Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 30 december 2008

Det började med att Israel slog tillbaka...stämmer denna gång verkligen väl!Efter som jag är ordförande för Samfundet Sverige - Israel, västra avdelningen och också sitter i vår riksstyrelse så vill jag publicera vårt uttalande över Hamas krig mot Israel.

GÄSTLEDARE - Samfundet Sverige-Israel

Händelserna och dödsfallen i Gaza är en tragedi, som dock bör ses mot följande bakgrund:
- Internationell rätt ger även staten Israel rätten att försvara sig mot terrorism och direkta bombangrepp.
- Israel har inte startat detta krig. Det är ett försvarskrig mot terrorbombningar.
- Hamas vägrar att erkänna Israels existens och talar öppet om att utplåna staten Israel.
- Hamas vägrar att upphöra med sina granatattacker och hotar med nya självmordsbombningar inne i Israel.
- Israel har vid upprepade tillfällen sökt fred med Hamas genom att som enda villkor kräva att Hamas upphör med sina terroraktioner.
- Hamas bygger sina raketramper i bostadsområden och i civila byggnader.
- Gaza är idag en militärdiktatur enväldigt styrd av Hamas. Mot denna bakgrund är det orimligt att ställa krav på Israel och Hamas som om det handlar om två demokratiska parter.

Vänskapsförbundet beklagar djupt de mänskliga tragedier som alla krigshandlingar innebär. Men skall internationell rätt ha ett innehåll måste också det internationella samfundet ingripa mot Hamas ständiga övergrepp mot demokrati och rättsbegrepp. Vi kräver att även svenska nyhetsmedier ger en journalistisk objektiv bild av vad som sker i krigsområdet. SVT och TV4 har hittills visat en påfallande brist på allsidighet och dessutom avstått helt från kommentarer från israelsikt håll. BBC, CNN och andra internationella nyhetskanaler visar en helt annan journalistisk kompetens, när det gäller källmaterial, allsidig information och balanserade kommentarer kring utvecklingen.

Den 28 december 2008
Styrelsen för Samfundet Sverige- Israel.