Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 26 oktober 2012

Alliansen rekordsatsar på järnvägen!

 
 I dagens tidning av Dagens Samhälle har trafikutskottets alliansledare tillsammans medinfrastrukturmimistern en artikel om vår stora satsning på järnvägen...läs den här!

Alliansen fortsätter att leverera!

Dr Dennis Mukwege på Panzi sjukhuset utsatt för mordförsök!


Idag nåddes jag av detta illavarslande meddelandet att Dr Dennis Mukwege utsatts för mordförsök....han är en duktig kirurg som opererat och hjälpt de våldtäktsutsatta kvinnorna i Östra Kongo under många år. Han har nominerats av FN till Årets Afrikan, fått Olof Palme priset mmm. Han får inte dö...han behövs!!


Assassination Attempt on Dr. Denis Mukwege, Prominent Congolese Doctor and Activist

On the evening of 25 October 2012 around 19:00, four armed men, not in uniform, entered Dr. Denis Mukwege’s house in Bukavu, Democratic Republic of Congo (DRC). The armed men forced Dr. Mukwege’s two daughters and their friend at gunpoint to sit silently on the floor until he returned home. On his arrival, roughly half an hour later, one of the armed men opened the gate and forced Dr. Mukwege out of the vehicle and demanded he hand over his keys. The security guard on duty ran out shouting to intervene and was shot and killed. The armed men fired the remaining bullets at Dr. Mukwege, who threw himself on the ground narrowly avoiding the gunfire. The men then fled in Dr. Mukwege’s vehicle, which they quickly abandoned before hijacking another vehicle.  The identity of the armed men and their current location is unknown.  

Dr. Denis Mukwege is the founder and medical director of Panzi Hospital in Bukavu, DRC. The hospital has become known worldwide for the treatment of survivors of sexual violence and women in need of specialised gynaecological care. Dr. Mukwege has been the recipient of numerous international awards including the UN Human Rights Prize, African of the Year, the Olof Palme Prize and the Clinton Global Citizen Award. He has been nominated several times for the Nobel Peace Prize. These awards recognize his extraordinary service, humanity and commitment.

 

Dr. Mukwege is a tireless advocate for the rights of women in DRC. He has addressed the United Nations General Assembly on the matter, most recently in September, and he regularly travels abroad raising awareness of the situation in Eastern DRC. In addition to his responsibilities managing and administering Panzi Hospital and Panzi Foundation, Dr. Mukwege continues to see patients and perform surgery.

 

Contact person:

Maria Bard, Advocacy Officer, PMU

+46 8 608 96 35

 

PMU has been working in DR Congo since the 1920s and supported the establishment of Panzi Hospital. Currently, PMU is working in partnership with Dr. Mukwege to support survivors of sexual violence and women in need of specialised gynaecological care.

 

 

tisdag 23 oktober 2012

Ja till hemundervisning - medverkan i Studio Ett!


Idag medverkade jag i P1 Studio Ett och bejakade att hemundervisning skall få fortsätta i Sverige. Idag är det svårt med den nya skollagen som började tillämpas från juli 2011 där man måste ha "synnerliga skäl" för att få hemundervisa. Vilken gör att ribban sätts för högt och man omöjligör efterlevnad av  FN´s mänskliga rättigheter artikel 26:3 där det står följande" Rätten att välja utbildning tillkommer i första hand deras föräldrar."

Min motdebattant var folkpartisten Lotta Edholm som pratade om extrema religioner...sedan när blev judendomen och Maranatha en extrem religion? Religionsfrihet verkar inte finnas hos denna folkpartist.

Vidare nämde hon att det bara är flickor som "drabbas" av hemundervisning? Vad har fått detta ifrån? Min erfarenhet genom kontakter med ROHUS visar att det är både flickor och pojkar som får förmånen att hemudervisas av sina föräldrar. Medvetna , högst normala familjer...många av dem har nu emmigrerat till Danmark, Åland, Canada, Italien för att få fortsätta att hemundervisa. Stannar de kvar får den viten på 100.000 tals kronor...!

Hur kunde det bli så tokigt...och detta tycker folkpartisten Lotta Edlund är ok...man häpnar!
torsdag 18 oktober 2012

Sjöfartshearing i riksdagen!

Sitter hemma i Göteborg och snörvlar och nyser medan jag tittar på sjöfartshearingen från Skandiasalen i riksdagen på  min dator. Det känns rent bedrövligt att inte kunna medverka när jag varit en av initativtagarna till denna hearingen! Men vad gör man när förkylningen slår ut en?

