statistiskt säkerställt.

torsdag 17 januari 2008

Sjöfartspolitisk rapport - "För fulla segel" - presenterades idag i riksdagen

Idag presenterades vår rapport" För Fulla Segel" . Det är vi två i trafikutskottet Ingemar Vänerlöv och jag som står bakom rapporten som tagits fram tillsammans med våra politiska sakkunniga Martin Wisell och Jonathan Lindgren. På presskonferensen var det en hel del journalister, framför allt från fackpressen. Det är inte ofta som det läggs en rapport som enbart tar upp de sjöfartspolitiska frågorna. Se vidare vår hemsida och rapporten : http://www.kristdemokraterna.se/~/media/Files/VarPolitik/Rapporter/2008/0801_forfullasegel%20pdf.ashx

onsdag 16 januari 2008

Bevara äktenskapet för barnen och Sveriges skull.

Igår gick remisstiden ut för utredningen "Könsneutrala äktenskap". Vi skall inte inför ett könsneutralt äktenskap utan behålla äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna. Här har vi kristdemokrater drivit en tydlig linje och jag tror att vi har svenska folket med oss. Se vidare artikel där jag medverkar :

NYHETER 2008-01-15
Kd tar strid mot homoäktenskap
Flera riksdagsledamöter vill att frågan avgörs i en folkomröstning
Frågan om homosexuellas rätt att ingå äktenskap bör avgöras i en folkomröstning, i samband med EU-valet i juni nästa år. Det föreslår ledande kristdemokrater när konflikten nu hamnar i regeringens knä.
Idag går remisstiden ut för utredningen om könsneutrala äktenskap. Efter att moderatstämman röstade ja i höstas är kristdemokraterna ensamma i riksdagen om att säga nej till att låta homosexuella gifta sig på samma villkor som heterosexuella.
Det är nu regeringen som ska hantera ärendet, som är de borgerligas kanske svåraste knäckfråga under mandatperioden. SvD har talat med flera kristdemokrater som varnar för att det borgerliga samarbetet skadas om kristdemokraterna körs över.
- Om ett parti i en allians har en väldigt stark hållning i en fråga, då får man inte bara köra över det partiet. Jag tycker att det skulle vara ganska upprörande, säger riksdagsledamoten Annelie Enochson.
- Har man ändrat arbetsformerna, så har man ändrat hela förutsättningarna för alliansen, säger riksdagskollegan Lennart Sacrédeus. Man kan inte säga att vi har ett förtroendefullt samarbete och göra upp med oppositionen i de frågor där det passar.
Men kristdemokraterna har alltså de sex övriga riksdagspar-tierna emot sig. Och oppositionen hotar att försöka driva igenom frågan i riksdagen: i en gemensam motion har Mona Sahlin (s), Lars Ohly (v) och Peter Eriksson (mp) krävt att regeringen lägger fram ett förslag senast den 18 mars.
Det skiljer bara sju mandat mellan blocken och oppositionen hoppas kunna skapa en riksdagsmajoritet med stöd av borgerliga ledamöter som har ett starkt engagemang i frågan.
På det sättet röstades lagen om registrerat partnerskap igenom 1994, trots att den borgerliga regeringen också då var splittrad.
- Det som skedde 1994 kan aldrig upprepas, säger Lennart Sac-rédeus som menar att det skulle underminera allianspartiernas förtroende för varandra.
Frågan är alltså mycket svårlöst för regeringen. Kristdemokraternas huvudlinje är att alliansen inte ska fatta något beslut före nästa val, eftersom frågan inte finns med i det borgerliga val-manifestet.
- Alliansen har inte gått till val på att ändra detta, säger krist- demokraternas gruppledare i riksdagen Stefan Attefall. Vår hållning är att det inte finns någon anledning att ändra på nuvarande ordning. För oss är det oerhört väsentligt att äktenskapsbegreppet är en förening mellan man och kvinna.
Sacrédeus och Enochson anser nu att lösningen ligger i att frågan avgörs i en rådgivande folkomröstning i samband med EU-valet i juni nästa år. Och kravet att svenska folket ska få säga sitt får stöd av flera av kd:s riksdagsledamöter.
- Det här är en så pass viktig och betydelsefull fråga. Äktenskapet har längre historia än Svea rike som land, säger Mikael Oscarsson.
Även riksdagskollegan Ingemar Vänerlöv vill folkomrösta, och han säger att flera remissinstanser kommer att föreslå detta.
Stefan Attefall stänger inte dörren, men är skeptisk.
- Det finns en del som flaggar för att de tycker att det är en bra lösning men det har ännu inte samlat något bredare stöd i vårt parti.
Och fp-ledaren, utbildnings- minister Jan Björklund, gör tummen ned för en folkomröstning.
- Nej, det tycker jag inte är aktuellt. Det är inte den digniteten på frågan. Det här är en lagstiftningsfråga.
Men hur regeringen ska lösa tvisten kan Björklund inte svara på idag.
- Det är för tidigt att idag bedöma hur det här slutar. Jag varken vill eller kan spekulera i hur förhandlingarna kommer att avlöpa.
Copyright: Svenska Dagbladet
Distributör: NOBICON 2008-01-15 05:02:00


Bevara äktenskapets hemsida: http://www.bevaraaktenskapet.nu/

söndag 6 januari 2008

Gott Nytt År till er alla!Så kan vi då skriva 2008 och detta år började med oro i Kenya efter valdagen den 27 december. Vår familj var extra intresserade av detta eftersom pappa i familjen, Sören, var en av valobservatörerna i valet. Han rapporterade hem med jämna mellanrum från östra delen av kenya där han var stationerad. Efter alla oroligheter så bestämdes sig EU´s valansvarige att alla valobservatörerna skulle åka hem tidigare än beräknat så redan i fredags hade vi Sören hemma igen. Det kändes gott för oss som familj. Men tankarna finns hos det kenyanska folket som nu upplever en tid av oro, turbulens och misströstan . Kenya var ett land som lyst som en strålande stjärna med demokrati på frammarch, man hade tagit itu med gatuvåldet, ordnat för gatubarnen mm och så hände detta med förmodat valfusk från presidenten Kibakis sida. Varför? Makten kan korrumpera och den makt man har vill man inte bli av med. Därför är det så viktigt med klara spelregler för demokratin och att dessa spelregler efterlevs...annars blir det lätt så att "Makten" skapar sina egna regler i ett deperat försök att få sitta kvar i maktens boningar. Hoppas att det kan bli en lösning mellen Kibaki och oppositionsledaren Odinga, för Kenyas skull, för folket skull och för demokratin skull!