Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

onsdag 11 december 2013

Alkobommar kan rädda liv!

I veckan hade jag en artikel inne i Svensk Åkeritidningen.
Läs den i länken eller här.....


Alkobommar kan rädda liv

Varje timme dygnet runt kör 525 rattfulla personer runt i Sverige. Det är 525 personer för mycket! Alkohol och narkotika hör inte hemma i trafiken. Jag hoppas att fler alkobommar kan öka trafiksäkerheten. Staten bör stå för finansieringen av alkobommar runt om i landet.

Trots att antalet som skadas och dör i trafiken varje år minskar, är varje trafikolycka som drabbar en individ en tragedi. Vi behöver öka nykterheten på våra vägar för att nå nollvisionen. Jag anser att alkobommar är ett effektivt sätt att motverka rattonykterhet. 

I augusti i år invigdes Sveriges första alkobommar i Göteborg. Alkobommar förebygger och motverkar onyktra förare att vara en trafikfara och hindrar därmed svåra olyckor på våra vägar. Det är i första hand den tunga trafiken som kontrolleras.

Motorförarnas Helnykterhetsförbund har är initiativtagare till projektet i Göteborg som genomförs i samarbete med Polisen, Tullverket, Trafikverket, Kustbevakningen, Stena Line och Servotek. Samtliga lastbilschaufförer som kommer till Göteborg med Tysklandsfärjan får köra genom de automatiska alkobommarna och göra ett utandningsprov. Om provet visar på rattfylleri tillkallas personal och trafikpolis och om föraren är nykter öppnas bommen automatiskt. Hittills är det endast ett fåtal förare varit rattonyktra. Det tyder på att alkobommarna har en preventiv effekt.

Försöksverksamheten i Göteborg behöver självfallet utvärderas. Om projektet blir framgångsrik bör alkobommarna permanentas. Likaså skulle alkobommar kunna införas vid fler färjelägen i Sverige med internationell trafik.

Staten bör ta ansvar för att permanenta nykterhetskontroller i hamnarna. Trafikverket fördelar medel till trafiksäkerhetsinsatser. Eftersom att alkobommar kan förändra förarnas beteende till att inte dricka på färjor ökar säkerheten på våra vägar.

 Kristdemokraterna vill skärpa straffen för rattfylleri. När man kör i trafiken ska man vara nykter. Fler alkobommar behövs runt om i landet.

 Annelie Enochson, trafikpolitisk talesperson för Kristdemokraterna