Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 7 augusti 2016

Vilket samhälle vill jag att mina barnbarn skall växa upp i?

När jag gick igenom mitt skrivmaterial  i sommar så hittade jag detta från 2013 och tänkte att det vill jag skriva om på min blogg igen. Gäller likadant idag som för tre år sedan och kanske ännu mera nu eftersom jag fått två barnbarn sedan dess.  
Hur får man ett förvandlat Sverige? - måndag den 16 september 2013 
Vilket samhälle vill jag att mina barnbarn skall växa upp i?
Politik är att försöka få samhället att gå i en speciell riktning. För att veta vilket håll man vill att samhället skall gå behövs en ideologi, en grund som man vill att samhället skall bygga på. I ett samhälle kommer det alltid att finnas olika viljor och ideologier som politiker och lobbygrupper vill att samhället skall bygga på och vars håll man försöker styra samhället mot. Jag ser samhället som en bild med ett bord och där det finns ett snöre som löper runt utsidan om hela bordet. Runt om sitter olika grupper med olika ideologier
och drar i sin tåt för att få samhället att kantra över i sin ideologi. Där sitter Humanisterna, Kommunisterna, islamisterna ,Queerlobbyn, Radikalliberalerna, Konservativa , Bibeltroende mfl. Alla försöker påverka i sin riktning och påverkar samhället så mycket man förmår. Så länge alla drar i sin tåt blir det jämvikt  i samhället, så länge som ingen tåt får för mycket kraft hålls bordet/samhället på plats. Det är därför viktigt att vi kristna är med och påverkar, drar i vår tåt för att jämvikt skall uppnås.

För mig är den kristna tron som är byggd på Bibelns budskap det som jag vill att samhället skall byggas på och åt det hållet vill jag dra. Det är därför viktigt att Bibeltroende är med och påverkar samhället och inte lämnar över politiken, och samhällspåverkan till alla andra krafter för då får vi det samhället som inte vill ha men måste leva med.

Som politiker har jag ofta ställt mig fråga - Vilket samhälle vill jag efterlämna till min barn och barnbarn? Min vision för det Goda Samhället är ett samhälle byggt på familjer där äktenskapet mellan en man och en kvinna är grundbulten. Ett samhälle där barnen får vara hemma med någon av sina föräldrar tills de är 3 år gamla. Jag tror nämligen det är bäst för barnen att inte ha för många vuxenkontakter de första 3 åren utan barnet ges möjlighet att knyta ann till några få och därmed växa upp till trygga stabila medborgare.  Jag vill ha en skola där föräldrarna får påverka vilken inriktning de vill att skolan skall få. Jag tror på att föräldrar skall få hemundervisa sina barn så länge som skolplanen följs och barnen gör nationella prov samt att barnen/föräldrarna har kontakt med en "vanlig" skola. Jag tror på en skola där känsliga ämnen som sex och samlevnad skall undervisas med respekt för föräldrarnas synsätt och att inga sexlobbyorganisationer som RFSU eller RFSL skall få tillträda i skolan för att undervisa i dessa ämnen.

Jag tror på ett samhälle där respekten för det ofödda barnen ökar, där aborttalen minskar och där man fokusera på att få relationer att vara livet ut. Jag tror på ett samhälle där man avvaktar med sexuella relationer tills man är mogen att klara en relation som varar och att kunna ta hand om ett barn.

Jag tror på ett samhälle där de äldre själv får välja vilken omsorg de vill och vilket boende de vill ha när det inte klarar att leva själva. Jag tror också på ett samhälle där de äldre uppskattas mera, får många besök av sina släktingar och kan fortsätta att vara en tillgång i samhället med sin livserfarenhet och kunskap.

Jag tror på ett arbetsliv där man får livspusslet att fungera. Där familjen får tid med varandra och barnen känner kärlek från sina föräldrar.Rätt till deltid så länge barnen är i skolåldern är en självklarhet.

Jag tror på ett samhälle där religionsfrihet verkar fullt ut. Det vill säga du har rätt att ha en religion, att inte ha en religion eller att byta religion. För mig är detta grundbulten i ett demokratisk samhälle både i Sverige och världen. Du skall också respekteras för de åsikter du har som hör ihop med din tro. Samvetsfrihet skall vara en självklarhet inom vård och omsorg samt skolan.

Är detta ett idealsamhälle ouppnåeligt för oss i Sverige?  En ansvarsfull politiker måste veta och vara tydlig med åt vilken riktning de vill att samhället skall styras. Min tro och ambition under mina år som aktiv politiker har varit att ha ovan skrivna samhällsmål i sikte. Under detta valår har du som väljare rätt att kräva av dina kandidater att få svar på vart de står i i olika värdefrågor för det Goda Samhället. Utnyttja den rätten och få ett samhälle som Du vill leva i!

Hälsningar från


Annelie Enochson, som alltid kommer att arbeta för att bygga det Goda samhället byggt på kristna värderingar men utanför partipolitiken efter valet 2014.

lördag 27 februari 2016

Det bästa är framför!

Njuter av en räkröra på Tullhuset, Hönö - Livet kan inte vara bättre  - från i somras.

Nu var det lääänge sedan jag skrev på denna blogg. Anledningen kan ni läsa om i mitt förra inlägg eller läsa denna artikel om mig i tidningen Dagen från fredagen den 26 februari. Jag känner att jag är på G och gläds över Livet. Min gode vän Carl Eric Sahlberg avslutade ofta samtal med att säga " Det bästa framför" och så gjorde han "Victory tecknet". Så känns det för mig nu. 

DET BÄSTA ÄR FRAMFÖR!

http://www.dagen.se/livsstil/livet-h%C3%B6ll-p%C3%A5-att-ta-slut-f%C3%B6r-annelie-enochson-1.690438