Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 5 oktober 2011

Grattis Israel - nytt nobelpris!

Åter igen går ett nobelpris till det lilla landet Israel. Läs här på SVD.

Det är Daniel Shechtman, forskare på Tecnicon i Haifa som får priset för sin upptäckt om kvasikristaller 1982. Jag är så facinerad av all denna hjärnkapacitet som finns i Israel. Nobelpris efter nobelpris delas ut till forskare från detta land. Hur kan det komma sig att alla de omkringliggande arabiska länderna som inte tror Israel om något gott ,inte kan prestera någon nobelpristagare? Det är 22 arabiska stater och över 100 miljoner fler invånare som är grannar runt Israel eller i dess närhet. Kan det hänga samman med den öppna attityd man har i Israel för forskning, den nyfikenhet på nya upptäckter som bejakas redan från förskolan, att kvinnor och män är jämställda, att man är öppen mot andras åsikter, religioner och tänkande...? Allt som Israel är ...är inte i deras grannländer...och vem får Nobelprisen?