Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 22 juni 2011

Intensivt första riksdagsår denna mandatperiod.
Idag är det sommaravslutning i riksdagen, varken med psalmsång eller med fest utan istället tal från första talmannen Per Westberg. Först kommer det dock att debbateras och voteras om bland annat läktarvåldet och socialförsäkringar i vår plenisal. Kanske kommer ett utskottsinitiativ att trummas igenom från oppositionen och då kommer vi att få extrainkalla riksdagen någon gång i juli.Sommarlov har vi dock inte än. För oss kristdemokrater är det först riksting i Umeå som infaller veckan efter midsommar och sedan följer Almedalesveckan på Gotland.
Det är nog så att vi alla känner oss trötta efter valrörelsen förra hösten och en del av oss hade valrörelse även i maj. Året har inneburit speciella omständigheter med att vara med i en minoritetsregering. Vi har inte hittat formerna där än, utan måste nog komma till insikt att i fler frågor förhandla med oppositionens olika partier i olika frågor.Än så länge är det bara en uppgörelse med miljöpartiet på integrationens område som ligger.Sedan har det varit oroligt runt om i världen, den arabiska våren i Nordafrika och mellanöstern började som ett rop på demokrati men i länder som Syrien har det uraratat i mördande av sin egen befolkning från statsmakten.Finanskrisen i Grekland vet vi inte heller hur den kommer att sluta. Idag fick vi veta att regeringen sitter kvar i Grekland och det innebär i sin tur att de kan genomföra de nödvändiga reformerna som behövs för att inte hela landet skall gå i konkurs. Jag är glad att vi inte är med i euronsamarbetet. Dels för att jag inte tror på en gemensam penningpolitik och dels för att vi ser hur illa det kan bli när ett land inte följer de villkor som finns med gemensam valuta.Inom mitt ansvarområde i riksdagen Trafikutskottet så har det varit ett förhållandevis lugnt år, där de reformer vi genomförde förra mandatperioden har fått sätta sig och börja fungera.


tisdag 14 juni 2011

Sjöfartsstödet på EU kommissionens bord!I veckan har Alf Svensson lämnat in en fråga om det svenska sjöfartsstödet till EU kommisionen som vi gemensamt tagit fram....hoppas nu att detta gör att vi kan komma vidare med det svenska sjöfartsstödet....Pressmeddelande
Stockholm den 14 juni 2011


Sjöfartsstödet på EU-kommissionens bord


– Sveriges rigida tolkning av sjöfartstödet har allvarligt försvagat vår konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Företag tvingas flagga ut ur Sverige för sin överlevnads skull. Med förtydligade riktlinjer från EU-kommissionen kan Sverige ta intryck och möjliggöra för våra företag att fortsätta hos oss.


Det säger Annelie Enochsson, riksdagsledamot och sjöfartspolitisk talesperson (KD), i samband med att hennes partikamrat, EU-parlamentarikern Alf Svensson ställt en fråga om riktlinjerna för sjöfartsstöd till EU-kommissionären Maria Damanaki.


– Kommissionen genomför under året en revidering av riktlinjerna. Mycket tyder på att man förtydligar hur stödet också omfattar fler kategorier av fartyg än de som transporterar gods eller passagerare.


–Vår tolkning av riktlinjerna från EU tar inte hänsyn till verksamheterna dagens sjöfartsnäring utför. Under hösten 2010 föreslog utredaren Jonas Bjelvenstam att utvidga kriterierna för sjöfartsstödet till att harmonisera med våra europeiska konkurrenter. Vi misstolkar idag riktlinjerna på ett sätt som motverkar likvärdiga förutsättningar mellan företag på den europeiska marknaden.


– I Göteborg har till exempel företaget Marin Mätteknik fått negativt besked från regeringen om sjöfartsstöd. Den påföljande utflaggningen innebär många förlorade arbetstillfällen för Sverige.


