Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

lördag 30 november 2013

Dags att införa schyssta villkor på våra vägar.I dagens GT hade jag och Andreas Carlson en artikel om klampning av våra lastbilar som ett sätt att kvarhålla lastbilar som inte uppfyller kraven i svensk lag.

Läs artikeln nedan:
            
Hamnen i Göteborg hanterar 90 procent av Sveriges export och import. Göteborg är utgångspunkt och slutpunkt för en stor del av Sveriges transporter. 80 procent av allt inrikes gods i Sverige transporteras på lastbilar.

 Situationen i åkeribranschen blir allt tuffare. Det märks särskilt i Västra Götalandsregionen där mycket gods på väg passerar. Våra grannländer beivrar fusk och upprätthåller schysta villkor.

Det är dags att vi gör det också i Sverige. Vi anser att böter ska kunna utdömas på plats och att polisen ska kunna "klampa" lastbilar tills boten är betald.

Enligt mätningar som branschorganisationen Sveriges Åkeriföretag gjort är var tredje lastbil på de stora godsstråken i södra Sverige utlands-registrerad.

De undermåliga löner och dåliga villkor som utlands-registrerade chaufförer arbetar under är mycket svåra att konkurrera med. Det förekommer också utnyttjanden av människor som arbetskraft under mycket svåra förhållanden.

Det finns dock i Sverige ett antal lagar och regler som den som vill framföra tunga fordon måste förhålla sig till. Att hålla kör- och vilotider, upprätthålla trafiksäker kvalitet på fordonets standard (däcken i synnerhet), överträdelser mot cabotageförordningen samt brist på yrkestillstånd är alla exempel på överträdelser en del aktörer regelmässigt bryter mot för att ha som konkurrensfördel.

Att ha sina färd-, gods- och registreringshandlingar med sig är självklart och ska annars bötfällas.

Det måste bli möjligt i svensk lag att kvarhålla lastbilar som inte är i trafiksäkert skick eller inte har korrekta handlingar. Alla böter, inklusive kostnad för klampning, ska sedan vara betalda på plats om fortsatt färd ska vara möjlig. Polisen behöver också tillförsäkras resurser för att i ökad omfattning kunna öka närvaron ute på vägarna.

Till syvende och sist finns reglerna av en anledning. En förare som somnar vid ratten eller kör en trafikosäker lastbil orsakar förödelse vid haveri.

Att framföra en lastbil är en viktig uppgift och innebär ett ansvar, för chauffören själv men också för hans/hennes medmänniskor. Därför vill Kristdemokraterna att schysta villkor ska råda på vägarna.

 ANDREAS CARLSON Riksdagsledamot (KD), Jönköpings län, ANNELIE ENOCHSON Riksdagsledamot (KD), Göteborg