Det var dock intressant att följa de olika talarna och deras åsikter. Jag slås över att svaveldirektivet med 0,1% redan från 2015 i fartygens drivmedel har beslutats om utan att någon  konsekvensutredning har tagits fram. Kommer det att finnas tillräckligt med lågsvavligt bränsle till 2015, kommer lasten att ta landsvägen till Narvik? Hur kommer denna förhöjning på över 30% på drivmedel att påverka svensk transportnäring i Östersjön?

Jag anser att det är illa när miljöhänsynen slår ut alla andra intressen. Sverige behöver en bra sjöfart !Sverige behöver transporter på sjön och IMO har genom detta beslut snedvridit konkurrensen. Per Kågesson sa i hearingen att tanken från början var en svavelhalt på 0,5% i Östersjön men USA drev på  med 0,1%. Illla, riktigt illa!

Vi behöver rusta upp våra slussar till Vänern så att de kan ta 110 m långa fartyg. Slussarna är över 100 år gamla och behöver helt förnyas....först då kan vi få bra fartygspendlar!

Tonnageskatten var uppe (igen!). En enig riksdag står bakom att vi skall införa den...men vår fiskala finansminister Borg håller emot! Finland har infört tonnageskatt och ändrade nyligen i systemet för att göra det mera förmånligt och nu flaggar många fartyg tillbaka till Finland. När skall detta ske i Sverige? Snabbt måste vi få ett bättre system medan vi fortfarande har en flotta kvar i Sverige...vi är nu nere i strax över 100 fartyg! Vi hade 400 fartyg när jag började i riksdagen!

Min käre far, sjökapten Stig Holmströn, suckar nog i sin himmel när han ser vår obefintliga sjöfartspolitik!

Jag sätter nu mitt hopp till regeringens sjöfartspolitiska strategi som kommer i dagarna!

Läs gärna min motion om en maritim strategi på nätet som jag lämnade under årets allmänna motionstid.Där står på vilket sätt jag vill se en ny maritim strategi för Sverige för att rädda kvar vår sjöfart!

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Maritim-strategi_H002T410/

måndag 15 oktober 2012

Äntligen rekorsatsning på infrastrukturen!

Pressmeddelande

Stockholm 15 oktober 2012


"Äntligen rekordsatsning på infrastrukturen"


Idag presenteras regeringens infrastrukturproposition. Regeringen rekordsatsar på infrastrukturen. 522 miljarder kr satsas under 2014–2025 på att stärka drift och underhåll på vägar och järnvägar, bygga bort flaskhalsar och säkerställa möjligheten för jobb och tillväxt.


- Jag är mycket nöjd över regerings satsning på Hamnbanan. Satsningen på att tidigarelägga utbyggnaden av Hamnbanan kommer att ge positiv effekt för Göteborgs Hamns konkurrenskraft och ge ökad kapacitet för transporterna till och från hamnen.


Det säger Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna från Göteborg, med anledning av att regeringen överlämnar infrastrukturpropositionen till riksdagen i dag.


- Jag är mycket positiv till satsningarna på ökad trafiksäkerhet. Genom att påskynda utbyggnaden av särskilt olycksdrabbade vägsträckor kan svåra olyckor förhindras, detta gäller bland annat E20 och sträckan Vårgårda–Vara. Genom att bygga om delsträckor till 2+1 och 2+2 kommer sannolikt ett flertal svåra olyckor att förhindras. Det är bra att det skapas utrymme att tidigarelägga redan inplanerade investeringar för att öka trafiksäkerhet.


- Det är mycket bra att den första etappen av ny dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Borås nu kommer att byggas. Det är också angeläget att banan kommer att ansluta till Landvetter, Sveriges näst största flygplats, säger Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna från Göteborg.


För mer information kontakta

Annelie Enochson

Riksdagsledamot (kd)

Tel: 070-655 06 50


Sofia Säterskog

Handläggare

Tel: 072-560 14 58

fredag 12 oktober 2012

Tokerier med fredspriset till EU!

Nu är det dags att återbörda Nobels fredsprisutnämningar till Sverige och avskaffa Norges tokiga Nobelkommitte! Att ge EU årets Nobelpris med alla de problem och elefantiasis som denna organisation har är verkligen magstarkt! Och detta av ett land som själv inte vill ingå i denna stora byråkratiska organisation! Det sista åren hör vi  om alla problem med eurosamarbete och upploppen i dess spår! Är det detta som är värt ett fredspris.....man häpnar!
Å andra sidan var Sveriges val av nobelpristagare till litteratur så klokt ? Åtminstone följde detta vad som blivit gängse i valet av litteraturpristagare ( förutom förra året)......från ett land långt borttifrån , krångligt namn , okänd och skriva otillgängligt!

Fördel Vicepresidenten Paul Ryan!

