Annelie Enochson Riksdagen

Annelie Enochson Riksdagen

tisdag 8 oktober 2013

Bryt RFSU monopolet i skolan!

Tänk -  det finns inget som väcker sådant engagemang hos journalisterna i Sverige som att ifrågasätta RFSU! Jag har i en motion till Kristdemokraternas riksting och till riksdagen reagerat på RFSU monopol och ensidighet i svenska skolorna när det gäller sex och samlevnad.  Det är många fler än jag som gör . Läs här vad ett antal ungdomsledare skriver i tidningen Dagen för någon vecka sedan....
http://www.dagen.se/opinion/debatt/bryt-rfsu-monopolet-i-skolan/

Min motion kan du läsa här på riksdagen hemsida http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Vara-barns-basta_H102Ub476/?text=true

Journalistkårens förfasan över att ifrågasätta RFSU kan du läsa här i Nyheter 24 eller Expressen/GT

För en tid sedan utryckte Roland Poirier Martinsson samma åsikt som jag framför i motionen...du kan lyssna på Youtube här. http://www.youtube.com/watch?v=RFCj0jN3L8w&feature=youtu.be

Skolan är politisk styrd och vi har skolplikt. Det är min uppgift som folkvald att reagera om skolan och vad som lärs ut där fungerar på ett sätt som många med mig anser att det inte borde göra. Att ha olika åsikter är en självklarhet i en demokrati och den rätten tänker jag förfäkta så länge jag är politiker.

I min motion skriver jag bland annat följande:

Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig. Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.

Det hoppas jag alla kan skriva under på och isåfall har ni stött min motion.