Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

söndag 14 december 2008

Assyrisk julfest och klostret St:Gabriel i Turkiet

Igår var jag på assyrisk julfest i Tynnered. Det är en fest och ett julbord som är det bästa jag vet eftersom det är en härlig blandning med svensk julmat och assyrisk mat. Assyriska dolmar är mina favoriter! Efter det man ätit sig mätt så börjar den traditionella dansen...jag klarar av den lättaste varianten....Det bor många assyrier i Göteborg och de allra flesta har integrerats i samhälle på ett otroligt bra sätt. De som är jämnåriga med mig och kom hit som småbarn är ofta aktiva i olika arbeten som har med hantverk att göra som skräddare, juvelerare, resturangägare. Deras barn däremot har ofta läst vidare och är tandläkare, läkare, jurister..
Det är slående hur en befolkningsgrupp som assyrierna kan integreras så snabbt och väl medan andra aldrig kommer in i det svenska samhället utan lever enbart på bidrag.

Deras gemensamma tro och att de under alla år levt som en minoritet i ett för övrigt muslimskt samhälle kan vara en orsak. De är rädda om sina familjerelationer och vårdar sitt kristna arv. Nu har en av deras helgedomer klostret Mor Gabriel blivit utsatt för konfiskering i Turkiet. Det blir en ny rättegång den 19 december i Turkiet. Jag har skrivit en fråga och fått ett svar om detta från Carl Bildt...läs nedan...

Läs oxå Nuri Kinos blogg om klostret

http://www.nurikino.com/

Utrikesdepartementet
Utrikesministern


Till riksdagen

Svar på frågorna 2008/09:329 av Yilmaz Kerimo (s) Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet, 2008/09:361 av Lennart Sacrédeus (kd) Hot om konfiskation av S:t Gabriel-klostret i sydöstra Turkiet samt 2008/09:362 av Annelie Enochson (kd) Den kristna minoritetens situation i Turkiet

Yilmaz Kerimo har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att sätta
press på Turkiet att sätta stopp för förföljelsen av de kristna assyrierna/syrianerna i Midyat. Lennart Sacrédeus har frågat om vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att den kristna minoritetens medborgerliga rättigheter tillvaratas i fråga om rättsprocessen kring S:t Gabriel-klostret. Annelie Enochson har frågat om vad jag avser göra för att Turkiet uppfyller sina åtaganden gentemot landets kristna minoritet. Jag väljer att besvara de tre frågorna i ett sammanhang.

De fortsatta oklarheterna kring den rättsliga processen om marken kring Mor Gabriel-klostret bekymrar. Frågan följs fortsatt mycket noggrant av EU-kretsen i Turkiet. Kommissionen bevakade t.ex. rättegången den
19 november. Sveriges ambassad kommer att verka för att fallet ytter­ligare uppmärksammas, bl.a. med stöd av EU:s riktlinjer beträffande försvarare av mänskliga rättigheter.

De senaste åren har det rapporterats om incidenter som pekar på ökande spänningar i Turkiet kring religiösa frågor. Det är viktigt att den turkiska staten mer aktivt söker förhindra en fortsatt negativ utveckling. Det turkiska inrikesministeriets cirkulär om religionsfrihet för icke-muslimer från förra året var ett välkommet steg i den riktningen. Dock behövs ytterligare ansträngningar för att säkerställa att bestämmelserna efterlevs i praktiken.

Sverige delar EU-kommissionens senaste bedömning att, även om vissa positiva steg har tagits, det i Turkiet alltjämt behövs ett konsekvent reformprogram för att fullt ut uppfylla det politiska Köpenhamns­kriteriet. Behovet av en genomgripande konstitutionell reform, som kan lägga grunden för nödvändiga reformer med syftet att säkerställa full respekt för t.ex. minoritetsrättigheter och religionsfrihet, framstår mot den bakgrunden som allt mer angeläget. Det är positivt att President Gül tydligt har uttalat sig i den andan. Jag hoppas att Turkiet i närtid också antar sin strategi för rättsliga reformer, för att stärka bl.a. rättssäkerheten och rättsväsendets oberoende. Jag kommer fortsätta att tala om allt detta i samtal med företrädare för den turkiska regeringen.

I övrigt vill jag hänvisa till mitt svar från den 17 september på fråga 2007/08:1632 av Yilmaz Kerimo (s).

Stockholm den 10 december 2008Carl Bildt