Är i Montreal  med Trafikutskottet och kunde igår följa direktdebatten i CNN mellan Joe Biden och Paul Ryan. Det var en klar fördel till Paul Ryan! Hans lugna och välbalanserade sätt överträffade helt fliniga och stressade vicepresidenten Joe Biden.Vad som fick mig att imponeras av unge duktige Ryan var hans inställning till hotet från Iran och deras syn på Israel. Ryan har insett varifrån världshotet kommer ifrån ! Är också glad över den canadensiska premiärministern Harper stronga ställningstagande när han stängde Irans ambassad och slängde ut ambassadpersonalen.  Vi behöver flera världsledare som markerar mot diktaturer, hotfulla regimer och minskade mänskliga rättigheter. Premiärminister Harper vill stå upp för tro, familjen och religionsfrihet. Han har total majoritet i bägge husen i parlamentet och kör nu på så det ryker....till förfäran för all liberal media! Men han har majoritet av folket bakom sig så hans mandat är stort. Vad han måste ta itu med dock det är den stora hemlösheten som vi sett i alla städer vi varit i...Vancouver, Ottawa och Montreal. 

tisdag 2 oktober 2012

Ja till böneutrop inte självklart.

Min riksdagskollega Staffan Danielsson har skrivit denna utmärkta artikel i dagens Dagen Läs den nedan!

"Moskéer börjar trycka på för att få kalla till gudstjänst ­genom offentliga böneutrop från sina moskéer. Jag känner tveksamhet. Självfallet är religionsfriheten oerhört viktig liksom yttrandefrihet och demokrati. Den är grundmurad i Sverige. Tyvärr gäller dessa rättigheter inte i många muslimska länder, där det är ett brott att välja annan religion och där kyrkklockor är otänkbara.
Detta ska självfallet inte på något vis påverka huruvida vi i Sverige ska öppna för böne­utrop från moskéer eller ej. En del progressiva människor anser det självklart att tillåta ­böneutrop eftersom kyrkorna ringer i klockor. Och det handlar ju bara om en moské och väldigt sällan. Samt att detta är en väldigt liten fråga.
Jag menar att det är en principiell fråga. Är det okej att börja ropa ut böner från en moské så kommer det ju att gälla för allt fler moskéer. Och det torde väl också handla om böne­utrop med allt starkare hög­talare vartefter. Har man rest i muslimska länder vet man hur påträngande böneutropen där kan vara.
Likabehandling av religioner skulle således i detta fall kunna innebära antingen att böne­utrop från minareter i Sverige tillåts, eller att de inte gör det och klockringning analogt med det också förbjuds.
En tredje variant, som jag lutar åt, är att ha kvar klockringningen men inte acceptera böne­utropen.
Jag ser kyrkklockorna som ett etablerat kulturellt undantag. Och jo, religionsfriheten innebär självklart rätt att ha och utöva sin tro tillsammans med andra, samlas i sina gudstjänstbyggnader/lokaler, offentligt inbjuda till möten och gudstjänster via till exempel annonser och anslag, och så vidare. Men innebär det också en rätt att genom höga böneutrop regelbundet marknadsföra sin religion i det ”offentliga rummet”?
Offentliga böneutrop innebär att människor i närheten av en moské regelbundet kommer att i sina bostäder och på gator och torg höra budskapet att moskén kallar till gudstjänst. En del kommer att uppfatta det som störande intrång i den personliga integriteten som det inte går att ”komma undan”.
Vi har ju en löpande diskussion om skolavslutningar ska ske i en kyrkobyggnad, vilket motiveras med tradition. Motsätter man sig det borde väl samma skäl göra att det är tveksamt att ”tvingas lyssna” till offentliga böneutrop regelbundet.
Det finns olika religioner i världen och de marknadsför sig alla på olika sätt. Islam gör det till exempel genom sina tydliga yttre tecken, främst kvinnornas slöjor i olika utformningar. Judendomen gör det ibland ­genom männens ”kippa” på ­huvudet – när de vågar – och kristna kan signalera sin till­hörighet genom att bära ett kors runt halsen. Grunden för dessa före­teelser är religiöst ­betingad, men företeelsen fungerar också som en ”marknadsföring”.
Men innebär religionsfrihet också en rätt att högt och återkommande ropa ut sitt budskap i det offentliga rummet från sina gudstjänstbyggnader?
Nej, inte nödvändigtvis. Om nu moskéer skulle få den rätten och möjligheten att föra ut sitt budskap, hur ska vi då ställa oss om andra vill haka på? Ska en stormarknad eller kvartersbutik som vill marknadsföra sig i det offentliga rummet också få tillstånd att regelbundet göra det med regelbundna högtalarbudskap? Här tror jag att det är svårt att utverka sådana polistillstånd. Och av egentligen samma skäl är det tveksamt att öppna för offentliga böneutrop som en generell princip."