Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 15 december 2011

Piraterna skall bort från våra handelsfartyg och därmed basta!

Igår hade vi en 5 timmar lång debatt i riksdagens kammare om trafikpolitiken dit sjöfarten hör. Jag pratade bland annat om pirathotet mot våra svenska sjömän och handelsfartyg....läs nedan vad jag sa:

Ett ökat hot mot säkerheten för sjöfarten är det accelerande priratangreppen på våra handelsfartyg. Området runt Afrikas horn är ett av världen mest trafikerade farvatten. Cirka 25.000 passager görs av handelsfartyg i detta område. I maj 2011 fanns det 529 civila sjömän och 24 handelsfartyg i piraternas våld.  Förra året kapades 61 fartyg med 1180 sjömän ombord som misshandlades och användes som mänskliga sköldar. Inte bara stora oceangående handelsfartyg drabbas, svårt ansatta är också regionala fiskare.
 
För de internationellt opererande rederierna innebär  den ökade risken ett kostnadstillägg uppgående mellan 10-20 procent Kostnadstillägget hamnar i slutändan hos konsumenterna. Den norska rederiföreningen beräknar att piratverksamheten utanför Somalia har kostat 12 miljarder USD, varav huvuddelen är för de internationella bevakningsoperationerna. Här måste till krafttag för att skydda besättningen och varor. Jag anser att man skall överväga möjligheten att beväpna
handelsfartyg som går i farvatten med piratverksamhet.  

Det är nu dags att visa politisk handlingskraft och bistå vår handelsflotta genom att kraftfullt medverka till att lösa problemet med piratverksamheten