Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 20 augusti 2013

Alkobommar - verklighet i Göteborg idag - tack Stena Line och tack MHF!

File:Germanica and Danica.jpg
Idag inviger MHF sin försöksanläggning med alkoholbommar i samarbetee med Stena Line i Göteborg. Vår infrastrukturminister Carhrine Elmsäter - Svärd inviger.

Publicerar i samband med detta en artikel jag hade i GP i juni om just nykterhetskontroller....som nu blir verklighet i Göteborg! Se nedan eller här.


Alkotest -  Bra möjligheter till nykterhetskontroller i hamnar

I Ystad ertappades under kort tid 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade
Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket, skriver Anneli Enochson (KD).
Regeringen beslutade under våren att inleda en andra försöksperiod för att tillåta andra aktörer än statliga utföra nykterhetskontroller i hamnarna. För att inte denna period ska misslyckas som den första, behöver finansieringsfrågan lösas. Lösningen ligger i Trafikverkets bidragsfunktion för ideella föreningar.
Ett sextio ton tungt monster som rusar fram på semestervägen bakom dig – förvandlingen från vanlig lastbil till ett dödsvapen kräver bara några glas alkohol kvällen före.
Efter en tragisk dödsolycka då fem personer omkom bestämde sig Ystad hamn 2007 för att låta ett vaktbolag göra alkoholkontroller på dem som klev av färjan för att sätta sig vid ratten och köra tung trafik. Resultatet blev skrämmande och uppseendeväckande. Under kort tid ertappades 133 onyktra förare, flera av dem gravt berusade.
Den vällovliga verksamheten vid hamnen stoppades dock av Rikspolisstyrelsen då kontrollerna bedömdes vara polisarbete och endast skulle utföras av poliser. Polisen själv saknar resurser att själva med regelbundenhet utföra kontrollerna. De erfarenheter som ändå gjorts medförde att regeringen 2010 inledde en försöksperiod då vaktbolag skulle kunna genomgå träning för att sedan återgå till att utföra nykterhetskontroller.
Denna första försöksperiod har knappt inneburit någon verksamhet överhuvudtaget. Den som läser lokaltidningar från Ystad eller Trelleborg kan se hur eldsjälar under lång tid efterfrågat utbildning. Efter att till slut fått utbildning finner de sig utan finansiering för verksamheten. Frågan hänger fortfarande i luften – vem ska betala för den utförda kontrollen?
I utvärderingen av den första försöksperioden konstaterades följdriktigt att man saknade erfarenheter av tillämpningen av lagen. Ett missat tillfälle, eller ett fiasko i klarspråk, stick i stäv med den intention en bred politisk enighet hade önskat sig. Det var inte svårt att ändå enas om en proposition i februari 2013 där försöksverksamheten förlängs till den 30 juni 2016. I propositionen hittar man dock brasklappen från Sveriges Kommuner och Landsting samt från Trelleborgs kommun som i sina remissvar avfärdar kommuners roll som finansiär av verksamheten. Propositionen besvarar inte denna invändning på annat sätt än att behovet är stort.
För att inte även den andra försöksperioden ska rinna ut i sanden krävs ett svar på frågan om finansiering av verksamheten. Svaret kan faktiskt ligga hos Trafikverket och den ideella sektorn. I enlighet med regeringens transportpolitiska mål kan ideella organisationer sedan 2008 ansöka om bidrag hos Trafikverket för projektverksamhet som främjar målsättningarna om tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och hälsa. Min uppmaning till de kommuner som har en hamnverksamhet med transit för tung trafik, är att utnyttja den här möjligheten och uppmuntra ideella initiativ att ta tillvara finansieringen från Trafikverket. Årets ansökningstid går ut 15 september.
Den tunga trafiken på våra vägar är en viktig del av vårt transportsystem. Den svenska yrkeskåren bakom ratten är i regel ansvarskännande och professionell. Våra vägar trafikeras i dag av trafik med ursprung i många länder. Trots branschens egna initiativ för att främja trafiknykterhet är möjligheterna att framföra budskapet om trafiknykterhet till utländska konkurrenter inte alltid de bästa. Att den begränsade kontrollverksamhet som gjorts vid hamnen i Ystad gav så stort utslag betonar vikten av att funktionen behövs.
Trafikverkets bidragsmöjlighet är tämligen okänd, men möjligheten bör utnyttjas så att den andra försöksperioden leder till att nykterhetskontroller etableras vid hamnarna.
Annelie Enochson (KD)
riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson