Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 26 april 2006

Presentation av rapporten "Sexslaveriet måste upphöra!"Idag hade jag en presskonferens tillsammans med min kollega riksdagsledamoten Tuve Skånberg för att presentera rapporten om sexslaveriet i världen.

I Europa faller över 500 000 personer offer varje år för människohandel. Till Sverige transporteras årligen mellan 400 och 600 kvinnor, därutöver ett okänt antal barn. Hittills gjorda lagändringar och polisiära insatser har varit otillräckliga för att stoppa sexslavhandeln.

Det krävs ett helhetsgrepp för att med kraft kunna bekämpas människohandel för sexuella ändamål. Dels måste offren ges stöd och hjälp, dels måste efterfrågan minska genom skärpt lagstiftning, dels måste de kriminella ligorna bekämpas och lagföras.

Vi presenterade 16 förslag som finns nedan.

1. Fördubbla minimistraffet för människohandel för sexuella ändamål från två till fyra års fängelse.
2. Inför statlig förskottering av skadestånd till människor som fallit offer för människohandel.
3. Erbjud offer för människohandel uppehållstillstånd i Sverige.
4. Ge offer för människohandel rätt till en stödperson.
5. Lansera en hjälplinje med kunnig dygnet-runt personal för människohandelns offer.
6. Straffskalan för köp av sexuella tjänster bör likställas med sexuellt utnyttjande (lägst 14 dagar fängelse, högst två år). I de fall sexköpet som rör en människa som fallit offer för människohandel bör brottet likställas med våldtäkt (lägst två år fängelse, högst sex år).
7. Utnyttjande av barn för sexuell posering via internet ska med hänsyn tagen till den stora spridningen anses grov och minimistraffet bör höjas från böter till fängelse (lägst sex månader fängelse och högst sex år).
8. Personer som tjänar pengar på sajter som ansluter kunder till direktsända sexshower via webbkameror är en ny form av koppleri och ska lagföras därefter (lägst 14 dagar fängelse och högst fyra år).
9. Öka trycket inom EU för att straffbelägga köp av sexuella tjänster i EU:s ramlagstiftning mot människohandel.
10. För att komma åt människohandlare bör kravet på ”otillbörliga medel” slopas även för vuxna över 18 år, eftersom människohandel annars kan justeras till koppleri. Vidare skall det stå i lagtexten att ”samtycke saknar relevans”.
11. Ge tull och polis ökade befogenheter för spaning, ingripande, utredning och straffåtgärder i kampen mot människohandel.
12. Stärk Europol i kampen mot människohandel och satsa på polisiärt och rättsligt samarbete mellan EU:s medlemsländer samt med EU:s grannländer.
13. Förenkla möjligheterna att frysa pengar som misstänks härröra från människohandel.
14. Öka biståndet till utsatta kvinnor i s.k. ursprungsländer för människohandel. Stimulera kvinnligt företagande i fattiga länder genom att näringslivet och biståndsorganisationerna i väst samverkar.
15. Det är bra att kravet på dubbel straffbarhet har slopats för att man i Sverige ska kunna döma för allvarliga sexualbrott mot barn begångna utomlands. För att med kraft bekämpa den storskaliga sexturismen bör slopandet vidgas och beröra fler sexualbrott.
16. Inför nolltolerans för köp av sexuella tjänster för biståndsanställda och militär personal som arbetar inom internationella organisationer som ex. SIDA, FN, OSSE och EU.

fredag 21 april 2006

Studiebesök under påskveckan i TurkietAssyrisk/syriska biskopen Yusuf Cetin och jagProfessor Baskin Orhan och jag

Under påskveckan var jag med en delegation från riksdagen i Turkiet för att undersöka hur det går med de mänskliga rättigheterna för Turkiets minoriteter. Det går tyvärr inte åt rätt håll varken för de kristna minoriteterna eller för de andra minoriteterna. Sedan Turkiet blivit kandidatland till EU i oktober 2005 så har processen avstannat när det gäller att utveckla de mänskliga rättigheterna som religionsfrihet, yttrandefrihet och åsiktsfrihet.

I Ankara var vi med på rättegången för professorn Baskin Orhan som är åtalad för uppvigling mot den turkiska staten . Hans "brott" består i att han skrivit i en avhandling att de icke-muslimska minoriteterna i Turkiet lever och behandlas som andra klassens medborgare.

I Istanbul träffade vi den assyrisk/syrianska biskopen. Han är biskop för den stora minoriteten assyrier som bor där. Där finns också många kristna assyrier/syrianer/kaldeer som flytt från Irak för att de är förföljda. Deras situation är mycket besvärlig eftersom inget land vill ta emot dem och de lever under stor press i Istanbul.