Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

torsdag 11 december 2008

Fordonsindustrin får miljardpaket - hurra för alliansregeringen!Pressmeddelande
Stockholm den 11 december 2008


Fordonsindustrin går en hållbar framtid till mötes!


– Regeringens stödpaket på 28 miljarder kronor till bilindustrin innebär att regeringen tar kommandot och ger fordonsindustrin förutsättningar att tillverka bilar som folk vill ha och motsvarar de krav en hållbar framtid ställer.
Det säger de kristdemokratiska riksdagsledamöterna Désirée Pethrus Engström, ledamot i arbetsmarknadsutskottet, och Annelie Enochson, ledamot av trafikutskottet, med anledning av att regeringen presenterat miljardpaketet för att möta utmaningarna i svensk fordonsindustri.
– En oerhört viktig aspekt är utgångspunkten från det ackumulerade kunnandet i det kluster som fordonsindustrin innehåller. Åtgärder var nödvändiga för att förhindra att Sverige skulle tappa kompetens till utlandet. Krisen riskerade få katastrofala följder med många arbetslösa, om man inte agerat i tid, säger Désirée Pethrus Engström.
– Bilindustrin är en framtidsbransch. Vi kommer att behöva förflytta oss även i framtiden, men vi vill ha miljövänliga och säkra bilar. Det naturliga är nu att det särskilda utvecklingsinstitutet för omställning till grön teknologi inom bilbranschen placeras och knyts upp till det naturliga forskningscenter som byggts upp kring Lindholmen Science Park i Göteborg, avslutar Annelie Enochson.

För mer information:
Annelie Enochson
Riksdagsledamot
tel. 08-786 44 20
mobil. 070-65 50~650
Désirée Pethrus Engström
Riksdagsledamot
Tel. 08-786 65 86