Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

måndag 19 maj 2008

Israelfest i Göteborg - en enorm positiv upplevelse!
Igår firade Göteborg att Israel funnits i 60 år som nation med en manifestationståg genom centrala staden och en stor fest på Stora Teatern. I manifestationståget var cirka 400-500 deltagare som gick från Gustav Adolfs Torg till Bältespännarparken. Där blev det tal, musik, dans och sång. Nedan kan du läsa mitt tal som jag höll.

På Stora teatern var det en "födelsefest" som hette duga med duktiga talare som Alf Svensson, Jan Björklund, Johny Magnusson och Peter Hjörne. Sång från Alexandraskolans elever, Göteborgs gospelkör mm. Jag fick mottaga Zionistorganisationens Jerusalemspris som överräcktes till mig av israeliska ambassadören Eviator Manor och överräckningstal av Josef Zorski, en god vän. Känner mig mycket hedrad!

Det bästa av allt var att allt avslutades med att alla gästerna kunde lämna Stora Teatern i lugn och ro. De få motdemonstranterna hade gått hem. Jag var så glad när jag såg så många gå på Göteborgs gator bärande sina kippor på huvud. Igår var det en dag när våra judiska vänner kunde känna sig trygga....men det krävdes en enorm polisstyrka.
se vidare länkar
Tal vid Israelmanifestationen i Göteborg den 18 maj 2008 Annelie Enochson

Göteborgare,

Idag visar vi på våra gator vårt stöd till nationen Israel som i år firar 60 år som självständig stat.

Det finns inget annat land i världen som kan sägas vara mer legitimt än Israel. Det är det enda land som skapats genom ett FN – beslut. Det skedde 1948 och innebar att förföljda judar över hela världen fick både rätt och en möjlighet att återvända till sitt eget historiska hemland. Det som nu är Israel var dessförinnan ett brittiskt mandat, d.v.s. ockuperat av britterna, och alltså inte något enskilt folks egen stat.

Israels existens är en framgångssaga. Israel med en befolkning något större än Danmarks och med en yta lika stor som Smålands har lika många företag noterade på den amerikanska NASDAQbörsen, som hela Europa tillsammans.

Från att ha varit ett land som i huvudsak exporterade apelsiner har det blivit ett högteknologiskt exportland.

När det gäller miljö är Israel pionjärer inom många områden som exempelvis ett rikstäckande elbilssystem som nu inspirerar andra länder till att göra stora investeringar i sin infrastruktur. Framtidens bilism som tyst och koldixoidfri är inte avlägsen i Israel.

Men vad som skiljer Israel från alla andra länder i Mellanöstern är att det är en fungerande demokrati i en region som annars överskuggas av diktatur, förtryck och intolerans.
Israel är det enda landet i regionen där fri press får verka, där kvinnor har fulla medborgliga rättigheter , där religionsfrihet råder och där man fritt kan få säga sin mening utan att riskera att hamna i fängelse för sin åsikt. Israel är också det enda landet i regionen som respekterar minoriteter och där en femtedel av landets befolkning är israeliska araber med samma medborgerliga rättigheter.
Denna utveckling har skett trots att man är omgiven av fientliga grannar som vill den lilla nationens undergång och trots ett ständigt pågående mediakrig från världen runt omkring.

Trots de kontinuerliga existentiella hoten mot Israel, så har den judiska statens förhoppningar om en varaktig fred inte släckts. Israel fortsätter att sträcka fram en hand för en sann fred och samarbete med alla grannar. Medan det judiska folket mödosamt väntar på att den gamla bibliska profetian om att lejon och lamm skall leva fredligt sida vid sida skall realiseras, har det judiska folket i sitt självständiga och återupprättade hemland dragit lärdom av sin historia och transformerats från ett försvarslöst lamm till en stark men fredlig nation som är fast besluten att Masada aldrig mer skall falla.

Låt oss aldrig glömma hur det var för världens judar innan staten Israel fanns och om detta må vi berätta om och om igen.

Idag firar vi därför Israel. För att solidariskt visa att vi aldrig mer tänker tolerera ett folkmord på judar eller några andra grupper. För att visa att vi står upp för demokratier emot extremism och terror.

Vi vill fira detta genom att önska staten Israel och dess befolkning ett stort grattis på 60-årsdagen – Mazal Tov !