Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 15 april 2008

Träff med Göteborgs Förenade Studentkår (GFS)

Igår träffade jag GFS tillsammans med Aron Modig som är förbundsordförande i Kristdemokraternas Studentförbund. Det var ett intressant möte med Moa Neuman och Fredrik Larsson som representerade GFS. Vi diskuterade vad som kommer att hända efter att kårobligatoriet avskaffas. Ett obligatorium som vi kristdemokraterna länge ansett varit förlegat och som nu kommer att röstas bort i riksdagen. Men det är viktigt att studenterna får ha ett elevinflytande och detta får bli en uppgift för de politiska studentförbundet att lösa hur detta kan utformas. En viktig studentpolitisk sak som jag själv driver är att fribeloppet eller takbeloppet skall förvinna för studenterna. Det innebär att man som elev skall ha rätt att tjäna pengar utan att få minskade studiemedel. Som det är nu så stimuleras inte studenterna att arbeta vid sidan om studierna eller på sommarlovet eftersom de då kan mista eller kraftigt reducera sitt studiemedel. I alla andra sammanhang driver vi att det skall löna sig att arbeta , det måste även gälla för studenterna, anser jag.