Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

fredag 25 april 2008

Ropen skallar - Tonnagsskatt till alla!

Igår var jag med på Sveriges Redarförenings årsmöte i Göteborg. Det var en intressant eftermiddag och kväll. Ett intressant föredrag hölls av VD Marc Nuytemans från den belgiska redarföreningen. Han berättade om de positiva konsekvenserna tonnagskatten fått för Belgien sedan den infördes 2004. Bland annat är nu 51, 7 % av de belgiska fartygsflottan registrerade i Belgien . Kan jämföras med att bara 29,5 % av den svenska fartygsflottan är registrerade i Sverige. Det är nu av oerhörd vikt att vi snarast inför tonnagskatt i Sverige så att vi får en konkurrensneutralitet och bli lika andra sjöfartsnationer. Jag vill inte uppleva att våra fartyg och rederier försvinner från Sverige medan vi har en Alliansregeringen så det är dax att vi inför denna skatt som sjöfartsnäringen vill ha för att kunna utvecklas lika andra nationer. Jag hade igår ett intressant samtal med en man som arbetade i Korea under ett antal år och fick vara med om att Korea införde tonnageskatt efter en rekord kort utredning på 7 månader. Koreanerna insåg att skall de kunna konkurrera så måste de införa tonnageskatten. Så nu hoppas jag att min regeringen är lika klok som koreanerna och inför tonnageskatten absolut senast i höstbudgeten!