Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 17 december 2011

David Lega - det kallas demokrati!

I dagens GP kunde jag till min bestörtning läsa att Göteborgs kristdemokratiske kommunalråd David Lega anser att Mats Odell skall stiga av nu och lägga ned sin kampanj. " Utgången i januari är redan given", menar David Lega och med det anser han att han själv kommer att bli andre vice ordförande och Göran Hägglund partiledare. Glöm allt vad ombud heter eller omröstningar på riksting! Här gäller en annan ordning ..." vi vet ju redan utgången"!  Det är lätt att bli fartblind när man varit med knappt två år i partiet och nominerats till partipresidiet. Man kanske kan förlåta David eftersom han inte varit med i politiken så länge...men han har väl politiska tjänstemän runt sig som kan man upplysa honom om hur ett parti fungerar? På rikstinget den  28 januari kommer ombuden att avgöra genom omröstning vem som kommer att bli partiledare. Och för första gången i vårt partis historia har vi två olika partiledarkandidater att kunna välja mellan!

Vidare säger David Lega följande" Lagarbete är det som partiet snart måste ägna sig åt". Visst är det så men åter igen, partiets företrädare skall representera sina väljare. Vi som är politiker, är valda ombud för väljarna och skall lyssna in vad de tycker för att sedan gå vidare med deras stöd i ryggen.

David Legas egen lokalavdelning, Hisingen, har nominerat Mats Odell till partiledare och Bengt Germundsson och Ella Bohlin som förste och andre vice ordförande. Något knepig sits för David....lyssna in sin lokalavdelning eller distriktstyrelsen?

Värt att notera är att Göteborgs distriktstyrelse snabbt var ute på banan och nominerade Göran Hägglund till partiledare...jag tror till och med det var innan Mats Odell sagt sig vilja kandidera....! Göteborgs distrikt består av fyra lokalavdelningar. Två har haft stämma inför nominering och riksting. Hisingen nominerade Mats Odell. Västra lokalavdelning föreslog 4 kandidater utan inbördes rangordning där Mats och Göran var två av dem. De andra två lokalavdelningarna hade inga stämmor och lyssnade inte av sina medlemmar.

Demokratin behöver en rejäl uppryckning inom Kristdemokraterna Göteborg och inse att vi, politiker, är väljarnas ombud ...och att lyssna in våra medlemmar är en god början!