– Jag är väldigt glad att Alf Svensson sprider ljus över denna angelägna fråga. Ett besked från Maria Damanaki redan nu kring detta kunde ge vår regering en viktig signal och svenska företag hopp för att stanna kvar med sin verksamhet i Sverige, säger Annelie Enochson.
Frågan till EU-kommissionären bifogas nedan.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650


Frågan från Alf Svensson - se nedan -

Tolkning av regler för sjöfartsstöd

Europeiska kommissionen har sedan 1989 utarbetat riktlinjer för att samordna medlemsstaternas olika stödsystem till sjöfartsnäringen. Den 17 januari 2004 meddelades nu gällande regler (2004/C 13/03). Riktlinjerna anger de ramar för statligt stöd till sjötransport som kommissionen tillåter, men anger inte i detalj hur stödet ska utformas. Så länge inte stödet överskrider riktlinjerna kan medlemsstaterna själva detaljutforma reglerna.
Medlemsländernas stödordningar får inte framkalla snedvridning av konkurrensförhållandena i någon större utsträckning än vad som ligger i det gemensamma intresset. Riktlinjerna ska skapa likvärdiga förutsättningar mellan olika fartygstyper som är utsatta för internationell konkurrens.
Riktlinjerna ger utrymme för verksamheter att motta sjöfartsstöd trots att de inte uppfyller det grundläggande kriteriet om att transportera personer eller gods. Sjöfarten har generellt utvecklats mot en större diversifiering än vad det grundläggande kriteriet motsvarar. I riktlinjerna nämns följaktligen fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö. Sverige har inte uppfattat denna möjlighet utan utesluter sjöfartsstöd för verksamheter av det här slaget med en extensiv utflaggning till närliggande EU-länder som följd.
Sveriges infrastrukturminister vill avvakta den uppdatering av riktlinjerna som kommissionen beslutar om under 2011. När riktlinjerna senast uppdaterades 2004 angavs konkurrensförhållandena inom unionen vara relativt harmoniserade med en ringa frekvens av flaggning mellan medlemsstaterna. Den svenska utflaggningen till omgivande länder har sedan dess varit mycket omfattande. Dels på grund av att Sverige saknar tonnagebeskattning, men också på grund av att landet tolkar möjligheterna till sjöfartsstöd så snävt.
I väntan på besked kring de nya riktlinjerna för olika stödssystem till sjöfartsnäringen vill jag därför ställa följande fråga till kommissionen:

På vilket sätt avser kommissionen förtydliga möjligheterna att motta sjöfartsstöd för fartyg som arbetar med sjömätning, kabelläggning, muddring och konstruktionsarbeten i marin miljö?

tisdag 7 juni 2011

Tack Marcus Birro för din artikel idag!

Ja, detta blir mitt andra tack idag till en annan duktig författare och skribent som vågar vara politisk inkorrekt och skriva det många känner men inte vågar utrycka....I dagens Dagen skriver Marcus Birro en mycket tänkvärd artikel som har rubriken " Någon måste ta de små livens parti.
"
Värt att notera att både Marcus Birro och Roland Poirier Martinsson bägge lever eller nyligen har levt utomlands....det verkar som man får perspektiv när man lämnar Sverige och inser hur den politiska korrektheten stryper debatten i Sverige....!


http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=263611

Tack Roland Poirier Martinsson för din opinionsartikel idag!

I SvD idag så skriver Roland Poirier Martinsson en bra ledare under rubriken " Därför bör inte KD delta i Pride." Hans argumentation håller jag helt med honom om...bra skrivet!

måndag 6 juni 2011

Kristna ber för Sverige runt om vårt land idag...även i Göteborg!

Idag var det samling på många orter och platser för bön för Sverige...den så kallade Sverigbönen. I Göteborg var det ca 350 personer som samlades på Gustaf Adolfs Torg och bad för vårt land. Min folkpartistiske kollega Margita Björklund var en av talarna. Hon var kommunalråd i Göteborg under många år och känner starkt för vår stad. Gott med politiker som står upp för sin stad , sin tro och sin övertygelse...bilder kommer när jag lyckas få dem från min Iphone till datorn....